REKLAMA
pon. 10 czerwca 2024, 08:01

Farmaceutka przegrywa sprawę w Sądzie Najwyższym

Sąd Najwyższy uznał, że kierownik apteki odpowiada za nadzór nad prawidłowym dokumentowaniem obrotu lekami. W konsekwencji nie uznał skargi kasacyjnej na wyrok Sądu Aptekarskiego, który zawiesił na rok farmaceutce prawo wykonywania zawodu.

Sąd wydaje wyrok
Farmaceutka złożyła skargę kasacyjną na wyrok sądu aptekarskiego, który zawiesił jej na rok prawo wykonywania zawodu (fot. Shutterstock)

Portal Prawo.pl opisuje postanowienie Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego z 5 czerwca 2024, które dotyczyło wyroku Sądu Aptekarskiego. Sprawa dotyczyła nieprawidłowości, do których dochodziło w aptece kierowanej przez farmaceutkę. Przeprowadzona w niej kontrola WIF wykazała, że ewidencja sprzedaży produktów leczniczych nie zgadza się ze stanem rzeczywistym. Farmaceutka miała ponosić za to odpowiedzialność.

– Zauważono, że leki psychotropowe i odurzające były wydawane jednej tylko przychodni weterynaryjnej bez recepty, bez zgody inspekcji i bez ewidencji – czytamy na portalu Prawo.pl.

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej uznał, że kierowniczka apteki dopuściła się naruszenia zapisów ustawowych. Okręgowy Sąd Aptekarski uznał winę farmaceutki i wymierzył jej karę zawieszenia na rok prawa wykonywania zawodu.

– Od tego wyroku odwołała się ona do Naczelnego Sądu Aptekarskiego, twierdząc, że nie musiała kontrolować zużycia leków psychotropowych i odurzających, bo nie ma konkretnego przepisu w tym zakresie – wskazuje portal Prawo.pl.

Naczelny Sąd Aptekarski, 23 maja 2023 r., utrzymał karę w mocy. W rezultacie kierowniczka apteki  złożyła kasację do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Ten jednak uznał, że kasacja jest oczywiście niezasadna.

– Sędzia sprawozdawca Zbigniew Korzeniowski stwierdził w uzasadnieniu, że farmaceutka naruszyła art. 88 ust. 5 pkt 3a ustawy Prawo farmaceutyczne. Zgodnie z tym przepisem do zadań kierownika apteki ogólnodostępnej należy osobiste kierowanie apteką, obejmujące m.in. nadzór nad prawidłowym dokumentowaniem obrotu detalicznego produktami leczniczymi oraz zapewnianie wykonywania decyzji w zakresie wstrzymania lub wycofania z obrotu i stosowania produktów leczniczych po uzyskaniu decyzji właściwego organu – relacjonuje Prawo.pl.

Sąd Najwyższy dodał też, że wymierzona farmaceutce kara nie jest nadmiernie surowa.

Źródło: ŁW/Prawo.pl

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]