REKLAMA
wt. 24 stycznia 2023, 11:01

Europejscy farmaceuci zaniepokojeni niedoborem leków. Wzywają do działań…

Grupa Farmaceutyczna Unii Europejskiej apeluje o wypracowanie sprawiedliwych mechanizmów redystrybucji leków dostępnych na rynku europejskim do tych pacjentów, którzy ich najbardziej potrzebują, niezależnie od kraju UE, w którym mieszkają. Farmaceuci z całej Unii ostrzegają, że niedobory leków odbijają się negatywnie na zdrowiu pacjentów, a także stanowią obciążenie dla ich codziennej.

Niezbędne jest również usprawnienie raportowania, monitorowania i komunikacji w zakresie niedoborów leków (fot. Shutterstock)
Niezbędne jest również usprawnienie raportowania, monitorowania i komunikacji w zakresie niedoborów leków (fot. Shutterstock)

W całej Europie nasilają się problemy związane z niedoborami leków. PGEU – Grupa Farmaceutyczna Unii Europejskiej – poinformowała, że  wyniki corocznej ankiety dotyczącej niedoborów wskazują, iż sytuacja w 2022 r. pogorszyła się i nadal dotyczy to wszystkich krajów i wszystkich rodzajów leków. 

– Ponadto w ostatnich tygodniach gwałtowny wzrost infekcji dróg oddechowych doprowadził do wzrostu zapotrzebowania na antybiotyki, takie jak amoksycylina – zwłaszcza stosowane w pediatrii – a zakłócenia w dostawach zgłaszane obecnie w niektórych krajach wymagają natychmiastowych i konkretnych działań – informuje PGEU.

Niedobory leków odbijają się negatywnie na zdrowiu pacjentów, a także stanowią obciążenie dla codziennej pracy farmaceutów. Według badania każda apteka ogólnadostępna w Europie poświęca średnio prawie 7 godzin tygodniowo na zarządzanie brakami i znajdowanie alternatywnych rozwiązań dla pacjentów. To czas, który można by poświęcić na inne zadania w celu poprawy jakości opieki (czytaj również: Braki leków? To efekt wieloletnich zaniedbań rządzących…).

– Farmaceuci dokładają wszelkich starań, aby zapewnić ciągłość opieki i zminimalizować negatywny wpływ niedoborów na zdrowie pacjentów, ale sytuacja staje się coraz bardziej skomplikowana – skomentował Prezes PGEU Koen Straetmans.

Apel o podjęcie działań

Przyczyny problemu są różnorodne i złożone. Jedną z nich jest coraz bardziej zglobalizowany charakter produkcji farmaceutycznej. Eksperci wskazują też na strategie cenowe i inną dynamikę rynku, a także obecny kryzys surowcowy – który ma również wpływ na materiały opakowaniowe, takie jak aluminium do blistrów lub tektura, które są niezbędne do dystrybucji (czytaj również: Apteki w Polsce „ledwo zipią”. Braki leków to nie ich wina…).

– Wzywamy unijnych i krajowych decydentów politycznych do przyjęcia odważnych i ambitnych środków w celu skutecznego rozwiązania problemu. Konieczne jest zapewnienie farmaceutom większej elastyczności w znajdowaniu alternatywnych rozwiązań w przypadku niedoboru leku, aby mogli lepiej zarządzać opieką nad pacjentem, w pełni wykorzystując swoje umiejętności, wiedzę i doświadczenie – mówi Prezes PGEU Koen Straetmans.

W jego ocenie niezbędne jest również usprawnienie raportowania, monitorowania i komunikacji w zakresie niedoborów leków. Kluczowe znaczenie ma zapewnienie większej ilości zasobów Europejskiej Agencji Leków (EMA) w celu rozwijania działań w zakresie zapobiegania niedoborom i zarządzania nimi w koordynacji z państwami członkowskimi (czytaj również: Krytyczne braki leków w Wielkiej Brytanii. Eksperci ostrzegają…).

– PGEU apeluje o wypracowanie sprawiedliwych mechanizmów redystrybucji leków dostępnych na rynku europejskim do tych pacjentów, którzy ich najbardziej potrzebują, niezależnie od kraju UE, w którym mieszkają, zwłaszcza w czasach kryzysów zdrowotnych. Wreszcie konieczne jest zapewnienie skutecznej zgodności z przepisami unijnymi i krajowymi dotyczącymi obowiązków świadczenia usługi publicznej przez podmioty łańcucha dostaw – komentuje Koen Straetmans

Źródło: ŁW/PGEU

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]