REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Lubuskie: Trzy przypadki udziału aptekarzy w nielegalnym wywozie leków

17 września 2019 09:23

Gazeta Lubuska zapytała prezesa Lubuskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej o działalność mafii lekowej i proceder nielegalnego wywozu leków. Ryszard Kiedrowski przyznał, że od 2014 roku udało się w województwie lubuskim wychwycić trzy przypadki udziału aptekarzy w odwróconym łańcuchu dystrybucji. Sprawy trafiły do rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

Minister Zdrowia będzie mógł na drodze obwieszczenia ograniczyć liczbę opakowań leków wydawanych pojedynczemu pacjentowi (fot. Shutterstock)
Aptekarze zostali ukarani za nielegalny wywóz leków albo w formie nagany albo wstrzymania prawa do wykonywania zawodu na określony czas (fot. Shutterstock)

W rozmowie z Gazetą Lubuską mgr farm. Ryszard Kiedrowski opowiedział o brakach leków w aptekach i ich nielegalnym wywozie z Polski. Wskazał, ze przyczyną całego procederu są wyższe ceny leków za Zachodzie. To efekt negocjacji ministerstwa zdrowia z producentami. Leki wywożone są w konsekwencji odwróconego łańcucha dystrybucji (czytaj więcej: Reportaż TVN o kulisach działania mafii lekowej).

– Biorą w nim udział głównie hurtownie i osoby w ogóle niezwiązane z farmacją. My nadzorujemy apteki. Możemy ukarać tylko aptekarzy, którzy dali się w ten proceder uwikłać. Najtrudniejsze są sprawy z przedsiębiorcami prowadzącymi apteki, oni są nieuchwytni – mówi prezes Lubuskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej

REKLAMA

Jego zdaniem dlatego wprowadzona w 2017 roku ustawa „apteka dla aptekarza” daje pewien stopień bezpieczeństwa.

REKLAMA

– Jako izba aptekarska możemy aptekarza ukarać i szybko zostanie taka apteka zamknięta, ale jeśli aptekę prowadzi przedsiębiorca sytuacja jest o wiele trudniejsza. Trzeba przyznać, że leki wywożone są z kraju w potężnej ilości – mówi Kiedrowski (czytaj więcej: 100 pseudo-aptek zamieszanych w nielegalny wywóz leków).

Jednocześnie wskazuje, że na terenie województwa lubuskiego od 2014 roku udało się wychwycić trzy takie przypadki z udziałem aptekarzy. Sprawy te trafiły najpierw do rzecznika odpowiedzialności zawodowej, a następnie do sądu aptekarskiego.

– Aptekarze zostali ukarani albo w formie nagany albo wstrzymania prawa do wykonywania zawodu na określony czas, w zależności od przewinienia. Nasze postępowanie toczyło się przy współudziale Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, który powiadamia organy ścigania – mówi prezes Lubuskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej (czytaj również: Dożywotnie odebranie prawa wykonywania zawodu farmaceuty za udział w wywozie leków?).

Źródło: ŁW/Gazeta Lubuska

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Dziwi mnie brak komentarzy. W tym artykule jest zawarty baaaaaardzo ważny głos. Oprócz jasnej dla wszystkich przyczyny wywozu czyli różnicy w cenie u nas i na zachodzie, wskazano na drugą - najistotniejszą. To przedsiębiorcy-NIEFARMACEUCI. Gdyby u nas podobnie jak w wielu innych mądrzejszych krajach wszystkie apteki były w rękach farmaceutów, zezwolenie było powiązane z prawem wykonywania zawodu i jeden mógł mieć max. 4 apteki to jestem przekonany, że problem wywozy by nie istniał albo był pomijalnie mały. Nawet jak ktoś by się odważył to momentalnie by go namierzono i "uspokojono". A tak to nie mają żadnych, powtarzam żadnych szans na skuteczną walkę z mega przedsiębiorstwami zajmującymi się wywózką na masową skalę.

Powiązane artykuły

Właścicielka aptek miała długi. Wykorzystała swojego konkubenta… Właścicielka aptek miała długi. Wykorzystała swojego konkubenta…

Sąd Rejonowy w Kutnie uniewinnił lekarza oskarżonego o wystawienie w 2013 roku aż 385 recept na lek ...

Leków ciągle brakuje. Aptekarze zdani na siebie… Leków ciągle brakuje. Aptekarze zdani na siebie…

Aptekarze bezradnie rozkładają ręce. Od kilku lat brakuje ważnych leków, które w przestępczym proced...

W Sejmie o dyskryminacji aptek i bezprawnych działaniach hurtowni W Sejmie o dyskryminacji aptek i bezprawnych działaniach hurtowni

Podczas piątkowego posiedzenia Sejmu wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski odpowiadał na pytania pos...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz