REKLAMA
czw. 1 lutego 2024, 08:01

Kierowniczka apteki na pół etatu i… 112 kilometrów od apteki.

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny podczas kontroli w jednej z aptek stwierdził brak w niej farmaceuty. Okazało się, że jedynym zatrudnionym w niej magistrem farmacji była kierowniczka, pracująca na pół etatu. Mieszkała 112 kilometrów od apteki i przyjeżdżała do niej 1-2 razy w tygodniu…

Farmaceutka wewnątrz apteki zasłania ręką oczy, a drugą ręką zatrzymuje widza.
Sąd uznał, że farmaceutka ponosi odpowiedzialność za dopuszczenie do funkcjonowania apteki bez obecności farmaceuty (fot. Shutterstock)

Okręgowy Sąd Aptekarski Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej wymierzył karę upomnienia farmaceutce, która zatrudniła się na pół etatu w roli kierownika w aptece, oddalonej od jej miejsca zamieszkania o 112 kilometrów. Dodatkowo w tym samym czasie pracowała też w innej aptece, w miejscu swojego zamieszkania. Do kierowanej przez siebie apteki jeździła 1-2 razy w tygodniu.

Sąd uznał ją winną tego, że jako kierowniczka dopuściła do sytuacji, gdy apteka była otwarta pomimo braku na zmianie farmaceuty. Sytuacja taka stanowiła naruszenie art. 88 ust. 5 pkt 4) lit. a) ustawy Prawo farmaceutyczne. Przepis ten stanowi, że w godzinach czynności apteki, musi w niej być obecny farmaceuta.

112 kilometrów do apteki…

Postępowanie przed organami odpowiedzialności zawodowej w tej sprawie wszczęto na podstawie informacji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. To on w lipcu 2022 roku przeprowadził kontrolę w aptece, stwierdzając brak w niej jakiegokolwiek farmaceuty. Na początku 2023 roku przekazał więc sprawę do rozpoznania Okręgowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej. Ten wszczął postępowanie i wezwał kierowniczkę apteki do złożenia wyjaśnień.

OROZ postawił farmaceutce zarzut dopuszczenia do funkcjonowania apteki podczas nieobecności farmaceuty. Ta podczas przesłuchania przyznała się do zarzucanych jej zaniedbań.

– Zeznała dodatkowo, że zatrudniona została przez Przedsiębiorcę na stanowisku kierownika w wymiarze pół etatu, w praktyce w Aptece bywała 1-2 razy w tygodniu, miejsce pracy od miejsca jej zamieszkania dzieliło 112 km i nie ustalała grafiku pracy zatrudnionego w Aptece personelu – czytamy w aktach sprawy.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej skierował sprawę do Okręgowego Sądu Aptekarskiego, domagając się ukarania farmaceutki. OSA na posiedzeniu 16 listopada 2023 r. uznał, że farmaceutka jest winna i nałożył na nią karę upomnienia. Musi też zapłacić 615,60 zł kosztów postępowania.

„Nigdy nie spotkałem Pani kierownik w aptece…”

Sąd ustalił, że liczba zatrudnionych w aptece magistrów farmacji, w stosunku do godzin jej otwarcia, była niewystarczająca. Pozostali farmaceuci byli zatrudniani na godziny. Grafik pracy był ustalany ustnie i często zmieniany z uwagi na absencję chorobową pracowników. To jak mają pracować inni pracownicy, przekazywał im właściciel apteki.

W postępowaniu przed Sądem zeznawali także pracownicy apteki. Co ciekawe niektórzy z nich swoją ówczesną kierowniczkę zobaczyli po raz pierwszy dopiero podczas rozprawy przed OSA.

– Wiedziałem, kto jest kierownikiem apteki tylko z rozmów z personelem. Nie został mi przedstawiony. Dziś widzę go po raz pierwszy. Nigdy nie spotkałem Pani kierownik w aptece – mówił z jeden z pracowników, który zeznawał w charakterze świadka.

Zmiana zeznań kierowniczki apteki

Sama farmaceutka, po tym jak najpierw przed OROZ przyznała się do zarzucanych jej czynów, przed Sądem zmieniła jednak zdanie. Przekonywała, że nie wiedziała o niewystarczającej obsadzie w aptece, bo w czasie kontroli WIF miała być na urlopie. Ostatecznie jednak sąd nie dał wiary jej zeznaniom. Uznał wręcz, że były sprzeczne z materiałem dowodowym i wewnętrznie niespójne.

