REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Australia: Facebook to nie miejsce na osobiste poglądy farmaceuty

29 lipca 2019 14:17

Na Facebooku na grupie o tematyce farmaceutycznej jeden z jej członków – farmaceuta – opublikował post mówiący o jego osobistych poglądach na aborcję. Zdaniem przedstawicieli środowiska farmaceutycznego nie było to właściwe – pisze Australian Journal of Pharmacy.

Farmaceuci muszą przestrzegać obowiązków zawodowych oraz tych dotyczących poufności i prywatności pacjenta, także na Facebooku (fot. Shutterstock).
Farmaceuci muszą przestrzegać obowiązków zawodowych oraz tych dotyczących poufności i prywatności pacjenta, także na Facebooku (fot. Shutterstock).

Wprawdzie facebookowa grupa była zamknięta, ale jej członkami byli także pacjenci aptek. Post farmaceuty na temat jego osobistych przekonań na temat aborcji wywołał burzę. Zgłosił go do Zarządu Stowarzyszenia Farmaceutów Australijskich (The Pharmacy Guild of Australia) jeden z członków grupy na FB – właśnie pacjent.

Standardy zawodowe obowiązują także online

Jak stwierdził Zarząd, osoba zgłaszająca wyraziła obawę, że pacjenci apteki mogą podlegać ocenie w pewnych okolicznościach i nie otrzymywać bezstronnej lub terminowej opieki zdrowotnej. Zarząd Stowarzyszenia przypomniał, że pracownicy służby zdrowia powinni pamiętać o odpowiedzialności zawodowej, gdy korzystają z mediów społecznościowych.

REKLAMA

„Korzystając z mediów społecznościowych, farmaceuci powinni pamiętać, że obowiązują przepisy prawa krajowego, kodeks postępowania aptekarzy ds. aptek oraz wytyczne dotyczące reklamowania regulowanych usług zdrowotnych (wytyczne dotyczące reklamy)” – tłumaczy Zarząd. I dodaje, że niezależnie od tego, czy społeczeństwo ma wgląd w działalność online farmaceutów, czy jest ona ograniczona do określonej grupy osób, pracownicy służby zdrowia muszą utrzymywać standardy zawodowe i być świadomi konsekwencji swoich działań. Media społecznościowe, w tym Facebook, nie mogą stać się wyjątkiem w tej kwestii (czytaj również: Szwecja: darmowa antykoncepcja zapobiegnie aborcjom?).

REKLAMA

Opieka farmaceutyczna dostosowana do potrzeb

Farmaceuci muszą przestrzegać obowiązków zawodowych oraz tych dotyczących poufności i prywatności. Powinni także przedstawiać informacje w bezstronnym, opartym na dowodach kontekście, a nie wysuwać nieuzasadnionych roszczeń. Ponadto zgodnie z Kodeksem postępowania Rady Farmacji należy mieć świadomość, że różnice wśród ludzi, takie jak płeć, orientacja płciowa, wiek, przekonania itd. wpływają na to, że każdy potrzebuje innego rodzaju opieki farmaceutycznej. Farmaceuci mają obowiązek unikać dyskryminacji ze względu na te czynniki (czytaj również: Nowelizacja bez klauzuli sumienia dla farmaceutów). W trakcie pracy za pierwszym stołem powinni odłożyć na bok swoje osobiste przekonania i opierać się na podstawowych wartościach zawodowych.

W związku z tym Zarząd uznał, że farmaceuta wykazał się nieprofesjonalnym zachowaniem, umieszczając nieodpowiednie komentarze w mediach społecznościowych. Nie przedstawił on informacji w bezstronny, oparty na dowodach sposób i nie przemyślał, w jaki sposób jego komentarz może wpłynąć na relację z pacjentami w aptece. Zarząd The Pharmacy Guild of Australia postanowił więc wystosować ostrzeżenie wobec tego farmaceuty (czytaj również: WYWIAD: Potrzebujemy ewolucji etyki aptekarskiej).

Cztery złote zasady

Ponadto Zarząd zauważył, że polityka mediów społecznościowych zawiera wytyczne dotyczące odpowiedzialności i obowiązków farmaceutów podczas korzystania z mediów społecznościowych i komunikowania się z nimi. Zatem farmaceuta, który udziela się online, powinien stosować następujące zasady:

 • utrzymywać standardy zawodowe i mieć świadomość konsekwencji swoich działań, jak we wszystkich okolicznościach zawodowych,
 • być świadomym swoich obowiązków etycznych i regulacyjnych podczas interakcji online – są takie same, jak podczas osobistej interakcji,
 • zapewnić ochronę prywatności i poufności w przypadku informacji o pacjencie,
 • przestrzegać przepisów dotyczących reklamy zawartych w prawie krajowym oraz wytycznych reklamowych Stowarzyszenia Farmaceutów Australijskich.

Źródło: IK/ajp.com.au

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

wolność słowa tylko w określonych obszarach

Powiązane artykuły

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc – cichy zabójca Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc – cichy zabójca

Przez wiele lat jedynym objawem choroby jest poranny kaszel. W późnym okresie choroby pojawia się du...

Kanadyjscy farmaceuci chcą mieć więcej uprawnień Kanadyjscy farmaceuci chcą mieć więcej uprawnień

Farmaceuci z Kanady twierdzą, że ich wiedza oraz umiejętności nie są odpowiednio wykorzystywane. Ci ...

Kolejny producent wprowadza steryd donosowy bez recepty. Będzie hit sezonu? Kolejny producent wprowadza steryd donosowy bez recepty. Będzie hit sezonu?

W nadchodzącym sezonie alergicznym dwie firmy farmaceutyczne stoczą bój o dominację na rynku leków O...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz