REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Co znajdzie się w ustawie o zawodzie farmaceuty? Znamy opis projektu…

17 lipca 2019 09:42

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów umieszczono opis projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Zgodnie z deklaracjami ministerstwa zdrowia, projekt ten ma zostać oddany do konsultacji publicznych jeszcze w tym tygodniu. Dzięki informacjom ze stron KPRM wiemy co się w nim znajdzie…

Zasadniczym celem projektu jest zrealizowanie postulatów zamieszczonych w dokumencie rządowym „Polityka lekowa państwa 2018-2020” (fot. Shutterstock)
Zasadniczym celem projektu jest zrealizowanie postulatów zamieszczonych w dokumencie rządowym „Polityka lekowa państwa 2018-2020” (fot. Shutterstock)

Aktualnie przepisy dotyczące zasad uzyskiwaniu prawa wykonywania zawodu, pragmatyki zawodu oraz kształcenia przed- i podyplomowego farmaceutów są uregulowane w dwóch ustawach. Pierwszą jest ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o Izbach aptekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1496, z późn. zm.), a drugą ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499 i 399).

– W celu przygotowania projektu rozwiązań prawnych w zakresie wykonywania zawodu farmaceuty, z uwzględnieniem problematyki wskazanej w dokumencie rządowym „Polityka lekowa państwa 2018-2020”, powołano zespół, w skład którego wchodzili przede wszystkim przedstawiciele samorządu farmaceutów (Naczelna Izba Aptekarska) oraz środowisk akademickich – mówi informacja o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (czytaj więcej: Minister Zdrowia otrzymał projekt ustawy o zawodzie farmaceuty!).

REKLAMA

Wspomniany zespół przygotował projekt ustawy, który został przyjęty przez ten zespół w dniu 16 stycznia 2019 r. Dotychczasowe regulacje prawne określające zasady wykonywania zawodu farmaceuty zostały w nim usystematyzowane, uaktualnione i dostosowane do obecnej sytuacji faktycznej oraz prawnej. Uzupełniono je także o założenia wskazanego powyżej programu, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzenia opieki farmaceutycznej, tj. świadczenia zdrowotnego polegającego na sprawowaniu przez farmaceutę szczegółowego nadzoru nad przebiegiem indywidualnej farmakoterapii.

REKLAMA

Po co jest potrzebna ustawa o zawodzie farmaceuty?

Zasadniczym celem projektu jest zrealizowanie postulatów zamieszczonych w dokumencie rządowym „Polityka lekowa państwa 2018-2020”. Wskazano w nim m.in. na występowanie problemów polegających na braku funkcjonowania opieki farmaceutycznej sprawowanej przez farmaceutę we współpracy z lekarzem, co skutkuje m.in.:

 1. brakiem kontroli polipragmazji wynikającej z przyjmowania przez chorego kilku leków, zarówno przepisanych przez lekarza, jak i z grupy wydawanych bez przepisu lekarza (OTC) oraz szeroko reklamowanych suplementów diety, często bez znajomości ich działania i świadomości możliwych interakcji;
 2. nieprzestrzeganiem zaleceń lekarskich dotyczących regularnego stosowania leku, co jest szczególnie istotne w terapii pacjentów przewlekle chorych;
 3. wzrastającym rynkiem „samoleczenia” pacjentów w oparciu o leki OTC oraz suplementy diety;
 4. budowaniem wiedzy o leczeniu przez pacjentów w oparciu o informacje niepotwierdzone badaniami naukowymi.

– Konsekwencją przyjęcia wskazanych powyżej rozwiązań jest konieczność doregulowania zasad funkcjonowania aptek, punktów aptecznych, działów farmacji szpitalnej oraz hurtowni farmaceutycznych, w szczególności w zakresie, w jakim dotyczą one wykonywania zawodu przez farmaceutów, czemu mają służyć projektowane zmiany w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne – czytamy w opisie projektu na stronach KPRM.

Projekt przewiduje rozwiązanie wskazanych problemów przez doregulowanie wykonywania zawodu przez farmaceutów, ze szczególnym uwzględnieniem rozszerzenia zakresu świadczeń udzielanych przez farmaceutów. W taki sposób, aby mogli brać oni aktywny i znaczący udział w działaniach związanych z profilaktyką, promocją zdrowia i farmakoterapią (czytaj więcej: Wiemy co znalazło się w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty!).

Opieka farmaceutyczna na pierwszy miejscu

– Najistotniejszym elementem tych zmian jest wprowadzenie opieki farmaceutycznej, tj. świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego przez farmaceutę posiadającego określone w ustawie kompetencje, którego celem jest zapewnienie ciągłego, profesjonalnego nadzoru nad farmakoterapią. W ocenie projektodawcy zapewnienie przystępnej dla pacjentów usługi doradczej pozwoli na zmniejszenie negatywnych nieprawidłowego stosowania przez pacjentów produktów leczniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk polipragmazji, samoleczenia, niestosowania się do zaleceń lekarskich i stosowania niepotwierdzonych naukowo alternatyw w procesie leczenia – czytamy w opisie projektu (czytaj więcej: Opieka farmaceutyczna jest na trwałe wpisana do ustawy o zawodzie farmaceuty).

REKLAMA

Pozostałe rozwiązania mają charakter przede wszystkim systemowy i są nakierowane na kompleksowe uregulowanie statusu prawnego zawodu farmaceuty. W szczególności dotyczy to uzyskiwania prawa wykonywania zawodu, ustawicznego rozwoju zawodowego, zasad wykonywania zawodu oraz odpowiedzialności – zawodowej i karnej.

– Ponadto, projekt przewiduje zmiany w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, w szczególności w zakresie w jakim niezbędne jest dostosowanie regulacji prawnych związanych z wykonywaniem zawodu farmaceuty w strukturach podmiotów prowadzących działalność w zakresie wytwarzania i obrotu produktami leczniczymi. Pozostałe zmiany w przedmiotowej ustawie mają charakter porządkowy – głosi informacja na stronach KPRM.

Konsultacje publiczne jeszcze w tym tygodniu?

Podczas wczorajszego posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia przedstawiano wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński zadeklarował też, że projekt ustawy o zawodzie farmaceuty jeszcze w tym tygodniu trafi do konsultacji publicznych.

– Zgodnie z deklaracjami, które składał pan profesor Szumowski, chcemy, żeby jeszcze w tym tygodniu ustawa o zawodzie farmaceuty opracowana w konsensusie z zespołem, w którym brali udział przedstawiciele środowiska, w tym przedstawiciele Naczelnej Rady Aptekarskiej, została opublikowana i skierowana do konsultacji publicznych – zapowiedział Cieszyński (czytaj więcej: Konsultacje publiczne ustawy o zawodzie farmaceuty potrwają 21 dni).

Jednocześnie wskazał, że ze względu na pilny charakter sprawy, ministerstwo podjęło decyzję o tym, że termin konsultacji publicznych zostanie skrócony do 21 dni.

– To minimum na jakie pozwalają nam przepisy, tak aby możliwe było jak najszybsze procedowanie tego aktu prawnego. Chcemy, żeby został on jak najszybciej został przedłożony Radzie Ministrów dlatego, że jest to niezwykle istotna inicjatywa. Chcemy, żeby ten projekt jak najszybciej wpisał się w ten ekosystem prawny w polskiej ochronie zdrowia – mówił Janusz Cieszyński.

Źródło: ŁW/KPRM
©MGR.FARM

 

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

8 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

a co z technikami farmacji - co z ich dalszym kształceniem tzn podnoszeniem kwalifikacji w formie licencjatu itd - oni też chcą zdobywać wiedzę i piąć się w górę, czyżby mgr farmacji byli przeciw....
Na studia mogą zdawać wszyscy posiadający maturę (technicy również) więc w czym problem?
Podnoszenie kwalifikacji przez techników - nikt tego nie zabrania we własnym zakresie. Jak już dyskutowaliśmy kilka razy, każdy z nas ma na to inny pogląd. Bardziej powinien być kładziony nacisk na wiedzę i doświadczenie przepracowanych lat pracy.
A co z technikami stomatologicznymi, przecież oni też chcą zdobywać wiedzę i piąć się w górę, a potem zostać stomatologiem. A nie czekaj, nikt normalny tego nie chce, bo wie że jedyną opcją jest skończenie studiów. Tak samo jak studiów farmaceutycznych.
ustawa o zawodzie farmaceuty nie mówi o technikach, bo nie są farmaceutami..
A na czym w końcu stanęło, jest jeszcze nabór na techników?
Znam też farmaceutów którzy nie grzeszą inteligencją bardziej niż Ci technicy.
apropo tej wiedzy; temat poruszany był już nie raz zatem myślę że przepychanki słowne możemy sobie darować a co do kompetencji to nie zawsze idą w parze z wykształceniem

Powiązane artykuły

Farmaceuci nie będą przeprowadzać szczepień ochronnych Farmaceuci nie będą przeprowadzać szczepień ochronnych

Ministerstwo Zdrowia nie widzi na ten moment możliwości przeprowadzania szczepień ochronnych przez f...

Ministerstwo nie przychyli się do postulatu techników farmaceutycznych Ministerstwo nie przychyli się do postulatu techników farmaceutycznych

"Tylko farmaceuta jest przygotowany merytorycznie do operowania substancjami z wykazu A" - twierdzi ...

Dlaczego farmaceuci powinni wykonywać szczepienia w aptekach? Dlaczego farmaceuci powinni wykonywać szczepienia w aptekach?

Zdaniem ekspertów Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy umożliwienie farmaceutom przeprowadzenia...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz