REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Kim jest współczesny polski farmaceuta?

24 września 202113:05

Rola farmaceutów w całym systemie opieki zdrowotnej jest niezwykle istotna. Promocja zdrowia, profilaktyka i pierwszy kontakt w sprawach niewymagających pilnej interwencji lekarskiej to obszar, który wpisuje się w zakres kompetencji farmaceuty. Takie podejście może znacznie poprawić kondycję polskiego sektora ochrony zdrowia i przyczynić się do polepszenia jakości życia wielu milionów pacjentów.

Nałożenie na farmaceutów obowiązku ciągłego doskonalenia zawodowego sprawia, że dysponują oni szeroką i aktualną wiedzą medyczną (fot. Shutterstock)
Nałożenie na farmaceutów obowiązku ciągłego doskonalenia zawodowego sprawia, że dysponują oni szeroką i  aktualną wiedzą medyczną (fot. Shutterstock)

W grudniu 2020 r. przyjęto ustawę o zawodzie farmaceuty, która weszła w życie 16 kwietnia 2021 r. Na jej mocy po blisko 30 latach zostały uregulowane kwestie związane m.in. z niezależnością i samodzielnością zawodową farmaceutów, opieką farmaceutyczną, czy rolą farmaceutów w systemie ochrony zdrowia.

– Wejście w życie ustawy o zawodzie farmaceuty otworzyło nowy rozdział w historii polskiej farmacji. Ustawa stanowi mocny grunt do kompleksowego wdrożenia i funkcjonowania usług z zakresu opieki farmaceutycznej, które umożliwią poprawę komfortu zdrowotnego pacjentów, samorealizację farmaceutów, a także racjonalizację wydatków przewidzianych na ochronę zdrowia. Widzimy już pierwsze efekty w tym zakresie. Jako samorząd zawodowy jesteśmy gotowi do podejmowania kolejnych działań i rozwoju w tym słusznym kierunku – mówi Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

REKLAMA

Według GUS w Polsce średnio na jedną aptekę przypada ok. 2 897 pacjentów. Pod koniec 2020 r. działalność prowadziło ok. 12,1 tys. aptek i 1,2 tys. punktów aptecznych, w których pracowało 59,1 tys. magistrów farmacji. Z badania „Polacy rok po wybuchu pandemii SARS-CoV-2” przeprowadzonego przez niezależną agencję badawczą Biostat na zlecenie Fundacji Aflofarm, wynika, że w czasie ostatniego roku w związku z dużą liczbą pacjentów chorych na COVID-19, niewystarczającą liczbą lekarzy oraz licznymi obostrzeniami, ponad 50% Polaków źle ocenia dostęp do lekarza pierwszego kontaktu, czy lekarza specjalisty. Rozwiązaniem wielu z tych problemów mogą być właśnie farmaceuci, którzy w trakcie pierwszych tygodni pandemii obsłużyli ponad 20 mln pacjentów.

REKLAMA

Wszystkie ręce na pokład

Nowe uprawnienia farmaceutów – w tym rozszerzenie zakresu uprawnień i uregulowanie kwestii samodzielności i niezależności zawodowej – stają się tym cenniejsze im bardziej widoczny jest nasilający się problem dotyczący opieki medycznej w Polsce, co szczególnie zauważalne stało się w 2020 r., podczas pandemii. Lekarskie teleporady, e-konsultacje i e-recepty, mimo, że stały się wygodną alternatywą, wciąż dla wielu grup pacjentów – zwłaszcza tych starszych, okazały się niewystarczające. Rozszerzenie działalności aptek o usługi z zakresu opieki farmaceutycznej, w tym przeglądy lekowe, wystawianie przez farmaceutów recept umożliwiających kontynuację farmakoterapii czy aktywne wspieranie programu profilaktyki chorób krążenia poprzez m.in.: pomiar ciśnienia w aptece i określanie wskaźnika BMI – może okazać się strzałem w dziesiątkę – skracającym kolejki do specjalistów, odciążającym system ochrony zdrowa, usprawniającym przepływ informacji, a przede wszystkim zwiększającym bezpieczeństwo i racjonalną farmakoterapię pacjenta.

Według ostatnich danych OECD Health Care Resources Database (z 2017 r.) na 1 tys. mieszkańców Polski przypada 2,38 lekarza – 0,42 lekarza POZ oraz 1,96 lekarza specjalisty. Z tego samego zestawienia wynika również, że w tym samym roku na 1 tys. mieszkańców przypadało 0,77 farmaceuty, a obecnie może być to 0,7 farmaceuty na 1 tys. Polaków. Dane te nie napawają optymizmem, zwłaszcza, jeśli zestawimy je z prognozami GUS, z których wynika, że w perspektywie najbliższej dekady (do 2030 r.) aż 2 na 3 polskie gminy będą składały się z 20% osób w wieku 65+, co oznacza, że zapotrzebowanie na wszelkie usługi medyczne będzie rosło (czytaj również: Podsumowanie kampanii „Po pierwsze farmaceuta”).

– W rozszerzeniu zakresu usług świadczonych w aptekach upatrywałbym szansy dla Pacjentów, którym zwiększy się dostępność do niektórych świadczeń, z których dotychczas mogli korzystać wyłącznie w gabinetach lekarskich lub pielęgniarskich. Jednocześnie do ustalenia pozostaje bardzo ważna kwestia dotycząca warunków uczciwego wycenienia i finansowania nowych zadań, którymi farmaceuci mieliby się zająć. Wysoki poziom zaufania pacjentów wobec farmaceutów stwarza odpowiednią przestrzeń do wprowadzania takich zmian, które mogą być rzeczywistym odciążeniem lekarzy. Takie rozwiązanie jest potrzebne, tym bardziej, że farmaceuci są ważnym ogniwem w opiece zdrowotnej. Przeprowadzone przez nas badania w ramach akcji ,,Po pierwsze farmaceuta” pokazały, że aż ok. 90% Polaków ufa farmaceutom. To ogromny, społeczny kapitał zaufania  – ocenia Tomasz Furman, prezes Fundacji Aflofarm, która zainicjowała i przeprowadziła kampanię „Po pierwsze farmaceuta”, której celem było wzmocnienie wizerunku farmaceutów oraz edukacja społeczeństwa w zakresie opieki farmaceutycznej.

Kim jest polski farmaceuta?

Zgodnie ze statystykami GUS z 2020 r. około 83% farmaceutów w Polsce, to kobiety. Według Raportu o sytuacji kadrowej farmaceutów dla województw z podziałem na powiaty najliczniejszą grupę zawodową stanowią farmaceuci w przedziale pomiędzy 30-40 lat (29,2%). Aż 39,7% zarejestrowanych farmaceutów to osoby, które przekroczyły 50 r.ż , z czego aż 24% przekroczyło 60 lat, natomiast 9,4% to farmaceuci w wieku powyżej 70 lat.

REKLAMA

Co roku prawo do wykonywania zawodu farmaceuty otrzymuje ponad 1000 osób. Proces edukacji farmaceuty nie zamyka się w 5,5 rocznym toku studiów, lecz trwa nieustannie. Farmaceuci w Polsce mają obowiązek ciągłego podnoszenia kwalifikacji, co wynika z ustawy „Prawo farmaceutyczne” oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych.

Nałożenie na farmaceutów obowiązku ciągłego doskonalenia zawodowego sprawia, że dysponują oni szeroką i  aktualną wiedzą medyczną. Z badania przeprowadzonego przez Fundację Aflofarm wynika, że ponad 90% pacjentów ufa wiedzy farmaceutów. Co więcej, aż 98,5% badanych twierdzi, że apteka jest najbezpieczniejszym miejscem do zakupu leków, co również podkreśla wysoki poziom wiarygodności aptek, która jest konsekwentnie budowana przez jej pracowników. Taki stan rzeczy stwarza idealne warunki do poszerzania zakresu usług farmaceutycznych realizowanych w aptekach, co może w znacznym stopniu podnieść poziom opieki zdrowotnej w Polsce.

Doradca pacjenta…

Niemalże wszyscy pacjenci kojarzą aptekę z miejscem, w którym można nabyć lek, jednak wprowadzenie do polskiego systemu prawnego ustawy o zawodzie farmaceuty rozszerzyło możliwości świadczenia przez farmaceutów dodatkowych usług. Mowa m.in. o wykonywaniu prostych badań diagnostycznych (m.in. pomiaru ciśnienia tętniczego, stężenia glukozy, wagi), przeglądów lekowych, czy też udzielaniu porad dotyczących drobnych dolegliwości lub wsparcia w zakładaniu Internetowego Konta Pacjenta – co wynika z ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Ponadto już teraz wiemy, że w  2022 r. pojawi się możliwość świadczenia kolejnej usługi farmaceutycznej – tzw. „recepty kontynuowanej”, w ramach zachowania ciągłości leczenia podjętego uprzednio przez lekarza. Wszystkie powyższe działania wchodzą w skład tzw. opieki farmaceutycznej, której analizę przedstawia raport wydany przez Ministerstwo Zdrowia: „Opieka farmaceutyczna. Kompleksowa analiza procesu wdrożenia.” Wkrótce rozpocznie się pilotażowy program przeglądów lekowych, mający na celu ocenić słuszność wdrożenia tej usługi w polskich realiach.

Co na to wszystko farmaceuci? Z badania Fundacji Aflofarm: „Farmaceuta w Polsce” wynika, że cieszą się z rozszerzenia zakresu uprawnień – prawie 66% farmaceutów w 2019 r. deklarowało, że chciałoby mieć większe uprawnienia w kwestii pracy z pacjentem. Wśród najczęściej wymienianych były m.in. przegląd stosowanych leków (78,9%), instruktaż poprawnej obsługi inhalatora (77,1%), pomiar ciśnienia (75,3%).

Co na to pacjenci? Aż 61,1% badanych w ramach raportu: „Farmaceuta w Polsce” twierdzi, że apteka jest ważnym punktem konsultacji zdrowotnych, niezależnym od wizyt u lekarza. Farmaceuci również dostrzegają, że udzielane porady są cenne dla pacjentów – o czym również traktuje publikacja. Dzięki opiece farmaceutycznej zmniejszone zostaną kolejki do lekarzy i usprawni się proces świadczenia usług medycznych.

Rola farmaceutów w całym systemie opieki zdrowotnej jest niezwykle istotna. Promocja zdrowia, profilaktyka i pierwszy kontakt w sprawach niewymagających pilnej interwencji lekarskiej to obszar, który wpisuje się w zakres kompetencji farmaceuty. Takie podejście może znacznie poprawić kondycję polskiego sektora ochrony zdrowia i przyczynić się do polepszenia jakości życia wielu milionów pacjentów.

Źródło: ŁW/Fundacja Aflofarm

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

14 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Współczesny farmaceuta? To glownie wyrobnik na łasce jaśnie pana aptekarza właściciela. Piśniesz coś ze się tak nie robi to masz szukać inne roboty. Nie podoba się? To wypad. A w sieciówce liczy się target. Inaczej dojedzie cię korpo-menago. 3-2-1 i lecimy z przykasowką. Zawód bez własnego kręgosłupa. U prywaciarza wszystkim dobrze, a wiadomo jak jest.
Zrób tak jak ja robię. Teraz ja mówię "nie podoba się to wypad" :-) Target? Jaki target proszę? :-) Tylko trzeba przestać narzekač, pomyśleć i pupkę trochę ruszyć chłopie. No i lubić jeżdżenie autkiem oraz przebywanie poza domem, co ma też swoje plusy z resztą ;-)
Swierdzam jak jest. Ale do narzekania to raczej mi daleko. Bywaj zdrów 😀
No to dalszego czerpania satsfakcji z murzynowania w aptece życzę koledze ;-)
Dokładnie. Dając się rozgrywać i manipulować osoba, które są w tym wykształcone i świetnie znają się na handlu. Tylko czy moja praca ma polegać na odpychaniu supli, czy pomaganiu i wsłuchiwaniu się w pytania pacjentów?
Jeśli nie wie Pan na czym ma polegać Pana praca to znaczy, że jest Pan źle zadaniowany. Czy może chodzi o niewygodny dogmat o braku sprzeczności pomiędzy opychaniem supli i pomaganiem pacjentom w który każe się Panu wierzyć, narzucony gwałtem, szantażem finansowym albo emocjonalnym? To jeszcze apteka czy już sekta, to Pana miejsce pracy?
Nie jestem pewny czy zakładanie konta pacjentom, ważenie ich i dzielenie masy ciała przez wzrost odciąży system, skróci kolejki do specjalistów i czy tym się powinien zajmować farmaceuta ;) Nie chcę zbytnio krytykować, ale serio ktoś uważa, że jakaś grupa np. farmaceuci ma "szeroką i aktualną wiedzę medyczną", bo jest obowiązek zbierania punktów? Przez takie opowieści program studiów jeszcze długo się nie zmieni, a do współpracy z lekarzami i pielęgniarkami i podejmowania trudnych decyzji klinicznych będziemy gotowi tak jak teraz jesteśmy... Za każdym razem jak lekarz/pielęgniarka pytają mnie o coś, to nie czuję, że studia mnie do tego przygotowały. A nikt jeszcze mnie nie pytał o wygląd liścia maliny czy sposób oznaczania oporu maści przy użyciu penetrometru. Po co to mydlenie ludziom oczu? Fundamentem rozwoju jest określenie swoich ograniczeń i braków.
Dokładnie tak, dziś potrzebna jest specjalizacja na farmacji już na poziomie studiów nie taka ogólna jak dziś istnieje, bo taka była już 50 lat temu.
Zgadzam się, że studia powinny wyglądać trochę inaczej ale co do specjalizacji to teraz wygląda troche inaczej niż 50 lat temu. Tyle, że ona nic nie znaczy, pomimo, że ta ,, nowa '' specjalizacja miała w 1/3 OF i ktoś wziął za nia kasę, a teraz , aby robić przegląd lekowy , trzeba zapłacic znowu za studia podyplomowe. I znowu z własnych prywatnych pieniędzy bo właścieciele aptek wola płacić kierownikom za studia menadzerskie( nic do tego nie mam, to też jest potrzebne ale nie powinno być jedyne), niż postawić na farmaceutę, który faktycznie chce się rozwijać w dziedzienie farmacji i nie kończy swojej edukacji na 100 punktach edukacyjnych raz na 5 lat. I jeszcze trzeba znależć aptekę, która ten przegląd lekowy pozwoli takiemu farmaceucie wykonywać. Dla zdecydowanej większośc, nieralne.
Pisząc specjalizacja nie miałam na myśli specjalizacji po dyplomie, ale kierunki, które za moich czasów wybierało się po trzecim roku. Moim zdaniem medycyna dziś pozawężała się do bardzo wąskich gałęzi i podobnie powinno być w farmacji. Tymczasem od nas ciągle się wymaga omnipotencji.
Tu się nie zgodzę. Przyszłość farmacji i medycyny to generalizm. Jedną z wielu przyczyn polipragmazji i overprescribingu jest właśnie nadmierna specjalizacja. Specjalizowanie się jest OK jak komuś to odpowiada, ale nacisk (z punktu widzenia systemu) powinien być ne generalizm - lekarzy POZ, farmaceutów POZ, geriatrów, itd. Specjalista rzadko kiedy umie spojrzeć na człowieka całościowo i rozwiązać problemy, które nie są związane z danym narządem albo jego kawałkiem, bo teraz to się specjalizuje już we fragmentach fragmentów ciała ;) Specjalista zawsze czuje się niekomfortowo jeśli problem wykracza poza jego działkę i przez to mamy kaskady lekowe i wiele innych problemów. Trudno też się specjalizować na studiach nie mając praktycznie konkretnej wiedzy praktycznej. Tu jest stary, ale ciągle bardzo aktualny tekst Richarda Smith'a https://blogs.bmj.com/bmj/2018/02/01/richard-smith-doctors-and-patients-heading-in-opposite-directions/
Autoserwis zamiast użytego przez Pana >>generalizmu<>interdyscyplinarność<<. Będzie precyzyjniej, ściślej. ### "Postulat multidyscyplinarności narzuca współdziałającym specjalistom z różnych monodyscyplin konieczność porozumiewania się i uzgadniania spraw wspólnych, co sprzyja konfrontacji terminologii, aparatury pojęciowej, metodologii i problematyki poszczególnych monodyscyplin.(..) Stąd już prosta droga prowadziła do idei nauki interdyscyplinarnej, interdyscypliny. Jako tego rodzaju nauka powstała cybernetyka, czyli nauka o sterowaniu." ### autonom.edu.pl/publikacje/mazur_marian/cybernetyka_i_charakter1976-ocr.pdf # strona 6 ##
Zwłaszcza farmaceuci, którzy mają dłuższy staż za sobą, najpierw zepchnięci do roli sprzedawców, potem dołożono rolę biurokratów wypełniających coraz to głupsze procedury, bo żaden inny zawód nie dał sobie wciskać urzędniczych pomysłów tak jak aptekarze, a teraz oczekuje się od nas że z dnia na dzień staniemy się wybitnymi klinicystami którzy odciążą przepracowanych lekarzy specjalistów. Pusty śmiech.
Czytając i widząc to wszystko co się dzieje w farmacji i aptekach, utwierdzam się w przekonaniu, że warto było się przekwalifikować, zrobić drugie studia, oddać izbowcom PWZ, nie płacić składek darmozjadom i ani dnia nie zmarnować w aptece:))) Życie jest za krótkie.

Szanowni Państwo,

Farmacja.net sp. z o. o. przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, w tym informacje zapisywane w plikach cookies, w celu personalizacji treści oraz reklamy, udostępniania funkcji mediów społecznościowych oraz analizowania ruchu w Internecie.

Kliknij “Zatwierdź i przejdź do serwisu”, aby wyrazić zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez farmacja.net sp. z o .o. , Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, szczegółowo opisanych w ustawieniach zaawansowanych.

Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach zaawansowanych.

Ponadto masz prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. W polityce prywatności znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdują się w polityce prywatności.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

LiveChat, Inc. – usługa Pharm:assistant

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz