REKLAMA
Magazyn mgr.farm
śr. 28 grudnia 2022, 14:25

Lekarze jednym głosem w sprawie wypisywania recept…

Samorząd lekarski już wielokrotnie alarmował, że obecny system określania odpłatności za leki na receptach jest nieefektywny oraz przynosi wielomilionowe straty. Teraz NIL łączy siły z Porozumieniem Zielonogórskim, by wywrzeć nacisk na Ministerstwie Zdrowia i zautomatyzować system…

"Lekarz nie może ponosić odpowiedzialności za błędy wynikające z wysokości refundacji" - twierdzi prezes NRL (fot. NIL)
"Lekarz nie może ponosić odpowiedzialności za błędy wynikające z wysokości refundacji" - twierdzi prezes NRL (fot. NIL)

21 grudnia prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski spotkał się z przedstawicielami FZPOZ Porozumienie Zielonogórskie – prezesem Jackiem Krajewskim i wiceprezesem Tomaszem Zielińskim – w celu omówienia oraz wskazania zakresów, w których NIL oraz PZ mogą wspólnie działać na rzecz lekarzy i lekarzy dentystów (czytaj również: Lekarze chcą automatycznego ustalania odpłatności za lek przy wystawianiu recepty).

Głównym tematem rozmowy było uproszczenie procesu refundacji, w tym jego automatyzacji oraz zniesienie określania poziomu refundacji na receptach. Samorząd lekarski już wielokrotnie alarmował, że obecny system jest nieefektywny oraz przynosi wielomilionowe straty – ten problem prezes NRL zgłosił m.in. w piśmie do ministra zdrowia oraz prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

– Lekarz nie może ponosić odpowiedzialności za błędy wynikające z wysokości refundacji. Ma zajmować się pacjentem, a nie zastanawiać się nad ustalaniem poziomu odpłatności – powiedział prezes Łukasz Jankowski.

– Bez zmian zasad refundacji nie zajdzie automatyzacja tego procesu – stwierdził wiceprezes Tomasz Zieliński, tłumacząc, że żaden system nie zrozumie obecnych skomplikowanych zasad. – Trzeba to najpierw uporządkować, zastanowić się jak powiązać system refundacji z jasnymi kategoriami.

Wykorzystanie IKP…

Jednym z pomysłów na usprawnienie pracy lekarzy i lekarzy dentystów mogłoby być dołączenie do Internetowego Konta Pacjenta historii rozpoznań chorób z możliwością jej aktualizacji.

– Kody rozpoznania choroby ICD-10 wydają się tu kluczem. Lekarze znają te oznaczenia, używają ich na co dzień. Oparcie o nie systemu refundacji sprawiłoby, że stałby się on wygodniejszy, a weryfikacja rozpoznań szybsza i jaśniejsza – wskazał prezes Jacek Krajewski.

– Tego typu rozwiązanie wpłynęłoby korzystnie nie tylko na pracę POZ. Baza rozpoznań pomogłaby także w hospitalizacji – podsumował prezes NRL Łukasz Jankowski.

Podkreślił, że należy nagłaśniać, jak i wspólnie wywierać nacisk na decydentów w tej kwestii. Wskazał tu ogromną rolę Porozumienia Zielonogórskiego, które zrzesza pracodawców głównie działających w ramach podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – czyli lekarzy, którzy najczęściej wypisują recepty i muszą borykać się z określaniem poziomu refundacji (czytaj również: Farmaceuta ustali odpłatność za lek? Ministerstwo Zdrowia prezentuje projekt zmian…).

Prezesi zgodzili się, że jest to odpowiedni moment na wznowienie działalności Porozumienia Organizacji Lekarskich (POL), w którego skład wchodziła m.in. Naczelna Izba Lekarska i Porozumienie Zielonogórskie. Zniesienie określania poziomu refundacji było jednym z jego postulatów.

Źródło: ŁW/NIL

Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Dobezylan wapnia i jego praktyczne zastosowania

2 lutego 202315:37

KILKA SŁÓW TEORII Dobezylan wapnia, czyli sól wapniowa kwasu dobezylowego, to związek o dobrze poznanej budowie i funkcjach [2,3]. Po raz pierwszy pojawił się w Farmakopei Europejskiej w 1997 roku, zaś od roku 2001 funkcjonuje w obiegu na rynku farmaceutycznym [4]. Dobezylan wapnia usprawnia krążenie żylne i działa ochronnie na naczynia krwionośne. Dobezylan wapnia to […]

KILKA SŁÓW TEORII

Dobezylan wapnia, czyli sól wapniowa kwasu dobezylowego, to związek o dobrze poznanej budowie i funkcjach [2,3]. Po raz pierwszy pojawił się w Farmakopei Europejskiej w 1997 roku, zaś od roku 2001 funkcjonuje w obiegu na rynku farmaceutycznym [4]. Dobezylan wapnia usprawnia krążenie żylne i działa ochronnie na naczynia krwionośne. Dobezylan wapnia to substancja o wielokierunkowym działaniu, choć nie wszystkie
mechanizmy jego funkcjonowania zostały do końca poznane [2,3,4]. To, co nie podlega wątpliwości to fakt, że związek ten jako swój punkt uchwytu upatrzył sobie śródbłonek i błonę podstawną naczyń włosowatych [2,3]. To właśnie te miejsca stają się celem działania cząsteczek dobezylan wapnia i to dzięki temu obserwuje się konkretne efekty jego oddziaływania na organizm. Mówiąc dość ogólnie dobezylan wapnia to związek angioprotekcyjny i flebotoniczny. Oznacza to nic innego jak to, że wykazuje on działanie ochronne na naczynia krwionośne [2,4,5]. Konsekwencją jego interakcji ze śródbłonkiem naczyń jest m.in.:

 • Zmniejszenie przepuszczalności naczyń włosowatych wywołaną chociażby histaminą,
  bradykininą czy też serotoniną
 • Poprawa drenażu limfatycznego w obrębie mikrokrążenia
 • Zmniejszenie agregacji płytek krwi, wywołanej obecnością trombiny lub kolagenu
 • Zmniejszenie agregacji erytrocytów i zwiększenie ich elastyczności, co w konsekwencji przyczynia się do spadku lepkości krwi i lepszego jej przepływu przez naczynia
 • Zmniejszenie łamliwości naczyń włosowatych
 • Zmniejszenie poziomu stresu oksydacyjnego w obrębie ścian naczyń [2,3,4].
Powyższe właściwości dobezylanu wapnia pozwalają mu posiadać szerokie spektrum zastosowań. Gdzie zatem można wykorzystać wymienione powyżej właściwości tego związku?


PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA DOBEZYLANU WAPNIA

Związki o właściwościach ochronnych na naczynia włosowate znajdują zastosowanie najczęściej w farmakoterapii schorzeń naczyń żylnych. W przypadku dobezylanu wapnia głównym jego zastosowaniem obecnie wydaje się być wskazanie do stosowania w przypadku przewlekłej niewydolności żylnej (PNŻ) [4,5,6]. Przewlekła niewydolność żylna to nic innego, jak niezdolność żył do jednokierunkowego transportu krwi w kierunku serca [3]. Schorzenie potrafi skutecznie wyeliminować chorego z normalnego funkcjonowania, z niezdolnością do pracy włącznie [3]. Wynika to przede wszystkim z uciążliwych objawów, do których zaliczyć można przede wszystkim:
 • Uczucie ciężkości kończyn
 • Mrowienie w obrębie kończyn
 • Skurcze, zwłaszcza w porze nocnej
 • Obrzęki i dolegliwości bólowe
 • Żylaki kończyn dolnych [3]

Dobezylan wapnia z powodzeniem stosowany jest w farmakoterapii schorzeń żylnych, związanych w niewydolnością krążenia żylnego. Metaanalizy badań z udziałem dobezylanu pokazują nawet, że im bardziej zaawansowane są zmiany chorobowe, tym lepsza jest skuteczność lecznicza związku [3]. Ta sama analiza pokazała też, że dobezylan wapnia zmniejsza efektywnie ilość nocnych skurczy, a co najważniejsze z punktu widzenia normalności – jego stosowanie poprawia komfort pacjentów [3]. Biorąc pod uwagę fakt, że dobezylan wapnia hamuje nadmierną przepuszczalność naczyń i usprawnia przepływ krwi w ich obrębie należałoby się spodziewać, że skutkiem tego będzie redukcja występujących w przebiegu PNŻ obrzęków kończyn. Potwierdzają to badania nad dobezylanem. W badaniu K.H. Labs (Phlebology 2004) uzyskano statystycznie lepsze wyniki spadku dla kryterium objętości dolnej części nogi w grupie dobezylan aniżeli w grupie kontrolnej. Dobezylan przyczynił się do 24% spadku objętości, czyli obrzęku nóg [6]. Dobezylan wapnia znajduje też zastosowanie w farmakoterapii hemoroidów [8]. Występowanie hemoroidów wiąże się z poszerzeniem naczyń żylnych, zakrzepicą i wzrostem gęstości mikrokrążenia w obrębie poduszek odbytu. Terapia dobezylanem wapnia okazuje się mieć dobre wyniki – zwłaszcza w połączeniu ze zmianą diety (stosowanie błonnika pokarmowego). Po jego zastosowaniu zmniejsza się ilość krwawień i redukcji ulega stan zapalny [8].

Ważne – stosowanie dobezylanu nie wiąże się z większą liczbą krótkoterminowych działań niepożądanych aniżeli ma to miejsce w przypadku placebo [3]. Równocześnie jest on dobrze tolerowany przez pacjenta.

DOBEZYLAN WAPNIA W APTEKACH

Jeszcze nie tak dawno dobezylan wapnia dostępny był na receptę jako preparat Calcium Dobesilate. Obecnie dobezylan wapnia można już bez problemu zakupić bez konieczności umawiania się na wizytę lekarską [3]. Lekiem bez recepty jest Dobenox Forte, który ma postać doustnych tabletek. Jedna tabletka zawiera 500 mg dobezylanu wapnia. Dobenox Forte znajduje zatem zastosowanie tam, gdzie punkty uchwytu ma jego substancja czynna. Wskazaniami do stosowania tego leku OTC są:
 • Objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych (bóle i nocne kurcze nóg, uczucie ciężkości nóg, parestezje, obrzęk, zmiany skórne na tle zastoju
  krwi)
 • Żylaki kończyn dolnych
 • Objawowe leczenie żylaków odbytu [9].

Zalecaną dawką w terapii PNŻ są 1-2 tabletki na dobę, czyli 500-1000 mg dziennie. Stosowanie farmakoterapii w przewlekłej niewydolności żylnej oraz hemoroidach to pierwsza, po zmianie diety i stylu życia rekomendowana droga efektywnej terapii [7,8].


Bibliografia:

1. Farmakoterapie chronickeho zilniho onemocneni, Lukas Hnatek, Interni Med. 2014; 16(3): 93-97
2.Dobezylan wapnia – nowe zastosowania, Karolina Lesner, Adam Reich, Forum Dermatologicum 2016, tom 2, nr 4, 134-138

3. Calcium dobesilate for chronic venous insufficiency: a systematic review, Agustin Ciapponi, et.al., Angiology, Volume 55, Number 2, 2004
4. Calcium dobesilate and micro-vascular diseases, Jie Liu, Shulin Li, Dong Sun, Life Sciences 221 (2019) 348-353
5. Phlebotonics for vebous insufficiency (Review), Martinez-Zapata MJ, et.al., Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4., Art.No.: CD003229
6. Effectiveness and safety of calcium dobesilate in treating chronic venous insufficiency: randomized, double-blind, placebo-controlled trial, K.H. Labs, et.al., Phlebology 2004; 19: 123-130
7. A randomized, double-blind multicentre clinical trial comparing the efficacy of calcium dobesilate with placebo in the treatment of chronic venous disease, M.J. Martinez-Zapata, et.al., Eur J Vasc Endovasc Surg, 35, 358-365 (2008)
8. Hemorrhoids: from basic pathophysiology to clinical management, Varut Lohsiriwat, World J Gastroneterol 202 May 7; 18(17): 2009-2017
9. Charakterystyka Produktu Leczniczego Dobenox Forte.

DOBENOX Forte, 500 mg, tabletki powlekane. Skład: 1 tabletka zawiera 500 mg wapnia dobezylanu jednowodnego (Calcii dobesilas monohydricus). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna. Postać farmaceutyczna: tabletka powlekana. Wskazania do stosowania: Objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych (bóle i nocne kurcze nóg, uczucie ciężkości nóg, parestezje, obrzęk, zmiany skórne na tle zastoju krwi), żylaki kończyn dolnych.
Objawowe leczenie żylaków odbytu. Dawkowanie i sposób dawkowania: Zalecana dawka dobowa dla osób dorosłych to 500 mg do 1000 mg dobezylanu wapnia jednowodnego: niewydolność żylna zwykle od 500 mg do 1000 mg na dobę; tj. 12 tabletki na dobę; żylaki odbytu zwykle od 500 mg do 1000 mg na dobę; tj. 12 tabletki na dobę. Podanie doustne. Tabletki należy przyjmować po posiłkach w celu uniknięcia lub zminimalizowania objawów niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenie i środki ostrożności dotyczące stosowania: Ostrożnie stosować u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, z nawracającym zapaleniem błony śluzowej żołądka oraz z niewydolnością nerek. W przypadku ciężkiej niewydolności nerek, jeśli konieczna jest dializoterapia, dawkę produktu leczniczego należy zmniejszyć. Na podstawie doniesień o działaniach niepożądanych stwierdzono, że przyjmowanie wapnia dobezylanu jednowodnego może bardzo rzadko wywołać agranulocytozę, związaną prawdopodobnie z reakcją nadwrażliwości. Agranulocytoza może objawiać się wysoką gorączką, zakażeniami w obrębie jamy ustnej, bólem gardła, zmianami zapalnymi w obrębie odbytu i narządów płciowych oraz innymi objawami, które wskazują na zakażenie. Pacjent musi być poinformowany, że w razie wystąpienia jakichkolwiek objawów zakażenia, powinien zgłosić je lekarzowi. W razie wystąpienia takiej sytuacji, konieczne jest sprawdzenie morfologii krwi wraz z rozmazem oraz zaprzestanie stosowania produktu leczniczego. Produkt zawiera laktozę jednowodną. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozygalaktozy. Jedna tabletka DOBENOX Forte zawiera 50 mg laktozy. Działania niepożądane: Częstość występowania działań niepożądanych określono zgodnie z konwencją MedDRA: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do <1/10), niezbyt często (≥1/1000 do <1/100), rzadko (≥1/10 000 do <1/1000) i bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Zaburzenia żołądka i jelit: Rzadko: nudności, biegunka. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Rzadko: odczyny skórne. Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej: Rzadko: bóle stawów. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: Bardzo rzadko: agranulocytoza. Opisywane działania niepożądane na ogół przemijały samoistnie po zaprzestaniu leczenia. W razie wystąpienia objawów zakażenia produkt należy odstawić. Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCOLEK S.A. 51131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: pozwolenie nr 22090. Kategoria dostępności: produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza OTC. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z zatwierdzoną charakterystyką preparatu. Dalsze informacje dostępne na życzenie.

1) Wśród preparatów z calcium dobesilate dostępnych bez recepty wg. IMS Dataview, 10B1C SYSTEMATIC ANTIV. CAPS/TABS MAT 04/2022. 2) Przy stosowaniu Dobenox Forte i dawkowaniu 500 mg dobezylanu wapnia dziennie. 3) CHPL Dobenox Forte.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

5 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Lekarze jak w większości wypadków, jednym głosem
Umieszczenie informacji o rozpoznaniu w postaci kodu ICD-11 w dokumentacji i automatyczne wpisanie poziomu refundacji ułatwi sprawę. Widzę tylko jeden problem, trzeba poprawnie wpisać ten kod, oraz wybrać poprawnie lek refundowany. Ponadto w niektórych chorobach konkretne leki są refundowane przez określony czas.
A ja proponuję inne zmiany dla lekarzy POZ. Wypłata kasy tylko za pacjenta, który się zgłosił do przychodni i odbył wizytę a nie ryczałtem za wszystkich, którzy się zapisali. Wtedy Pan doktor z chęcią przyjmie pacjenta przeprowadzi wywiad, zbada i prawidłowo wystawi receptę, z prawidłowym dawkowaniem a nie refundowana wziewka dla mężczyzny i dawkowanie 3 x dopochwowo! Skończyłby się też problem z narzekaniem, że muszą przyjąć tylu(!) pacjentów, a poziom odpłatności tych paru leków, które stale na co dzień wypisują mieliby w małym palcu. A najbardziej podoba mi się stwierdzenie ,, lekarze chcą
Zgadzam się, ale wtredy stawka za wizytę musi być rynkowa, czyli około 200 zł za 15 minut wizyty. Tak sończyłoby się narzekanie, bo przyjęliby mniej pacjentów, z większym komfortem (POZ pracuje według ustawy od 8-18). Czy pacjencji nadalby nażekali? Tak bo jeszcze trudniej byłoby im się dostać do mniej dostępneg lekarza (dzisiaj przy obecnym poziomie zachorwań lekarze prywatnie też przestają przyjmować wszystkich jak leci). Przypominam, że publiczna służba zdrowia ma określa pojemność wynikajacą z niedoboru personelu medycznego, a ten sławny ryczałt to około 25 zl za pacejnta - czyli koszt kawy w restauracji i dodam tylko, że POZ to nie tylko lekarza... Mógłbym opisać tutaj całą strukturę kosztową POZ ale nie starczyłoby tutaj miejsca, a nawet artykuł byłby za krótki... Tak wiec rozumiem emocje, ale wynikają one z braku znajomości tematu.
I znów mamy sie głosno pytać: " Czy pani jest aby napewno kobietą? I ma pani powyżej 60 lat?". Wiek jak wiek, z pesela mozna wyczytać, ale czy pacjent ma eozynofilowe zapalenie oskrzeli czy chorobę obturacyjną a może przeziębienie, to konia z rzędem jak zweryfikowaĆ prawdomównośc pacjenta, wielu z nich nie wie co im dolega i czym jest dana jednostka chorobowa.