REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Kto był przeciwny wydłużeniu czasu trwania pilotażu przeglądów lekowych?

pon. 9 maja 2022, 08:01

Pod koniec kwietnia Ministerstwo Zdrowia zaproponowało wydłużenie o 6 miesięcy czasu realizacji Pilotażu Przeglądów Lekowych. Jako powód wskazano przedłużające się wydawanie opinii przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych o aptekach, w których ma być realizowany pilotaż. Okazuje się, że część środowiska była przeciwna wydłużeniu trwania pilotażu.

Wydłużeniu pilotażu sprzeciwiła się Naczelna Rada Aptekarska oraz Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET (fot. Shutterstock)
Wydłużeniu pilotażu sprzeciwiła się Naczelna Rada Aptekarska oraz Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET (fot. Shutterstock)

Zgodnie z pierwotnymi założeniami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie pilotażu przeglądów lekowych, miał on trwać do 12 miesięcy. Pierwsze 3 miesiące miała zająć organizacja pilotażu, w tym dokonanie wyboru jego realizatorów oraz podpisanie z nimi umów. Kolejne 6 miesięcy miało zajęć kwalifikowanie pacjentów i wykonywanie przeglądów. Po tym etapie miała nastąpić ewaluacja pilotażu i analiza jego danych zakończona przedstawieniem jego wyników. W sumie całość projektu miała trwać maksymalnie 12 miesięcy (czytaj również: Pilotaż Przeglądów Lekowych rusza w 75 aptekach w całej Polsce. Ile było chętnych?).

Już w pierwszych miesiącach trwania pilotażu okazało się jednak, że może pojawić się problem z dotrzymaniem terminów. Otóż zgodnie z rozporządzeniem apteki biorące udział w pilotażu muszą zostać zaopiniowane przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych, w kontekście spełniania warunków określonych rozporządzeniem. WIF na wydanie takiej opinii ma 30 dni. I to właśnie tak długi termin sprawił, że nie udało się na czas zakończyć pierwszego etapu pilotażu. Choć pod koniec marca uroczyście zainaugurowano pilotaż, potwierdzając wybór 75 jego realizatorów (farmaceutów i aptek), to brak opinii WIF sprawił, że część z nich nie mogła rozpocząć drugiego etapu projektu (czytaj również: Inauguracja Pilotażu Przeglądów Lekowych – reportaż).

REKLAMA

Dlatego też pod koniec kwietnia Ministerstwo Zdrowia oddało do konsultacji publicznych projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie pilotażu przeglądów lekowych. Zakładał on wydłużenie całego pilotażu z 12 miesięcy do 18 miesięcy. Jednocześnie wskazano datę zakończenia pierwszego etapu (organizacji) na 15 maja (czytaj więcej: Pilotaż Przeglądów Lekowych potrwa dłużej. Korekta ze względu na procedury WIF…).

REKLAMA

– Wejście w życie projektu rozporządzenia spowoduje, że podmiot leczniczy będzie miał realną możliwość wyłonienia niezbędnej liczby realizatorów przeglądów lekowych oraz umożliwili sfinalizowanie umów o realizację pilotażu, zgodnie z wymaganiami określonymi w przedmiotowym rozporządzeniu w dłuższej perspektywie czasowej – wskazywało Ministerstwo w uzasadnieniu.

Przeciwni wydłużeniu pilotażu…

Okazuje się jednak, że nie wszystkim spodobało się wydłużenie czasu trwania pilotażu przeglądów lekowych. Takiemu rozwiązaniu sprzeciwiła się Naczelna Rada Aptekarska oraz Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET – organizacje w tej sprawie wyjątkowo zgodne.

NRA oceniła, że brak racjonalnych przesłanek uzasadniających uwzględnienie propozycji wydłużenia maksymalnego okresu trwania ogólnego terminu realizacji całości pilotażu do 18 miesięcy oraz wskazania najpóźniejszego terminu zakończenia etapu organizacji pilotażu na dzień 15 maja 2022 r.

– Już obecnie obowiązująca regulacja przewidująca 12 miesięczny okres pilotażu jest okresem bardzo długim. W założeniu etap realizacji pilotażu miał trwać 6 miesięcy, następnie miały być opracowane dane z jego przebiegu. Zdaniem Naczelnej Rady Aptekarskiej obowiązujące obecnie regulacje odnoszące się do okresów trwania poszczególnych etapów pilotażu są wystarczające do jego prawidłowego przeprowadzenia i dokonania analizy – czytamy w opinii przesłanej przez NRA do Ministerstwa Zdrowia.

REKLAMA

W ocenie samorządu zawodu farmaceuty wydłużenie do 18 miesięcy ogólnego terminu realizacji całości pilotażu niepotrzebnie oddala w czasie rozpoczęcie świadczenia usługi w aptekach oraz ewentualnego podjęcia innych czynności w celu jego wdrożenia oraz udoskonalenia.

Podobnego zdania był ZPA PharmaNET, w którego ocenie wydłużenie czasu trwania pilotażu to działanie zbędne, a dotychczasowy termin jest wystarczający do wypracowania optymalnego modelu usługi przeglądu lekowego jako świadczenia zdrowotnego.

– Proponowana zmiana niepotrzebnie opóźni wdrożenie przedmiotowej usługi, tak istotnej z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów – wskazała organizacja w swoich uwagach do projektu.

Uwagi nieuwzględnione

Ministerstwo nie uwzględniło jednak żadnego z tych głosów. Odpowiadając na te uwagi resort wskazał, że przedłużenie okresu do przeprowadzenia wymaganych czynności na etapie organizacji pilotażu związane jest z napływającymi opiniami od wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych. Pozwoli to wyłonić wszystkich realizatorów przeglądów lekowych, tj. uzyskać opinie, o których mowa powyżej oraz podpisać ze wskazanymi podmiotami umowy.

– Wydłużenie również okresu ewaluacji pilotażu o dodatkowe miesiące wynika z obserwacji tempa prac nad pierwszym etapem pilotażu, a zatem jego organizacji, co pozwala przypuszczać, że również pierwotnie przewidziany 3 miesięczny termin ewaluacji pilotażu może nie zostać zachowany. Niemniej jednak należy podkreślić, że jest to termin maksymalny co oznacza, że etap może zamknąć się w terminie krótszym, w tym nawet pierwotnie przewidzianym w nowelizowanym rozporządzeniu – odpowiada Ministerstwo.

Resort wskazuje też, że celem pilotażu jako takiego jest przygotowanie i przetestowanie określonego rozwiązania, a wprowadzenie planowanych zmian umożliwi właściwe przygotowanie się do powszechnego wdrożenia przeglądu lekowego, co będzie również korzyścią dla pacjenta.

©MGR.FARM

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]