– Jak wynika z zeznań Obwinionej, nie zgłaszała ona do Izby Aptekarskiej i nie wpisywała w książce ewidencji personelu nowo zatrudnianych magistrów. Nie była – do dnia kontroli – skutecznie informowana przez Przedsiębiorcę o zmianach grafiku, a grafik ustalany był bez jej udziału, tylko ewentualnie przez nią akceptowany. Nie wprowadziła też pisemnych procedur na wypadek nieobecności magistra farmacji w aptece – wyliczał sąd w swoim orzeczeniu.

OSA uznał też, że farmaceutka nie wykonywała rzetelnie wszystkich obowiązków kierownika aptek, wynikających z Prawa farmaceutycznego. Miała również nikłe rozeznanie odnośnie bieżącej sytuacji w aptece.

– Sąd nie ma wątpliwości, że Obwiniona, jako kierownik apteki ponosi odpowiedzialność za niezapewnienie obsady fachowej w godzinach czynności apteki w dniu 25.07.2022 r., w przewidzianych godzinach od 14:00 – 18:30, czego bezspornie miała świadomość – wskazał OSA.

Najlżejszy wymiar kary

Sąd uznał, że zarzuty stawione przez OROZ, o dopuszczeniu do sytuacji funkcjonowania apteki bez obecności farmaceuty poprzez brak nadzoru nad personelem, są uzasadnione.

– Zaskakujący dla Sądu jest fakt, że osoba z tak długim doświadczeniem zawodowym w charakterze kierownika apteki ogólnodostępnej (co najmniej 5 lat) oraz nienaganną długoletnią pracą zawodową, wywiązującą się z obowiązków wobec samorządu zawodowego oraz przy pełnej świadomości odpowiedzialności kierownika za prawidłowa obsadę i pracę apteki nie podęła żadnych działań naprawczych. Powyższe zaniechanie naruszał dobro i zdrowie pacjentów apteki, które jest najwyższym dobrem w pracy farmaceuty – wskazał Sąd.

Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności łagodzące, Okręgowy Sąd Aptekarski nałożył na farmaceutkę karę upomnienia. To najlżejsza kara przewidziana ustawą, za przewinienie zawodowe farmaceuty.

©MGR.FARM

Artykuł sponsorowany

Zaburzenia nastroju – co można polecić pacjentowi?

7 lutego 202412:31

Zaburzenia psychiczne stanowią coraz poważniejszy problem wśród większości społeczeństw w Europie i na świecie [1,2,3]. W szczególności mowa tu o zaburzeniach depresyjnych.

Zaburzenia depresyjne to z roku na rok rosnący problem wśród społeczeństwa. (fot. Shutterstock)

U osób zmagających się z problemami łagodnych i umiarkowanych zaburzeń depresyjnych pojawiają się zaburzenia nastroju, podczas których nierzadko utrzymuje się smutek i poczucie rezygnacji [2]. Pacjenci ci odczuwają pustkę i bardzo często dochodzi do zmniejszenia lub utraty zainteresowań. Charakterystycznym symptomem zgłaszanym przez nich jest także brak motywacji i chęci do działania [2]. Z tego typu problemami zgłosiła się do apteki Pani Kinga…

Zaburzenia nastroju u pacjentki

Pacjentką jest Pani Kinga – kobieta w wieku 35 lat. Pani Kinga jest osobą pracowitą i ambitną, realizującą się na polu zawodowym. W życiu prywatnym natomiast jest mamą dwójki dzieci. Lubi, kiedy wszystko ma dobrze poukładane i stara się nad wszystkim panować. Mimo to, od czasu do czasu zmaga się z zaburzeniami nastroju, jest przygnębiona i przytłoczona. Wśród objawów opisuje złe samopoczucie i stan rezygnacji. Skarży się również na brak motywacji do pracy, a nawet do wykonywania codziennych czynności, który nasila się w tych trudnych okresach. Chcąc nadal realizować swoje obowiązki zawodowe i te wynikające z posiadania rodziny, Pani Kinga prosi o rekomendację preparatu bez recepty, który pomógłby jej uporać się z doskwierającym jej problemem. W odpowiedzi sugerujesz jej lek zawierający w swoim składzie wyciąg z dziurawca. Pacjentka słyszała jednak o efektach ubocznych w postaci plam na skórze po ekspozycji na słońce. Jak uargumentujesz swoją rekomendację?

Zaburzenia depresyjne – choroba naszych czasów

Zaburzenia depresyjne to z roku na rok rosnący problem wśród społeczeństwa. Jak pokazują statystyki, w większości przypadków dotykają one częściej kobiet niż mężczyzn [1,2]. Osoby zmagające się z tego typu dolegliwościami odczuwają spadek nastroju, doświadczają zaburzeń funkcji poznawczych, problemów ze snem, poczucia rezygnacji i spadku energii do działania [2]. Z punktu widzenia fizjologii, przyczyn takiego stanu rzeczy upatrywać należy w kilku mechanizmach.

Jednym z powodów może być niedobór monoamin będących neuroprzekaźnikami w ośrodkowym układzie nerwowym [2,3]. Dotyczy to m.in. serotoniny, noradrenaliny i dopaminy. Inna z teorii mówi o wpływie osi podwzgórze-przysadka-nadnercza na homeostazę organizmu. Okazuje się bowiem, że długotrwałe narażenie na tzw. hormon stresu (kortyzol), wytwarzany przez nadnercza, źle wpływa na organizm, powodując chociażby wycofanie i wzrost lęku [2,3,4].

Biorąc pod uwagę nasilenie dolegliwości, wyróżnia się 3 stopnie zaburzeń depresyjnych: łagodne, umiarkowane i ciężkie. W kontekście ciężkich zaburzeń nieodzownym elementem terapii są syntetyczne leki przeciwdepresyjne. Jednakże w odniesieniu do zaburzeń łagodnych wsparciem w  takich sytuacjach może być dziurawiec [1,2,3,6].

Zaburzenia nastroju – dziurawiec zwyczajny skuteczny w ich leczeniu 

Dziurawiec to znana od wieków roślina, wykorzystywana w ziołolecznictwie [1,5]. Pomimo swoich licznych właściwości obecnie wykorzystywany jest przede wszystkim w terapii łagodnych i umiarkowanych zaburzeń depresyjnych (zgodnie z rekomendacjami EMA) [1]. Badania i metaanalizy potwierdzają, że stanowi on akceptowalną i jedną z nielicznych alternatyw dla syntetycznych leków przeciwdepresyjnych [1,2,3,5].

Za aktywność przeciwdepresyjną dziurawca odpowiadają składniki aktywne ziela dziurawca, przede wszystkim hyperforyna, hyperycyna, pseudohyperycyna i flawonoidy [6]. Jak udowodniono, związki aktywne rośliny hamują wychwyt zwrotny monoamin w układzie nerwowym (w odróżnieniu od poszczególnych grup leków przeciwdepresyjnych hamują jednocześnie wychwyt kilku monoamin) [3]. Co więcej – dziurawiec redukuje niekorzystne zmiany w OUN indukowane za sprawą aktywności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza [3,6]. Hyperycyna hamuje uwalnianie z monocytów interleukin IL-6 i IL-1β, które przyczyniają się do wzrostu wydzielania kortyzolu przez nadnercza [6]. Finalnie, po zastosowaniu dziurawca obserwuje się efekty podobne jak po zastosowaniu syntetycznych leków przeciwdepresyjnych. Potwierdzają to liczne badania i metaanalizy, według których skuteczność wyciągu z dziurawca jest porównywalna do selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) [1,2,3].

Dziurawiec zwyczajny – co z działaniami niepożądanymi?

Pani Kinga martwi się, że stosowanie dziurawca może przyczynić się do wystąpienia niepożądanych efektów ubocznych. W praktyce jednak działania niepożądane występują u 1-3% osób stosujących dziurawiec [2]. Na podstawie przeprowadzonych badań i wieloletnich obserwacji, działania niepożądane, które mogą wystąpić uznawane są za łagodne i przemijające. W licznych badaniach porównujących terapię z użyciem dziurawca i syntetycznych leków przeciwdepresyjnych, obserwowano, że pacjenci zdecydowanie częściej przerywali leczenie lekami syntetycznymi niż wyciągiem z dziurawca. Powód? Znacznie poważniejsze i bardziej uciążliwe działania niepożądane po zastosowaniu leków na receptę [2,5,6]. Przy standardowej terapii lekami syntetycznymi nawet 10-20% pacjentów rezygnuje z leczenia. Dziurawiec cechuje się znacznie lepszą tolerancją [5,6].

Wystąpienie fotouczulenia po stosowaniu dziurawca jest co prawda potencjalnie możliwe a działanie to zostało opisane w literaturze, ale przy zachowaniu zalecanego dawkowania i nie przekraczaniu dawki maksymalnej oraz przy zastosowaniu się do pozostałych zaleceń (tzn. unikanie częstej i długiej ekspozycji na promieniowanie słoneczne, czy też stosowanie filtrów przeciwsłonecznych w okresie dużego nasłonecznienia) problem ten zostaje ograniczony do minimum [1].

Herbatka to nie to samo, co wyciąg alkoholowy

Wielu pacjentów decyduje się na wybór herbatek z dziurawca w kontekście niwelowania zaburzeń depresyjnych. Należy jednak w tym miejscu podkreślić, że tego typu preparaty niestety nie wykazują takiego działania. Wszystko za sprawą tego, że składniki odpowiedzialne za ten efekt terapeutyczny (tj. hyperycyna i hyperforyna) są praktycznie nierozpuszczalne w wodzie. Dopiero ekstrakcja przy pomocy rozpuszczalnika alkoholowego pozwala na otrzymanie wyciągu, który wykazuje aktywność farmakologiczną pod kątem leczenia zaburzeń depresyjnych [1,6].

Depremin to lek na bazie wyciągu z ziela dziurawca

Rekomendacją dla Pani Kingi może być produkt leczniczy Depremin [7]. Depremin to lek zawierający w jednej tabletce 612 mg wyciągu z ziela dziurawca. Wskazaniem do jego stosowania jest krótkotrwałe leczenie objawów łagodnych zaburzeń depresyjnych [7]. Zalecane stosowanie to 1 tabletka dziennie przez 6 tygodni leczenia. Efekt terapeutyczny obserwuje się zwykle po 4 tygodniach stosowania produktu [7]. Depremin jest jedynym w Polsce lekiem ziołowym dostępnym bez recepty, wskazanym do krótkotrwałego leczenia zaburzeń depresyjnych. Uspokajając Panią Kingę należy wspomnieć, że stosowanie go w zalecanych dawkach i przy zastosowaniu filtrów UV ryzyko fototoksyczności jest znikome [1,7].

Literatura:

  1. Dziurawiec w terapii łagodnych i umiarkowanych zaburzeń depresyjnych, Agnieszka Zielińska, Lek w Polsce, 2022’9, Vol.32(376)
  2. Depression and its phytopharmacotherapy – a narrative review, Łukasz Dobrek, Krystyna Głowacka, International Journal of Molecular Sciences 2023,24,4772
  3. Preclinical data supporting/refuting the use of Hypericum perforatum in the treatment of depression, Rosalia Crupi, Yousef Abdel Kareem Abusamra, Edoardo Spina, Gioacchino Calapi, CNS & Neurological Disorders – Drug Targets, 2013,12,4
  4. Rola stresu psychologicznego w neuroendokrynnej regulacji pobierania pokarmu i powstawaniu otyłości, Patrycja Kłósek, Forum Zaburzeń Metabolicznych 2016, tom 7, nr 3, 111-118
  5. Role in depression of a multi-fractionated versus a conventional Hypericum perforatum extract, Francesco di Pierro, Paolo Risso, Roberto Settembre, Panminerva Med. 2018;60:156-60
  6. Rola dziurawca w leczeniu depresji, Maria Gałuszko, Wiesław Jerzy Cubała, Psychiatria 2005, tom 2, nr 2, 93-96
  7. Charakterystyka Produktu Leczniczego Depremin

Depremin 612 mg; 1 tabletka powlekana zawiera 612 mg wyciągu (w postaci wyciągu suchego, kwantyfikowanego) z Hypericum perforatum L., herba (ziele dziurawca) (DERpierwotny3-6:1), co odpowiada: 0,6 mg – 1,8 mg sumy hiperycyn w przeliczeniu na hiperycynę, 36,72 mg – 91,80 mg sumy flawonoidów w przeliczeniu na rutynę, nie więcej niż 36,72 mg hyperforyny; rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 60% (V/V). Wskazania: Produkt leczniczy roślinny przeznaczony do krótkotrwałego leczenia objawów łagodnych zaburzeń depresyjnych. Dawkowanie i sposób podawania: Dawkowanie: jedna tabletka (612 mg), raz na dobę. Dzieci i młodzież: stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie jest zalecane. Sposób podawania: podanie doustne. Czas stosowania: 6 tygodni. Wystąpienia działania terapeutycznego można oczekiwać w ciągu 4 tygodni leczenia. Jeśli objawy utrzymują się w trakcie stosowania leku, należy poradzić się lekarza.  Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Jednoczesne stosowanie z cyklosporyną, takrolimusem do użytku ogólnoustrojowego, amprenawirem, indynawirem i innymi inhibitorami proteazy, irinotekanem i warfaryną. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Podczas leczenia należy unikać ekspozycji na intensywne promieniowanie UV (ultrafioletowe). Dzieci i młodzież: Ponieważ brak dostępnych wystarczających danych, stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie jest zalecane. Działania niepożądane: Mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe, alergiczne reakcje skórne, zmęczenie i niepokój. Częstotliwość ich nie jest znana. W trakcie intensywnego nasłonecznienia, u osób o jasnej karnacji mogą wystąpić nasilone objawy, w tym takie jak dla oparzenia słonecznego. W przypadku wystąpienia innych działań niepożądanych, nie wymienionych powyżej, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych: Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309, Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. OTC – produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Zakłady Farmaceutyczne Colfarm S.A., ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec. Pozwolenie Prezesa URPLWMiPB na dopuszczenie do obrotu nr: 25909. (ChPL Depremin 07/2020)

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]