REKLAMA
wt. 11 stycznia 2022, 11:15

Farmaceuci są obrażani i słyszą groźby. Co z tym zrobi Rząd?

„System ochrony zdrowia nie może prawidłowo funkcjonować bez pracy aptekarzy, którzy wspólnie z lekarzami i pielęgniarkami zapewniają właściwą, często całodobową opiekę pacjentom” – pisze poseł Krzysztof Śmiszek, który pyta Ministra Zdrowia oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o ochronę dla aptekarzy.

Uszczelnienie Apteki dla Aptekarza może znaleźć się w nowelizacji ustawy refundacyjnej (fot. Shutterstock)
Poseł pyta czy MSWiA planuje zwiększenie patroli w okolicach aptek, jak i samych punktach aptecznych w całym kraju (fot. Shutterstock)

Poseł Krzysztof Śmiszek przygotował w pierwszych dniach 2022 roku dwie interpelacje dotyczące nasilających się ataków na farmaceutów. Jedną z nich skierował do Ministra Zdrowia, a kolejną do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przypomina w nich, że w dniu 10 grudnia 2021 r. doszło do brutalnego ataku na jedną ze zgorzelskich aptek. Jeden z mężczyzn, chcąc zrealizować w placówce receptę, został poproszony przez farmaceutę o założenie maseczki ochronnej zakrywającej usta i nos. W wyniku odmowy jej założenia został wyproszony z apteki. Następnie wrócił wraz ze swoim bratem. Sprawcy weszli na zaplecze apteki, pobili aptekarza i zniszczyli też wyposażenie lokalu. Farmaceuta trafił natomiast z poważnymi obrażeniami ciała do jednego z wrocławskich szpitali (czytaj więcej: Aptekarz wyprosił pacjenta za brak maseczki. Został za to pobity…).

– Do mojego biura poselskiego zwrócili się pracownicy aptek, którzy sygnalizują, iż powyższe zdarzenie jest jedynie częścią aktów agresji, z jakimi spotykają się na co dzień w swojej pracy – pisze poseł.

Farmaceuci potrzebują ochrony

Krzysztof Śmiszek podkreśla on, że system ochrony zdrowia nie może prawidłowo funkcjonować bez pracy aptekarzy, którzy wspólnie z lekarzami i pielęgniarkami zapewniają właściwą, często całodobową opiekę pacjentom. W ostatnim czasie wskutek działań ruchów antyszczepionkowych agresja wobec osób zwracających uwagę na nierealizowanie obowiązku zakrywania ust i nosa ustawicznie rośnie. Wielokrotnie słowa przeradzają się w czyny, o czym świadczy nie tylko sytuacja w Zgorzelcu, ale również ataki na punkty szczepień czy jednostki ochrony zdrowia (czytaj również: Aptekarze funkcjonariuszami publicznymi? Coraz większe poparcie…).

– Aby pracownicy aptek mogli realizować potrzeby społeczne, niezbędne jest zapewnienie im właściwej ochrony i poczucia wsparcia ze strony organów państwa. Dziś lekarze, ratownicy medyczni i pielęgniarki w wykonywaniu czynności związanych z ratowaniem życia i pracą zawodową korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Z takiej ochrony korzystają również m.in. pracownicy ochrony podczas wykonywania swoich obowiązków, co znajduje potwierdzenie w ustawie o ochronie osób i mienia – pisze poseł Śmiszek.

Zwraca on uwagę, że ochrona ta nie obejmuje jednak farmaceutów, pozbawiając ich szczególnej ochrony w wykonywaniu swoich obowiązków. Mimo iż pracownicy aptek pełnią równie ważną rolę w systemie ochrony zdrowia, nie mogą korzystać z tej formy ochrony prawnej (czytaj więcej: Zbił szybę w aptece i skaleczył farmaceutkę. Poszło o maseczkę…).

– Prowadzi to do zwiększenia poczucia zagrożenia pracowników aptek i upewnia sprawców napaści w przekonaniu o większej swobodzie działania oraz agresji. Powoduje to, iż pracownicy aptek są często obrażani, słyszą groźby czy naruszona zostaje ich nietykalność cielesna. Dochodzi także do demolowania wyposażenia punktów aptecznych – pisze poseł.

Ochrona Policji w aptekach

Poseł Śmiszek zwraca się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z apelem aby wydać komendantom jednostek Policji polecenia uzgodnienia z właściwymi izbami aptekarskimi, w jakich punktach aptecznych najczęściej dochodzi do niepokojących zdarzeń i gdzie konieczne jest większe zaangażowanie sił i środków Policji (czytaj więcej: Farmaceuci nie czują się bezpiecznie. Chcą statusu funkcjonariusza publicznego).

– Ufam, iż dzięki współdziałaniu służb Policji oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji uda się zapobiec tak tragicznym wydarzeniom, jakie miały miejsce w Zgorzelcu – pisze poseł.

Jednocześnie pyta też, czy resort współpracuje z ministrem zdrowia i samorządami zawodowymi zawodów medycznych w kontekście pozyskiwania informacji o przypadkach agresji w aptekach oraz monitorowania takich przypadków?

Farmaceuta funkcjonariuszem publicznym

Z kolei do Ministra Zdrowia poseł zwraca się z propozycją zmiany w ustawie z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty. Miałaby ona polegać na dodaniu do art. 30 ustawy o zawodzie farmaceuty ust. 3 następującej treści:

„3. Aptekarz, który wykonuje w aptece czynności zawodowe wyszczególnione w art. 4 ust. 1, korzysta z ochrony prawnej przewidzianej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 poz. 1444 i 1517 oraz z 2021 r. poz. 1023) dla funkcjonariuszy publicznych”?

Poseł Krzysztof Śmiszek zwraca też uwagę, że w sytuacji, w której ochrona przysługiwałaby wszystkim farmaceutom, nie tylko aptekarzom, wówczas proponuje się dodać do ustawy o zawodzie farmaceuty w art. 4 ust. 1a o następującej treści:

„1a. Farmaceuta, który wykonuje czynności zawodowe wyszczególnione ust. 1, korzysta z ochrony prawnej przewidzianej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 poz. 1444 i 1517 oraz z 2021 r. poz. 1023) dla funkcjonariuszy publicznych”.

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]