REKLAMA
Magazyn mgr.farm
Redakcja mgr.farm

Jakie błędy popełniały apteki? NFZ przedstawia wyniki kontroli…

pt. 11 czerwca 2021, 15:22

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił wyniki kontroli przeprowadzonych w aptekach od początku 2021 roku. Wśród najczęstszych błędów, była realizacja recepty przez osobę, która nie posiadała do tego kwalifikacji zawodowej. Problematyczne były też wyceny leków recepturowych…

NFZ podsumowuje nieprawidłowości stwierdzone w aptekach (fot. Shutterstock)
NFZ podsumowuje nieprawidłowości stwierdzone w aptekach (fot. Shutterstock)

W 2021 r. Terenowe Wydziały Kontroli NFZ przeprowadziły łącznie 57 postępowań kontrolnych w aptekach (za moment ujęcia przeprowadzonych postępowań kontrolnych w okresie sprawozdawczym przyjęto datę wysłania/przekazania wystąpienia pokontrolnego). W 2 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych z negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (18 postępowań) lub oceną pozytywną z jednoczesnym wskazaniem nieprawidłowości (37 postępowań)(czytaj również: 102 kontrole NFZ w aptekach i tylko w 7 przypadkach bez problemów).

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in.:

REKLAMA
 •  realizacji recept przez osobę nieposiadającą kwalifikacji i uprawnień do jej realizacji;
 •  braku pieczątki i podpisu osoby przyjmującej receptę i sporządzającej lek;
 •  braku podpisu osoby wystawiającej receptę;
 •  braku podpisu i pieczęci przy dokonanej poprawce przez osobę wystawiającą recept;
 •  w przypadku leków z grupy IN lub II P braku potwierdzenia przekroczonej dawki maksymalnej (dobowej lub jednorazowej) poprzez postawienie wykrzyknika, zapisania dawki słownie, umieszczenia pieczęci, czytelnego podpisu;
 •  braku potwierdzenia na rewersie recepty uprawnień dodatkowych pacjenta (np. IB, ZK);

Zdarzały się też przypadki przekazywania nieprawidłowych danych w komunikatach elektronicznych xml do Funduszu. Błędy te dotyczyły m. in.: uprawnień dodatkowych („S”, „DN”), adnotacji „nie zamieniać”, brak znacznika informującego o wydaniu zamiennika , typ i numer identyfikatora osoby realizującej recepty, numer PESEL technika farmacji realizującego recepty/ pacjenta, okres zatrudnienia pracownika, data wystawienia recepty, data i godzina realizacji recepty, kod EAN/GTIN leku/składnika; inna lub niewłaściwa jednostka miary dla składnika leku. Zdarzały się też sytuacje dwukrotnego sprawozdania recepty (czytaj również: Kontrole NFZ w aptekach – jakie nieprawidłowości stwierdzono?).

REKLAMA

Wśród innych naruszeń stwierdzonych przez kontrolerów NFZ znalazły się, takie dotyczące:

 • braku poinformowania w terminie OW NFZ o rozwiązaniu stosunku pracy z pracownikami;
 • prowadzeniu sprzedaży leków w aptece przez podmiot nie posiadający właściwego zezwolenia na prowadzenie apteki. (art.99.1 PF);
 • realizacji umowy na realizację recept niezgodnie z udzielonym zezwoleniem na prowadzenie apteki;
 • zrealizowaniu recepty, na której wypisano i wydano ilość leku refundowanego przekraczającą 120-dniowy okres stosowania;
 • zrealizowaniu recepty nieprawidłowo pod względem przestrzegania ograniczeń ilościowych wynikających z zamieszczonego na recepcie sposobu dawkowania;
 • wydaniu leku w ilości większej niż zapisano na recepcie;
 • realizacji recept, w przypadku których wydano zawyżoną ilość leków przy braku podanego sposobu dawkowania;
 • wydania leku jako refundowany pomimo zapisu 100%;
 •  zrealizowania recepty, na podstawie której wydano jako refundowany lek wypisany poza zakresem wskazań refundacyjnych;
 • realizacji recepty pomimo niepełnego adresu/ brak nr PESEL pacjenta lub braku wymaganych danych podmiotu udzielającego świadczeń (nazwa, adres, telefon, regon);
 •  wydaniu leku innego niż zaordynowany na recepcie;
 •  realizacji recepty refundowanej po upływie terminu jej ważności;

Podobnie jak w przypadku poprzednich sprawozdań NFZ, także w najnowszym wskazano błędy polegające na nieprawidłowej wycenie leku recepturowego. Były to takie błędy jak: zawyżona cena surowca, wyceniono lek sporządzony w warunkach jałowych pomimo braku wskazań do sporządzenia leku w warunkach aseptycznych, pobrano 2 opłaty ryczałtowe od pacjenta, nie przestrzeganie ograniczeń ilościowych wynikających z zapisanej na recepcie na lek recepturowy ilości spirytusu.

Inne nieprawidłowości dotyczyły:

 • realizacji recept, na których wykonano lek niejałowy z taksą laborum dla leku jałowego;
 • błędnie wykonanego lek recepturowy – brak warunków jałowych, mimo obecności w składzie leku antybiotyku/ niezgodnie z treścią recepty;
 • niezmniejszenia ilości substancji recepturowej w leku recepturowym w przypadku przekroczenia dawki maksymalnej;
 • braku na recepcie, na której zaordynowano lek recepturowy adnotacji o dacie i czasie przyjęcia recepty do realizacji;
 • realizacji recept na leki recepturowe, w przypadku których osoba sporządzająca dokonała zmian w składzie nieprzewidzianych przepisami prawa bądź nie wprowadziła zmian niezbędnych dla zapewnienia trwałości/bezpieczeństwa stosowania leku;
 • realizacji recepty na lek recepturowy, zawierający w swoim składzie surowiec z wykazu A substancji bardzo silnie działających, bez sposobu dawkowania;
 • zrealizowania recepty, na której ilość leku recepturowego określono cyfrą rzymską;
 • wykonania postaci leku metodą niezgodną z wymogami FP;
 • sporządzania leku recepturowego niezgodnie z ordynacją lekarską;
 • sporządzenia leku recepturowego w terminie dłuższym niż 48 godzin od złożenia recepty przez pacjenta (art. 86 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne);
 • realizacji recepty, na której został przepisany lek zawierający w swoim składzie substancje silnie działające (z wykazu A) przez osobę do tego nieuprawnioną;
 • nieprawidłowego obrót lekami (brak udokumentowania fakturami zakupu preparatu/ surowca lub występowanie rozbieżności pomiędzy ilościami zakupionych surowców farmaceutycznych a ich rozchodem);
 • nie przedstawienia do kontroli faktur zakupu produktów pochodzących z importu docelowego, z których dokonano sprzedaży leków;
 • zastosowania przez aptekę innej marży detalicznej niż wynikająca z ustawy;
 • braku recept w aptece lub nie przekazania recept do kontroli.

Zdarzały się też przypadki przekazania do OW NFZ w komunikatach elektronicznych, dotyczących zrealizowanych recept podlegających refundacji z Funduszu, danych niezgodnych ze stwierdzonym w aptekach stanem faktycznym dotyczącym zrealizowanych recept, np. inny kod postaci leku recepturowego, niż ten jaki wynikał z zamieszczenia przepisanej postaci leku na receptach, inny identyfikator kosztu wykonania leku recepturowego (taksy laborum) niż ten jaki wynika z zapisu dotyczącego wykonania leków recepturowych zamieszczonego w otaksowaniach recept.

REKLAMA

Źródło: ŁW/NFZ

REKLAMA
REKLAMA
Redakcja mgr.farm

Farmaceutka z Gdańska potrzebuje wsparcia w walce z rakiem!

3 października 202213:35

Grażyna przez całe swoje życie pracowała w branży medycznej. Jak na ironię, zajmowała się guzami wątroby. Po wykonaniu badania USG jamy brzusznej została skierowana na dalszą diagnostykę. Jednak wynik badania histopatologicznego nie pozostawiał złudzeń – rak węwnątrzwątrobowych dróg żółciowych. – Rak dróg żółciowych jest rzadką postacią raka. Niestety, w momencie rozpoznania większość pacjentów jest już […]

Grażyna przez całe swoje życie pracowała w branży medycznej. Jak na ironię, zajmowała się guzami wątroby. Po wykonaniu badania USG jamy brzusznej została skierowana na dalszą diagnostykę. Jednak wynik badania histopatologicznego nie pozostawiał złudzeń – rak węwnątrzwątrobowych dróg żółciowych.

– Rak dróg żółciowych jest rzadką postacią raka. Niestety, w momencie rozpoznania większość pacjentów jest już na zaawansowanym etapie choroby. Oznacza to, że choroby takiej nie da się już leczyć chirurgicznie – mówi Urszula Zienkiewicz z Onkofundacji Alivia.

REKLAMA

Na szczęście w przypadku Grażyny, dzięki regularnym badaniom i szybkiemu wykryciu guza, możliwe było jego chirurgiczne usunięcie. Jednak ze względu na szybki progres choroby potrzebny jest jeszcze jeden zabieg – radioembolizacja wątroby. To nowoczesna metoda leczenia, która pozwala na dostarczenie promieniowania bezpośrednio do guza, nie uszkadzając przy tym okolicznych, zdrowych tkanek. Niestety w Polsce nie jest refundowana.

REKLAMA

Grażyna zdecydowała się poprosić o pomoc i założyła zbiórkę w Onkofundacji Alivia. Jej celem jest uzbieranie 130 tysięcy złotych. Można ją wesprzeć wpłacając dowolną kwotę: https://onkozbiorka.pl/grazyna-arlukowicz

– Choroba zmieniła moje życie, jednak mój organizm nie daje za wygraną. Staram się pokazywać innym, że rak to nie wyrok i że po diagnozie można normalnie żyć... – mówi Grażyna.

Każdy może pomóc!

Przekazanie darowizny to nie jedyny sposób, w jaki można pomóc Grażynie. Nutropharma wystartowała z Akcją “ReAKcja” w ramach kampanii “Farmacja jest kobietą”, której celem jest zachęcenie do badań profilaktycznych oraz wsparcie Grażyny!

– Drodzy, farmacja jest kobietą… i wierzymy, że jest nią również siła! Dlatego Nutropharma i Onkoundacja Alivia połączyły siły, by pomóc jednej z naszych farmaceutek, pani Grażynie, w zebraniu środków na leczenie onkologiczne czytamy w poście na portalu społecznościowym Facebook.

REKLAMA

Życie bywa bardzo przewrotne. Do tej pory Grażyna pomagała innym dbać o zdrowie, teraz sama potrzebuje pomocy. Dlatego zachęcamy do włączenia się w akcję i udostępnienia postu. Pokażmy, że dobro wraca!

Źródło: ŁW/Alivia

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

3 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Jak zawsze te najbardziej śmiertelne dla samego pacjenta. Brak pieczątki, albo podpisu....
"zrealizowania recepty, na podstawie której wydano jako refundowany lek wypisany poza zakresem wskazań refundacyjnych" A skąd my mamy wiedzieć w jakim wskazaniu lekarz przepisał???
To już proszę osobę wystawiającą o to pytać. Wszelkie wątpliwości powinno się rozpatrywać na korzyść pacjentów, a nie NFZ-tu.