REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Mafia lekowa nie przejmie się takim rozwiązaniem

30 stycznia 2019 09:00

Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET po raz kolejny zaapelował o upublicznienie danych podmiotów, które zostały przyłapane na nielegalnym wywozie leków. Główny Inspektor Farmaceutyczny konsekwentnie odmawia, a jego decyzję popiera sąd administracyjny. Na brak sensu w takim rozwiązaniu zwraca uwagę też samorząd aptekarski.

Udostępniono interpretacje szefa KAS dotyczące regulowania faktur VAT w formie gotówkowej w przypadku aptek (fot. Shutterstock)
ZPA PharmaNET przedstawia swoje pomysły na walkę z nielegalnym wywozem leków. Samorząd aptekarski jest wobec nich krytyczny (fot. Shutterstock)

ZPA PharmaNET już kilka lat temu zgłosił wniosek do GIF o publikację nazw podmiotów złapanych na nielegalnym wywozie leków. Główny Inspektor Farmaceutycznyc odmówił wtedy udzielenia takiej informacji. Od tej decyzji ZPA PharmaNET odwołał się do sądu administracyjnego, który przyznał rację inspekcji farmaceutycznej (czytaj więcej: Żądają upublicznienia nazw podmiotów wywożących leki).

Ujawnienie danych mafii lekowej

W wywiadzie dla Polskiego Radia, prezes organizacji Marcin Piskorski, ponowił swój apel. Chce upublicznienia informacji o tym kto w Polsce zajmuje się nielegalnym wywozem leków. Większego sensu w takich rozwiązaniu nie widzi natomiast samorząd aptekarski.

REKLAMA

− Nie sądzę, żeby grupy przestępcze zajmujące się tym procederem, zaprzestały tej działalności pod wpływem publikacji – mówi Marek Tomków.

REKLAMA

Zdaniem wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej, w takich sytuacji należałoby konsekwentnie podać też dane osób zamieszanych w proceder. Mowa tutaj o osobach zasiadających we władzach spółek, koordynatorów sieci czy kierowników aptek (czytaj więcej: Kierownicy aptek i koordynatorzy sieci wśród zatrzymanych przez Policję…).

Sztuczne podniesienie cen urzędowych

− Innym pomysłem popieranym przez ZPA PharmaNET jest administracyjne zrównanie cen leków czy pionizacja struktury inspekcji farmaceutycznej – dodaje Marcin Piskorski.

Jego zdaniem najskuteczniejszym sposobem na zlikwidowanie nielegalnego wywozu leków, jest zlikwidowanie jego przyczyny. A chodzi o różnicę cen urzędowych leków, jaka istnieje między Polską, a krajami do których są one wywożone. Nie od dziś bowiem wiadomo, że leki w Polsce należą do najtańszych w Europie. Zdaniem Piskorskiego Ministerstwo Zdrowia mogłoby wprowadzić mechanizm umożliwiający podniesienie cen urzędowych niektórych leków. Jednocześnie istnieją narzędzia umożliwiające zachowanie ich obecnych cen efektywnych oraz tych, jakie płacą pacjenci.

– Ten pomysł wymagałby zbyt dużo zmian choćby w ustawie refundacyjnej – uważa natomiast Marek Tomków. Dodaje, że najskuteczniejszym sposobem na nielegalny wywóz leków jest podniesienie kar więzienia do 10 lat pozbawienia wolności. Takie rozwiązanie znajduje się w nowelizacji Prawa farmaceutycznego, nad którym aktualnie pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości (czytaj więcej: Duże zmiany w prawie farmaceutycznym. Ministerstwo publikuje projekt…).

REKLAMA

Raport NIK

Niedawno swój raport na temat nielegalnego wywozu leków oraz skuteczności organów państwowych w walce z nim, opublikowała Najwyższa izba kontroli. Płynące z niego wnioski nie były pochlebne dla Ministerstwa Zdrowia. W ocenie NIK resort zdrowia opieszale prowadził prace nad nowelizacją Prawa farmaceutycznego, która miała zahamować ten proceder.

Zdaniem NIK nieskuteczne były też działania nadzorcze GIF w zakresie ujawniania odwróconego łańcucha dystrybucji. Liczba inspekcji, podczas których GIF stwierdził taki proceder obejmowała: 16 przypadków w 2016 r. oraz pięć do końca III kw. 2017 r. Łącznie od 2015 (również przypadki stwierdzone w latach wcześniejszych) wszczęto 39 postępowań administracyjnych, jednakże w przypadku żadnego z nich stwierdzone transakcje nie skutkowały cofnięciem zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, a jedynie w czterech przypadkach skierowano zawiadomienia do organów ścigania (czytaj więcej: NIK: Raport na temat dostępności leków i nielegalnego wywozu).

Źródło: ŁW/polskieradio24.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Inspekcja farmaceutyczna we wrocławskiej Prokuraturze i „odwrócony łańcuch dystrybucji” Inspekcja farmaceutyczna we wrocławskiej Prokuraturze i „odwrócony łańcuch dystrybucji”

Pod koniec kwietnia w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu zorganizowano robocze spotkanie koordyna...

Właściciele aptek z zarzutami udziału w zorganizowanej grupie przestępczej Właściciele aptek z zarzutami udziału w zorganizowanej grupie przestępczej

Prokuratura Krajowa poinformowało przedstawieniu zarzutów właścicielom aptek: Adamowi W. Adamowi F. ...

Farmaceutka z Pabianic zwolniona z aresztu. Jej syn aresztowany… Farmaceutka z Pabianic zwolniona z aresztu. Jej syn aresztowany…

Zatrzymana w środę Bożena K. - właścicielka sieci aptek w okolicach Pabianic - stanęła w piątek prze...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz