REKLAMA
Magazyn mgr.farm
czw. 26 sierpnia 2021, 08:01

Lekarz źle wypisał e-receptę, ale to na farmaceutkę pacjent złożył skargę…

Farmaceutka odmówiła pacjentowi zrealizowania e-recepty na lek Nasen ze względu na nieprawidłowy zapis jego ilości. Pacjentowi udało się zrealizować receptę w innej aptece, a na farmaceutkę, która odmówiła mu wydania leku, złożył skargę do Ministerstwa Zdrowia. To przekazało sprawę do WIF, a ten do OROZ…

Farmaceutka miała rację. Pacjent dostał jednak lek w innej aptece, dlatego złożył na nią skargę (fot. Shutterstock)
Farmaceutka miała rację. Pacjent dostał jednak lek w innej aptece, dlatego złożył na nią skargę (fot. Shutterstock)

W połowie czerwca Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej OIA w Poznaniu rozpatrywał sprawę dotyczącą podejrzenia popełnienia przewinienia zawodowego przez jedną z farmaceutek. Miało ono polegać na odmowie wydania pacjentowi leku Nasen, przepisanego mu na e-recepcie.

Sytuacja miała miejsce pod koniec kwietnia. Do apteki zgłosił się pacjent z e-receptą, na której przepisany był lek Nasen. Z relacji farmaceutki wynika, że na recepcie lekarz nie umieścił sumarycznej ilości substancji czynnej leku. W rezultacie odmówiła ona jej realizacji, instruując jednocześnie pacjenta, w jaki sposób receptę należy poprawić (telefon do przychodni i kontakt z lekarzem rodzinnym). Pacjent żądał jednak, by to pracownicy apteki poprawili na miejscu dla niego receptę i zachowywał się przy tym agresywnie i roszczeniowo (czytaj również: Jak wygląda prawidłowy zapis ilości środka odurzającego na e-recepcie? ).

REKLAMA

Okazało się, że pacjent zdołał zrealizować receptę w innej aptece. Poinformował o tym fakcie dwukrotnie farmaceutkę, która odmówiła mu wydania leku. Żądał też danych obsługujących go osób, by złożyć na nie skargę. W tym celu napisał mail do Departamentu Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia. Ten przekazał sprawę do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, który z kolei zawiadomił o sprawie Wielkopolską Okręgową Izbę Aptekarską. W rezultacie postępowanie wyjaśniające wszczął Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

REKLAMA

Recepta była źle wypisana

W trakcie postępowania przesłuchano farmaceutkę, która odmówiła pacjentowi wydania leku. Dysponowała ona kopią wydruku recepty, którą zrobiła po wyjściu pacjenta. Dokument potwierdził jej zeznania co do stanu faktycznego i treści recepty. Z jej zeznań wynikało też, że po tym jak odmówiła ona wydania leku na błędnie wystawioną e-receptę, faktycznie otrzymał on Nasen w innej aptece. Apteka ta jednak nie zrealizowała recepty, a jedynie ją zawiesiła. 20 dni później okazało się, że e-recepta jest nadal dostępna do realizacji, co oznaczało, że została anulowana przez aptekę ją realizującą (czytaj również: Kolejna zmiana w sprawie recept na środki odurzające…).

OROZ wskazał, że obecnie istnieje kilka interpretacji przepisu rozporządzenia z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje. A przepis ten mówi:

„Na recepcie wystawianej na preparat zawierający środek odurzający lub substancję psychotropową podaje się, oprócz danych określonych w przepisach art. 96a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne oraz art. 96a ust. 1d, 1e lub 8 tej ustawy – jeżeli mają zastosowanie, sumaryczną ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną za pomocą ilości jednostek dawkowania oraz wielkości dawki, przy czym dla recepty w postaci papierowej ilość tę podaje się słownie.”

Farmaceutka odmawiając pacjentowi realizacji recepty, powoływała się na fakt, że na recepcie na lek psychotropowy musi zostać podany sumaryczny zapis substancji czynnej. Na recepcie wspomnianego pacjenta widniał zapis 30 tabletek. Nie podano dawki w drugiej linii, a więc nie spełniała ona wymogów formalnych (powinno być 30 tabletek a 10 mg).

REKLAMA

Czytaj również: Leki psychotropowe i narkotyczne – podsumowanie

Farmaceutka miała rację…

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w świetle zgromadzonych dowodów i zeznań, nie dopatrzył się w działaniach farmaceutki błędu merytorycznego czy naruszenia zasad etyki i deontologii zawodowej.

– Biorąc powyższe pod uwagę trudno stwierdzić, że farmaceutka nie miała racji i że działała w złej wierze. Warto również zwrócić uwagę, że leki zawierające substancje psychotropowe są specyficzną grupą leków i wydanie ich z apteki wymaga szczególnej rozwagi – uznał OROZ.

Okazało się też, że pacjent składając skargę do Ministerstwa Zdrowia podał inny kod e-recepty niż ten, której realizacji podjęła próbę farmaceutka. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej zdecydował o umorzeniu postępowania (czytaj również: Farmaceuta pomylił lek. Sąd ukarał go za opieszałość w naprawie błędu…).

Źródło: Postanowienie Wielkopolskiego OROZ z 15 czerwca 2021 r. (Sygn. akt: 4/VIII/21)

©MGR.FARM

REKLAMA
REKLAMA
Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Dobezylan wapnia i jego praktyczne zastosowania

2 lutego 202315:37

KILKA SŁÓW TEORII Dobezylan wapnia, czyli sól wapniowa kwasu dobezylowego, to związek o dobrze poznanej budowie i funkcjach [2,3]. Po raz pierwszy pojawił się w Farmakopei Europejskiej w 1997 roku, zaś od roku 2001 funkcjonuje w obiegu na rynku farmaceutycznym [4]. Dobezylan wapnia usprawnia krążenie żylne i działa ochronnie na naczynia krwionośne. Dobezylan wapnia to […]

KILKA SŁÓW TEORII

Dobezylan wapnia, czyli sól wapniowa kwasu dobezylowego, to związek o dobrze poznanej budowie i funkcjach [2,3]. Po raz pierwszy pojawił się w Farmakopei Europejskiej w 1997 roku, zaś od roku 2001 funkcjonuje w obiegu na rynku farmaceutycznym [4]. Dobezylan wapnia usprawnia krążenie żylne i działa ochronnie na naczynia krwionośne. Dobezylan wapnia to substancja o wielokierunkowym działaniu, choć nie wszystkie
mechanizmy jego funkcjonowania zostały do końca poznane [2,3,4]. To, co nie podlega wątpliwości to fakt, że związek ten jako swój punkt uchwytu upatrzył sobie śródbłonek i błonę podstawną naczyń włosowatych [2,3]. To właśnie te miejsca stają się celem działania cząsteczek dobezylan wapnia i to dzięki temu obserwuje się konkretne efekty jego oddziaływania na organizm. Mówiąc dość ogólnie dobezylan wapnia to związek angioprotekcyjny i flebotoniczny. Oznacza to nic innego jak to, że wykazuje on działanie ochronne na naczynia krwionośne [2,4,5]. Konsekwencją jego interakcji ze śródbłonkiem naczyń jest m.in.:

 • Zmniejszenie przepuszczalności naczyń włosowatych wywołaną chociażby histaminą,
  bradykininą czy też serotoniną
 • Poprawa drenażu limfatycznego w obrębie mikrokrążenia
 • Zmniejszenie agregacji płytek krwi, wywołanej obecnością trombiny lub kolagenu
 • Zmniejszenie agregacji erytrocytów i zwiększenie ich elastyczności, co w konsekwencji przyczynia się do spadku lepkości krwi i lepszego jej przepływu przez naczynia
 • Zmniejszenie łamliwości naczyń włosowatych
 • Zmniejszenie poziomu stresu oksydacyjnego w obrębie ścian naczyń [2,3,4].
Powyższe właściwości dobezylanu wapnia pozwalają mu posiadać szerokie spektrum zastosowań. Gdzie zatem można wykorzystać wymienione powyżej właściwości tego związku?


PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA DOBEZYLANU WAPNIA

Związki o właściwościach ochronnych na naczynia włosowate znajdują zastosowanie najczęściej w farmakoterapii schorzeń naczyń żylnych. W przypadku dobezylanu wapnia głównym jego zastosowaniem obecnie wydaje się być wskazanie do stosowania w przypadku przewlekłej niewydolności żylnej (PNŻ) [4,5,6]. Przewlekła niewydolność żylna to nic innego, jak niezdolność żył do jednokierunkowego transportu krwi w kierunku serca [3]. Schorzenie potrafi skutecznie wyeliminować chorego z normalnego funkcjonowania, z niezdolnością do pracy włącznie [3]. Wynika to przede wszystkim z uciążliwych objawów, do których zaliczyć można przede wszystkim:
 • Uczucie ciężkości kończyn
 • Mrowienie w obrębie kończyn
 • Skurcze, zwłaszcza w porze nocnej
 • Obrzęki i dolegliwości bólowe
 • Żylaki kończyn dolnych [3]

Dobezylan wapnia z powodzeniem stosowany jest w farmakoterapii schorzeń żylnych, związanych w niewydolnością krążenia żylnego. Metaanalizy badań z udziałem dobezylanu pokazują nawet, że im bardziej zaawansowane są zmiany chorobowe, tym lepsza jest skuteczność lecznicza związku [3]. Ta sama analiza pokazała też, że dobezylan wapnia zmniejsza efektywnie ilość nocnych skurczy, a co najważniejsze z punktu widzenia normalności – jego stosowanie poprawia komfort pacjentów [3]. Biorąc pod uwagę fakt, że dobezylan wapnia hamuje nadmierną przepuszczalność naczyń i usprawnia przepływ krwi w ich obrębie należałoby się spodziewać, że skutkiem tego będzie redukcja występujących w przebiegu PNŻ obrzęków kończyn. Potwierdzają to badania nad dobezylanem. W badaniu K.H. Labs (Phlebology 2004) uzyskano statystycznie lepsze wyniki spadku dla kryterium objętości dolnej części nogi w grupie dobezylan aniżeli w grupie kontrolnej. Dobezylan przyczynił się do 24% spadku objętości, czyli obrzęku nóg [6]. Dobezylan wapnia znajduje też zastosowanie w farmakoterapii hemoroidów [8]. Występowanie hemoroidów wiąże się z poszerzeniem naczyń żylnych, zakrzepicą i wzrostem gęstości mikrokrążenia w obrębie poduszek odbytu. Terapia dobezylanem wapnia okazuje się mieć dobre wyniki – zwłaszcza w połączeniu ze zmianą diety (stosowanie błonnika pokarmowego). Po jego zastosowaniu zmniejsza się ilość krwawień i redukcji ulega stan zapalny [8].

REKLAMA
Ważne – stosowanie dobezylanu nie wiąże się z większą liczbą krótkoterminowych działań niepożądanych aniżeli ma to miejsce w przypadku placebo [3]. Równocześnie jest on dobrze tolerowany przez pacjenta.

DOBEZYLAN WAPNIA W APTEKACH

Jeszcze nie tak dawno dobezylan wapnia dostępny był na receptę jako preparat Calcium Dobesilate. Obecnie dobezylan wapnia można już bez problemu zakupić bez konieczności umawiania się na wizytę lekarską [3]. Lekiem bez recepty jest Dobenox Forte, który ma postać doustnych tabletek. Jedna tabletka zawiera 500 mg dobezylanu wapnia. Dobenox Forte znajduje zatem zastosowanie tam, gdzie punkty uchwytu ma jego substancja czynna. Wskazaniami do stosowania tego leku OTC są:
 • Objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych (bóle i nocne kurcze nóg, uczucie ciężkości nóg, parestezje, obrzęk, zmiany skórne na tle zastoju
  krwi)
 • Żylaki kończyn dolnych
 • Objawowe leczenie żylaków odbytu [9].

Zalecaną dawką w terapii PNŻ są 1-2 tabletki na dobę, czyli 500-1000 mg dziennie. Stosowanie farmakoterapii w przewlekłej niewydolności żylnej oraz hemoroidach to pierwsza, po zmianie diety i stylu życia rekomendowana droga efektywnej terapii [7,8].

REKLAMA


Bibliografia:

1. Farmakoterapie chronickeho zilniho onemocneni, Lukas Hnatek, Interni Med. 2014; 16(3): 93-97
2.Dobezylan wapnia – nowe zastosowania, Karolina Lesner, Adam Reich, Forum Dermatologicum 2016, tom 2, nr 4, 134-138

3. Calcium dobesilate for chronic venous insufficiency: a systematic review, Agustin Ciapponi, et.al., Angiology, Volume 55, Number 2, 2004
4. Calcium dobesilate and micro-vascular diseases, Jie Liu, Shulin Li, Dong Sun, Life Sciences 221 (2019) 348-353
5. Phlebotonics for vebous insufficiency (Review), Martinez-Zapata MJ, et.al., Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4., Art.No.: CD003229
6. Effectiveness and safety of calcium dobesilate in treating chronic venous insufficiency: randomized, double-blind, placebo-controlled trial, K.H. Labs, et.al., Phlebology 2004; 19: 123-130
7. A randomized, double-blind multicentre clinical trial comparing the efficacy of calcium dobesilate with placebo in the treatment of chronic venous disease, M.J. Martinez-Zapata, et.al., Eur J Vasc Endovasc Surg, 35, 358-365 (2008)
8. Hemorrhoids: from basic pathophysiology to clinical management, Varut Lohsiriwat, World J Gastroneterol 202 May 7; 18(17): 2009-2017
9. Charakterystyka Produktu Leczniczego Dobenox Forte.

DOBENOX Forte, 500 mg, tabletki powlekane. Skład: 1 tabletka zawiera 500 mg wapnia dobezylanu jednowodnego (Calcii dobesilas monohydricus). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna. Postać farmaceutyczna: tabletka powlekana. Wskazania do stosowania: Objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych (bóle i nocne kurcze nóg, uczucie ciężkości nóg, parestezje, obrzęk, zmiany skórne na tle zastoju krwi), żylaki kończyn dolnych.
Objawowe leczenie żylaków odbytu. Dawkowanie i sposób dawkowania: Zalecana dawka dobowa dla osób dorosłych to 500 mg do 1000 mg dobezylanu wapnia jednowodnego: niewydolność żylna zwykle od 500 mg do 1000 mg na dobę; tj. 12 tabletki na dobę; żylaki odbytu zwykle od 500 mg do 1000 mg na dobę; tj. 12 tabletki na dobę. Podanie doustne. Tabletki należy przyjmować po posiłkach w celu uniknięcia lub zminimalizowania objawów niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenie i środki ostrożności dotyczące stosowania: Ostrożnie stosować u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, z nawracającym zapaleniem błony śluzowej żołądka oraz z niewydolnością nerek. W przypadku ciężkiej niewydolności nerek, jeśli konieczna jest dializoterapia, dawkę produktu leczniczego należy zmniejszyć. Na podstawie doniesień o działaniach niepożądanych stwierdzono, że przyjmowanie wapnia dobezylanu jednowodnego może bardzo rzadko wywołać agranulocytozę, związaną prawdopodobnie z reakcją nadwrażliwości. Agranulocytoza może objawiać się wysoką gorączką, zakażeniami w obrębie jamy ustnej, bólem gardła, zmianami zapalnymi w obrębie odbytu i narządów płciowych oraz innymi objawami, które wskazują na zakażenie. Pacjent musi być poinformowany, że w razie wystąpienia jakichkolwiek objawów zakażenia, powinien zgłosić je lekarzowi. W razie wystąpienia takiej sytuacji, konieczne jest sprawdzenie morfologii krwi wraz z rozmazem oraz zaprzestanie stosowania produktu leczniczego. Produkt zawiera laktozę jednowodną. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozygalaktozy. Jedna tabletka DOBENOX Forte zawiera 50 mg laktozy. Działania niepożądane: Częstość występowania działań niepożądanych określono zgodnie z konwencją MedDRA: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do <1/10), niezbyt często (≥1/1000 do <1/100), rzadko (≥1/10 000 do <1/1000) i bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Zaburzenia żołądka i jelit: Rzadko: nudności, biegunka. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Rzadko: odczyny skórne. Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej: Rzadko: bóle stawów. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: Bardzo rzadko: agranulocytoza. Opisywane działania niepożądane na ogół przemijały samoistnie po zaprzestaniu leczenia. W razie wystąpienia objawów zakażenia produkt należy odstawić. Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCOLEK S.A. 51131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: pozwolenie nr 22090. Kategoria dostępności: produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza OTC. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z zatwierdzoną charakterystyką preparatu. Dalsze informacje dostępne na życzenie.

1) Wśród preparatów z calcium dobesilate dostępnych bez recepty wg. IMS Dataview, 10B1C SYSTEMATIC ANTIV. CAPS/TABS MAT 04/2022. 2) Przy stosowaniu Dobenox Forte i dawkowaniu 500 mg dobezylanu wapnia dziennie. 3) CHPL Dobenox Forte.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

17 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

ten pacjent powinien zostać pozwany za kłamstwo oraz oczerniane skoro podał inny kod recepty, "Biorąc powyższe pod uwagę trudno stwierdzić, że farmaceutka nie miała racji " co to za nowomowa TRZEBA STWIERDZIĆ ŻE MIAŁA RACJE krótko i jednoznaczne-taka powinna być odpowiedz , OROZ co to znaczy kilka interpretacji, trzeba tak zapisać aby była jedna i o ile mi wiadomo przy takim zapisie jaki był na recepcie nie ma wątpliwości albo w ogóle znieść ten wymóg w przypadku e-recepty, najpierw KOMPLIKUJĄ JAK MOGĄ a jak jakiś problem to UMYWAJĄ RĘCE i kto wyciągnie konsekwencje dla LEKARZA który popełnił błąd bo wystawienie recept należy do jego obowiązku i zawodu jak nie potrafi to niech się doszkoli no i APTEKA która zrealizowała receptę co to za wydawanie psychotropów oni również powinni ponieść konsekwencje gdyby nie wydali to pacjent by wiedział że recepta jest zła a tak jedni wydają a inni nie
Kiedy wreszcie przestaniemy odpowiadać za błędy innych ??? Jeżeli fachowiec spieprzy swoją pracę to on jest odpowiedzialny za swój błąd, a nie inne osoby i to on go naprawia!!!! Pani farmaceutka powinna przyjąć taką receptę, a kosztami obciążyć lekarza. Tu prawie lek na 100%, ale wczoraj miałem receptę, rocznik 1938 wszystkie leki wypisane z uprawnieniami "C"!!!!!. Jak się babcia zdziwiła !!!!
Nigdy!!!🙃🙃🙃
Kiedyś miałem pacjentkę (rocznik 47), której rodzinny uparcie wystawiał recepty z uprawnieniem DN. To był czas recept papierowych i coś miał źle w kompie ustawione :D
Czy jest jakaś realna szansa żeby pacjent poniósł konsekwencje? Chociaż jakieś upomnienie pisemne i obowiązek złożenia przeprosin farmaceucie za nieuzasadnione oczernianie? Pytam na przyszłość jakby mnie coś takiego spotkało. Pismo do lekarza z informacją jak prawidłowo wypisać receptę też by się przydało. Błędów na receptach pełno, ale nikt konsekwencji nie ponosi.
Zostaje pewnie tylko droga cywilna w sądzie. Jednym słowem opiernicz się zawsze znajdzie, ale przeprosić, że się racji nie miało - to już odwagi brak. Nie rozumiem za to podejście i postawy pacjenta, żądania poprawy jego recepty przez pracownika apteki?
Stawiam znak równości pomiędzy lekarzami wystawiającymi błędne recepty, a pacjentem pieniaczem, który uważa, że wszystko mu się należy 🙃🙃🙃
Przepis o sumarycznej ilości substancji psychoaktywnej ma sens w przypadku recept papierowych, bo utrudnia fałszowanie jej nawet przez samych kreatywnych pacjentów, co nierzadko miało miejsce. Nie bardzo rozumiem zastosowania go dla recept elektronicznych? Z pewnością nie ułatwia życia nikomu, a tylko rodzi niepotrzebne konflikty.
Może po prostu się skapnęli przy sprawdzaniu że brakuje tej sumarycznej ilości, wycofali receptę i zadzwonili do lekarza po nowy kod? Dlatego recepta była znowu dostępna do realizacji? Nie siej niepotrzebnego fermentu jak nie masz podstaw/dowodów.
Pewnie przy realizacji ktoś nie zwrócił uwagi. Mało to razy nie wydałem jakiegoś leku. Bo recepta źle wystawiona/ po terminie/ ma braki formalne. Spróbuję w innej aptece usłyszałem od pacjenta. Na radę o poprawę recepty. W przypadku poprawy e-recept powinny być te kody wycofywane z systemu. A jest jak czytamy w artykule...
Pracowałam w aptece gdzie właścicielka przepuszczała każdą receptę z błędami jeśli była na 100% (papier i e-recepty) Przeterminowane, ze złym dawkowaniem itd wszystko puszczała więc mnie już nic nie zdziwię.
Problem polega na tym, że w Pf. mamy podane konkretne sytuacje, w których można odmówić wydania leku. Odmowy z powodu błędów formalnych tam nie ma. Jednocześnie mamy rozporządzenie, które pozwala zrealizować receptę poprawiając określone błędy. Błędów w zapisie ilości PS rozporządzenie nie uwzględnia. Jak potraktować taką receptę? Jako sfałszowaną? Zgłosić do WIF? Można wydać dwa najmniejsze op. jeżeli z dawkowania nie można obliczyć sumarycznej ilości PS, a odmawia się wydania leku z powodu braku pełnej informacji dotyczącej tej ilości? W tym przypadku zabrakło "a10mg". Kilkanaście lat temu miałam podobną sprawę. WIF nie zgłosił tego do OROZ, ale pacjent zgłosił do prokuratora. Dziś, w sytuacji przedstawionej w sprawie raczej wydałabym lek.
A mnie dziwi, że lekarze mogą wystawiać recepty z bublami. W kamsofcie mamy ostrzeżenia chociażby o tym, że trzymasz w ręku lek z innym qr. Sprawdzasz, bierzesz odpowiedni i ok. W programach do wystawiania recept nie takich komunikatów? "Lekarzu, wpisz dawkowanie" "Dawkowanie przekracza x dni" "Wpisz ilość sumaryczna substancji" "Wpisz ilosc leku i częstotliwość podawania". Przeciez te wszystkie niedociągnięcia powinny być wychwytywane na etapie wystawiania.
OROZ i Izba Aptekarska po zakończeniu postępowania jako nie zasadne, powinna przekierować sprawę do właściwej Okręgowej Izby Lekarskiej. Mam nadzieję że to zrobiono bo winny jest lekarz.
Lekarze się nie mylą, lekarze są idealni bo to lekarze...
Pacjentów trzeba wyedukować żeby się na farmaceutów nie wytrząsali.