REKLAMA
pon. 27 lutego 2023, 11:01

Lek stracił refundację? Apteka będzie mogła go oddać hurtowni żądając zwrotu pieniędzy…

W przypadku wygaśnięcia decyzji o objęciu refundacją konkretnego leku, apteka będzie mogła zwrócić go do hurtowni żądając zwrotu zapłaconej za niego ceny. Analogicznie będzie mogła zrobić hurtownia farmaceutyczna wobec swojego dostawcy. Takie rozwiązanie znalazło się w nowej wersji projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej w wyniku interwencji Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Urzędowe ceny zbytu leków zostaną podniesione w przypadku 40 opakowań produktów znajdujących się na listach, średnio o 17,4% (fot. Shutterstock)
Zaproponowane rozwiązanie tylko częściowo wychodzi naprzeciw oczekiwaniom farmaceutów (fot. Shutterstock)

Co dwa miesiące Ministerstwo Zdrowia publikuje nowe listy leków refundowanych, co skutkuje obniżaniem urzędowych cen zbytu części z nich. W takich sytuacjach straty ponoszą apteki, które nierzadko muszą sprzedawać leki taniej niż je kupiły. Samorząd zawodu farmaceuty od 10 lat zwraca uwagę, że rozwiązanie to skutkuje stratami finansowymi dla aptek.

Jak duże są to straty, wyliczono w raporcie, który w czerwcu 2020 roku Naczelna Izba Aptekarska przygotowała wspólnie z firmą IQVIA. Na jego potrzeby zapytano farmaceutów, ile średnio apteki tracą na tego typu przecenach. 40% ankietowanych oceniło kwotę strat na przedział między 1000 zł a 2500 zł rocznie. Co czwarty ankietowany wskazał, że to kwota nie przekraczająca 1000 zł  (czytaj również: Rentowność aptek w latach 2011–2018. Raport, konferencja i dyskusja…).

Zielone światło dla zmiany…

Mimo, że o tym problemie środowisko aptekarskie mówiło już od lat, Ministerstwo Zdrowia pozostawało głuche na te apele. Promyk nadziei pojawił się dopiero na początku 2022 roku, gdy opublikowano obszerny raport z konsultacji publicznych projektu dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej. W ramach tychże konsultacji Naczelna Rada Aptekarska przedstawiła problem oraz propozycję jego rozwiązania. NRA chciała, aby apteki mogły zwracać produkty lecznicze, które przed zmianą list refundacyjnych kupiły drożej, niż musiałyby je sprzedać po zmianie (czytaj więcej: Koniec strat aptek po zmianach list leków refundowanych? Jest zgoda Ministra Zdrowia…).

– Decyzja o obniżeniu urzędowej ceny zbytu zastrzeżona jest dla podmiotu, który uzyskał decyzję o objęciu refundacją. Podmioty prowadzące aptekę i przedsiębiorcy prowadzący obrót hurtowy nie mogą ponosić strat, którym nie mogą zapobiec, a które są wynikiem decyzji innego podmiotu uczestniczącego w systemie zaopatrywania społeczeństwa w refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne – argumentowała Naczelna Rada Aptekarska.

Farmaceuci zaproponowali więc, by wprowadzono narzędzie, które pozwoli podmiotom prowadzącym apteki lub hurtownie farmaceutyczne uniknąć strat (czytaj również: 1361 stron raportu z konsultacji nowelizacji ustawy refundacyjnej!).

– Jako zasadę należy wprowadzić możliwość zwrotu produktu leczniczego nabytego przez aptekę przed zmianą list refundacyjnych do hurtowni w przypadku, gdy cena tego leku uległa obniżeniu w stosunku do ceny nabycia lub gdy produkt leczniczy zniknął z listy refundacyjnej. Taką samą zasadę należy wprowadzić w odniesieniu do uprawnienia hurtowni farmaceutycznej w stosunku do podmiotu odpowiedzialnego – proponuje NRA.

Ministerstwo Zdrowia odniosło się do tej propozycji bardzo krótko: uwzględniając uwagę i zapowiadając wprowadzenie do przepisów proponowany mechanizm.

Rozwiązanie kompromisowe…

Dopiero niedawno okazało się w jaki sposób resort zdrowia zdecydował się uwzględnić uwagi samorządu zawodu farmaceuty. Kilka dni temu na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowano najnowszą wersję projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej, w której znalazło się wyczekiwane przez aptekarzy rozwiązanie. Okazuje się, że nie do końca jest to rozwiązanie, na które liczyła Naczelna Izba Aptekarska (czytaj również: Recepty na leki narkotyczne tylko w wersji elektronicznej i reglamentacja Ozempicu. Nowe propozycje Ministerstwa Zdrowia…).

Ministerstwo Zdrowia zaproponowało, by możliwość zwrotu leku do hurtowni dotyczyła tylko tych produktów, które w wyniku aktualizacji wykazu leków refundowanych, całkowicie straciły refundację. Zgodnie z tym mechanizmem apteki nie będą więc mogły zwracać wszystkich leków, których cena została obniżona – jak domagał się tego samorząd aptekarski.

Zmiana znalazła się w art. 34a ust.1 ustawy i mówi ona, że:

Podmiot prowadzący aptekę, który posiada lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny objęty refundacją w kategorii dostępności refundacyjnej, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, dla którego wydana została decyzja administracyjna, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5, albo dla którego wygasła decyzja o objęciu refundacją, nabyty przed tymi zmianami, może w terminie 14 dni od daty obowiązywania wykazu ustalonego nowym obwieszczeniem, o którym mowa w art. 37 ust. 1, zwrócić lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny podmiotowi od którego nabył, z żądaniem zwrotu zapłaconej ceny.

Analogiczny przepis przewidziano także dla hurtowni farmaceutycznych, które te same leki będą mogły zwracać do podmiotów, u których je nabyły.

Zwrot tylko przy utracie refundacji…

W uzasadnieniu zmian resort wyjaśnia, że dodanie art. 34a do ustawy refundacyjnej (art. 1 pkt 38 projektu) ma na celu uregulowanie sytuacji podmiotów prowadzących aptekę i przedsiębiorców prowadzących obrót hurtowy, w przypadku:

  • wydania decyzji administracyjnej o skróceniu obowiązywania refundacji,
  • wygaśnięcia decyzji o objęciu refundacją na skutek braku złożenia wniosku przez firmę farmaceutyczną o kontynuacji refundacji.

– Podmioty prowadzące aptekę i przedsiębiorcy prowadzący obrót hurtowy nie powinni ponosić strat w wyniku działania podejmowanych przez wnioskodawców. W związku z powyższym, przedmiotowy projekt przewiduje instrument prawny, który pozwoli wyżej wskazanym podmiotom uniknąć strat. Wprowadzona zostaje regulacja dająca możliwość zwrotu produktu leczniczego nabytego przez aptekę przed zmianą list refundacyjnych do hurtowni, w przypadku, gdy produkt leczniczy zniknął z listy refundacyjnej. Analogiczne zasady projekt wprowadza w odniesieniu do uprawnienia hurtowni farmaceutycznej w stosunku do wnioskodawców – czytamy w uzasadnieniu.

Utrata refundacji przez lek bardzo często oznacza brak możliwości jego zbycia w aptece, ze względu na ogromny wzrost jego ceny dla pacjenta. Co dwa miesiące taka sytuacja dotyczy przynajmniej kilku produktów. Rekordowy pod tym względem był styczeń 2021 roku, gdy refundację straciło blisko 300 leków (czytaj więcej: Od 1 stycznia rekordowa liczba leków straci refundację? Jest projekt…).

Zmiany co 3 miesiące…

Inną zmianą zaproponowaną przez resort zdrowia, która ma zminimalizować straty aptek w wyniku aktualizacji wykazów leków refundowanych, jest zmniejszenie ich częstotliwości. Aktualnie nowe wykazy ukazują się co 2 miesiące. Resort zaproponowały, by ukazywały się co 3 miesiące (czytaj więcej:  Lista leków refundowanych co 3 miesiące, by usprawnić pracę aptek. Nadchodzą zmiany…).

– Zmiana ta znacznie usprawni pracę oraz umożliwi lepsze planowanie zakupów w aptekach. Polscy farmaceuci wielokrotnie zwracali uwagę, że tak częsta zmiana listy refundacyjnej (co 2 miesiące) nie sprzyja stabilności ich pracy oraz znacząco utrudnia gospodarowanie lekami. W obawie przed zmianą sztywnych cen (i ewentualnymi stratami) apteki ograniczały wielkość asortymentu, co znacząco wpływało na dostępność do leków oraz sprawiało, że wydłużał się czas, w jakim pacjenci mogli zrealizować receptę. Rodziło to niezadowolenie wśród pacjentów oraz niepokojące przerwy w terapii nie sprzyjające ani jej bezpieczeństwu, ani skuteczności. Częste zmiany mogły też prowadzić do niedoinformowania personelu medycznego w zakresie nowych refundowanych produktów i ich wskazań – czytamy w uzasadnieniu zmiany.

Resort wskazuje w nim, że system powinien w większym stopniu zapewniać spokój i stabilizację pacjentom oraz podmiotom uczestniczącym w obrocie produktami leczniczymi, niż wzbudzanie niepotrzebnych negatywnych emocji podczas tego procesu. Wzrost jego jakości i stabilności to powody, dla których zdecydowano o wprowadzeniu takiego rozwiązania.

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]