REKLAMA
czw. 18 lipca 2019, 09:17

Farmaceuta wystawi pacjentowi receptę na leki refundowane

Wczoraj Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Znajduje się w nim wiele rewolucyjnych rozwiązań, które zwiększają rolę farmaceuty w systemie ochrony zdrowia. Jedną z nich jest możliwość wypisania przez farmaceutę recepty, w oparciu o „receptę kontynuowaną” wystawioną przez lekarza. Na czym będzie to polegało?

Numer prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii z recepty przyporządkowany jest do osoby o innym imieniu i nazwisku (fot. Shutterstock)
W wielu krajach farmaceuci mają możliwość wystawiania recepty jako kontynuacji terapii. Czy będzie to możliwe też w Polsce? (fot. Shutterstock)

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty to dokument, na który środowisko aptekarskie czeka już od wielu lat. Stworzyli go eksperci w ramach zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia 27 października 2017 r. Prace nad nim zostały ukończone 16 stycznia i od tego czasu nad projektem pracowało ministerstwo zdrowia (czytaj więcej: Minister Zdrowia otrzymał projekt ustawy o zawodzie farmaceuty!). Wczoraj projekt po raz pierwszy ujrzał światło dzienne i został oddany do konsultacji publicznych. Opinie na temat jego zawartości będą zbierane przez resort zdrowia przez najbliższe 21 dni (czytaj więcej: Konsultacje publiczne ustawy o zawodzie farmaceuty potrwają 21 dni).

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty liczy sobie 91 stron, z czego 20 stron stanowią zmiany w innych ustawach. Niewiele krótsze jest jego uzasadnienie, które ma 62 strony. Dokument jest obszerny i zawiera kilka rewolucyjnych zmian, o które środowisko farmaceutyczne apelowało już od dawna. Jedną z nich jest możliwość wystawiania recept na leki refundowane w aptekach. Możliwe to będzie dzięki tzw. recepcie kontynuowanej (czytaj więcej: PILNE: Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty w konsultacjach publicznych!)

Lekarz wystawi „receptę kontynuowaną”, a farmaceuta…

W ramach ustawy o zawodzie farmaceuty przewidziano szereg zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne. Jedna z nich zakłada wystawianie przez lekarzy „recept kontynuowanych”. Wystawiane będą one w formie elektronicznej, a uprawniony farmaceuta będzie mógł na ich podstawie, w ramach sprawowania opieki farmaceutycznej, wystawić własną receptę na produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne (czytaj również: Refundowana recepta od farmaceuty? – opinia Naczelnej Izby Lekarskiej).

Farmaceuta wystawi w takich sytuacjach receptę na podstawie zapisanego w SIM (System Informacji Medycznej) zlecenia lekarza dotyczącego kontynuacji terapii produktem leczniczym, środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobem medycznym, przepisanym na recepcie kontynuowanej. Będzie mógł to zrobić w terminie określonym przez lekarza wystawiającego receptę kontynuowaną, ale nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty wystawienia tej recepty.

Jednocześnie łączna ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, na recepcie od farmaceuty, nie będzie mogła przekroczyć ilości niezbędnej pacjentowi do 360-dniowego okresu stosowania. Wyliczany on będzie na podstawie sposobu dawkowania określonego na recepcie kontynuowanej, przy czym ilość produktu leczniczego na jednej recepcie nie może przekraczać ilości niezbędnej do stosowania w okresie określonym przez lekarza.

Z treści projektu ustawy o zawodzie farmaceuty wynika też, że farmaceuta będzie mógł wystawić pacjentowi receptę, po wykonaniu przez siebie testu diagnostycznego, pomiaru ciśnienia krwi lub innej czynności w ramach sprawowania opieki farmaceutycznej. Pod warunkiem jednak, jeśli lekarz wystawiający receptę kontynuowaną zleci ich wykonanie.

Jak będzie wyglądać recepta od farmaceuty?

Recepty wystawiane przez farmaceutów będą wystawiane w postaci elektronicznej. Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty przewiduje ich wystawianie także w formie papierowej, ale tylko w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego lub wystawiania recepty dla osoby o nieustalonej tożsamości. Recepty w formie papierowej będą wystawiać także, farmaceuci „będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, przenoszący się po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu tymczasowego i okazjonalnego wykonywania czynności zawodowych farmaceuty”. Projekt ustawy nie zawiera jednak wzoru takiej recepty papierowej.

Artykuł sponsorowany

Jak właściwie rozpoznać rodzaj kaszlu i wdrożyć odpowiednie leczenie?

29 listopada 202307:28

Kaszel obok kataru należy do najczęstszych symptomów przeziębienia, czyli zespołu objawów towarzyszących zapaleniu gardła, krtani, czy nieżytowi nosa. Sprawdź przypadek pacjenta i dowiedz się jak wspomóc pacjenta z przeziębieniem.

Kaszel to jeden z najczęstszych powodów dla którego pacjenci szukają specjalistycznej pomocy. (fot. Shutterstock)

Początkowo, infekcji towarzyszy kaszel nieproduktywny, tzw. suchy.  Dopiero po kilku dniach przekształca się on w kaszel produktywny, tzw. mokry [1]. Utrzymujący się przez długi czas  tego typu kaszel może prowadzić do zalegania w górnych drogach oddechowych wydzieliny. Efektem tego może być rozwój nadkażeń bakteryjnych i wydłużenie czasu trwania toczącego się w obrębie górnych dróg oddechowych stanu zapalnego. Dlatego w takich sytuacjach należy, jak najszybciej wdrożyć lek wykrztuśny, który obok dużej skuteczności działania, będzie charakteryzował się także wysokim profilem bezpieczeństwa. Takimi cechami wyróżnia się ambroksol [2].

Przeziębienie to zespół objawów, wśród których najczęściej dominuje katar oraz kaszel. W początkowym etapie infekcji, która ma najczęściej charakter wirusowy, pojawia się tzw. kaszel suchy. Jego charakterystyczną cechą są męczące napady, które mogą prowadzić do podrażnienia krtani i wystąpienia chrypki. Nie towarzyszy mu natomiast odkrztuszanie wydzieliny. Po 3-4 dniach od wystąpienia pierwszych objawów przeziębienia pojawia się tzw. kaszel mokry, którego charakterystyczną cechą w odróżnieniu od kaszlu suchego jest odrywanie zalegającego w górnych drogach oddechowych śluzu [3].  Kaszel mokry jest efektem toczącego się w obrębie górnych dróg oddechowych stanu zapalnego. W jego wyniku płyn surowiczy znajdujący się na powierzchni nabłonka migawkowego gęstnieje, przez co, jest go coraz to trudniej odkrztusić. Zalegająca w ten sposób wydzielina może się nadkazić i doprowadzić do rozwoju chorób odbakteryjnych, jak np. zapalenie płuc [4].  Aby uniknąć rozwoju tego typu chorób, przy pojawieniu się kaszlu mokrego należy zastosować leki, które pozwolą na usunięcie zalegającej wydzieliny. Jedną z takich substancji leczniczych jest ambroksol, będący składnikiem syropu Mucosolvan [6]. Substancja ta charakteryzuje się wielokierunkowym mechanizmem działania. Ambroksol nie tylko ułatwia odkrztuszanie wydzieliny poprzez zwiększenie jej płynności oraz objętości, ale i hamuje rozwój stanu zapalnego oraz działa przeciwutleniająco [2,5]. Dodatkowo, w przeciwieństwie do innych leków stosowanych na kaszel mokry (np. acetylocysteiny), ambroksol nie tylko ułatwia usuwanie zalegającej wydzieliny, ale i łagodzi męczący kaszel oraz skraca czas jego trwania [2,7].

Literatura:

1. Czabak- Garbacz R, Bąk K, Kasprzyk- Kościk B; Przegląd metod leczenia kaszlu; Lek w Polsce; Vol. 23 nr 9’13 (269).
2. Doniec Z. Ambroksol- lek o wielokierunkowym działaniu z możliwościami stosowania w astmie oskrzelowej. Lekarz POZ 2021 (1): 31-38
3. Jung A, Maślany A. Przewlekły kaszel u dzieci- problem diagnostyczny i terapeutyczny. Pediatr Med Rodz 2012; 8 (2): 97-100.
4. Mazurek H, Mazurek Z; Ostre zakażenie dróg oddechowych; Praktyka Lekarska, vol. 48: 5-22; 2011.
5. Doniec Z, Mastelarz- Migas A, Krenke K, Mazurek H, Bieńkowski P. Rekomendacje postępowania diagnostyczno- terapeutycznego w kaszlu u dzieci dla lekarzy POZ. Lekarz POZ 2016; 4: 305-321.
6. Karta Charakterystyki Produktu Leczniczego Mucosolvan syrop
7. Krenke K. et. al. Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w kaszlu u dzieci – aktualizacja. Lekarz POZ 2022, 3, 173-192

Mucosolvan inhalacje, 15 mg/2 ml, roztwór do nebulizacji; 2 ml roztworu do nebulizacji zawierają 15 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 2 ml roztworu zawierają 0,45 mg chlorku benzalkoniowego. Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu. Dawkowanie i sposób podawania: Dorośli, dzieci w wieku 6 lat i powyżej: 1 do 2 inhalacji po 2 do 3 ml roztworu w ciągu doby. Dzieci w wieku poniżej 6 lat: 1 do 2 inhalacji po 2 ml roztworu w ciągu doby. Sposób podawania: Mucosolvan inhalacje można podawać przy użyciu dowolnego nowoczesnego inhalatora (z wyjątkiem parowego). Roztwór do nebulizacji można mieszać z solą fizjologiczną (0,9% roztwór chlorku sodu) w stosunku 1:1, w celu optymalnego nawilżenia powietrza, zwłaszcza podczas stosowania respiratora. Produktu leczniczego nie należy mieszać z kwasem kromoglikanowym. Produktu nie należy również mieszać z innymi roztworami, z którymi powstanie roztwór o pH wyższym niż 6,3 np. alkaliczna słona woda do inhalacji (sól emska). Ze względu na wzrost pH może pojawić się osad wolnej zasady ambroksolu chlorowodorku lub zmętnienie roztworu. Pacjent powinien oddychać normalnie w trakcie inhalacji, ponieważ sama inhalacja płynu może powodować odruch kaszlowy. Zaleca się podgrzanie płynu do nebulizacji do temperatury ciała przed rozpoczęciem inhalacji. Pacjentów z astmą oskrzelową należy poinformować, aby rozpoczęli inhalację po przyjęciu zwykle stosowanych leków rozszerzających oskrzela. Produktu nie należy podawać przed snem. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ambroksolu chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Zgłaszano przypadki ciężkich reakcji skórnych, takich jak rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona (ang. Stevens-Johnson syndrome, SJS), toksyczna martwica naskórka (ang. toxic epidermal necrolysis, TEN) i ostra uogólniona krostkowica (ang. acute generalised exanthematous pustulosis, AGEP) związanych ze stosowaniem ambroksolu chlorowodorku. Dodatkowo w początkowej fazie zespołu Stevensa-Johnsona lub toksycznej martwicy naskórka u pacjentów mogą najpierw wystąpić niespecyficzne (prodromalne) objawy grypopodobne, takie jak: gorączka, uogólniony ból ciała, zapalenie błony śluzowej nosa, kaszel i ból gardła. Niespecyficzne objawy grypopodobne mogą być błędnie leczone za pomocą leków stosowanych w kaszlu i przeziębieniu. Jeśli wystąpią przedmiotowe i podmiotowe objawy postępującej wysypki skórnej (czasem związane z pojawieniem się pęcherzy lub zmian na błonach śluzowych), należy natychmiast przerwać leczenie ambroksolu chlorowodorkiem i udzielić pacjentowi porady lekarskiej.W przypadku niewydolności nerek lub ciężkiej niewydolności wątroby, produkt Mucosolvan inhalacje może być stosowany tylko po konsultacji z lekarzem. Tak jak w przypadku innych leków metabolizowanych w wątrobie i następnie wydalanych przez nerki, w przypadku ciężkiej niewydolności nerek można spodziewać się gromadzenia metabolitów ambroksolu w organizmie. Mucosolvan inhalacje zawiera środek konserwujący: 0,45 mg chlorku benzalkoniowego w 2 ml roztworu. Podczas inhalacji ten środek konserwujący może powodować sapanie i zaburzenia oddechowe zwłaszcza u pacjentów z astmą i wrażliwych pacjentów z nadwrażliwością dróg oddechowych. Mucosolvan inhalacje zawiera sodu chlorek i sodu wodorofosforan. Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż niż 1 mmol (23 mg) sodu na 3 ml roztworu, to znaczy lek uznaje się za wolny od sodu. Lek może powodować skurcz oskrzeli. Działania niepożądane: Częstość występowania na podstawie konwencji MedDRA: bardzo często (≥ 1/10); często (≥ 1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥ 1/1 000 do < 1/100); rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000); częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych: Zaburzenia układu nerwowego: często – zaburzenia smaku (np. zmieniony smak); Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: często – niedoczulica gardła; Zaburzenia układu immunologicznego: rzadko – reakcje nadwrażliwości, częstość nieznana – reakcje anafilaktyczne w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy i świąd. Zaburzenia żołądka i jelit: często – nudności, niedoczulica jamy ustnej; niezbyt często – biegunka, wymioty, niestrawność, ból brzucha, suchość błony śluzowej jamy ustnej; częstość nieznana – suchość gardła; Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: rzadko – wysypka, pokrzywka; częstość nieznana – ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica). Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa; tel.: +48 22 492 13 01, fax:+ 48 22 492 13 09, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza – Rp. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Opella Healthcare Poland Sp. z o.o. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez URPLWMiPB nr: R/1025 Informacji w Polsce udziela: Opella Healthcare Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Tel. +22 280 00 00. {ChPL 04/2022} MUCOSOLVAN MINI, 15 mg/5 ml, syrop; 5 ml syropu zawiera 15 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum). Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu. Dawkowanie i sposób podawania: Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 2 razy w ciągu doby po 20 ml syropu. Dawka zalecana w przypadku ostrych stanów zapalnych dróg oddechowych oraz w początkowym okresie leczenia stanów przewlekłych, w pierwszych 14 dniach leczenia. Dzieci w wieku 6 do 12 lat: 2 do 3 razy w ciągu doby po 10 ml syropu. Dzieci w wieku 2 do 6 lat: 3 razy w ciągu doby po 5 ml syropu. Dzieci w wieku 1 Do 2 Lat:2 razy w ciągu doby po 5 ml syropu. Powyższe dawkowanie zalecane jest w początkowym okresie leczenia; dawkowanie można zmniejszyć o połowę po 14 dniach leczenia. Sposób podawania: syrop Mucosolvan Mini można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłków. Produktu nie należy podawać przed snem. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ambroksolu chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Zgłaszano przypadki ciężkich reakcji skórnych, takich jak rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona (ang. Stevens-Johnson syndrome, SJS), toksyczna martwica naskórka (ang. toxic epidermal necrolysis, TEN) i ostra uogólniona krostkowica (ang. acute generalised exanthematous pustulosis, AGEP) związanych ze stosowaniem ambroksolu chlorowodorku. Jeśli wystąpią przedmiotowe i podmiotowe objawy postępującej wysypki skórnej (czasem związane z pojawieniem się pęcherzy lub zmian na błonach śluzowych), należy natychmiast przerwać leczenie ambroksolu chlorowodorkiem i udzielić pacjentowi porady lekarskiej. Dodatkowo w początkowej fazie zespołu Stevensa-Johnsona lub toksycznej martwicy naskórka u pacjentów mogą najpierw wystąpić niespecyficzne (prodromalne) objawy grypopodobne, takie jak: gorączka, uogólniony ból ciała, zapalenie błony śluzowej nosa, kaszel i ból gardła. Niespecyficzne objawy grypopodobne mogą być błędnie leczone za pomocą leków stosowanych w kaszlu i przeziębieniu. W przypadku niewydolności nerek lub ciężkiej niewydolności wątroby, produkt Mucosolvan Mini może być stosowany tylko po konsultacji z lekarzem. Tak jak w przypadku innych leków metabolizowanych w wątrobie i następnie wydalanych przez nerki, w przypadku ciężkiej niewydolności nerek można spodziewać się gromadzenia metabolitów ambroksolu w organizmie. Działania niepożądane: Częstość występowania na podstawie konwencji MedDRA: bardzo często (≥ 1/10); często (≥ 1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥ 1/1 000 do < 1/100); rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000); częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych: Zaburzenia układu nerwowego: często: zaburzenia smaku; Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: często: niedoczulica gardła; Zaburzenia układu immunologicznego: rzadko: reakcje nadwrażliwości, częstość niezanana: reakcje anafilaktyczne w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy i świąd. Zaburzenia żołądka i jelit:często: nudności, niedoczulica jamy ustnej; niezbyt często: biegunka, niestrawność, ból brzucha, suchość błony śluzowej jamy ustnej, wymioty; częstość nieznana: suchość w gardle; Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: rzadko: wysypka, pokrzywka; częstość nieznana: ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica). Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa; tel.: +48 22 492 13 01, fax:+ 48 22 492 13 09; e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Opella Healthcare Poland Sp. z o.o. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez URPLWMiPB nr: 18296 Informacji w Polsce udziela: Opella Healthcare Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Tel. +22 280 00 00. {ChPL 04/2022} Mucosolvan, 30 mg/5 ml, syrop; 5 ml syropu zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum) Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu. Dawkowanie i sposób podawania: Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 2 razy w ciągu doby po 10 ml syropu. Dawka zalecana w przypadku ostrych stanów zapalnych dróg oddechowych oraz w początkowym okresie leczenia stanów przewlekłych, w pierwszych 14 dniach leczenia. Dzieci w wieku 6 do 12 lat: 2 do 3razy w ciągu doby po  5ml syropu. Dzieci w wieku 2 do 6 lat:3 razy w ciągu doby po 2,5 ml syropu. Dzieci w wieku 1 do 2 lat: 2 razy w ciągu doby po 2,5 ml syropu. Powyższe dawkowanie zalecane jest w początkowym okresie leczenia; dawkowanie można zmniejszyć o połowę po 14 dniach leczenia. Sposób podawania: Syrop Mucosolvan można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłków. Produktu nie należy podawać przed snem. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ambroksolu chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Zgłaszano przypadki ciężkich reakcji skórnych, takich jak rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona (ang. Stevens-Johnson syndrome, SJS), toksyczna martwica naskórka (ang. toxic epidermal necrolysis, TEN) i ostra uogólniona krostkowica (ang. acute generalised exanthematous pustulosis, AGEP) związanych ze stosowaniem ambroksolu chlorowodorku. Jeśli wystąpią przedmiotowe i podmiotowe objawy postępującej wysypki skórnej (czasem związane z pojawieniem się pęcherzy lub zmian na błonach śluzowych), należy natychmiast przerwać leczenie ambroksolu chlorowodorkiem i udzielić pacjentowi porady lekarskiej. Dodatkowo w początkowej fazie zespołu Stevensa-Johnsona lub toksycznej martwicy naskórka u pacjentów mogą najpierw wystąpić niespecyficzne (prodromalne) objawy grypopodobne, takie jak: gorączka, uogólniony ból ciała, zapalenie błony śluzowej nosa, kaszel i ból gardła. Niespecyficzne objawy grypopodobne mogą być błędnie leczone za pomocą leków stosowanych w kaszlu i przeziębieniu. W przypadku niewydolności nerek lub ciężkiej niewydolności wątroby, produkt Mucosolvan może być stosowany tylko po konsultacji z lekarzem. Tak jak w przypadku innych leków metabolizowanych w wątrobie i następnie wydalanych przez nerki, w przypadku ciężkiej niewydolności nerek można spodziewać się gromadzenia metabolitów ambroksolu w organizmie. Działania niepożądane: Częstość występowania na podstawie konwencji MedDRA: bardzo często (≥ 1/10); często (≥ 1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥ 1/1 000 do < 1/100); rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000); częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych: Zaburzenia układu nerwowego: często – zaburzenia smaku; Zaburzenia układu oddechaowego, klatki piersiowej i śródpiersia: często – niedoczulica gardła; Zaburzenia układu immunologicznego: rzadko – reakcje nadwrażliwości, częstość niezanana – reakcje anafilaktyczne w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy i świąd. Zaburzenia żołądka i jelit: często – nudności, niedoczulica jamy ustnej; niezbyt często – biegunka, niestrawność, ból brzucha, suchość błony śluzowej jamy ustnej, wymioty; częstość nieznana – suchość w gardle; Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: rzadko – wysypka, pokrzywka; częstość nieznana – ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica). Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa; tel.: +48 22 492 13 01, fax:+ 48 22 492 13 09; e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku.Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Opella Healthcare Poland Sp. z o.o. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez URPLWMiPB nr: R/1022 Informacji w Polsce udziela: Opella Healthcare Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Tel. +22 280 00 00. {ChPL 04/2022 Mucosolvan, 30 mg, tabletki. Jedna tabletka zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: jedna tabletka zawiera 171 mg laktozy.Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu. Dawkowanie i sposób podawania: Dorośli 3 razy w ciągu doby po 1 tabletce. Działanie leku można zwiększyć stosując 2 razy w ciągu doby po 2 tabletki. Sposób podawania: Tabletki należy popijać płynem. Tabletki Mucosolvan można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłków. Produktu nie należy stosować przed snem.Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ambroksolu chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Zgłaszano przypadki ciężkich reakcji skórnych, takich jak rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona (ang. Stevens-Johnson syndrome, SJS), toksyczna martwica naskórka (ang. toxic epidermal necrolysis, TEN) i ostra uogólniona krostkowica (ang. acute generalised exanthematous pustulosis, AGEP) związanych ze stosowaniem ambroksolu chlorowodorku. Jeśli wystąpią przedmiotowe i podmiotowe objawy postępującej wysypki skórnej (czasem związane z pojawieniem się pęcherzy lub zmian na błonach śluzowych), należy natychmiast przerwać leczenie ambroksolu chlorowodorkiem i udzielić pacjentowi porady lekarskiej. Dodatkowo w początkowej fazie zespołu Stevensa-Johnsona lub toksycznej martwicy naskórka u pacjentów mogą najpierw wystąpić niespecyficzne (prodromalne) objawy grypopodobne, takie jak: gorączka, uogólniony ból ciała, zapalenie błony śluzowej nosa, kaszel i ból gardła. Niespecyficzne objawy grypopodobne mogą być błędnie leczone za pomocą leków stosowanych w kaszlu i przeziębieniu. W przypadku niewydolności nerek lub ciężkiej niewydolności wątroby, produkt Mucosolvan może być stosowany tylko po konsultacji z lekarzem. Tak jak w przypadku innych leków metabolizowanych w wątrobie i następnie wydalanych przez nerki,w przypadku ciężkiej niewydolności nerek można spodziewać się gromadzenia metabolitów ambroksolu w organizmie. Jedna tabletka zawiera 171 mg laktozy, co odpowiada 684 mg laktozy w największej zalecanej dawce dobowej (120 mg ambroksolu chlorowodorku, tj. 4 tabletki). Pacjenci z rzadko występującą, dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować tego produktu. Działania niepożądane: Częstość występowania na podstawie konwencji MedDRA: bardzo często (≥ 1/10); często (≥ 1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥ 1/1 000 do < 1/100); rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000); częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych. Zaburzenia układu immunologicznego: rzadko – reakcje nadwrażliwości, częstość nieznana – reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy i świąd. Zaburzenia żołądka i jelit: często – nudności, niezbyt często – biegunka, wymioty, niestrawność, ból brzucha. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: rzadko – wysypka, pokrzywka, częstość nieznana – ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica). Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa; tel.: +48 22 492 13 01, fax: + 48 22 492 13 09; strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Opella Healthcare Poland Sp. z o.o. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez URPLWMiPB nr: R/1021. Informacji w Polsce udziela: Opella Healthcare Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Tel. +22 280 00 00. ChPL {04/2022} Wszelkie prawa zastrzeżone farmacja.net sp. z o. o

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

64 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

no i co Wy na to??
A czy farmaceuta, zostanie za to w jakiś sposób dodatkowo wynagrodzony? Lekarz za wizytę pacjenta w celu wypisania recepty ma ma płacone z NFZ. Czy możemy liczyć tylko na uśmiech pacjenta, lub jego bluzgi w przypadku odmowy?
Będziecie pisać za darmo. Tak jak kiedys. Sieci miały patelnie, to i u prywaciarzy musiało być, sieci miały za grosz, to i u prywaciarzy było. Sieci bedą mieć darmowe recepty farmaceutyczne t i u prywaciarzy będzie musiało byc ;)
W sieci technik mógł wydać patelnię ale recepty już nie wystawi. Taka różnica.
Gdyby tak nie było to prywatne już dawno by wymarły, a tak powoli dogorywają, ale trzymają się na powierzchni.
dobre pytanie.....czy wierzycie w to, ze ktoś nam za to zapłaci????
sylwiab. Oczywiscie że nam ktos zaplaci...Z liscia ;D
Albo obelgą lub kopem w d.. ;)
Pół biedy, że "farmaceuta będzie mógł" a nie że musi ;) A i zapomniałam za darmo tym bardziej ręki do tego nie przyłożę.
A ja mam wrażenie, że cały czas jesteśmy dymani już od jakiegoś czasu. Co ustawa/rozporządzenie to tylko więcej roboty lub nakazów, zakazów i kar.
I to wiecej zakazów i kar i represji dla pracowników zamiast dla właścicieli, którzy ponosza faktyczna odpowiedzialność za to co się dzieje w firmie. Pracowników mamią tylko jacy to bedą ważni bo za darmo będą recepty przedłuzać i ciśnienie mierzyć.
@Anna Anonimowa - Masz złe wrażenie , bo dymani jesteśmy nie od jakiegoś czasu jak napisałaś, ale od dekady. I nie jest to działanie przypadkowe, tylko intencjonalne, co przy żenujących wchodzących każdemu w dupę izbowcom dało taki efekt jaki dało. Izbowe sieroty i niedorozwoje popierają każdego byle tylko poprzeć - NFZ, ministerstwo, lekarzy, pielęgniarki, ratowników, rezydentów, salowe, wszelkie urzędy od A od Z, listonoszy, policjantów etc. Zero krytyki kogokolwiek, wszystko zawsze łagodnie i grzecznie, bo taki ma być wizerunek aptekarza, ktory ma być jak cielak.
Dekady???.. delikatnie napisane
Święta prawda. Więcej obowiązków a w zamian figa z makiem ;)
spoko już sieci zadbają o dyżurnego całodobowego farmaceute który będzie klepał recepty jak robot za niewiele ponad najniższą krajową :)
Niech sie wypowiedzą kierownicy aptek bez należytej obsady. Po wprowadzeniu projektu bedziecie musieli zmusic własciciela do zapewnienia obsady albo zostaniecie przestepcami bez rekojmi. Zapraszam do wypowiedzi.
Co więcej, technik sam pozostający w aptece również popełniać będzie przestępstwo i podlegać każe grzywny i ograniczenia wolności. To samo tyczy się "logowania się na konto magistra"
A własciciel będzie miał czyste raczki i spał spokojnie, bo za wszystko bekna pracowniy. Genialne.
Dalej w ustawie czytamy, że recepta kontynuacyjna będzie wystawiana w ramach prowadzonej opieki farmaceutycznej. W definicjach z początku dokumentu określone jest, że opieka farmaceutyczna to nie jest usługa farmaceutyczna, lecz świadczenie zdrowotne, co daje podstawę do objęcia refundacją. W moim rozumieniu, należy jednak - tak jak z każdymi świadczeniami zdrowotnymi podpisać należytą umowę z NFZ, na możliwość ich świadczenia. Będzie to udokumentowany proces, który jednak wymaga dalszych doregulowań w postaci odpowiednich rozporządzeń. Długa droga przed nami.
Tez zwróciłam na to uwagę, być może powinno być "w ramach świadczonych usług farmaceutycznych" ?
U mnie księciunio przyjeżdża o 9 przyjmuje niby do 13,30, o 12 już go nie ma niby jedzie na wizyty a siedzi w domu i jak ktoś dzwoni to mówi że właśnie jest na wizytach !!! Za trzy godziny pracy dziennie willa z basenem za 200 tys. gabinet stomatologiczny dla żony, trzy auta i nie powiem jeszcze co !!! A my wszystko za darmo bo mamy misję !!!!!!!!!!!
Oczywiście willa 800 tys a basen 200 tys żeby nie było :-)
Za 800k to średni domek, a nie żadna willa.
Podałem ceny w stanie surowym otwartym :-)
Kolejna próba wysadzenia polskiej farmacji? wyłudzanie przedłużenia recept i potem leki wsio na zachód? :)
Trwają konsultacje publiczne, może zamiast pisać szczerze acz po cichu, bo na forum, o tym, co nas boli, lepiej zgłosić poprawkę. Razem mamy większa szansę. Przykładowo: lekarz za poradę pacjentowi ma przydzielone pieniądze, w związku z powyższym za konsultacje prosimy o opłatę ryczałtową, za wystawienie recepty- opłatę ryczałtową itp, farmaceuta dyżuruje? Zaproponujmy stawkę za dyżur. Całkiem ciekawym pomysłem jest dodatkowe 6 dni do urlopu, jako rekompensata za czas prywatny poświęcony na szkolenia; nie wiele ale już coś
@W. Rafa. Napisz, proszę, swe uwagi i propozycje i przekaż do OIA lub NIA. W MZ będzie rozgardiasz. Zresztą już jest, co obecnie dobrze widać. Wreszcie jest projekt, co do którego można się wypowiedzieć. Nie chcesz specjalizacji? napisz? Nie chcesz za darmo przedłużać recept? Napisz. Chcesz w perspektywie kilku lat nic nie znaczyć w aptece, zwłaszcza dla właścicieli sieci? Nie pisz. (Odpowiadam na Twój wpis, ale nie są to uwagi personalnie skierowane do Ciebie.)
O taki bojowy nastrój chodzi!!!
Do MZ bezpośrednio pisać ze strony projektu ? W Izbie do kogo konkretnie?
t.lisiewski@mz.gov.pl
Pisz bezpośrednio, nie do żadnej izby, bo interesy izby nie są zbieżne z Twoimi! Jak wyślesz do nich to albo przeinaczą, albo zgubią.
Kolejna szansa na udupienie nas a nie lekarzy za błędy refundacyjne....
Najlepiej nic nie robić to nas nikt nie udupi. Będziesz miał wątpliwości to nie wystawisz takiej recepty.
Zgadza się. Jeśli będę miał taką możliwość. Bo obecnie mało kto pyta o zdanie farmaceuty. Tu się stwierdza że masz robić to czy tamto, a nie masz wybór. Wybór to mają najczęściej lekarze.
I tak wydaje mi się, że nawet pomimo takiej możliwości nie będą chcieli wystawiać takich recept.
@AniaL. Przecież w UoZ nie chodzi o przymus, a o MOŻLIWOŚCI. Albo do końca życia (zawodowego) będziemy sprzedawcami kolorowych pudełek, wyrabiaczami sieciowego targetu, albo zaczniemy zarabiać na swych mózgach. WYBÓR!
Gdzie właściwie trzeba wysyłac te konsultacje do projektu, jest jakis konkretny mail w MZ ? Bo sie mówi wysyłaj wysyłaj, a jak zaczna wszyscy wysyłać na rózne maile to sie mija z celem.
@ah. Mimo wszystko sugeruję wysyłać do NIA/OIA. Dlaczego? Nie znam wymienionego w liście przewodnim pracownika MZ, ale ogrom niekompetencji w tym resorcie powoduje, że wątpię w merytoryczne zrozumienie naszych uwag i propozycji. Co innego w Izbie. Aha, oprócz uwag, proszę o propozycje zmian. Nie wystarczy: "nie chcę kary dla właściciela za brak obsady, bo stracę miejsce pracy".
Czyli ta propozycja ma tak wygladać: Artykuł obecny Artykuł zmieniony Uzasadnienie ?
@ah. Tak. Tak to właśnie wygląda w praktyce. Chyba za ministra Łandy oczekiwano tego w formie tabelek. Można się krzywić, ale gdy jako urzędnik dostajesz setki lub tysiące uwag, na dodatek napisanych kiepską polszczyzną, nielogicznych oraz wzajemnie sprzecznych, zaczynasz bardziej cenić swój czas. Pisanie na forach, jazgot, hejt, opluwanie innych i zawodu, nie są brane pod uwagę. Z drugiej strony, jeśli ktoś jest stałym malkontentem, nie powinien liczyć na zaakceptowanie jego propozycji. Co z tego, że Twoja pacjentka Cię zwyzywa i poprawi tekstem, że "euthyrox jest za drogi, a ona uważa, że powinien być za darmo"? Dostaniesz 5 op., a masz odłożonych 6 recept. Ona się znajdzie w tej szóstce czy niekoniecznie. "Klucze, zezwolenia i Euthyrox mamy my, nie wy". ;-) Apeluję: zgłaszajcie propozycje, ale z umiarem. Gdy będzie ich za wiele, UoZ nie zdąży wejść przed końcem kadencji obecnego Parlamentu. Chyba dla wszystkich jest jasne, że ta ustawa znacząco zwiększa naszą niezależność, co z kolei nie jest pożądane przez niektórych nieetycznych pracodawców, zwłaszcza niefarmaceutycznych. Przypomnieć Jarocin?
Jarocin zrobił więcej dobrego dla poprawy sytuacji farmaceutów niż 1000 izbowych pism, biuletynów i felietonów Gdyby takie przypadki były częściej to by państwo musiało zareagować i do WIF poszedłby sygnał - sprawdzać obsade. Poprawa sytuacji wymaga ofiar, dopiero wtedy jest reakcja. Nie róbmy z siebie świętych że udajemy,że przejmujemy się śmiercią z jarocina.
Co za bzdura- "nie chcę kary dla właściciela za brak obsady,bo stracę miejsce pracy"?! CHYBA POWINNO BYC ODWROTNIE-TRZEBA DUZO KAR DLA WŁAŚCICIELI,ABY TE PRZEPISY DZIAŁAŁY I PRACODAWCA ZAPEWNIAŁ OBSADĘ! PANIE MARIUSZU,BOI SIĘ PAN JAKIEJS KARY? Ja mam nadzieję,że w projekcie będą kary. Tak chyba ,jak wszyscy pracownicy. Normalna apteka przez to nie zbankrutuje.
@Kasia Maj - tylko pamietaj ,że na każdą akcję jest interakcja. Jeżeli będą kary za brak magistra na zmianie, a Ty nie pojawisz się w pracy, z przyczyn losowych typu śnieżyca, wypadek badz inne zdarzenie i właściciel nie otworzy apteki z powodu Twojej nieobecności to będzie Cię mógł pozwać o pokrycie strat wynikających z zamknięcia apteki. Umowa o pracę to zobowiązanie do jej świadczenia i właściciela nie będą interesowac tłumaczenia.
Mi chodziło o kary za nieprzestrzeganie zapisów UoZ,nie o losowe wypadki. Kierownik ma skracać czas pracy apteki w stosunku do zatrudnionych farmaceutów i ryzykować konflikt z pracodawcą,to chyba lepiej,aby też samemu pracodawcy bardziej zależało na obsadzie i miał kary-dodatkowy bodziec.Mi chodzi o sytuację braku etatu. Ponadto inne zapisy o niezawisłości farmaceuty-też powinien być katalog kar.Z drugiej strony w świetle zapisów tego projektu przy poruszanym przez ciebie zdarzeniu-farmaceuta nie stawi się w pracy ,kierownik i tak powinien skrócić czas pracy apteki. Jeżeli kogoś byłoby nie stać na kary,to już na pewno migałby się przed zapewnieniem obsady.Z drugiej strony ile kosztuje właściciela skrócenie pracy apteki? Pracownik może nie stawić się w pracy z przyczyn losowych,ale to jest apteka i musi być personel fachowy.Najwyzej właściciel może zatrudnić więcej farmaceutów-ktoś na pewno się stawi.Takie ryzyko pracodawcy. Nie pisz bzdur,że ktoś by cię skarżył. Własciciel może mieć więcej pracowników na takie wypadki.Ty jesteś właścicielem?!
Śnieżyca i inne przypadki losowe rozgrzeszają pracowników, pracownik nie musi pokrywać strat, bo to nie jest jego wina. Apteka musi zostać zamknięta na czas nieobecności w niej farmaceuty - to jest oczywiste. Z resztą kierownik zakładu pracy ma narzędzie w postaci nadgodzin dla innych farmaceutów, sam ewentualnie może stawić się w miejscu pracy. Dopiero jeśli te wszystkie możliwości zostaną wyczerpane, konieczne jest zamknięcie apteki. Dlatego warto zatrudniać w aptece więcej niż 1 farmaceutę. Wszystkim wyjdzie to na dobre.
Pewnie! "buldog" się zaplatał,bo uznał,że gdyby pracodawca nie miał kary,to otwierałby aptekę bez obsady i to byłoby OK! I może na to pracodawcy liczą.Nie zatrudnią odpowiedniej liczby farmaceutów.Kierownik będzie ryzykował i nie skróci pracy apteki,a w razie wpadki nic im nie grozi.No może jedynie,że wtedy już WIF wyda decyzję o innych godzinach jej czynności.A ,że kierownik będzie miał naganny protokół i rysę na wykonywaniu zawodu,to cóż jego sprawa.
@Kasia Maj. :-)) Zacytowałem z głowy wypowiedź pewnej farmaceutki, która już tak się zaaklimatyzowała w patologicznej aptece, że powiedziała do mnie ten komentarz. Tak, są wśród nas tacy, którzy nie widzą nic zdrożnego w byciu figurantem, udostępnianiu swego hasła technikom samym na zmianie/dyżurze, wyrabianiu targetu z supli, itp. Proszę się nie obawiać o mój strach. Stąpam po cienkim lodzie od wielu lat, nie tylko od stycznia 2016 r. WW. niezrozumienie oznacza, że powinna Pani zgłosić do Izby propozycję zawarcia sankcji za wpływanie na farmaceutę. Im prędzej UoZ zostanie uchwalona, tym lepsza przyszłość szykuje się nam, a dzięki nam, także pacjentom. Bez nas - za to z handlarzami złomem rządzącymi aptekami i aptekarzami - będą bezradni. Pozdrawiam.
Według mnie powinny być sankcje także za niezapewnienie odpowiedniej liczby farmaceutów w stosunku do czynności apteki. Przynajmniej 5000-10000zł,bo ile kosztuje etat dodatkowego mgr? Nie powinno też się liczyć,że ktoś pracuje na działalności gospodarczej,kontrakcie,bo przebywanie w aptece np. po 11-12 h codziennie,tak,jak to niektórzy udają jest szkodliwe dla zdrowia i niebezpieczne dla pacjentów.Czyli etety-8/hdziennie. Znam przypadek pani 85+,która jest niby kierownikiem do 16h w jednej aptece,a po 16 niby przychodzi do drugiej i siedzi tam do 18h.Dodam,ze już chodzi o lasce i na pewno ma jakieś problemy ze zdrowiem.Piszę niby,bo tak faktycznie pracują w tych aptekach za nią technicy.Aktualnie jej rodzina jest właścicielem tych aptek.Ma zdrowie ,prawda ,niby pracuje 10h,dziennie + soboty.Panie Mariuszu-popiera pan takie sytuacje?!
Dodam tylko,że to jest przykład autentyczny i pokłosie zapisu,że można być kierownikiem praktycznie dożywotnio i aptekarzem ogólnie też. Ktoś powie: ta pani i jej rodzina ryzykuje wpatką,błędem w tej aptece. Ich sprawa. Ale zawsze coś może pójść nie tak i co wtedy,jak ma się do tego dobro pacjenta. Ponadto nie ma wymiany pokoleniowej ,bo w tej firmie pani seniorka będzie prawdopodobnie na swoim " posterunku"/funkcjach do samego końca.Zresztą wiek 80-85+,to już jest bardzo poważny w każdym zawodzie. Myślę,że zapis o zniesieniu ograniczenia wiekowego dla wykonywania funkcji kierowniczej powinien być wykreślony i zmieniony na inne kryteria,np. jakieś 70-75 lat. U lekarzy nie ma ograniczenia,ale tam w szpitalach jest jakaś naturalna selekcja i nikt samodzielnie nie operuje po 70-tce. Ponadto lekarzy jest wielki niedobór,o wiele większy,niż farmaceutów.Jeżeli pacjenci zorientują się,że taki lekarz już jest niedysponowany do wykonywania tego zawodu ,(słaba pamięć,niedołęstwo,i.t.p.),nie będą odwiedzać jego gabinetu. W przypadku apteki,zwłaszcza prywatnej pacjent nie wie,kto przebywa na zapleczu i czy w ogóle przebywa. Także ,ja rozumiem,że wprowadzono ten zapis dla "dobra"/zmniejszenia kosztów prywatnych, farmaceutycznych aptek,ale nieraz może dochodzić do kuriozalnych sytuacji.
To już było, nie oceniaj nikogo po wieku, bo i Ciebie ocenią za jakiś czas. I co wtedy odpowiesz ? Wiekowe ograniczenia już były... . Co do lekarzy i ich wieku to bardzo się mylisz. Jaka selekcja? Biorą wszystkich nawet"słupy" aby nie stracić kontraktu...ale nie miejsce- żeby o tym pisać. A coś na ten temat wiem...Każdy przypadek jest inny i nie da się go oddzielić "krechą" wieku.
No,ja na pewno nie będę udawać,że pracuję-np.przebywam codziennie w aptece po 10h+ soboty,a jestem emerytem,bo nawet zdrowie by mi na to nie pozwalało! Mówisz nie spychać wszystkich do jednego worka.A powiedz,jak zweryfikować takiego figuranta swojej apteki? Gdy WIF się zapowie,to taki kierownik oczywiście będzie obecny.Wysłać Go na badania lekarskie?Zrobić testy pamięciowe,czy inne weryfikacje ? Abocne przepisy nawet tego nie przewidują.Może być kierownikiem dożywotnio i już. Skąd wiesz ile w skali kraju jest takich przypadków,że kierownik emeryt praktycznie nie przebywa w aptece,tylko,np. w swoim mieszkaniu? Poprzedni zapis o ograniczeniach wiekowych był OK. A co z dokształcaniem takich kierowników? Zrobią wszystkie kursy przez internet? Czy też Izba będzie przymykać oczy? I to jest sprawiedliwe wobec innych farmaceutów?
Poprzyjcie techników, aby nie ograniczano im praw (chodzi o wydawanie z wyk.A i B) bo sami strzelacie sobie w kolano.Według nowego prawa farmaceutycznego będziecie musieli stać bez przerwy w ekspedycji ,a gdzie w tym wszystkim opieka farmaceutyczna, receptura ,kontrola recept itd.Obecnie wiele z tych czynności wykonuje technik.Jeśli wejdzie nowe prawo zwiększą się koszty apteki ,już teraz nie ma w wielu aptekach pełnej obsady magistrów.Kiedy zwiększą się kontrole to się okaże,że połowa aptek (najczęściej prywatnych) jest do zamknięcia.
Co to ,to ,nie.U mnie farmaceuta zawsze wydaje szafkę A i nie ma z tym problemu.A pacjenci wiedzą przynajmniej,że w tej aptece jest obsada.
Nie ma obsady, bo technicy udają magistra, wydają wykaz A, nierzadko narkotyki (Jarocin!). Należy ograniczyć technikom możliwości SAMODZIELNEGO wykonywania zawodu pseudo-farmaceuty, wprowadzić pełną kontrolę nad poczynaniami tej POMOCNICZEJ grupy zawodowej. Wtedy okaże się, że w aptekach nie potrzeba tylu techników, a znajdzie się miejsce i godziwe zarobki dla farmaceutów.
wysyłać do swojej izby, oni wyślą zbiorczo, większa siła przebicia
Ja wyślę osobno, nie lubię fatygowac swa skromną osobą innych.
@K. Włodarczyk. Projekt UoZ jest znany od 2. dni, a jeszcze nie widziałem krytycznego głosu lekarzy. Przypadek? ;-) Prośba do WSZYSTKICH. Czytajcie, analizujcie i przesyłajcie do Izby swoje wnioski ORAZ propozycje. "Jarocin" się może przytrafić także w aptekach, w których pracujecie i Was już tam zmarginalizowano. Boicie się szefostwa i utraty pracy? A nie boicie się skutków oraz, że Was potraktuje tak samo, jak zwolnione pracownice z apteki w Jarocinie?
Zanim zacznę proponować zmiany w projekcie, napiszę co w tym projekcie najbardziej mi się podoba. 1. Samo pojawienie się takich pojęć, jak: usługi farmacji klinicznej, wywiad farmaceutyczny, opieka farmaceutyczna, konsultacja farmaceutyczna, przegląd lekowy z oceną farmakoterapii, problemy lekowe, plan opieki, cele terapeutyczne, badania diagnostyczne, porada farmaceutyczna, to bardzo dobry znak. 2. Dobre jest też: wyraźne połączenie wydawania produktów leczniczych z udzielaniem informacji i porad, oraz sporządzania produktów leczniczych z oceną ich jakości. 3. Wystawianie recept w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego i wykonywanie pomiaru ciśnienia krwi przez farmaceutę to też bardzo dobry znak. 4. Potrzebne jest też wyraźne zobowiązanie farmaceuty do nadzoru nad czynnościami wykonywanymi przez technika farmaceutycznego. 5. Fajne jest też podkreślenie, że w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta aptekarz może podać produkt leczniczy. 6. Dobre jest to, że odmowa wykonania usługi farmaceutycznej musi być udokumentowana. 7. Ważne jest podkreślenie, że aptekarz samodzielnie podejmuje decyzje i nie jest związany w tym zakresie poleceniem służbowym, oraz że podmiot prowadzący jest zobowiązany umożliwić to aptekarzowi. 8. Bardzo dobrym krokiem jest to, że farmaceuta wykonujący zawód w podmiocie wykonującym działalność leczniczą ma prawo wglądu do dokumentacji medycznej. 9. Bardzo podoba mi się pomysł kursów kwalifikacyjnych. 10. Bardzo ważne jest pokreślenie, że kto powierza wykonywanie zawodu farmaceuty osobie, która nie posiada wymaganego prawa wykonywania zawodu, podlega karze. 11. Fajne jest podkreślenie roli apteki w monitorowaniu procesu leczenia farmakologicznego stałych pacjentów apteki, oraz doradztwie w samolecznictwie farmakologicznym pacjentów w oparciu o produkty dostępne bez recepty. 12. Ciekawe jest to, że kierownikiem punktu aptecznego będzie mógł być (tylko?) farmaceuta. 13. Bardzo dobrze, że zadaniem kierownika apteki będzie osobiste kierowanie apteką i wskazywanie podmiotowi prowadzącemu potrzeb albo zastrzeżeń. 14. Bardzo ważne jest podkreślenie, że w Ustawie Pf mowa o substancjach bardzo silnie działających określonych w Farmakopei Polskiej. 15. Dobrze, że podmiot prowadzący będzie zobowiązany zapewnić oraz udokumentować wykonywanie czynności w aptece przez farmaceutów i techników farmaceutycznych w liczbie odpowiadającej zakresowi działalności oraz dniom i godzinom pracy apteki, i że jeżeli podmiot prowadzący aptekę narusza ten obowiązek, kierownik apteki musi skrócić godziny pracy apteki odpowiednio do liczby farmaceutów i techników farmaceutycznych wykonujących czynności w aptece.
Ogólnie ta ustawa jest to bardzo dobry punkt wyjścia do dalszych dyskusji. W związku z tym, że Ustawa o zawodzie nie zastępuje Ustawy o izbach, jest duży chaos co do obszarów, które obie ustawy mają obejmować. Wydaje mi się, że dla dobra sprawy kwestie przyznawania PWZ, w tym nostryfikacji, oraz uzyskiwania tytułu specjalisty, szczegółów kursów kwalifikacyjnych, można zostawić na następną kadencję, i one mogą pozostać w Ustawie o izbach. Ustawa o zawodzie powinna skupić się na tym, jak ma wyglądać zawód farmaceuty po uzyskaniu PWZ, ewentualnie tytułu specjalisty, lub ukończeniu kursów kwalifikacyjnych. Bardzo ważne są też zmiany innych ustaw, tak żeby wszystko grało.