REKLAMA
pon. 22 lipca 2019, 09:16

GIF pogania WIF, by załatwił sprawę ZAPPA

Zdaniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego WIF opóźnia postępowanie w sprawie wniosku złożonego przez ZAPPA. Organ I instancji musi teraz załatwić sprawę w terminie 30 dni.

Termin nadsyłania ofert przez kandydatów na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego mija 15 grudnia 2023 roku (fot. Shutterstock)
Zdaniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego WIF opóźnia postępowanie w sprawie wniosku złożonego przez ZAPPA (fot. Shutterstock)

Pełnomocnik ZAPPA w maju 2018 roku złożył wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie cofnięcia zezwoleń na prowadzenie ponadlimitowych (1%) aptek przez spółki należące do grupy DOZ S.A. z siedzibą w Warszawie. Ponadto zawnioskował o dopuszczenie do udziału na prawach strony Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek (czytaj również: DOZ przejmie sieć aptek? Wniosek trafił do UOKiK…).

WIF zażądał 89 wniosków

Jak donosi Związek na swojej stronie, po ponad 30 dniach otrzymał pierwsze pismo od wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. W piśmie tym ZAPPA został wezwany do uzupełnienia braków formalnych oraz złożenia 89 osobnych wniosków do każdego z zezwoleń oraz zapłacenia 89 opłat skarbowych za 89 pełnomocnictw. WIF tłumaczył, że nie może prowadzić jednego postępowania do 90 spraw, mimo że stan faktyczny w poszczególnych sprawach niczym się nie różnił.

Mimo uzupełnienia braków i ponownego przedstawienia sedna sprawy, 2 sierpnia 2018 r. ZAPPA otrzymał kolejną odpowiedź. WIF pozostawił sprawę bez rozpoznania. Uznał, że Związek nie uzupełnił braków formalnych w wyznaczonym terminie. 10 kwietnia 2019 r. za pośrednictwem łódzkiego WIF ZAPPA wniósł do GIF ponaglenie na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

GIF poparł ZAPPA

GIF pozytywnie odpowiedział na wniosek. Wskazał, że wezwanie do złożenia 90 osobnych wniosków było bezzasadne (czytaj również: GIF poparł ZAPPA w sprawie cofnięcia zezwoleń dla DOZ). Główny Inspektor dodał, że „żaden przepis prawa nie zabrania bowiem wnioskodawcy, złożenia kilku (wielu) żądań w jednym wniosku”. Również w kontekście żądania przedłożenia dokładnych danych podmiotów wskazanych we wniosku GIF uznał decyzję WIF za bezzasadną.

ZAPPA obecnie czeka na wynik rozpatrzenia sprawy przez WIF bez zbędnej opieszałości i multiplikowania wymogów formalnych. Zdaniem Związku przepisy antykoncentracyjne oraz sankcje za ich naruszenie są jasne i oczywiste. Regulacje mówią, że jeśli podmiot, podmioty powiązane, kontrolowane itd. przekroczą limit 1%, WIF ma obowiązek cofnąć zezwolenie (czytaj również: ZAPPA prześwietlił sieć DOZ. 413 aptek do natychmiastowego zamknięcia?).

Źródło: IK/aptekarze.org.pl

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]