REKLAMA
pt. 6 listopada 2020, 10:40

Czarny PR wokół ustawy o zawodzie farmaceuty ma jeden cel…

Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej – Michał Byliniak – apeluje w mediach społecznościowych do farmaceutów o wsparcie dla zapisów dotyczących niezależności, które znalazły się w ustawie o zawodzie farmaceuty. Zwraca uwagę, że nie ma przypadku w ostatnich działaniach medialnych, które mają oczernić ustawę oraz członków samorządu aptekarskiego…

Michał Byliniak jednocześnie w latach 2016-2022 pełnił funkcję Wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej (fot. MGR.FARM)
Michał Byliniak - wiceprezes NRA i prezes Okręgowe Rady Aptekarskiej w Warszawie - pisze do farmaceutów w mediach społecznościowych (fot. MGR.FARM)

– Jesteśmy na końcowym etapie prac nad ustawą o zawodzie farmaceuty – czekają nas prace Senatu. Powinniście wiedzieć o tym, że obecnie za kulisami prowadzone są działania mające na celu usunięcie z ustawy zapisów gwarantujących zapewnienie farmaceutom niezależności. Działania te prowadzą przedstawiciele pracodawców wielu z Was argumentując, że sankcje (unieruchomienie apteki czy wszczęcie postępowania mającego na celu cofnięcie zezwolenia) za naruszenie Waszej niezależności są zbyt daleko idące – pisze Michał Byliniak, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, w mediach społecznościowych.

Jego wpis pojawił się w kilku najpopularniejszych grupach facebookowych dla pracowników aptek. Byliniak przekonuje w nim, że ostatnie działania i publikacje prasowe, które w różny sposób uderzają w ustawę o zawodzie farmaceuty, nie są przypadkiem i stoją za nimi przedstawiciele największych pracodawców z rynku aptecznego (czytaj więcej: Przedstawiciele sieci aptecznych piszą do Senatorów w sprawie ustawy o zawodzie farmaceuty).

– Twierdzą, że niezależność farmaceuty w dbałości o interes pacjenta nie może warunkować działania biznesu i w imię jego realizacji może być traktowana uznaniowo i przedmiotowo. Myślę, że większość z Was wie co to oznacza spotykając się przykładami wywierania wpływu na co dzień lub słysząc o nich od koleżanek i kolegów – pisze farmaceuta.

Niezależność do podstawa

W swoim liście wskazuje, że samorząd aptekarski traktuje zapisy o niezależności jako fundamentalne dla wykonywania zawodu farmaceuty w przyszłości, funkcjonowania opieki farmaceutycznej zgodnie z jej założeniami. Jest też podstaw komfortu i godności codziennej pracy farmaceutów (czytaj również: Kłótnia farmaceuty z właścicielem doprowadzi do zamknięcia apteki? To bzdura!).

– Prowadzenie czarnego PR-u, przypisywanie nam nieistniejących powiązań, realizacji własnych interesów jest standardem od wielu lat i nas ani nie zaskakuje ani nie powoduje już większych emocji, jednak ważne jest abyście rozumieli, że w tych działaniach nie ma przypadku, a ich celem jest osiągnięcie efektu w postaci usunięcia niewygodnych dla biznesu przepisów – pisze Michał ByliniakWiceprezes NRA zwraca uwagę, że te działania uderzają bezpośrednio w farmaceutów i w komfort oraz godność wykonywania zawodu (czytaj również: Niezależność farmaceuty: jaka powinna być kara za jej pogwałcenie?).

– Mam świadomość, że trudno jest otwarcie wystąpić przeciwko takim działaniom prowadzonym przez pracodawców albo ich przedstawicieli ale mam prośbę o to abyście pamiętali kto w czyim interesie działa. Stoimy przed szansą ogromnej zmiany dla wszystkich farmaceutów wykonujących zawód w aptekach będącej efektem kilkuletniej pracy nad Ustawą o Zawodzie – pisze Byliniak.

Wielu farmaceutów zna polityków – posłów, senatorów. Czasami są pacjentami w aptekach, czasami członkami rodzin a czasami sąsiadami. Wiceprezes NRA zachęca, jeśli ktokolwiek ma taką możliwość, by napisać lub powiedzieć im swoimi słowami dlaczego niezależność farmaceuty jest ważna i jak przekłada się na interes i zdrowie pacjentów (czytaj również: Przedsiębiorcy proponują kompromis w kwestii niezależności farmaceuty).

– Niech dowiedzą się o tym z pierwszej ręki i niech rozumieją, że to jest naprawdę ważne. My ze swojej strony zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby zapisy, o których piszę pozostały, ale zwracam się do Was o wsparcie ponieważ drugi raz taka szansa może się nie zdarzyć. Nie pozwólmy biznesmenom decydować o wykonywaniu zawodu farmaceuty. Za wszelkie wsparcie i pomoc z góry dziękuję – kończy swój list Michał Byliniak.

Źródło: ŁW/Facebook

Flora bakteryjna – jak o nią prawidłowo dbać?

11 kwietnia 202408:44

Flora bakteryjna człowieka kształtuje się od pierwszego dnia jego narodzin, a przez wszystkie następne lata podlega ciągłym fluktuacjom. Wpływ na zmianę składu i jakości mikrobiomu ma bardzo wiele czynników, m.in. stosowana dieta, przebyte infekcje, zażywane leki, aktywność fizyczna, przewlekły stres, zmiany hormonalne i szereg innych. [1][2]

Flora bakteryjna- jak o nią prawidłowo dbać? (fot. shutterstock.com)

Odpowiednio ukształtowana flora bakteryjna jelit jest jednym z najważniejszym elementów, warunkujących utrzymanie dobrego stanu zdrowia człowieka przez całe życie. Badania naukowe dowodzą, iż zachowanie homeostazy organizmu w dużej mierze zależy od składu mikrobiomu, a zmiany w nim zachodzące mogą przełożyć się na trwałe efekty, wpływające na funkcjonowanie całego organizmu przez wiele lat. [3]

Z tego powodu tak ważne jest, aby nie zaniedbywać własnego mikrobiomu, a w razie wystąpienia sytuacji, które mogą niekorzystnie wpływać na jego funkcjonowanie (np. infekcje z towarzyszącą biegunką, przyjmowanie niektórych leków, zaburzenia hormonalne, przewlekły stres itp.), wspomagać organizm odpowiednimi preparatami probiotycznymi.[1][2]

Probiotyki a stosowanie leków z różnych grup terapeutycznych

Wbrew powszechnie panujacej opinii, według której probiotyki stosuje się jedynie podczas antybiotykoterapii, należy wziąć pod uwagę konieczność ich suplementacji podczas przyjmowania leków, mogących doprowadzić do dysbiozy jelitowej. Są to m.in. leki przeciwzapalne i przeciwbólowe z grupy NLPZ, często łączone z lekami hamującymi wydzielanie kwasu solnego z grupy IPP (szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku). Połączenie to wpływa niekorzystnie zarówno na śluzówkę przewodu pokarmowego (działanie uszkadzające wywołane przez NLPZ), jak i na skład i liczebność bakterii jelitowych (dysbioza wywołana przez IPP). Badania naukowe dowiodły, iż stosowanie probiotyków równolegle z NLPZ i IPP zmniejsza negatywne działanie tychże leków na śluzówkę przewodu pokarmowego oraz działa korzystnie na mikrobiom. [4][5]

Ponadto, innymi lekami, mogącymi powodować niekorzystne zmiany w mikrobiomie i wywoływać zaburzenia żołądkowo – jelitowe są: statyny, metformina (szczególnie w początkowym okresie leczenia) oraz leki przeczyszczające. [5] Udowodniono, iż równoczesne stosowanie probiotyków w czasie zażywania leków z powyższych grup wiąże się ze zminimalizowaniem skutków dysbiozy jelitowej oraz poprawą szczelności nabłonka jelit. [4]

Odporność organizmu a stosowanie probiotyków

Co więcej, warto pamiętać również o profilaktycznym stosowaniu probiotyków w okresie zwiększonej zapadalności na infekcje, m.in. jesienią i zimą. Według badań naukowych aż 70% limfocytów człowieka związanych jest z tkanką limfatyczną jelit, której stymulacja odbywa się za pomocą mikrobiomu. Podawanie probiotyków ma więc niebagatelny wpływ na utrzymanie wysokiej odporności organizmu. [1]

Probiotykoterapia w przewlekłym stresie

Kolejnym istotnym czynnikiem, który w znaczący sposób zaburza funkcjonowanie mikroflory jelitowej jest silny i przewlekły stres. [1] Według doniesień naukowych, istnieje wyraźny związek pomiędzy przyjmowaniem określonych szczepów probiotycznych, a reakcją organizmu na czynniki stresowe. Wykazano również, iż stosowanie probiotyków przez osoby zmiagające się ze stresem, poprawia szczelność nabłonka jelitowego i wpływa na obniżenie napięcia nerwowego.[6]

Mało urozmaicona dieta a probiotyki

Probiotyki zalecane są również podczas stosowania mało urozmaiconej diety. Badania wykazały, że nieprawidłowa (uboga w błonnik) dieta może prowadzić do namnażania w jelitach szkodliwych bakterii, co z kolei sktkuje wieloma problemami jelitowymi, takimi jak wzdęcia, zaparcia czy biegunki. Suplementacja bakterii probiotycznych wpływa wówczas na poprawę składu i jakości mikrobiomu, co przekłada się na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia np. jelita drażliwego oraz objawów dyspeptycznych. [1][7]

Inne wskazania

Warto także pamiętać o zasadności stosowania probiotyków w czasie zmian hormonalnych, a także procesów starzenia się organizmu. Wykazano bowiem istnienie związku pomiędzy zmianami, zachodzącymi  w układzie endokrynnym, a składem mikroflory jelitowej.[2]

Ponadto, badania dowodzą, że przyjmowanie szczepów probiotycznych przez osoby, u których zachodzą procesy starzenia, korzystnie wpływa na różnorodność flory bakteryjnej jelit. [8]

Probiotyki wieloszczepowe – korzyści ze stosowania

Aby zapewnić sobie kompleksową probiotykoterapię warto wybierać takie preparaty, które zawierają wiele różnych szczepów bakteryjnych. Badania wykazały, iż kombinacja szczepów probiotycznych może wykazywać się większą skutecznością, niż stosowania tylko jednego szczepu, dzięki zachodzącemu synergizmowi działania. [9] Dla przykładu, preparat zawierający dziewięć różnych szczepów bakterii z rodzajów: Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus i Lactoccocus działa wielokierunkowo na mikrobiom, szybko wypełniając w nim ewentualne ubytki. [10] Co więcej, podczas wyboru probiotyku, dobrze jest zwrócić uwagę na obecność w nim substancji prebiotycznej (np. fruktoligosacharydów), która zapewnia szykie namnażanie szczepów probiotycznych w jelitach. [9]

Podsumowując, najczęstszym wskazaniem do stosowania probiotyków jest antybiotykoterapia. Jednak warto zdawać sobie sprawę z korzyści, wynikających z przyjmowania preparatów probiotycznych w sytuacjach, które mogą negatywnie wpłynąć na stan flory jelitowej, np. stosowanie leków typu NLPZ, IPP czy metforminy, mało urozmaicona dieta, zmiany hormonalne czy przewlekły stres. Warto również zwrócić uwagę na dobroczynne skutki stosowania probiotyków, zawierających wiele różnych szczepów bakteryjnych, mogących kompleksowo wpływać na mikrobiom organizmu.[2][4][5][6][9]

Źródła:

  1. M. Gałęcka i wsp., Znaczenie mikrobioty jelitowej w kształtowaniu zdrowia człowieka — implikacje w praktyce lekarza rodzinnego, Insytut Mikroekologii w Poznaniu. Forum Medycyny Rodzinnej 2018;12(2):50-59.
  2. H. Neuman i wsp., Microbial endocrinology: the interplay between the microbiota and the endocrine system, FEMS Microbiology Reviews 39(4), 2015. https://www.researchgate.net/publication/272624683_Microbial_endocrinology_the_interplay_between_the_microbiota_and_the_endocrine_system
  3. R.Witkowska-Wirstlein, M. U. Jurczyk , Czynniki determinujące kolonizację przewodu pokarmowego noworodka, Katedra Zdrowia Matki i Dziecka, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. http://www.przeglad.amp.edu.pl/uploads/2016/3/285_3_48_2016.pdf
  4. Węgielska, J. Suliburska, Wpływ leków na mikroflorę jelitową, Katedra Higieny Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
  5. https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/zaburzenia-flory-jelitowej-wywolane-lekami/
  6. Herman, Probiotics supplementation in prophylaxis and treatment of depressive and anxiety disorders – a review of current research, Psychiatr Pol 2019;53(2):459-473. https://www.psychiatriapolska.pl/Probiotics-supplementation-in-prophylaxis-and-treatment-of-depressive-and-anxiety,92392,0,2.html
  7. D. Winiarz i wsp., Probiotyki a zdrowie – dziś i jutro, Biul. Wydz. Farm. WUM, 2017, 10, 86-94.
  8. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468501120300146
  9. Zaremba, Dobrodziejstwa probiotyków i prebiotyków oraz ich naturalne źródła. Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  10.  https://www.multilac.pl/multilac-kapsulki/?

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

A co na to sami pacjenci? Chyba nie życzyliby sobie, aby ich farmakoterapia była nadal kartą przetargową dla niecnych biznesowych celów? Przecież tylko pełna niezależność farmaceuty może zagwarantować im bezpieczną farmakoterapię, bez nacisków pozbawionej skrupułów kierującej się wyłącznie zyskiem kapitalistycznej klasy.