REKLAMA
Magazyn mgr.farm
czw. 18 lipca 2019, 09:17

Farmaceuta wystawi pacjentowi receptę na leki refundowane

Wczoraj Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Znajduje się w nim wiele rewolucyjnych rozwiązań, które zwiększają rolę farmaceuty w systemie ochrony zdrowia. Jedną z nich jest możliwość wypisania przez farmaceutę recepty, w oparciu o „receptę kontynuowaną” wystawioną przez lekarza. Na czym będzie to polegało?

Numer prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii z recepty przyporządkowany jest do osoby o innym imieniu i nazwisku (fot. Shutterstock)
W wielu krajach farmaceuci mają możliwość wystawiania recepty jako kontynuacji terapii. Czy będzie to możliwe też w Polsce? (fot. Shutterstock)

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty to dokument, na który środowisko aptekarskie czeka już od wielu lat. Stworzyli go eksperci w ramach zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia 27 października 2017 r. Prace nad nim zostały ukończone 16 stycznia i od tego czasu nad projektem pracowało ministerstwo zdrowia (czytaj więcej: Minister Zdrowia otrzymał projekt ustawy o zawodzie farmaceuty!). Wczoraj projekt po raz pierwszy ujrzał światło dzienne i został oddany do konsultacji publicznych. Opinie na temat jego zawartości będą zbierane przez resort zdrowia przez najbliższe 21 dni (czytaj więcej: Konsultacje publiczne ustawy o zawodzie farmaceuty potrwają 21 dni).

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty liczy sobie 91 stron, z czego 20 stron stanowią zmiany w innych ustawach. Niewiele krótsze jest jego uzasadnienie, które ma 62 strony. Dokument jest obszerny i zawiera kilka rewolucyjnych zmian, o które środowisko farmaceutyczne apelowało już od dawna. Jedną z nich jest możliwość wystawiania recept na leki refundowane w aptekach. Możliwe to będzie dzięki tzw. recepcie kontynuowanej (czytaj więcej: PILNE: Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty w konsultacjach publicznych!)

REKLAMA

Lekarz wystawi „receptę kontynuowaną”, a farmaceuta…

W ramach ustawy o zawodzie farmaceuty przewidziano szereg zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne. Jedna z nich zakłada wystawianie przez lekarzy „recept kontynuowanych”. Wystawiane będą one w formie elektronicznej, a uprawniony farmaceuta będzie mógł na ich podstawie, w ramach sprawowania opieki farmaceutycznej, wystawić własną receptę na produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne (czytaj również: Refundowana recepta od farmaceuty? – opinia Naczelnej Izby Lekarskiej).

REKLAMA

Farmaceuta wystawi w takich sytuacjach receptę na podstawie zapisanego w SIM (System Informacji Medycznej) zlecenia lekarza dotyczącego kontynuacji terapii produktem leczniczym, środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobem medycznym, przepisanym na recepcie kontynuowanej. Będzie mógł to zrobić w terminie określonym przez lekarza wystawiającego receptę kontynuowaną, ale nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty wystawienia tej recepty.

Jednocześnie łączna ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, na recepcie od farmaceuty, nie będzie mogła przekroczyć ilości niezbędnej pacjentowi do 360-dniowego okresu stosowania. Wyliczany on będzie na podstawie sposobu dawkowania określonego na recepcie kontynuowanej, przy czym ilość produktu leczniczego na jednej recepcie nie może przekraczać ilości niezbędnej do stosowania w okresie określonym przez lekarza.

Z treści projektu ustawy o zawodzie farmaceuty wynika też, że farmaceuta będzie mógł wystawić pacjentowi receptę, po wykonaniu przez siebie testu diagnostycznego, pomiaru ciśnienia krwi lub innej czynności w ramach sprawowania opieki farmaceutycznej. Pod warunkiem jednak, jeśli lekarz wystawiający receptę kontynuowaną zleci ich wykonanie.

Jak będzie wyglądać recepta od farmaceuty?

Recepty wystawiane przez farmaceutów będą wystawiane w postaci elektronicznej. Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty przewiduje ich wystawianie także w formie papierowej, ale tylko w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego lub wystawiania recepty dla osoby o nieustalonej tożsamości. Recepty w formie papierowej będą wystawiać także, farmaceuci „będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, przenoszący się po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu tymczasowego i okazjonalnego wykonywania czynności zawodowych farmaceuty”. Projekt ustawy nie zawiera jednak wzoru takiej recepty papierowej.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Aktualne wytyczne leczenia ostrego bólu gardła – flurbiprofen jako rekomendowany NLPZ

26 stycznia 202314:41

Ból gardła to główny objaw stanów zapalnych gardła, który znacząco pogarsza jakość życia pacjentów i stanowi częstą przyczynę wizyt lekarskich i porad aptecznych [1,2,3]. Sam stan zapalny wynika najczęściej z rozwijającej się infekcji, która w ponad 90% przypadków ma etiologię wirusową [1,4]. Redukcja stanu zapalnego (zwłaszcza zbyt silnego i długotrwałego) może zapewnić ulgę w dolegliwościach […]

Ból gardła to główny objaw stanów zapalnych gardła, który znacząco pogarsza jakość życia pacjentów i stanowi częstą przyczynę wizyt lekarskich i porad aptecznych [1,2,3]. Sam stan zapalny wynika najczęściej z rozwijającej się infekcji, która w ponad 90% przypadków ma etiologię wirusową [1,4]. Redukcja stanu zapalnego (zwłaszcza zbyt silnego i długotrwałego) może zapewnić ulgę w dolegliwościach bólowych [1,3].

