REKLAMA
czw. 13 czerwca 2024, 08:01

Kary dla farmaceutów są zbyt surowe? Jest apel o zmiany…

Ustawa o zawodzie farmaceuty przewiduje określone sytuacje, skutkujące utratą prawa wykonywania zawodu farmaceuty. Przepisy te stały się przedmiotem interpelacji posła Jacka Tomczaka do ministerstwa zdrowia. Czy resort zdecyduje się na ich zmianę?

Farmaceuta stoi w aptece trzymając notatnik, w tle pacjentka wybiera produkty z półki.
Autor interpelacji uważa, że kary dla farmaceutów są surowsze niż w przypadku innych zawodów medycznych (fot. Shutterstock)

Poseł Jacek Tomczak pod koniec maja wystosował interpelację do minister zdrowia w sprawie zmiany w ustawie o zawodzie farmaceuty. Złożył ją na prośbę farmaceuty – doktora nauk farmaceutycznych. Zwrócił on uwagę na ustawowe kary dla farmaceutów, które jego zdaniem są zbyt surowe. A konkretnie chodzi o art. 21 ustawy o zawodzie farmaceuty, który określa sytuacje skutkujące utratą prawa wykonywania zawodu. W jego ocenie punkt 4 tego przepisu jest „szczególnie surowy” i „niewspółmierny co do ewentualnej kary i krzywdy”.

Wspomniany przepis mówi, że farmaceuta traci prawo wykonywania zawodu farmaceuty w czterech przypadkach:

  1. pozbawienia prawa wykonywania zawodu farmaceuty;
  2. ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego;
  3. złożenia przez farmaceutę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu farmaceuty;
  4. prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kary dla farmaceutów surowsze niż dla lekarzy?

Poseł wskazuje, że obecnie wielu polskich farmaceutów prowadzi działalność gospodarczą, w której mają jedną aptekę. W jego ocenie polscy przedsiębiorcy są narażeni na wiele pułapek wynikających z zawiłego polskiego prawa.

– Punkt 4 wyżej wymienionego artykułu jest szczególnie surowy dla polskich farmaceutów przedsiębiorców. Tak surowych sankcji nie ma w przypadku innych zawodów medycznych takich jak lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni – w żadnej z ustaw regulujących te zawody medyczne nie ma słowa o automatycznej utracie prawa wykonywania zawodu z powodu prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne – czytamy w interpelacji posła Tomczaka.

Przekonuje on, że popełnienie, nawet umyślnego przestępstwa nie dyskwalifikuje człowieka jako farmaceuty i nie powinno być podstawą do automatycznego utracenia prawa do wykonywania zawodu.

– Zdaniem środowiska farmaceutów o tym powinien decydować sąd – czytamy w interpelacji.

Poseł pyta też czy Ministerstwo Zdrowia prowadzi prace nad zmiana art. 21 ustawy, tak aby farmaceuta automatycznie nie tracił prawa wykonywania zawodu w przypadku prawomocnego skazania tylko sąd decydował o utracie prawa do wykonywania zawodu farmaceuty.

Źródło: ŁW/Sejm

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]