REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Dyżury aptek – zamieszanie w Świdnicy

24 maja 2019 08:02

W weekend 18 i 19 maja w Świdnicy nie było żadnej dyżurującej w nocy apteki. Zdezorientowani i sfrustrowani pacjenci musieli jechać po lekarstwa nawet do Wałbrzycha. Portal swidnica24.pl przekazał interwencje mieszkańców świdnickiemu starostwu powiatowemu, które odpowiada za układanie planów dyżurów.

Według danych IQVIA z raportu Pharmanet wynika, że liczba aptek w Polsce spada nieprzerwanie od października 2017 roku (fot. Shutterstock)
W weekend 18 i 19 maja w Świdnicy nie było żadnej dyżurującej w nocy apteki (fot. Shutterstock)

Jeden z mieszkańców Świdnicy donosił, że w mieście z soboty na niedzielę nie było dyżurnych aptek. Różne apteki wskazywały, że dyżur ma pełnić apteka na Rolniczej „Prima” (czytaj również: Apteka ma obowiązek prowadzić nocne dyżury). Jednak ta apteka informowała, że dyżur pełni apteka „Remedium” na Osiedlu Młodych. – W sytuacji nagłej potrzeby taka sytuacja mogła kogoś bardzo dużo kosztować – alarmował pan Piotr.

Ratunkiem inne miasto

Na problem wskazywali także inni mieszkańcy miasta (czytaj również: W Koluszkach bojkotują dyżury aptek). Twierdzili, że punkt wskazany na wykazie starostwa był zamknięty całą noc – nikt nie otwierał tam drzwi, ani nie odebrał telefonu.

REKLAMA

– Czy to nie jakiś skandal, żeby na tak duży region nie było otwartej apteki?! W cywilizowanym kraju, w Europie? Jeździliśmy jak durnie, dzwoniliśmy wszędzie, w końcu Wałbrzych nas uratował. U a mnie w domu chora 14-miesięczna dziewczynka – denerwowała się świdniczanka.

REKLAMA

Pacjenci zapominają o dzwonku

Portal swidnica24.pl postanowił zapytać o tę sprawę świdnickie starostwo (czytaj również: Opieka farmaceutyczna, a dyżury aptek…). Piotr Dębek, rzecznik starostwa tłumaczył, że apteka normalnie pełniła dyżur zgodnie z ustaleniami.

– Niestety, często mieszkańcy łapią za klamkę, bo chcą wejść do środka i odbijają się od drzwi, myśląc, że apteka jest zamknięta. Zapominają, że jest tam dzwonek, trzeba dzwonić i trochę poczekać, bo farmaceuta akurat może być na zapleczu. To częsty przypadek – tłumaczy.

Częste są zmiany harmonogramów

Rzecznik dodał, że powiat nie może zmusić poszczególnych aptek do pracy zgodnie z harmonogramem. Nie ma sankcji za brak dyżurowania, nocne i świąteczne dyżury zależą wyłącznie od dobrej woli właścicieli aptek.

Zazwyczaj wywiązują się oni z zadeklarowanych zobowiązań. Dębek dodał, że bardzo często dochodzi do zmian w harmonogramie dyżurów.

REKLAMA

Źródło: IK/swidnica24.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

4 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

"Zapominają, że jest tam dzwonek, trzeba dzwonić i trochę poczekać" Jak to ? To farmaceuta nie stoi całą noc na baczność przy zamkniętych drzwiach dając sygnały latarką przez okienko jak latarnia morska i krzycząc zachrypniętym głosem: "Przybywajcie, do 6 rano rabat na pojemniki sterylne 100 ml" ? Skandal. Więcej do tego sklepu nie pójdę :)))
Nieźle się tam bawią w tej świdnicy że nawet o dzwonkach nie wiedzą.
Cywilizacja do nas jeszcze nie dotarła.
Lubię to! Dlaczego? Z 2. powodów. 1/ Tłumaczy się urzędnik, a nie aptekarz. Urząd ustala = urząd odpowiada (tylko dlaczego nie płaci?). 2/ Kolejny raz się potwierdza, że "klucze i zezwolenia mamy my, nie wy". I to się nigdy nie zmieni, chyba że przyszliby kolejni komuniści, którzy znacjonalizowaliby apteki. Efekty są znane.

Powiązane artykuły

Zmiany w Trzebnicy – apteki nie będą już dyżurować Zmiany w Trzebnicy – apteki nie będą już dyżurować

Od tego tygodnia na terenie powiatu trzebnickiego apteki nie będą pełnić już dyżurów. Za to zmienią ...

Apteczno-dyżurowy paragraf 22 Apteczno-dyżurowy paragraf 22

MZ stwierdza, co mnie wcale nie zaskakuje, że ustalanie dni i godzin pracy aptek należy (co do zasad...

Otwocka apteka nadal pełni dyżury, ale stawia warunki Otwocka apteka nadal pełni dyżury, ale stawia warunki

Wyznaczona do dyżurowania apteka przy ul. Matejki 9 w Otwocku, mimo sprzeciwów, w marcu nadal pełni ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz