REKLAMA
czw. 6 lipca 2023, 08:01

Kontrowersyjne zmiany! Pacjenci będą musieli szukać „tanich aptek recepturowych”?

Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić zmiany w recepturze aptecznej, które mają ograniczyć wydatki NFZ na jej refundację. Resort chce, by cena leku recepturowego dla pacjenta zależała od ceny zakupu surowców przez aptekę. To będzie skutkować poszukiwaniem przez pacjentów „tanich aptek recepturowych”.

Wykaz limitów finansowania surowców do receptury spotkał się z krytyką ze strony farmaceutów (Fot. Shutterstock)
Zmiany proponowane przez Ministerstwo sprawią, że pacjenci będą szukać "tanich aptek recepturowych" (fot. Shutterstock)

Mało kto spodziewał się takiego obrotu spraw. Wczoraj o godzinie 12:30 miało rozpocząć się posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia i pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej. Zamiast tego posiedzenie przesunięto o dwie godziny i opublikowano autopoprawkę do projektu. Znalazły się w niej kluczowe zmiany dotyczące m.in. szczepień wykonywanych w aptekach.

Większe poruszenie w środowisku farmaceutycznych wywołały jednak zmiany, dotyczące receptury aptecznej. Okazuje się, że resort zdrowia postanowił wrócić do propozycji, które pojawiły się 1,5 roku temu w innym projekcie. Mowa o uregulowaniu marży leków recepturowych i wprowadzeniu limitów cen leków recepturowych.

Resort zdrowia nie ukrywa, że przenosząc części kosztu refundacji leku recepturowego na pacjenta, chce doprowadzić do obniżania cen surowców przez ich producentów i hurtownie. „Nieakceptowalna” cena leku recepturowego dla pacjenta, ma go bowiem skłaniać do poszukiwania „tanich aptek recepturowych”. Takich, które nie będą brać udziału w „procederze” zawyżania cen surowców, w celu osiągnięcia wyższej marży.

Receptura apteczna w autopoprawce

W autopoprawce zaproponowano wprowadzenie limitów finansowania leków surowców, z których wykonywane są leki recepturowe. Celem ten zmiany ma być zatrzymanie wzrostu kosztów, który wynika z obecnego mechanizmu napędzającego wzrost cen surowców. Resort chce też uregulować marże na leki recepturowe. W ocenie Ministerstwa w wielu przypadkach jest ona nieadekwatnie wysoka w wyniku zawyżania cen surowców.

– Dla leków recepturowych ustala się marżę detaliczną w wysokości 25% liczoną od kosztu jego sporządzenia, wynoszącą nie więcej niż koszt wykonania leku recepturowego przygotowywanego w warunkach aseptycznych, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826), zwanej dalej „ustawą o refundacji” – czytamy w projekcie.

Natomiast limit finansowania leków surowców do receptury ma być ustalony na poziomie 15 percentylu z rozkładu cen. Limity będą aktualizowane raz w roku. To rozwiązanie zaadaptowane z regulacji dotyczących refundacji leków gotowych. Tam w ocenie resortu, sprawdza się on z powodzeniem od wielu lat. Umożliwił między innymi racjonalizację wydatków z perspektywy wspólnej (zarówno pacjentów, jak i płatnika). W tym samym celu ma być też wprowadzony w autopoprawce.

– Należy więc uznać, że w polskim systemie refundacyjnym 15 percentyl z rozkładu cen wskazuje na racjonalny, reprezentatywny i możliwy do osiągnięcia poziom ceny – uważa resort.

W praktyce będzie to wyglądało tak, że pacjent nabywając lek recepturowy sporządzony z surowców kupionych przez aptekę drożej niż limit finansowania, oprócz odpłatności ryczałtowej, dopłaci różnicę w wysokości różnicy między ceną nabycia surowców, a wysokością limitu ich finansowania.

Pacjenci będą szukać „tanich aptek recepturowych”?

Wprowadzenie limitów finansowania leku recepturowego oznacza, że pacjenci zapłacą za nie więcej więcej. Mimo to Ministerstwo Zdrowia uważa, że w wyniku zmian dotychczasowa refundacja płatnika nie zostanie przeniesiona na pacjenta, a opłaty obciążą pacjenta w niewielkim stopniu. Dlaczego? Zdaniem resortu pacjenci będą szukać „tanich aptek recepturowych”, wymuszając w ten sposób zmiany na rynku.

– Pacjent nie zrealizuje recepty w aptece, w której są zawyżane ceny składników – zrealizuje ją w innym miejscu. Należy założyć, że wyższe dopłaty nie będą miały miejsca zwłaszcza po ustabilizowaniu rynku, ze względu na wprowadzane rozwiązanie. Pacjent w obliczu nieakceptowalnej dopłaty będzie miał silny bodziec do zrealizowania recepty w aptece, w której nie są zawyżane ceny surowców. Dzięki temu zostaną wyeliminowane bodźce do nieograniczonego zawyżania kosztów surowców przez dostawców lub apteki – czytamy w uzasadnieniu autopoprawki.

Zdaniem resortu zdrowia koszt (odpowiadający dotychczas wypłacanej refundacji, która osiąga nieakceptowalny ekonomicznie poziom z uwagi na sztuczne zawyżanie kosztów surowców) nie zostanie przeniesiony z NFZ na pacjenta, ponieważ nie dojdzie do zawyżenia kosztu celem wyłudzenia zawyżonej refundacji.

– Obecnie dla wielu leków recepturowych istnieją tańsze, gotowe odpowiedniki. Wprowadzenie proponowanej regulacji ma służyć efektywnemu wydatkowaniu środków gromadzonych w NFZ ze składek na ubezpieczenie zdrowotne na cele refundacji leków. Należy podkreślić, że każdy miesiąc zwłoki w przyjęciu regulacji, skutkuje obciążeniem płatnika ok. 15 mln złotych niezasadnie ponoszonych kosztów (tj. kosztów wynikających wyłącznie ze sztucznego zawyżania kosztów surowców farmaceutycznych przez producentów i dystrybutorów) i zmniejsza tym samym możliwość zaspakajania innych realnych i uzasadnionych potrzeb pacjentów – czytamy w uzasadnieniu.

Nienaturalny wzrost cen surowców do receptury

Resort zdrowia wskazuje, że pod względem wartości refundacji rynek leków recepturowych rośnie znacznie szybciej niż rynek pozostałych leków. W 2019 r. wartość refundacji leków recepturowych wyniosła 454 mln zł., względem 2015 r. wartość ta wzrosła o 73%. W 2022 r. wartość refundacji leków recepturowych wyniosła 549 mln zł. Natomiast w pierwszych 6 miesiącach 2023 r. przekroczyła już 360 mln zł!

– Na poziomie wybranych województw, zaobserwowano niemal dwukrotny wzrost refundacji w tych latach. Jednocześnie obserwowany jest spadek liczby realizowanych recept na te leki, co w efekcie przekłada się na 2,5-krotny wzrost średniej wartość refundacji recepty z 65 zł w 2015 r. do 140 zł w 2019 r. (w 2022 r. średnia refundacja na receptę wyniosła 209 zł, a w 2023 r. 264 zł) – czytamy w uzasadnieniu.

Wydatki NFZ na refundację leków recepturowych w ciągu ostatnich 13 lat (MGR.FARM)
Wydatki NFZ na refundację leków recepturowych w ciągu ostatnich 12 lat (©MGR.FARM)

Ministerstwo Zdrowia wskazuje, że najważniejszą ze zidentyfikowanych przyczyn takiego zjawiska jest sposób refundacji leków recepturowych. Nie zawiera on bowiem w sobie żadnego mechanizmu kontrolującego maksymalną cenę leku.

– Biorąc pod uwagę dynamiczny wzrost refundacji oraz obecny mechanizm finansowania leków recepturowych, jest zasadnym podjęcie działań mających na celu wprowadzenie mechanizmów limitujących cenę leku – uważa resort.

Minister mówi o „działalności przestępczej”

Podczas wczorajszego posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia potrzebę wprowadzenia zmian uzasadniał wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Nie szczędził on mocnych słów pod adresem producentów surowców recepturowych. Wskazał też, że proponowana zmian była przewidziana już 1,5 roku temu w innym projekcie nowelizacji.

– Już wówczas widzieliśmy bardzo dziwne zachowania niektórych producentów. Widzimy to też w ostatnich kwartałach i latach, w postaci bardzo istotnych wzrostów. Cały rynek rośnie zdecydowanie wolniej, niż rynek leków recepturowych. Te wzrosty są kilkudziesięcioprocentowe. Mamy producentów, którzy sprzedają surowce farmaceutyczne w cenach 30-krotnie różnych do poszczególnych aptek. Są sytuacje gdy sprzedają dokładnie ten sam surowiec farmaceutyczny za 3 zł i za 400 zł, w zależności od tego komu chcą sprzedawać. A ponieważ cena ostateczna leku jest uzależniona od faktury zakupu, za te same produkty mamy 40-krotne różnice – mówił Miłkowski.

Podkreślił, jednocześnie, że proponowane zmiany mają ukrócić ten „proceder”. Jak stwierdził, realizowany on był na szkoleniach, na których pod adresem aptek padały „propozycje, żeby przygotowywały te leki”.

– To było odrębne źródło dochodu dla niektórych lekarzy, producentów i aptek. To taki proceder przestępczy, chociaż de facto wynikał z przepisów, które ma NFZ. Tutaj propozycja jest taka, aby były tutaj przyjęte takie same zasady jak dla leków normalnie refundowanych – mówił wiceminister Miłkowski.

Receptura przestanie się opłacać?

Głos w sprawie proponowanych zmian w tym zakresie zabrał podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Zdrowia Marcin Piskorski – Prezes Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET.

– Pan Minister powiedział wręcz o jakichś patologicznych sytuacjach. Wskazał Pan jakieś nieprawidłowości. Wielu właścicieli aptek, farmaceutów też widzi dziwne sytuacje. Na przykład konieczność kupowania bardzo dużych opakowań surowców, kiedy te małe są potrzebne, bo te duże się czasami terminują. Okazuje się, że małe są droższe niż te duże – mówił Piskorski.

Zwrócił on uwagę, że ministerstwo zdrowia powinno rozważyć mechanizmy, które w tej sytuacji zapewniałyby rentowność wytwarzania leków w aptekach.

Jest wiele grup pacjentów, dla których te leki są niezwykle ważne. Na przykład pacjenci z atopowym zapaleniem skóry, pacjenci pediatryczni czy cały sektor leków ocznych. To są leki, które są w aptekach wytwarzane i czy Państwo żeście to policzyli? Bo my na pewno będziemy taką analizę robili, ale gdyby się okazało, że ta rentowność drastycznie spadnie, co miałoby się przełożyć na niedostępność tych leków – mówił Prezes ZPA PharmaNET.

Prace nad projektem będą kontynuowane w czwartek.

©MGR.FARM

Artykuł sponsorowany

Zaburzenia nastroju – co można polecić pacjentowi?

7 lutego 202412:31

Zaburzenia psychiczne stanowią coraz poważniejszy problem wśród większości społeczeństw w Europie i na świecie [1,2,3]. W szczególności mowa tu o zaburzeniach depresyjnych.

Zaburzenia depresyjne to z roku na rok rosnący problem wśród społeczeństwa. (fot. Shutterstock)

U osób zmagających się z problemami łagodnych i umiarkowanych zaburzeń depresyjnych pojawiają się zaburzenia nastroju, podczas których nierzadko utrzymuje się smutek i poczucie rezygnacji [2]. Pacjenci ci odczuwają pustkę i bardzo często dochodzi do zmniejszenia lub utraty zainteresowań. Charakterystycznym symptomem zgłaszanym przez nich jest także brak motywacji i chęci do działania [2]. Z tego typu problemami zgłosiła się do apteki Pani Kinga…

Zaburzenia nastroju u pacjentki

Pacjentką jest Pani Kinga – kobieta w wieku 35 lat. Pani Kinga jest osobą pracowitą i ambitną, realizującą się na polu zawodowym. W życiu prywatnym natomiast jest mamą dwójki dzieci. Lubi, kiedy wszystko ma dobrze poukładane i stara się nad wszystkim panować. Mimo to, od czasu do czasu zmaga się z zaburzeniami nastroju, jest przygnębiona i przytłoczona. Wśród objawów opisuje złe samopoczucie i stan rezygnacji. Skarży się również na brak motywacji do pracy, a nawet do wykonywania codziennych czynności, który nasila się w tych trudnych okresach. Chcąc nadal realizować swoje obowiązki zawodowe i te wynikające z posiadania rodziny, Pani Kinga prosi o rekomendację preparatu bez recepty, który pomógłby jej uporać się z doskwierającym jej problemem. W odpowiedzi sugerujesz jej lek zawierający w swoim składzie wyciąg z dziurawca. Pacjentka słyszała jednak o efektach ubocznych w postaci plam na skórze po ekspozycji na słońce. Jak uargumentujesz swoją rekomendację?

Zaburzenia depresyjne – choroba naszych czasów

Zaburzenia depresyjne to z roku na rok rosnący problem wśród społeczeństwa. Jak pokazują statystyki, w większości przypadków dotykają one częściej kobiet niż mężczyzn [1,2]. Osoby zmagające się z tego typu dolegliwościami odczuwają spadek nastroju, doświadczają zaburzeń funkcji poznawczych, problemów ze snem, poczucia rezygnacji i spadku energii do działania [2]. Z punktu widzenia fizjologii, przyczyn takiego stanu rzeczy upatrywać należy w kilku mechanizmach.

Jednym z powodów może być niedobór monoamin będących neuroprzekaźnikami w ośrodkowym układzie nerwowym [2,3]. Dotyczy to m.in. serotoniny, noradrenaliny i dopaminy. Inna z teorii mówi o wpływie osi podwzgórze-przysadka-nadnercza na homeostazę organizmu. Okazuje się bowiem, że długotrwałe narażenie na tzw. hormon stresu (kortyzol), wytwarzany przez nadnercza, źle wpływa na organizm, powodując chociażby wycofanie i wzrost lęku [2,3,4].

Biorąc pod uwagę nasilenie dolegliwości, wyróżnia się 3 stopnie zaburzeń depresyjnych: łagodne, umiarkowane i ciężkie. W kontekście ciężkich zaburzeń nieodzownym elementem terapii są syntetyczne leki przeciwdepresyjne. Jednakże w odniesieniu do zaburzeń łagodnych wsparciem w  takich sytuacjach może być dziurawiec [1,2,3,6].

Zaburzenia nastroju – dziurawiec zwyczajny skuteczny w ich leczeniu 

Dziurawiec to znana od wieków roślina, wykorzystywana w ziołolecznictwie [1,5]. Pomimo swoich licznych właściwości obecnie wykorzystywany jest przede wszystkim w terapii łagodnych i umiarkowanych zaburzeń depresyjnych (zgodnie z rekomendacjami EMA) [1]. Badania i metaanalizy potwierdzają, że stanowi on akceptowalną i jedną z nielicznych alternatyw dla syntetycznych leków przeciwdepresyjnych [1,2,3,5].

Za aktywność przeciwdepresyjną dziurawca odpowiadają składniki aktywne ziela dziurawca, przede wszystkim hyperforyna, hyperycyna, pseudohyperycyna i flawonoidy [6]. Jak udowodniono, związki aktywne rośliny hamują wychwyt zwrotny monoamin w układzie nerwowym (w odróżnieniu od poszczególnych grup leków przeciwdepresyjnych hamują jednocześnie wychwyt kilku monoamin) [3]. Co więcej – dziurawiec redukuje niekorzystne zmiany w OUN indukowane za sprawą aktywności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza [3,6]. Hyperycyna hamuje uwalnianie z monocytów interleukin IL-6 i IL-1β, które przyczyniają się do wzrostu wydzielania kortyzolu przez nadnercza [6]. Finalnie, po zastosowaniu dziurawca obserwuje się efekty podobne jak po zastosowaniu syntetycznych leków przeciwdepresyjnych. Potwierdzają to liczne badania i metaanalizy, według których skuteczność wyciągu z dziurawca jest porównywalna do selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) [1,2,3].

Dziurawiec zwyczajny – co z działaniami niepożądanymi?

Pani Kinga martwi się, że stosowanie dziurawca może przyczynić się do wystąpienia niepożądanych efektów ubocznych. W praktyce jednak działania niepożądane występują u 1-3% osób stosujących dziurawiec [2]. Na podstawie przeprowadzonych badań i wieloletnich obserwacji, działania niepożądane, które mogą wystąpić uznawane są za łagodne i przemijające. W licznych badaniach porównujących terapię z użyciem dziurawca i syntetycznych leków przeciwdepresyjnych, obserwowano, że pacjenci zdecydowanie częściej przerywali leczenie lekami syntetycznymi niż wyciągiem z dziurawca. Powód? Znacznie poważniejsze i bardziej uciążliwe działania niepożądane po zastosowaniu leków na receptę [2,5,6]. Przy standardowej terapii lekami syntetycznymi nawet 10-20% pacjentów rezygnuje z leczenia. Dziurawiec cechuje się znacznie lepszą tolerancją [5,6].

Wystąpienie fotouczulenia po stosowaniu dziurawca jest co prawda potencjalnie możliwe a działanie to zostało opisane w literaturze, ale przy zachowaniu zalecanego dawkowania i nie przekraczaniu dawki maksymalnej oraz przy zastosowaniu się do pozostałych zaleceń (tzn. unikanie częstej i długiej ekspozycji na promieniowanie słoneczne, czy też stosowanie filtrów przeciwsłonecznych w okresie dużego nasłonecznienia) problem ten zostaje ograniczony do minimum [1].

Herbatka to nie to samo, co wyciąg alkoholowy

Wielu pacjentów decyduje się na wybór herbatek z dziurawca w kontekście niwelowania zaburzeń depresyjnych. Należy jednak w tym miejscu podkreślić, że tego typu preparaty niestety nie wykazują takiego działania. Wszystko za sprawą tego, że składniki odpowiedzialne za ten efekt terapeutyczny (tj. hyperycyna i hyperforyna) są praktycznie nierozpuszczalne w wodzie. Dopiero ekstrakcja przy pomocy rozpuszczalnika alkoholowego pozwala na otrzymanie wyciągu, który wykazuje aktywność farmakologiczną pod kątem leczenia zaburzeń depresyjnych [1,6].

Depremin to lek na bazie wyciągu z ziela dziurawca

Rekomendacją dla Pani Kingi może być produkt leczniczy Depremin [7]. Depremin to lek zawierający w jednej tabletce 612 mg wyciągu z ziela dziurawca. Wskazaniem do jego stosowania jest krótkotrwałe leczenie objawów łagodnych zaburzeń depresyjnych [7]. Zalecane stosowanie to 1 tabletka dziennie przez 6 tygodni leczenia. Efekt terapeutyczny obserwuje się zwykle po 4 tygodniach stosowania produktu [7]. Depremin jest jedynym w Polsce lekiem ziołowym dostępnym bez recepty, wskazanym do krótkotrwałego leczenia zaburzeń depresyjnych. Uspokajając Panią Kingę należy wspomnieć, że stosowanie go w zalecanych dawkach i przy zastosowaniu filtrów UV ryzyko fototoksyczności jest znikome [1,7].

Literatura:

  1. Dziurawiec w terapii łagodnych i umiarkowanych zaburzeń depresyjnych, Agnieszka Zielińska, Lek w Polsce, 2022’9, Vol.32(376)
  2. Depression and its phytopharmacotherapy – a narrative review, Łukasz Dobrek, Krystyna Głowacka, International Journal of Molecular Sciences 2023,24,4772
  3. Preclinical data supporting/refuting the use of Hypericum perforatum in the treatment of depression, Rosalia Crupi, Yousef Abdel Kareem Abusamra, Edoardo Spina, Gioacchino Calapi, CNS & Neurological Disorders – Drug Targets, 2013,12,4
  4. Rola stresu psychologicznego w neuroendokrynnej regulacji pobierania pokarmu i powstawaniu otyłości, Patrycja Kłósek, Forum Zaburzeń Metabolicznych 2016, tom 7, nr 3, 111-118
  5. Role in depression of a multi-fractionated versus a conventional Hypericum perforatum extract, Francesco di Pierro, Paolo Risso, Roberto Settembre, Panminerva Med. 2018;60:156-60
  6. Rola dziurawca w leczeniu depresji, Maria Gałuszko, Wiesław Jerzy Cubała, Psychiatria 2005, tom 2, nr 2, 93-96
  7. Charakterystyka Produktu Leczniczego Depremin

Depremin 612 mg; 1 tabletka powlekana zawiera 612 mg wyciągu (w postaci wyciągu suchego, kwantyfikowanego) z Hypericum perforatum L., herba (ziele dziurawca) (DERpierwotny3-6:1), co odpowiada: 0,6 mg – 1,8 mg sumy hiperycyn w przeliczeniu na hiperycynę, 36,72 mg – 91,80 mg sumy flawonoidów w przeliczeniu na rutynę, nie więcej niż 36,72 mg hyperforyny; rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 60% (V/V). Wskazania: Produkt leczniczy roślinny przeznaczony do krótkotrwałego leczenia objawów łagodnych zaburzeń depresyjnych. Dawkowanie i sposób podawania: Dawkowanie: jedna tabletka (612 mg), raz na dobę. Dzieci i młodzież: stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie jest zalecane. Sposób podawania: podanie doustne. Czas stosowania: 6 tygodni. Wystąpienia działania terapeutycznego można oczekiwać w ciągu 4 tygodni leczenia. Jeśli objawy utrzymują się w trakcie stosowania leku, należy poradzić się lekarza.  Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Jednoczesne stosowanie z cyklosporyną, takrolimusem do użytku ogólnoustrojowego, amprenawirem, indynawirem i innymi inhibitorami proteazy, irinotekanem i warfaryną. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Podczas leczenia należy unikać ekspozycji na intensywne promieniowanie UV (ultrafioletowe). Dzieci i młodzież: Ponieważ brak dostępnych wystarczających danych, stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie jest zalecane. Działania niepożądane: Mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe, alergiczne reakcje skórne, zmęczenie i niepokój. Częstotliwość ich nie jest znana. W trakcie intensywnego nasłonecznienia, u osób o jasnej karnacji mogą wystąpić nasilone objawy, w tym takie jak dla oparzenia słonecznego. W przypadku wystąpienia innych działań niepożądanych, nie wymienionych powyżej, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych: Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309, Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. OTC – produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Zakłady Farmaceutyczne Colfarm S.A., ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec. Pozwolenie Prezesa URPLWMiPB na dopuszczenie do obrotu nr: 25909. (ChPL Depremin 07/2020)

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]