REKLAMA
pt. 21 sierpnia 2020, 13:56

Czy zasadne jest cofnięcie zezwolenia aptece, która odmawia dyżurowania?

Poseł Jan Szopiński zapytał Ministra Zdrowia czy nierespektowanie przez aptekę uchwały Rady Powiatu i unikanie pełnienia dyżurów nocnych, jest uporczywym niezaspokajaniem potrzeb ludności i stanowi podstawę do cofnięcia jej zezwolenia. Problem ten staje się w Polsce coraz powszechniejszy…

Nowelizacja ustawy refundacyjnej i ustawy Prawo Farmaceutyczne zakończy odwieczny spór o dyżury apteczne? (fot. Shutterstock)
Czy ministerstwo zdrowia wesprze powiaty w egzekwowaniu od aptekarzy respektowania uchwał w sprawie dyżurów? (fot. Shutterstock)

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, rolą aptek ogólnodostępnych, jako placówek ochrony zdrowia publicznego, jest świadczenie pełnego zakresu usług farmaceutycznych. W zakres tych usług wchodzi między innymi zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie wydawania produktów leczniczych, także w systemie całodobowym, w godzinach nocnych oraz w czasie dni wolnych od pracy.

– Świadomość tych służebnych wobec mieszkańców zobowiązań ma każdy przedsiębiorca i każdy podmiot podejmujący się prowadzenia regulowanej działalności aptekarskiej w oparciu o obowiązujące akty prawne – twierdzi poseł Jan Szopiński.

Jednocześnie wskazuje, że istotny problem w realizacji tych przepisów zgłaszają władze samorządowe powiatu mogileńskiego. Rada Powiatu podjęła w dniu 20 grudnia 2019 roku uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mogileńskiego od dnia 20 stycznia 2020 r. do 3 stycznia 2021 r., także w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy (czytaj również: Ograniczenie dyżurów aptek mogłoby spowodować wydłużenie w nich kolejek…).

– Ustalenie rozkładu godzin pracy służy takiej organizacji systemu, by mieszkańcy powiatu mieli właściwie zorganizowaną opiekę farmaceutyczną, przy jak najmniejszych kosztach koniecznych do poniesienia przez firmy aptekarskie. Niestety, niektórzy przedsiębiorcy prowadzący apteki ogólnodostępne postanowili niezastosować się do postanowień ww. prawa miejscowego i odmówili prowadzenia działalności farmaceutycznej w porze nocnej oraz dni wolne od pracy, przez co uniemożliwili mieszkańcom powiatu korzystanie w tym czasie z usług aptekarskich – pisze poseł.

Cofnięcie zezwolenia? Kara finansowa?

W związku z opisanym problemem Jan Szopiński poprosił Ministra Zdrowia o odpowiedź na następujące pytania:

1) Czy w przypadku, gdy dana apteka nie respektuje obowiązującej uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu i nie podejmuje działalności w wyznaczone jej w uchwale niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, przez co w sposób uporczywy nie zaspokaja potrzeb ludności w zakresie wydawania produktów leczniczych, zasadne jest cofnięcie zezwolenia na prowadzenie takiej apteki przez właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego na podstawie właściwych przepisów? Czy powyższy przypadek wypełnia przesłanki art. 103 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo farmaceutyczne „…Wojewódzki inspektor farmaceutyczny może cofnąć zezwolenie (…) jeżeli apteka nie zaspokaja w sposób uporczywy potrzeb ludności w zakresie wydawania produktów leczniczych”?

2) Czy Ministerstwo Zdrowia przewiduje wyposażenie w najbliższej przyszłości samorządów powiatowych w instrumenty prawne, inne niż wnioskowanie do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego o cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki na podstawie art. 103 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo farmaceutyczne, pozwalające na dyscyplinowanie aptek łamiących przepisy w zakresie zapewnienia usług w godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy, np. poprzez system kar finansowych lub odszkodowań za konieczne działania zastępcze?

– Pilne wsparcie samorządów powiatowych w kwestii zapewnienia mieszkańcom całodobowych usług aptekarskich, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, jest szczególnie istotne w związku z istniejącym w Polsce i na świecie stanem epidemicznym, którego zakończenia nie potrafi określić ani rząd, ani epidemiolodzy – twierdzi poseł Szopiński.

Pytania wpłynęły do resortu zdrowia 12 sierpnia. Obecnie trwa oczekiwanie na odpowiedzi…

Źródło: ŁW/sejm.gov.pl

Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Pacjent po zawale z problemem rzucenia palenia

28 marca 202323:18

Do apteki, przychodzi 39-letni pan Tomasz. Od ponad 20 lat jest on czynnym palaczem, wypalającym ponad 20 papierosów dziennie. 10 lat temu zdiagnozowano u niego nadciśnienie tętnicze, w związku z czym stosuje on metoprolol (Metocard ZK) w dawce 47,5 mg/dzień. 3 lata temu pan Tomasz przeszedł zawał mięśnia sercowego, co było impulsem dla niego do porzucenia nałogu. W tym celu rozpoczął on farmakoterapię preparatem zawierającym w składzie cytyzynę. Niestety ta próba okazała się nieskuteczna. Teraz, po raz kolejny chce on porzucić palenie tytoniu, więc przyszedł do apteki z prośbą o pomoc farmaceuty w doborze najlepszej ku temu metody.

Palenie papierosów zwiększa ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych

Zdiagnozowane u Pana Tomasza nadciśnienie tętnicze krwi z pewnością ma związek z uzależnieniem od nikotyny. Palenie papierosów obok zaburzeń gospodarki lipidowej należy do czynników ryzyka pierwszego rzędu wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych [1]. Co więcej, to właśnie uzależnienie od nikotyny przyczyniło się prawdopodobnie również do wystąpienia zawału mięśnia sercowego, w tak młodym wieku. Szacuje się, że ryzyko wczesnej śmierci sercowej u palaczy w porównaniu z osobami niepalącymi wzrasta nawet 3-krotnie. Ponadto wykazano, że główną przyczyną rozwoju choroby wieńcowej serca oraz miażdżycy naczyń krwionośnych u osób poniżej 40. roku życia jest palenie papierosów [2].

Zależność pomiędzy zwiększonym ryzykiem wystąpienia choroby niedokrwiennej serca, a paleniem papierosów wynika z kilku mechanizmów:

 • dym tytoniowy uszkadza śródbłonek naczyń krwionośnych;
 • składniki dymu tytoniowego zwiększają aktywność płytek krwi, prowadząc do większego prawdopodobieństwa ich nadmiernej agregacji. Zwiększona krzepliwość krwi jest w głównej mierze odpowiedzialna za powstawanie zawału i determinuje jego rozległość;
 • następuje wzrost skłonności do skurczów naczyń wieńcowych (prowadzi to do odczucia bólu w klatce piersiowej , a przy długotrwałym skurczu do zawału mięśnia sercowego) [2];

Palenie papierosów nasila objawy choroby niedokrwiennej serca i zwiększa ryzyko zgonu

Palenie papierosów przez pana Tomasza po zdiagnozowaniu u niego nadciśnienia tętniczego i włączenia do jego farmakoterapii metoprololu nie było rozsądne. Wykazano, że u pacjentów palących papierosy występuje osłabiona skuteczność działania beta-blokerów, do których należy metoprolol. Decyzja o porzuceniu nałogu po przebytym zawale mięśnia sercowego jest niezwykle istotnym wydarzeniem w życiu pana Tomasza. U osób kontynuujących palenie papierosów po przebytym zawale mięśnia sercowego, przeżywalność w okresie 8 lat wynosi zaledwie 23%. Natomiast, gdy po wystąpieniu zawału mięśnia sercowego pacjent zdecyduje się na porzucenie nałogu, przeżywalność w okresie 8 lat wzrasta do ponad 50% [1,2]. Dlatego rzucenie palenia należy uznać za najważniejszy element niefarmakologicznej terapii zmniejszania ryzyka wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych [1].

Farmaceuta w rozmowie z pacjentem stara się wyjaśnić, jakie zalety niesie ze sobą rzucenie palenia papierosów w odniesieniu do ryzyka związanego z występującymi u pana Tomasza chorobami przewlekłymi. Ponadto uspokaja go w związku z nieudaną próbą rzucenia palenia sprzed kilku lat. Farmaceuta wspomina, że zaledwie 10% palaczy podejmujących próbę rzucenia palenia, osiąga sukces [3]. W związku z tym zachęca go, do podjęcia kolejnej próby walki z nałogiem. Ze względu na to, że poprzednio stosowany preparat z cytyzyną okazał się nieskuteczny, tym razem proponuje mu wybrać nikotynową terapię zastępczą. Polega ona na zastąpieniu nikotyny pochodzącej z papierosów, nikotyną w innej postaci- pozbawionej szkodliwych substancji znajdujących się w dymie papierosowym [3].

Zastosowanie nikotynowej terapii zastępczej ma na celu stopniowe zmniejszenie głodu nikotynowego, przy jednoczesnym niwelowaniu ryzyka wystąpienia przykrych objawów zespołu abstynencyjnego (np. bólów głowy). Następuje to poprzez zmniejszenie zależności funkcjonowania organizmu od konieczności przyjmowania nikotyny. Celem takiego działania jest odzwyczajenie od palenia papierosów i całkowite zaprzestanie stosowania jakichkolwiek produktów z nikotyną w składzie. Nikotynowa terapia zastępcza jest dostępna pod różnymi postaciami:

 • gumy do żucia;
 • pastylki do ssania;
 • systemy transdermalne;
 • aerozole doustne [4,5];

W aptece preparaty należące do niej można otrzymać bez recepty. Panu Tomaszowi ze względu na bardzo dużą ilość wypalanych papierosów (powyżej 20 dziennie) zalecana zostaje terapia przy użyciu gum do żucia [5]. Farmaceuta zaleca pacjentowi żucie gumy zawierającej 4 mg nikotyny w odstępach 1-2 -godzinnych aż do momentu pojawienia się smaku i uczucia mrowienia w jamie ustnej. Następnie należy umieścić gumę pomiędzy policzkiem a dziąsłami. Czynność ta powinna trwać ok. 30 minut. Wówczas nie powinno się spożywać żadnych posiłków oraz płynów. W ciągu doby pan Tomasz nie powinien stosować więcej niż 8-12 gum. Co więcej, w ciągu 3 miesięcy od początku terapii zaleca się, by spróbował on zastosować gumy do żucia z mniejszą zawartością nikotyny (2 mg), a przez kolejne kilka miesięcy rozpoczął stopniowe ich odstawianie (do 6 miesięcy od początku kuracji). Pacjent został także poinformowany o wystąpieniu możliwych działań niepożądanych, takich jak suchość w jamie ustnej, podrażnienie błony śluzowej przewodu pokarmowego, kaszel, czy zaburzenia snu [5,6].

Pan Tomasz został także poinformowany o bardzo ważnej roli, jaką odgrywają metody psychologiczne w procesie rzucania palenia. Mowa tu o takich działaniach jak:

 • nagradzaniu siebie za niepalenie papierosów;
 • samokontrola swojego nałogu, np. oduczenie się odruchu palacza, czyli chęci ciągłego trzymania czegoś w ręce;
 • psychoterapia grupowa, czyli spotkania z innymi uzależnionymi osobami i wymiana doświadczeń w dotarciu do celu [2];

Również, jako sposób wspomagający rzucenie palenia należy rozważyć akupunkturę. Ta niekonwencjonalna metoda, pozwala na rozluźnienie swojego ciała, zredukowanie stresu i pozbycie się w ten sposób chęci palenia. Jest coraz częściej wykorzystywana jako metoda wspomagająca farmakoterapię u osób zmagających się z nałogiem palenia tytoniu [3].

Literatura:

 1. Walewska E, Ścisło L, Szczepanik A, Nowak A, Gądek M, Machnik K. Palenie tytoniu wśród pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2015; 3:170-175.
 2. Kośmicki M. Palenie tytoniu przez pacjentów z chorobą niedokrwienną serca- możliwości terapii. Przewodnik Lekarza: 38-47
 3. Lempart A. Sposoby zaprzestania nałogu palenia papierosów- mity i kontrowersje. Akademia Krakowska Frycza-Modrzewskiego. Kraków 2015, dostęp online: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/2813/Aleksandra%20Lempart.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 4. Lachowicz M.  Uzależnienie od papierosów – jak zwiększyć szanse na pokonanie nałogu? Aptekarz Polski 2020; dostęp online: https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/uzaleznienie-od-papierosow-jak-zwiekszyc-szanse-na-pokonanie-nalogu/6/
 5. Mejza F, Cedzyńska M, Bała M, Górecka D. Uzależnienie od tytoniu, Medycyna Praktyczna 2022; dostęp online: https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.3.23.
 6. CHPL Nicorette gumy do żucia.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Muszę przyznać, że zostałam fanką tego Pana posła - firmy aptekarskie ..... :-) no więc bądź co bądź apteka to firma - jak trafnie udało się Panu posłowi zauważyć i taryf ulgowych nie ma. Ciekawe czy Pan poseł wie - że nawet Konstytucja, mówi o tym że przedsiębiorca nie może działać na szkodę swojej firmy. Tak więc które prawo jest ważniejsze??? Konstytucja czy Prawo farmaceutyczne - oto jest pytanie.... Rozumiem, że politycznie to Pan poseł szopkę dla ludu tworzy piękną, ale gdzie tu jakakolwiek znajomość tematu??? Naprawdę szacun za pomysł, taktykę i "mówienie o tym na głos" - JAK ZA DARMO I POSŁUSZNIE APTEKARZU NIE BĘDZIESZ DYŻUROWAŁ TO ZAMKNĘ CI TĄ APTEKĘ, BO CO TY SOBIE MYŚLISZ - PRACUJ ZA DARMO, DOKŁADAJ DO INTERESU I SIEDŹ CICHO! Zastanawia mnie, czy tam "na górze" te władze to nie wiedzą, że czasy niewolnictwa to się skończył, że to już nie ten wiek??? Czy to jest takie trudne do zrozumienia i zrobienia porządku?? Czy jak posłowie chcą zapewnić ludności całodobowy dostęp do leków to niech się liczą z tym, że taki przywilej kosztuje - bo rozumiem, że łatwo się rozporządza i "szasta" cudzymi finansami - ale ja sobie naprawdę tego nie życzę!
A tak w ogóle to idąc Pana posła taktyką to można całą służbę zdrowia uleczyć - APEL: Lekarzu Pielęgniarko co jesteś na nocnym lub świątecznym dyżurze pracuj za darmo bo służba zdrowia kiepsko się ma, a Państwo Polskie Cię wykształciło więc jesteś teraz mu coś winien/winna.