REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Kontrole aptek w Pleszewie. Starostwo sprawdzało czy dyżurują…

7 października 2019 09:15

Urzędnicy Starostwa Powiatowego w Pleszewie przez dwa tygodnie sprawdzali wyrywkowo czy apteki stosują się do harmonogramu dyżurów przyjętego przez Radę Powiatu. Wyniki tej kontroli w raz z wnioskiem o pomoc w zdyscyplinowaniu aptekarzy, zostały wysłane do Ministerstwa Zdrowia i Urzędu Wojewódzkiego.

Wszyscy podkreślają zmęczenie. Nie chodzi tu już nawet o przedłużone niekiedy godziny pracy, ale o zmęczenie tematem (fot. Shutterstock)
W Pleszewie urzędnicy przeprowadzili kontrole aptek. Wyniki wysłano do Ministerstwa Zdrowia (fot. Shutterstock)

Jak podaje serwis naszemiasto.pl przewodniczący rady Powiatu pleszewskiego Marian Adamek zawnioskował o kontrole aptek w kontekście prowadzenia przez nie dyżurów. Urzędnicy mieli prowadzić dwutygodniowy pracy placówek ujętych w harmonogramie dyżurów. Następnie wysłano pismo do Ministerstwa Zdrowia i Wojewody o nieprzestrzeganiu prawa przez apteki.

Aktualnie do harmonogramu pracy (dyżurów) aptek przyjętego przez Radę, stosuje się tylko jedna apteka. Pozostałe odmawiają pełnienia nocnych i weekendowych dyżurów. W rezultacie mieszkańcy narzekają, że w nocy mają utrudniony dostęp do potrzebnych lekarstw (czytaj również: Całodobowe dyżury aptek w Pleszewie. Czy będzie bojkot aptekarzy?).

REKLAMA

– Podczas jednego z posiedzeń Zarządu Powiatu w Pleszewie przewodniczący Rady Marian Adamek zwrócił uwagę na nieprzestrzeganie przez właścicieli aptek uchwały. Poinformował Zarząd, że mieszkańcy mają w związku z tym utrudniony dostęp do leków. Wówczas zawnioskował o przeprowadzenie dwutygodniowego monitoringu pracy aptek w porze nocnej oraz niedzielę i święta oraz przygotowanie i wysłanie pism do Ministerstwa Zdrowia i Wojewody Wielkopolskiego w sprawie nie przestrzegania na terenie powiatu pleszewskiego przez właścicieli aptek prawa miejscowego określającego harmonogram pracy aptek – relacjonuje serwis pleszew.naszemiasto.pl.

REKLAMA

Kontrole aptek przeprowadzone, pisma wysłane

W rezultacie prowadzono kontrole aptek, jednak nie podano ich wyników. Do Wojewody i Ministra Zdrowia wysłano też pismo. Władze powiatu pleszewskiego zwróciły się w nim o pomoc przy organizacji harmonogramu i próbę wpłynięcia na samorząd aptekarski, aby dyżury były przestrzegane przez farmaceutów. Poinformowano w nim również o nieprzestrzeganiu ustalonego harmonogramu (czytaj również: Pleszewscy aptekarze piszą list otwarty do Starosty).

Starostwo powiatowe w Pleszewie nadal czeka na odpowiedź z resortu zdrowia i z Urzędu Wojewódzkiego. Wszczęta została natomiast procedura przygotowania kolejnego projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie nowego harmonogramu pracy aptek na 2020 r.

– Nie mamy żadnych narzędzi do egzekwowania uchwały Rady Powiatu. Nie jesteśmy w stanie również nikogo zmusić, ani płacić dodatkowych środków za pełnienie dyżurów. Sytuacja jest patowa. W okolicznych powiatach aptekarze również odmawiają dyżurowania – wskazuje starosta Maciej Wasielewski.

Źródło: ŁW/pleszew.naszemiasto.pl

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

3 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Na bezprawne kontrole znaleźli się chętni i pieniądze- a na wynagrodzenie za za prace farmaceutów - pieniędzy nadal brak...
Tak tylko tu zostawię: https://pleszew.naszemiasto.pl/radni-rezygnuja-z-dyzurow-te-nie-cieszyly-sie/ar/c1-7367773
Wyczuwam dymek... Kontrolę może przeprowadzić WIF, GIF, PiP, NFZ, ale starostwo? ;) Jeśli farmaceuci się nie postawią solidarnie i nie będa otwierać aptek poza godzinami z tabliczki, bez strachu i motywacji pseudoetycznych (etyczne jest pracowanie za darmo ze strachu? ), to takie ruchy konwulsyjne ze stron nieuprawnionych będą się zdarzać. Radni w Pleszewie za jakiś "SuperŚwiętyGral" postawili sobie zdeptać godność farmaceutów i bezpardonowo postawić na swoim, tylko na swoich jedynie słusznych zasadach, choćby i po trupach...

Powiązane artykuły

W aptece “padł system”. Pacjenci odchodzili z kwitkiem w środku nocy… W aptece “padł system”. Pacjenci odchodzili z kwitkiem w środku nocy…

Apteka "Pod Solankami" jest jedyną całodobową placówką tego typu w Grudziądzu. W nocy z piątku na so...

W Koluszkach bojkotują dyżury aptek W Koluszkach bojkotują dyżury aptek

Urząd Miejski w Koluszkach dostaje skargi na apteki, które nie wypełniają obowiązku świadczenia nocn...

Powiat wniesie o kasację niekorzystnego dla aptek wyroku WSA Powiat wniesie o kasację niekorzystnego dla aptek wyroku WSA

Radni Powiatu wrzesińskiego podjęli decyzję o wniesieniu skargi kasacyjnej na wyrok Wojewódzkiego Są...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz