REKLAMA
czw. 14 kwietnia 2022, 08:01

Jakie usługi farmaceuta może świadczyć poza apteką? Stanowisko NRA…

Naczelna Rada Aptekarska trzy miesiące temu podjęła stanowisko w sprawie sprawowania opieki farmaceutycznej, udzielania usług farmaceutycznych i wykonywania zadań zawodowych poza apteką. Wczoraj opublikowano jego treść…

Jednocześnie farmaceuta nie reklamuje swojej osoby ani nie może prowadzić reklamy produktów leczniczych ani w niej uczestniczyć (fot. Shutterstock)
Jednocześnie farmaceuta nie reklamuje swojej osoby ani nie może prowadzić reklamy produktów leczniczych ani w niej uczestniczyć (fot. Shutterstock)

26 stycznia Naczelna Rada Aptekarska przyjęła stanowisko w sprawie sprawowania opieki farmaceutycznej, udzielania usług farmaceutycznych i wykonywania zadań zawodowych poza apteką. NRA mając na uwadze, że:

 • zawód farmaceuty jest samodzielnym zawodem medycznym;
 • ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz.U. z 2021r. poz. 97) definiuje opiekę farmaceutyczną oraz szereg usług farmaceutycznych i zadań zawodowych, które nie mają charakteru świadczenia rzeczowego, a są świadczone bezpośrednio na rzecz pacjenta;
 • istnieje konieczność wzmocnienia roli farmaceuty w polskim systemie ochrony zdrowia, w tym niezbędne jest rozszerzenie zakresu świadczeń udzielanych przez farmaceutów w taki sposób, aby mogli brać oni aktywny i znaczący udział w działaniach związanych z profilaktyką, promocją zdrowia i farmakoterapią,

stoi na stanowisko, że niektóre formy samodzielnego wykonywania zawodu farmaceuty mogą być wykonywane również poza apteką. Naczelna Rada Aptekarska uważa, że należy do nich m.in. sprawowanie opieki farmaceutycznej – w formie uprawniającej do udzielania świadczeń zdrowotnych w tym zakresie (czytaj również: Opieka farmaceutyczna możliwa poza apteką? MZ i NIA innego zdania…).

W ocenie Naczelnej Rady Aptekarskiej poza apteką mogą być udzielane też następujące usługi farmaceutyczne:

 1. przeprowadzanie wywiadu farmaceutycznego,
 2. udzielanie porady farmaceutycznej,
 3. wykonywanie pomiaru ciśnienia krwi,
 4. usługi farmacji klinicznej (wykonywane w obszarze klinicznym podmiotu leczniczego);

NRA wskazuje też, że farmaceuci poza aptekami wykonują też takie zadania zawodowe jak:

 1. udział w racjonalizacji farmakoterapii,
 2. uczestniczenie w badaniach klinicznych,
 3. sprawowanie nadzoru nad gospodarką produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi w podmiocie wykonującym działalność leczniczą (np. stanowisko inspektora ds. gospodarki lekiem),
 4. prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacyjnej oraz działalności na rzecz promocji zdrowia;
 5. przeprowadzanie analiz farmakoekonomicznych;
 6. prowadzenie terapii monitorowanej stężeniami leków (wykonywane w obszarze klinicznym podmiotu leczniczego)

Informacja, nie reklama

Wszystkie te czynności farmaceuta wykonuje z należytą starannością, poszanowaniem godności i praw Pacjentów, jak również ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i farmaceutycznej oraz przestrzegając przepisów prawa.

Jednocześnie farmaceuta nie reklamuje swojej osoby ani nie może prowadzić reklamy produktów leczniczych ani w niej uczestniczyć. Ma natomiast prawo rozpowszechniać informację o rodzaju, zakresie, sposobie i miejscu sprawowania opieki farmaceutycznej, świadczenia usługach farmaceutycznych i wykonywania zadań zawodowych (czytaj również: PORA: Opieka farmaceutyczna jako świadczenie powinno być przypisane do konkretnego farmaceuty).

Wspomniana informacja musi spełniać łącznie następujące warunki:

 • cel, treść, forma lub sposób rozpowszechniania informacji o wykonywaniu zawodu farmaceuty nie mają cech reklamy;
 • jest prawdziwa, obiektywna, dokładna, kompletna i rzetelna;
 • rozpowszechniana jest wyłącznie przez farmaceutę, którego dotyczy;
 • dotyczy wyłącznie rodzaju lub zakresu świadczeń, usług, zadań lub czynności realizowanych przez farmaceutów;
 • nie stanowi równocześnie jakiejkolwiek reklamy, w szczególności podmiotów prowadzących obrót produktami leczniczymi;
 • jest zgodna z prawem i dobrymi obyczajami;
 • nie narusza godności zawodu farmaceuty i tajemnicy zawodowej;
 • przedstawiona jest w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić ją od pozostałych informacji, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym, prostym i neutralnym językiem;
 • nie narusza zasad etyki i deontologii zawodowej określonych na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich;
 • zawiera czytelną adnotację określającą farmaceutę, którego dotyczy.

W ocenie NRA rozpoczęcie i wykonywanie zawodu farmaceuty w sposób, w taki sposób wymaga spełnienia wymogów i warunków określonych obowiązującym prawem, w szczególności dokonania odpowiednich zgłoszeń oraz wpisów do właściwych ewidencji lub rejestrów.

Źródło: ŁW/NIA


Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]