 

REKLAMA

Czy wiesz, że według badań społecznych przeprowadzonych przez IPSOS na zlecenie Reckitt, czerwiec 2022*:

REKLAMA
*IPSOS, na zlecenie Reckitt, Metoda zbierania danych: Badanie online na panelu Ipsos; reprezentatywna próba Polaków; wielkość próby: N=600, w tym n=310:rodzice dzieci 0-18 lat; średnia długość wywiadu: 16 minut; termin realizacji: czerwiec 2022

FLURBIPROFEN, CZYLI MIEJSCOWY NLPZ

Flurbiprofen to przedstawiciel grupy NLPZ, o udokumentowanym działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym [5]. Jako inhibitor cyklooksygenazy (COX-1 i COX-2) hamuje syntezę mediatorów zapalenia, przyczyniając się do zmniejszenia stanu zapalnego gardła, a tym samym złagodzenia bólu gardła [6]. Flurbiprofen poprzez redukowanie objawów doskonale wpisuje się w rekomendacje leczenia infekcji wirusowych gardła, zgodnie z którymi farmakoterapia powinna mieć charakter objawowy [1,4]. Związek ten zwalcza stan zapalny, który bezpośrednio leży u podstaw przyczyn bólu gardła [4].

ZALETY FLURBIPROFENU

Flurbiprofen znacząco redukuje nie tylko ból gardła, ale też zmniejsza jego obrzęk i ogranicza trudności w połykaniu [5,7]. Liczne badania pokazują, że:
● flurbiprofen jest skuteczny także u pacjentów z bólem gardła i znacząco go redukuje
● flurbiprofen zaczyna działać już po 1 minucie (w przypadku produktu w postaci sprayu) i po 2 minutach (dla tabletek do ssania) (ponad 50% badanych osób zgłosiło co najmniej umiarkowaną ulgę w bólu po upływie 1 minuty)
● flurbiprofen działa nawet do 4 godzin po zażyciu (w przypadku pastylek do ssania) i do 6 godzin (w przypadku sprayu) [3,4,8].

Aktualne wytyczne dla lekarzy POZ dotyczące diagnostyki i leczenia infekcji oraz stanów zapalnych dróg oddechowych rekomendują NLPZ-y w celu łagodzenia dolegliwości bólowych gardła [1]. Przykładem miejscowego NLPZ-u, działającego bezpośrednio w miejscu ogarniętym stanem zapalnym jest flurbiprofen [1,6].

STREPSILS INTENSIVE JAKO PRZYKŁAD LEKU NA BAZIE FLURBIPROFENU

Produkt leczniczy Strepsils Intensive zawiera w każdej pastylce 8,75 mg flurbiprofenu [8]. Strepsils Intensive przynosi szybką i długotrwałąˆ ulgę w ostrym bólu gardła. ^ Działanie przeciwbólowe obserwowano do 4 godzin.

REKLAMA

 

Literatura:
1. Diagnostyka i leczenie wybranych infekcji oraz stanów zapalnych dróg oddechowych. Wytyczne dla lekarzy POZ, Andrzej M. Fal i inni, Lekarz POZ 5/2021
2. Improvements in throat function and qualities of sore throat from locally applied flurbiprofen 8,75 mg in spray or lozenge format: findings from a randomized trial of patients with upper respiratory tract infection in the Russian Federation, Natalia Burova, et.al., Journal of Pain Research 2018:11 1045-1055
3. Locally delivered flurbiprofen 8,75 mg for treatment and prevention of sore throat: a narrative review of clinical studies, Ferdinandus de Looze, Journal of Pain Research 2019:12 3477-3509
4. Meaningful relief with flurbiprofen 8,75 mg spray in patients with sore throat due to upper respiratory tract infection, Ferdinandus de Looze, Pain Manag. 2018 Mar;8(2): 79-83
5. Efficacy and tolerability of the anti-inflammatory throat lozenge flurbiprofen 8,75mg in the treatment of sore throat, S.I. Benrimoj et.al., Clin Drug Invest 2001; 21(3): 183-193
6. Leczenie ostrych stanow zapalnych gardła, Ernest Kuchar, Monika Karlikowska-Skwarnik, Zakażenia XXI wieku 2018;1(4)
7. Randomised, double-blinf, placebo-controlled studies on flurbiprofen 8,75 mg lozenges in patients with/without group A or C streptococcal throat infection, with an assessment of clinicians prediction of strep throat, A. Shephard, et.al., Int J Clin Pract doi:10.1111/ijcp.12536
8. Charakterystyka Produktu Leczniczego Strepsils Intensive

Strepsils Intensive, 8,75 mg, tabletki do ssania. Skład jakościowy i ilościowy: 1 tabletka zawiera 8,75 mgflurbiprofenu (Flurbiprofenum). Pełny wykaz substancji pomocniczych patrz ChPL. Postać farmaceutyczna: Tabletki do ssania. Wskazania do stosowania: krótkotrwałe objawowe leczenie bólu gardła. Dawkowanie isposób podawania: Działania niepożądane można ograniczyć stosując najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów. Leczenie za pomocą Strepsils Intensive nie powinno trwaćdużej niż 3 dni. Dorośli:Jedna tabletka do ssania co 3 do 6 godzin w razie potrzeby. Maksymalna dawka wynosi 5 tabletek w ciągu doby. Dzieci i młodzież: Dzieci w wieku powyżej 12 lat: tak jaku dorosłych. Dzieci w wiekuponiżej12lat: Ten produkt leczniczy nie jest odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 12 lat.Osobywpodeszłym wieku: Nie ma ogólnych zaleceń odnośnie dawki, ponieważ do chwili obecnej doświadczeniaklinicznesąograniczone.Osobywpodeszłymwiekumajązwiększoneryzykowystąpieniapoważnychnastępstw działań niepożądanych. Zaburzenie czynności wątroby: Brak wystarczających danych dotyczącychstosowania flurbiprofenu u osób z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby. U pacjentów zciężką niewydolnością wątroby stosowanie flurbiprofenu jest przeciwwskazane. Zaburzenia czynności nerek:Brak wystarczających danych dotyczących stosowania flurbiprofenu u pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymizaburzeniami czynności nerek. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek flurbiprofen jest przeciwwskazany.Sposób podawania: Do podawania na śluzówkę jamy ustnej. Tabletkę należy ssać powoli w ustach, w celuzapewnienia optymalnego efektu terapeutycznego. Podobnie jak w przypadku wszystkich tabletek do ssania,należyzmieniaćpołożenietabletkiStrepsilsIntensivewustach,abyuniknąćmiejscowegopodrażnienia. Jeśli wystąpi miejscowe podrażnienie, należy przerwać stosowanie produktu. Przeciwwskazania:nadwrażliwość na flurbiprofen, kwas acetylosalicylowy, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lubktórąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego; choroba wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicyczynna lub w wywiadzie, perforacja lub krawienie (dwa lub więcej odrębne epizody potwierdzonegoowrzodzenia lub krwawienia), również te występujące po zastosowaniu innych NLPZ; krwawienie lubperforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, ciężkie zapalenie jelita grubego, zaburzenia krwotoczne lubdotyczące wytwarzania krwi, związane z wcześniejszym leczeniem przy użyciu NLPZ; ciężka niewydolnośćserca, wątroby lub nerek; ostatni trymestr ciąży; wiek poniżej 12 lat; przyjmowanie innych niesteroidowychleków przeciwzapalnych, w tym COX-2; objawy alergii w przeszłości ( pokrzywka, astma oskrzelowa, obrzęknaczynioruchowy, nieżyt błony śluzowej nosa lub skurcz oskrzeli) po przyjęciu ibuprofenu, kwasuacetylosalicylowegolubinnychNLPZ. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania. Osoby w podeszłym wieku:U osób w podeszłym wieku częściej występują działania niepożądane po podaniuNLPZ, w szczególnościkrwawieniezprzewodu pokarmowegolubjegoperforacja,co możeprowadzićdozgonu. Należy zachować ostrożność podczas stosowania u osób chorujących na astmę albo z chorobą alergicznąw wywiadzie ponieważ może dojść u nich do skurczu oskrzeli. Inne NLPZ:Należy unikać jednoczesnegostosowania tego leku z innymi NLPZ, w tym z selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2. Toczeńrumieniowaty układowy i mieszana choroba tkanki łącznej:U pacjentów z toczniem rumieniowatym układowymoraz mieszaną chorobą tkanki łącznej może występować zwiększone ryzyko rozwoju aseptycznego zapaleniaopon mózgowych, jednak działanie to zazwyczaj nie występuje podczas krótkotrwałego, ograniczonego użyciaproduktów takich jak flurbiprofen. Zaburzenia nerk i wątroby:Istnieją doniesienia, że NLPZ mają toksycznywpływnanerki,powodującśródmiąższowezapalenienerek,zespółnerczycowyiniewydolnośćnerek.Stosowanie NLPZ może powodować zależne od dawki zmniejszenie wytwarzania prostaglandyn i przyspieszyćrozwój niewydolności nerek. Pacjenci o najwyższym ryzyku wystąpienia takich powikłań to osoby zzaburzeniami czynności nerek, serca, wątroby, pacjenci stosujący leki moczopędne oraz osoby w podeszłymwieku, jednak działania te zazwyczaj nie występuje podczas krótkotrwałego, ograniczonego użycia produktówtakich jak flurbiprofen.Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe:Wymagane jest zachowanie ostrożnościprzed rozpoczęciem leczenia u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie i (lub) niewydolnością serca,zatrzymywaniem płynów, nadciśnieniem i obrzękiem w związku z leczeniem NLPZ w przeszłości. Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie w dużych dawkach(2400 mg na dobę), oraz w leczeniu długotrwałym może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzykazatorów tętnic (na przykład zawału serca lub udaru). Nie ma wystarczających danych dotyczących flurbiprofenu,które mogłyby wykluczyć takie ryzyko. Należy zachować ostrożność w przypadku długotrwałego leczenia upacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobąniedokrwienną serca, chorobą wieńcową i/lub chorobą naczyń mózgowych oraz u pacjentów z czynnikamiryzykachorobyniedokrwiennejserca(znadciśnieniemtętniczym,hiperlipidemią,cukrzycą,palącychtytoń). Wpływ na układ nerwowy: Poanalgetyczny ból głowy: W przypadku długotrwałego lub niezgodnego zzaleceniami stosowania leków przeciwbólowych mogą wystąpić bóle głowy, których nie należy leczyćzwiększonymi dawkami produktu leczniczego. Przewód pokarmowy:NLPZ należy podawać ostrożnie osobom zchorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna), gdyż schorzenia te mogą ulec zaostrzeniu. Krwawienie, owrzodzenie lub perforację przewodu pokarmowego mogącezakończyć się zgonem, opisywano po zastosowaniu wszystkich NLPZ, w każdym momencie leczenia, ztowarzyszącymi objawami ostrzegawczymi lub poważnymi zdarzeniami dotyczącymi przewodu pokarmowego. w wywiadzie lub bez nich. Ryzyko krwawienia, owrzodzenia lub perforacji przewodu pokarmowego wzrastawraz z większymi dawkami NLPZ, u pacjentów z owrzodzeniem w wywiadzie, szczególnie, jeśli było onopowikłane krwotokiem lub perforacją oraz u osób w podeszłym wieku. Ryzyko to zazwyczaj nie występujepodczas krótkotrwałego, ograniczonego użycia produktówtakich jak flurbiprofen tabletki dossania.Pacjentom,u których występowało działanie toksyczne dotyczące przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnieosobom w podeszłym wieku, zaleca się zgłaszanie lekarzowi wszelkich niepokojących objawów brzusznych(zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego). Należy zachować ostrożność u pacjentów jednocześnieprzyjmujących leki, które mogą zwiększać ryzyko powstawania owrzodzeń przewodu pokarmowego lubkrwawień z przewodu pokarmowego, np. doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna),selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny oraz leki przeciwpłytkowe, np. kwas acetylosalicylowy.W razie wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub owrzodzenia, należy przerwać stosowanieflurbiprofenu. Reakcje skórne:Bardzo rzadko po zastosowaniu NLPZ opisywano poważne, niekiedy zakończonezgonem, reakcje skórne, w tym złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa i Johnsona oraz toksycznąnekrolizę naskórka. Należy zaprzestać stosowania flurbiprofenu po wystąpieniu pierwszych objawów, takich jakwysypka skórna, uszkodzenia błony śluzowej lub inne objawy nadwrażliwości. Infekcje: W związku zogólnoustrojowymstosowaniemproduktówleczniczychzgrupyNLPZopisywanorzadkieprzypadkizaostrzenia chorób zapalnych wywoływanych przez zakażenie (np. martwicze zapalenie powięzi). Jeśli wystąpiąobjawy infekcji bakteryjnej lub jeśli objawy nasilą się, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem, ponieważkonieczne może być zastosowanie innego leczenia. Płodność:Istnieją dowody, że leki, które hamującyklooksygenazy/syntezę prostaglandyn mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet poprzez wpływ naowulację. Działanie to jest odwracalne po przerwaniu leczenia. Jeśli objawy nasilają się, lub jeśli pojawiają sięnowe objawy, należy dokonać ponownej oceny leczenia. W przypadku wystąpienia podrażnienia jamy ustnej,leczenienależyprzerwać.Flurbiprofenmożeprzedłużyćczaskrwawieniainależyzachowaćostrożność u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi. Przyjmowanie produktu leczniczego w najmniejszej dawceskutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.W przypadku wystąpienia bakteryjnego zapalenia gardła i (lub) zapalenia migdałków, Strepsils Intensive należyzastosować z antybiotykoterapią. Ze względu na zawartość sacharozy w produkcie leczniczym pacjenci zrzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłanianiaglukozy–galaktozy lub niedoborem sacharazy–izomaltazy, nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.Każda tabletka zawiera 2,5 g sacharozy i glukozy (co odpowiada około 0,25 jednostkom chlebowym). Działania niepożądane: Zgłaszano występowanie reakcji nadwrażliwości na NLPZ, które mogą obejmować: a) Nieswoistereakcje alergiczne i anafilaksję. b)Reaktywność dróg oddechowych, np. astma, zaostrzenie astmy, skurczoskrzeli, duszność. c) Różne reakcje skórne, np. świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy oraz rzadziej,dermatozy przebiegające ze złuszczaniem naskórka i powstawaniem pęcherzy (w tym nekroliza naskórka irumień wielopostaciowy). Poniższy wykaz działań niepożądanych dotyczy flurbiprofenu w dawkach dostępnychbez recepty, stosowanych przez krótki czas. W leczeniu chorób przewlekłych, w długotrwałym leczeniu, mogąwystąpić inne działania niepożądane. Działania niepożądane, które były związane ze stosowaniem flurbiprofenuzostały podane w tabeli poniżej, uszeregowane według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości ichwystępowania. Częstość występowania zdefiniowano jako: Bardzo często (≥1/10); Często (≥1/100 do <1/10);Niezbyt często (≥1/1000 do <1/100); Rzadko (≥1/10 000 do <1/1000); Bardzo rzadko (<1/10 000); Częstośćnieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Zaburzenia krwi i układu chłonnego:Rzadko: Zaburzenia krwi 1; Bardzo rzadko: Trombocytopenia, neutropenia, agranulocytozaa, anemiaaplastyczna, anemia hemolityczna; Częstość nieznana: Anemia. Zaburzenia układu nerwowego:Często: Zawrotygłowy, ból głowy, parestazja; Niezbyt często: Bezsenność. Zaburzenia układu immunologicznego:Rzadko: Nadwrażliwość 2, wstrząs anafilaktyczny. Zaburzenia serca:Rzadko: Niewydolność serca3, obrzęk. Zaburzenianaczyniowe:Częstość nieznana: Nadciśnienie. Zaburzenia układu oddechowego klatki piersiowej i śródpiersia:Często: Podrażnienie gardła; Niezbyt często: Zaostrzenie astmy i skurcz oskrzeli, duszność, świszczący oddech,pęcherze w jamie ustnej, niedoczulica gardła. Zaburzenia żołądka i jelit: Bardzo często: Zaburzenia w jamieustnej 4, zaburzenia smaku; Często:Biegunka, owrzodzenia jamy ustnej, nudności, ból jamy ustnej, parestezje wjamie ustnej, ból gardła, ból brzucha, kserostomia; Niezbyt często: Wzdęcie, zaparcie, niestrawność, wzdęcie zoddawaniem wiatrów, bolesność języka, zaburzenia czucia w jamie ustnej, wymioty; Częstość nieznana: Krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie przewodu pokarmowego, perforacja przewodu pokarmowego. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Niezbyt często: Wysypka, świąd1. Bardzo rzadko: Zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna nekroliza naskórka; Częstość nieznana: Rumień wielopostaciowy. Zaburzenianerek i dróg moczowych:Rzadko: Niewydolność nerek5. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Częstośćnieznana: Gorączka, ból. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:Rzadko: Niewydolność wątroby6; Częstośćnieznana: Zapalenie wątroby. Zaburzenia Psychiczne:Częstość nieznana: Bezsenność. Opis wybranych działań niepożądanych: 1W tym niedokrwistość z wydłużeniem czasu krwawienia. 2 Reakcje nadwrażliwości mogą obejmować skurcz oskrzeli, duszność, gorączkę i obrzęk naczynioruchowy. 3 Uszkodzenia mięśnia zaobserwowano w związku ze stosowaniem NLPZ. Z badańklinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że stosowanie niektórych NLPZ (szczególnie w wysokich dawkach w leczeniu długotrwałym) może wiązać sięze zwiększonym ryzykiem tętniczych powikłań zakrzepowych (na przykład zawału serca lub udaru). 4 Uczucie ciepła lub pieczenia lub mrowienia w ustach. 5W tym śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy iuszkodzenie nerek. 6W tym zapalenie wątroby i żółtaczka. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych: Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanychdziałań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowaniaproduktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkiepodejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych DziałańProduktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, fax: +48 22 49 21 309, e-mail:ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Podmiotodpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydanegoprzez Prezesa URPL:8304.OTC–Lek wydawany bez recepty
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

65 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

no i co Wy na to??
A czy farmaceuta, zostanie za to w jakiś sposób dodatkowo wynagrodzony? Lekarz za wizytę pacjenta w celu wypisania recepty ma ma płacone z NFZ. Czy możemy liczyć tylko na uśmiech pacjenta, lub jego bluzgi w przypadku odmowy?
Będziecie pisać za darmo. Tak jak kiedys. Sieci miały patelnie, to i u prywaciarzy musiało być, sieci miały za grosz, to i u prywaciarzy było. Sieci bedą mieć darmowe recepty farmaceutyczne t i u prywaciarzy będzie musiało byc ;)
W sieci technik mógł wydać patelnię ale recepty już nie wystawi. Taka różnica.
Gdyby tak nie było to prywatne już dawno by wymarły, a tak powoli dogorywają, ale trzymają się na powierzchni.
dobre pytanie.....czy wierzycie w to, ze ktoś nam za to zapłaci????
sylwiab. Oczywiscie że nam ktos zaplaci...Z liscia ;D
Albo obelgą lub kopem w d.. ;)
Pół biedy, że "farmaceuta będzie mógł" a nie że musi ;) A i zapomniałam za darmo tym bardziej ręki do tego nie przyłożę.
A ja mam wrażenie, że cały czas jesteśmy dymani już od jakiegoś czasu. Co ustawa/rozporządzenie to tylko więcej roboty lub nakazów, zakazów i kar.
I to wiecej zakazów i kar i represji dla pracowników zamiast dla właścicieli, którzy ponosza faktyczna odpowiedzialność za to co się dzieje w firmie. Pracowników mamią tylko jacy to bedą ważni bo za darmo będą recepty przedłuzać i ciśnienie mierzyć.
@Anna Anonimowa - Masz złe wrażenie , bo dymani jesteśmy nie od jakiegoś czasu jak napisałaś, ale od dekady. I nie jest to działanie przypadkowe, tylko intencjonalne, co przy żenujących wchodzących każdemu w dupę izbowcom dało taki efekt jaki dało. Izbowe sieroty i niedorozwoje popierają każdego byle tylko poprzeć - NFZ, ministerstwo, lekarzy, pielęgniarki, ratowników, rezydentów, salowe, wszelkie urzędy od A od Z, listonoszy, policjantów etc. Zero krytyki kogokolwiek, wszystko zawsze łagodnie i grzecznie, bo taki ma być wizerunek aptekarza, ktory ma być jak cielak.
Dekady???.. delikatnie napisane
Święta prawda. Więcej obowiązków a w zamian figa z makiem ;)
spoko już sieci zadbają o dyżurnego całodobowego farmaceute który będzie klepał recepty jak robot za niewiele ponad najniższą krajową :)
Niech sie wypowiedzą kierownicy aptek bez należytej obsady. Po wprowadzeniu projektu bedziecie musieli zmusic własciciela do zapewnienia obsady albo zostaniecie przestepcami bez rekojmi. Zapraszam do wypowiedzi.
Co więcej, technik sam pozostający w aptece również popełniać będzie przestępstwo i podlegać każe grzywny i ograniczenia wolności. To samo tyczy się "logowania się na konto magistra"
A własciciel będzie miał czyste raczki i spał spokojnie, bo za wszystko bekna pracowniy. Genialne.
Dalej w ustawie czytamy, że recepta kontynuacyjna będzie wystawiana w ramach prowadzonej opieki farmaceutycznej. W definicjach z początku dokumentu określone jest, że opieka farmaceutyczna to nie jest usługa farmaceutyczna, lecz świadczenie zdrowotne, co daje podstawę do objęcia refundacją. W moim rozumieniu, należy jednak - tak jak z każdymi świadczeniami zdrowotnymi podpisać należytą umowę z NFZ, na możliwość ich świadczenia. Będzie to udokumentowany proces, który jednak wymaga dalszych doregulowań w postaci odpowiednich rozporządzeń. Długa droga przed nami.
Tez zwróciłam na to uwagę, być może powinno być "w ramach świadczonych usług farmaceutycznych" ?
U mnie księciunio przyjeżdża o 9 przyjmuje niby do 13,30, o 12 już go nie ma niby jedzie na wizyty a siedzi w domu i jak ktoś dzwoni to mówi że właśnie jest na wizytach !!! Za trzy godziny pracy dziennie willa z basenem za 200 tys. gabinet stomatologiczny dla żony, trzy auta i nie powiem jeszcze co !!! A my wszystko za darmo bo mamy misję !!!!!!!!!!!
Oczywiście willa 800 tys a basen 200 tys żeby nie było :-)
Za 800k to średni domek, a nie żadna willa.
Podałem ceny w stanie surowym otwartym :-)
Kolejna próba wysadzenia polskiej farmacji? wyłudzanie przedłużenia recept i potem leki wsio na zachód? :)
Trwają konsultacje publiczne, może zamiast pisać szczerze acz po cichu, bo na forum, o tym, co nas boli, lepiej zgłosić poprawkę. Razem mamy większa szansę. Przykładowo: lekarz za poradę pacjentowi ma przydzielone pieniądze, w związku z powyższym za konsultacje prosimy o opłatę ryczałtową, za wystawienie recepty- opłatę ryczałtową itp, farmaceuta dyżuruje? Zaproponujmy stawkę za dyżur. Całkiem ciekawym pomysłem jest dodatkowe 6 dni do urlopu, jako rekompensata za czas prywatny poświęcony na szkolenia; nie wiele ale już coś
@W. Rafa. Napisz, proszę, swe uwagi i propozycje i przekaż do OIA lub NIA. W MZ będzie rozgardiasz. Zresztą już jest, co obecnie dobrze widać. Wreszcie jest projekt, co do którego można się wypowiedzieć. Nie chcesz specjalizacji? napisz? Nie chcesz za darmo przedłużać recept? Napisz. Chcesz w perspektywie kilku lat nic nie znaczyć w aptece, zwłaszcza dla właścicieli sieci? Nie pisz. (Odpowiadam na Twój wpis, ale nie są to uwagi personalnie skierowane do Ciebie.)
O taki bojowy nastrój chodzi!!!
Do MZ bezpośrednio pisać ze strony projektu ? W Izbie do kogo konkretnie?
t.lisiewski@mz.gov.pl
Pisz bezpośrednio, nie do żadnej izby, bo interesy izby nie są zbieżne z Twoimi! Jak wyślesz do nich to albo przeinaczą, albo zgubią.
Kolejna szansa na udupienie nas a nie lekarzy za błędy refundacyjne....
Najlepiej nic nie robić to nas nikt nie udupi. Będziesz miał wątpliwości to nie wystawisz takiej recepty.
Zgadza się. Jeśli będę miał taką możliwość. Bo obecnie mało kto pyta o zdanie farmaceuty. Tu się stwierdza że masz robić to czy tamto, a nie masz wybór. Wybór to mają najczęściej lekarze.
I tak wydaje mi się, że nawet pomimo takiej możliwości nie będą chcieli wystawiać takich recept.
@AniaL. Przecież w UoZ nie chodzi o przymus, a o MOŻLIWOŚCI. Albo do końca życia (zawodowego) będziemy sprzedawcami kolorowych pudełek, wyrabiaczami sieciowego targetu, albo zaczniemy zarabiać na swych mózgach. WYBÓR!
Gdzie właściwie trzeba wysyłac te konsultacje do projektu, jest jakis konkretny mail w MZ ? Bo sie mówi wysyłaj wysyłaj, a jak zaczna wszyscy wysyłać na rózne maile to sie mija z celem.
@ah. Mimo wszystko sugeruję wysyłać do NIA/OIA. Dlaczego? Nie znam wymienionego w liście przewodnim pracownika MZ, ale ogrom niekompetencji w tym resorcie powoduje, że wątpię w merytoryczne zrozumienie naszych uwag i propozycji. Co innego w Izbie. Aha, oprócz uwag, proszę o propozycje zmian. Nie wystarczy: "nie chcę kary dla właściciela za brak obsady, bo stracę miejsce pracy".
Czyli ta propozycja ma tak wygladać: Artykuł obecny Artykuł zmieniony Uzasadnienie ?
@ah. Tak. Tak to właśnie wygląda w praktyce. Chyba za ministra Łandy oczekiwano tego w formie tabelek. Można się krzywić, ale gdy jako urzędnik dostajesz setki lub tysiące uwag, na dodatek napisanych kiepską polszczyzną, nielogicznych oraz wzajemnie sprzecznych, zaczynasz bardziej cenić swój czas. Pisanie na forach, jazgot, hejt, opluwanie innych i zawodu, nie są brane pod uwagę. Z drugiej strony, jeśli ktoś jest stałym malkontentem, nie powinien liczyć na zaakceptowanie jego propozycji. Co z tego, że Twoja pacjentka Cię zwyzywa i poprawi tekstem, że "euthyrox jest za drogi, a ona uważa, że powinien być za darmo"? Dostaniesz 5 op., a masz odłożonych 6 recept. Ona się znajdzie w tej szóstce czy niekoniecznie. "Klucze, zezwolenia i Euthyrox mamy my, nie wy". ;-) Apeluję: zgłaszajcie propozycje, ale z umiarem. Gdy będzie ich za wiele, UoZ nie zdąży wejść przed końcem kadencji obecnego Parlamentu. Chyba dla wszystkich jest jasne, że ta ustawa znacząco zwiększa naszą niezależność, co z kolei nie jest pożądane przez niektórych nieetycznych pracodawców, zwłaszcza niefarmaceutycznych. Przypomnieć Jarocin?
Jarocin zrobił więcej dobrego dla poprawy sytuacji farmaceutów niż 1000 izbowych pism, biuletynów i felietonów Gdyby takie przypadki były częściej to by państwo musiało zareagować i do WIF poszedłby sygnał - sprawdzać obsade. Poprawa sytuacji wymaga ofiar, dopiero wtedy jest reakcja. Nie róbmy z siebie świętych że udajemy,że przejmujemy się śmiercią z jarocina.
Co za bzdura- "nie chcę kary dla właściciela za brak obsady,bo stracę miejsce pracy"?! CHYBA POWINNO BYC ODWROTNIE-TRZEBA DUZO KAR DLA WŁAŚCICIELI,ABY TE PRZEPISY DZIAŁAŁY I PRACODAWCA ZAPEWNIAŁ OBSADĘ! PANIE MARIUSZU,BOI SIĘ PAN JAKIEJS KARY? Ja mam nadzieję,że w projekcie będą kary. Tak chyba ,jak wszyscy pracownicy. Normalna apteka przez to nie zbankrutuje.
@Kasia Maj - tylko pamietaj ,że na każdą akcję jest interakcja. Jeżeli będą kary za brak magistra na zmianie, a Ty nie pojawisz się w pracy, z przyczyn losowych typu śnieżyca, wypadek badz inne zdarzenie i właściciel nie otworzy apteki z powodu Twojej nieobecności to będzie Cię mógł pozwać o pokrycie strat wynikających z zamknięcia apteki. Umowa o pracę to zobowiązanie do jej świadczenia i właściciela nie będą interesowac tłumaczenia.
Mi chodziło o kary za nieprzestrzeganie zapisów UoZ,nie o losowe wypadki. Kierownik ma skracać czas pracy apteki w stosunku do zatrudnionych farmaceutów i ryzykować konflikt z pracodawcą,to chyba lepiej,aby też samemu pracodawcy bardziej zależało na obsadzie i miał kary-dodatkowy bodziec.Mi chodzi o sytuację braku etatu. Ponadto inne zapisy o niezawisłości farmaceuty-też powinien być katalog kar.Z drugiej strony w świetle zapisów tego projektu przy poruszanym przez ciebie zdarzeniu-farmaceuta nie stawi się w pracy ,kierownik i tak powinien skrócić czas pracy apteki. Jeżeli kogoś byłoby nie stać na kary,to już na pewno migałby się przed zapewnieniem obsady.Z drugiej strony ile kosztuje właściciela skrócenie pracy apteki? Pracownik może nie stawić się w pracy z przyczyn losowych,ale to jest apteka i musi być personel fachowy.Najwyzej właściciel może zatrudnić więcej farmaceutów-ktoś na pewno się stawi.Takie ryzyko pracodawcy. Nie pisz bzdur,że ktoś by cię skarżył. Własciciel może mieć więcej pracowników na takie wypadki.Ty jesteś właścicielem?!
Śnieżyca i inne przypadki losowe rozgrzeszają pracowników, pracownik nie musi pokrywać strat, bo to nie jest jego wina. Apteka musi zostać zamknięta na czas nieobecności w niej farmaceuty - to jest oczywiste. Z resztą kierownik zakładu pracy ma narzędzie w postaci nadgodzin dla innych farmaceutów, sam ewentualnie może stawić się w miejscu pracy. Dopiero jeśli te wszystkie możliwości zostaną wyczerpane, konieczne jest zamknięcie apteki. Dlatego warto zatrudniać w aptece więcej niż 1 farmaceutę. Wszystkim wyjdzie to na dobre.
Pewnie! "buldog" się zaplatał,bo uznał,że gdyby pracodawca nie miał kary,to otwierałby aptekę bez obsady i to byłoby OK! I może na to pracodawcy liczą.Nie zatrudnią odpowiedniej liczby farmaceutów.Kierownik będzie ryzykował i nie skróci pracy apteki,a w razie wpadki nic im nie grozi.No może jedynie,że wtedy już WIF wyda decyzję o innych godzinach jej czynności.A ,że kierownik będzie miał naganny protokół i rysę na wykonywaniu zawodu,to cóż jego sprawa.
@Kasia Maj. :-)) Zacytowałem z głowy wypowiedź pewnej farmaceutki, która już tak się zaaklimatyzowała w patologicznej aptece, że powiedziała do mnie ten komentarz. Tak, są wśród nas tacy, którzy nie widzą nic zdrożnego w byciu figurantem, udostępnianiu swego hasła technikom samym na zmianie/dyżurze, wyrabianiu targetu z supli, itp. Proszę się nie obawiać o mój strach. Stąpam po cienkim lodzie od wielu lat, nie tylko od stycznia 2016 r. WW. niezrozumienie oznacza, że powinna Pani zgłosić do Izby propozycję zawarcia sankcji za wpływanie na farmaceutę. Im prędzej UoZ zostanie uchwalona, tym lepsza przyszłość szykuje się nam, a dzięki nam, także pacjentom. Bez nas - za to z handlarzami złomem rządzącymi aptekami i aptekarzami - będą bezradni. Pozdrawiam.
Według mnie powinny być sankcje także za niezapewnienie odpowiedniej liczby farmaceutów w stosunku do czynności apteki. Przynajmniej 5000-10000zł,bo ile kosztuje etat dodatkowego mgr? Nie powinno też się liczyć,że ktoś pracuje na działalności gospodarczej,kontrakcie,bo przebywanie w aptece np. po 11-12 h codziennie,tak,jak to niektórzy udają jest szkodliwe dla zdrowia i niebezpieczne dla pacjentów.Czyli etety-8/hdziennie. Znam przypadek pani 85+,która jest niby kierownikiem do 16h w jednej aptece,a po 16 niby przychodzi do drugiej i siedzi tam do 18h.Dodam,ze już chodzi o lasce i na pewno ma jakieś problemy ze zdrowiem.Piszę niby,bo tak faktycznie pracują w tych aptekach za nią technicy.Aktualnie jej rodzina jest właścicielem tych aptek.Ma zdrowie ,prawda ,niby pracuje 10h,dziennie + soboty.Panie Mariuszu-popiera pan takie sytuacje?!
Dodam tylko,że to jest przykład autentyczny i pokłosie zapisu,że można być kierownikiem praktycznie dożywotnio i aptekarzem ogólnie też. Ktoś powie: ta pani i jej rodzina ryzykuje wpatką,błędem w tej aptece. Ich sprawa. Ale zawsze coś może pójść nie tak i co wtedy,jak ma się do tego dobro pacjenta. Ponadto nie ma wymiany pokoleniowej ,bo w tej firmie pani seniorka będzie prawdopodobnie na swoim " posterunku"/funkcjach do samego końca.Zresztą wiek 80-85+,to już jest bardzo poważny w każdym zawodzie. Myślę,że zapis o zniesieniu ograniczenia wiekowego dla wykonywania funkcji kierowniczej powinien być wykreślony i zmieniony na inne kryteria,np. jakieś 70-75 lat. U lekarzy nie ma ograniczenia,ale tam w szpitalach jest jakaś naturalna selekcja i nikt samodzielnie nie operuje po 70-tce. Ponadto lekarzy jest wielki niedobór,o wiele większy,niż farmaceutów.Jeżeli pacjenci zorientują się,że taki lekarz już jest niedysponowany do wykonywania tego zawodu ,(słaba pamięć,niedołęstwo,i.t.p.),nie będą odwiedzać jego gabinetu. W przypadku apteki,zwłaszcza prywatnej pacjent nie wie,kto przebywa na zapleczu i czy w ogóle przebywa. Także ,ja rozumiem,że wprowadzono ten zapis dla "dobra"/zmniejszenia kosztów prywatnych, farmaceutycznych aptek,ale nieraz może dochodzić do kuriozalnych sytuacji.
To już było, nie oceniaj nikogo po wieku, bo i Ciebie ocenią za jakiś czas. I co wtedy odpowiesz ? Wiekowe ograniczenia już były... . Co do lekarzy i ich wieku to bardzo się mylisz. Jaka selekcja? Biorą wszystkich nawet"słupy" aby nie stracić kontraktu...ale nie miejsce- żeby o tym pisać. A coś na ten temat wiem...Każdy przypadek jest inny i nie da się go oddzielić "krechą" wieku.
No,ja na pewno nie będę udawać,że pracuję-np.przebywam codziennie w aptece po 10h+ soboty,a jestem emerytem,bo nawet zdrowie by mi na to nie pozwalało! Mówisz nie spychać wszystkich do jednego worka.A powiedz,jak zweryfikować takiego figuranta swojej apteki? Gdy WIF się zapowie,to taki kierownik oczywiście będzie obecny.Wysłać Go na badania lekarskie?Zrobić testy pamięciowe,czy inne weryfikacje ? Abocne przepisy nawet tego nie przewidują.Może być kierownikiem dożywotnio i już. Skąd wiesz ile w skali kraju jest takich przypadków,że kierownik emeryt praktycznie nie przebywa w aptece,tylko,np. w swoim mieszkaniu? Poprzedni zapis o ograniczeniach wiekowych był OK. A co z dokształcaniem takich kierowników? Zrobią wszystkie kursy przez internet? Czy też Izba będzie przymykać oczy? I to jest sprawiedliwe wobec innych farmaceutów?
Poprzyjcie techników, aby nie ograniczano im praw (chodzi o wydawanie z wyk.A i B) bo sami strzelacie sobie w kolano.Według nowego prawa farmaceutycznego będziecie musieli stać bez przerwy w ekspedycji ,a gdzie w tym wszystkim opieka farmaceutyczna, receptura ,kontrola recept itd.Obecnie wiele z tych czynności wykonuje technik.Jeśli wejdzie nowe prawo zwiększą się koszty apteki ,już teraz nie ma w wielu aptekach pełnej obsady magistrów.Kiedy zwiększą się kontrole to się okaże,że połowa aptek (najczęściej prywatnych) jest do zamknięcia.
Co to ,to ,nie.U mnie farmaceuta zawsze wydaje szafkę A i nie ma z tym problemu.A pacjenci wiedzą przynajmniej,że w tej aptece jest obsada.
Nie ma obsady, bo technicy udają magistra, wydają wykaz A, nierzadko narkotyki (Jarocin!). Należy ograniczyć technikom możliwości SAMODZIELNEGO wykonywania zawodu pseudo-farmaceuty, wprowadzić pełną kontrolę nad poczynaniami tej POMOCNICZEJ grupy zawodowej. Wtedy okaże się, że w aptekach nie potrzeba tylu techników, a znajdzie się miejsce i godziwe zarobki dla farmaceutów.
wysyłać do swojej izby, oni wyślą zbiorczo, większa siła przebicia
Ja wyślę osobno, nie lubię fatygowac swa skromną osobą innych.
@K. Włodarczyk. Projekt UoZ jest znany od 2. dni, a jeszcze nie widziałem krytycznego głosu lekarzy. Przypadek? ;-) Prośba do WSZYSTKICH. Czytajcie, analizujcie i przesyłajcie do Izby swoje wnioski ORAZ propozycje. "Jarocin" się może przytrafić także w aptekach, w których pracujecie i Was już tam zmarginalizowano. Boicie się szefostwa i utraty pracy? A nie boicie się skutków oraz, że Was potraktuje tak samo, jak zwolnione pracownice z apteki w Jarocinie?
Zanim zacznę proponować zmiany w projekcie, napiszę co w tym projekcie najbardziej mi się podoba. 1. Samo pojawienie się takich pojęć, jak: usługi farmacji klinicznej, wywiad farmaceutyczny, opieka farmaceutyczna, konsultacja farmaceutyczna, przegląd lekowy z oceną farmakoterapii, problemy lekowe, plan opieki, cele terapeutyczne, badania diagnostyczne, porada farmaceutyczna, to bardzo dobry znak. 2. Dobre jest też: wyraźne połączenie wydawania produktów leczniczych z udzielaniem informacji i porad, oraz sporządzania produktów leczniczych z oceną ich jakości. 3. Wystawianie recept w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego i wykonywanie pomiaru ciśnienia krwi przez farmaceutę to też bardzo dobry znak. 4. Potrzebne jest też wyraźne zobowiązanie farmaceuty do nadzoru nad czynnościami wykonywanymi przez technika farmaceutycznego. 5. Fajne jest też podkreślenie, że w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta aptekarz może podać produkt leczniczy. 6. Dobre jest to, że odmowa wykonania usługi farmaceutycznej musi być udokumentowana. 7. Ważne jest podkreślenie, że aptekarz samodzielnie podejmuje decyzje i nie jest związany w tym zakresie poleceniem służbowym, oraz że podmiot prowadzący jest zobowiązany umożliwić to aptekarzowi. 8. Bardzo dobrym krokiem jest to, że farmaceuta wykonujący zawód w podmiocie wykonującym działalność leczniczą ma prawo wglądu do dokumentacji medycznej. 9. Bardzo podoba mi się pomysł kursów kwalifikacyjnych. 10. Bardzo ważne jest pokreślenie, że kto powierza wykonywanie zawodu farmaceuty osobie, która nie posiada wymaganego prawa wykonywania zawodu, podlega karze. 11. Fajne jest podkreślenie roli apteki w monitorowaniu procesu leczenia farmakologicznego stałych pacjentów apteki, oraz doradztwie w samolecznictwie farmakologicznym pacjentów w oparciu o produkty dostępne bez recepty. 12. Ciekawe jest to, że kierownikiem punktu aptecznego będzie mógł być (tylko?) farmaceuta. 13. Bardzo dobrze, że zadaniem kierownika apteki będzie osobiste kierowanie apteką i wskazywanie podmiotowi prowadzącemu potrzeb albo zastrzeżeń. 14. Bardzo ważne jest podkreślenie, że w Ustawie Pf mowa o substancjach bardzo silnie działających określonych w Farmakopei Polskiej. 15. Dobrze, że podmiot prowadzący będzie zobowiązany zapewnić oraz udokumentować wykonywanie czynności w aptece przez farmaceutów i techników farmaceutycznych w liczbie odpowiadającej zakresowi działalności oraz dniom i godzinom pracy apteki, i że jeżeli podmiot prowadzący aptekę narusza ten obowiązek, kierownik apteki musi skrócić godziny pracy apteki odpowiednio do liczby farmaceutów i techników farmaceutycznych wykonujących czynności w aptece.
Ogólnie ta ustawa jest to bardzo dobry punkt wyjścia do dalszych dyskusji. W związku z tym, że Ustawa o zawodzie nie zastępuje Ustawy o izbach, jest duży chaos co do obszarów, które obie ustawy mają obejmować. Wydaje mi się, że dla dobra sprawy kwestie przyznawania PWZ, w tym nostryfikacji, oraz uzyskiwania tytułu specjalisty, szczegółów kursów kwalifikacyjnych, można zostawić na następną kadencję, i one mogą pozostać w Ustawie o izbach. Ustawa o zawodzie powinna skupić się na tym, jak ma wyglądać zawód farmaceuty po uzyskaniu PWZ, ewentualnie tytułu specjalisty, lub ukończeniu kursów kwalifikacyjnych. Bardzo ważne są też zmiany innych ustaw, tak żeby wszystko grało.