REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Minister Zdrowia negatywnie w sprawie petycji farmaceutów

czw. 7 kwietnia 2022, 08:01

W ocenie Ministerstwa Zdrowia doniesienia o przypadkach agresji wobec farmaceutów to jednostkowe i wyjątkowe zdarzenia. W rezultacie petycje dotyczące nadania farmaceutom statusu funkcjonariusza publicznego zostały przez resort rozpatrzone negatywnie.

Planowane zmiany w "aptece dla aptekarza" spotkają się ze sprzeciwem środowisk, które dążyły do jej uchwalenia (fot. MGR.FARM)
Minister Zdrowia w sposób negatywny rozpatrzył petycję, bo procedowany obecnie projekt ustawy spełnia oczekiwania wnoszących petycję (fot. MGR.FARM)

Na początku stycznia do Ministra Zdrowia wpłynęły dwie jednobrzmiące petycje w sprawie wprowadzenia ochrony dla farmaceutów oraz techników farmaceutycznych poprzez nadanie im statusu funkcjonariusza publicznego podczas wykonywania czynności zawodowych. Autorzy petycji wskazywali na rosnącą liczbę aktów agresji wobec pracowników aptek.Jako przykład podawali sytuację ze Zgorzelca, gdzie farmaceuta został dotkliwie pobity, za to, że zwrócił pacjentowi przebywającemu w aptece, by założył maseczkę (czytaj więcej: Aptekarz wyprosił pacjenta za brak maseczki. Został za to pobity…).

– Nie trzeba było długo czekać ponieważ w Sylwestra sytuacja powtórzyła się. Tym razem w Warszawie pacjent jednej z aptek w odpowiedzi za zwrócenie przez farmaceutkę uwagi aby założyć maseczkę, stłukł pięścią szybę i dotkliwie poranił farmaceutkę – pisali autorzy petycji.

REKLAMA

Minister negatywnie o petycjach

Okazuje się, że Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o negatywnym rozpatrzeniu petycji. W odpowiedzi na nie, resort wskazuje, że zawarte petycjach postulaty zasadniczo dotyczą dwóch zagadnień. Pierwszym jest wprowadzenie ochrony dla farmaceutów oraz techników farmaceutycznych przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych oraz nadania przedstawicielom tych zawodów statusu funkcjonariusza publicznego (czytaj więcej: Petycja by farmaceuci i technicy uzyskali status funkcjonariusza publicznego).

REKLAMA

 – W dalszej części petycji podnoszony jest argument korzystania ze statusu funkcjonariusza publicznego oraz przewidzianej dla niej ochrony przez przedstawicieli innych zawodów medycznych takich jak lekarze, ratownicy medyczni czy pielęgniarki – pisze resort.

Odnosząc się do tego postulatu Ministerstwo Zdrowia wskazuje, że przedstawiciele zawodów takich jak lekarze, ratownicy medyczni czy pielęgniarki nie posiadają statusu funkcjonariusza publicznego, tylko korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, której zakres ochrony reguluje art. 231a ustawy z dnia czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz przepisy
szczególne (czytaj również: Farmaceuci są obrażani i słyszą groźby. Co z tym zrobi Rząd?).

Zgodnie z tymi przepisami ochrona prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu przysługuje:

  • lekarzowi, który wykonuje czynności w ramach świadczeń pomocy doraźnej lub udziela pomocy lekarskiej, na podstawie art. 44 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Dz.U. z 2021 r. poz. 790, ze zm.;
  • pielęgniarce i położnej podczas i w związku z wykonywaniem czynności polegających na udzielaniu świadczeń na podstawie, art. 11 ust. 2 ustawy z 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, Dz. U. z 2021 r. poz. 479, ze zm.; osobie udzielającej pierwszej pomocy albo kwalifikowanej pierwszej pomocy, osobie wchodząca w skład zespołu ratownictwa medycznego, osobie udzielającej świadczeń zdrowotnych w szpitalnym oddziale ratunkowym, dyspozytorowi medycznemu podczas wykonywania swoich zadań, wojewódzkiemu koordynatorowi ratownictwa medycznego, krajowemu koordynatorowi ratownictwa medycznego, na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Dz.U. z 2021 r. poz. 2053, ze zm.

 – Z omawianej ochrony ww. osób wynika, przedstawiciele poszczególnych zawodów korzystają z niej, jedynie w wąskim zakresie, w związku z udzielaniem przez nich świadczeń zdrowotnych – wskazuje resort.

REKLAMA

Projekt już w Sejmie

W dalszej kolejności wskazuje, że w dniu 10 marca 2022 r. do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodzie farmaceuty (druk 2114).

– Wnioskodawcy postulują dodanie do przedmiotowej ustawy przepisu prawnego przyznającego farmaceucie w czasie wykonywania swoich ustawowych czynności, ochronę prawną należną funkcjonariuszowi publicznemu przewidzianą w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 790, 1559, 2232) – informuje resort.

Zgodnie z postulowanymi zmianami farmaceuci korzystaliby z przewidzianej prawem ochrony zarówno w zakresie sprawowanej przez nich tzw. opieki farmaceutycznej, jak i podczas wykonywania innych czynności znajdujących się w katalogu usług farmaceutycznych (czytaj więcej: Posłowie chcą ochrony prawnej dla farmaceutów. Projekt w Sejmie…).

– Niezależnie od powyższego Minister Zdrowia nie ma wpływu na przebieg prac parlamentarnych. Z uwagi na okoliczność, Ministerstwo Zdrowia nie jest wnioskodawcą proponowanych zmian w zaprezentowanym kształcie wskazuje, przypadki popełnienia czynu zabronionego podniesione w petycjach były jednostkowe, stanowiące wyjątek, niźli regułę. Do Ministerstwa Zdrowia nie wpłynęły uprzednie doniesienia o podobnych aktach agresji skierowanych względem farmaceutów w ramach wykonywania przez nich zawodu. Zatem pomimo oczekiwania wnoszącego petycję realizowane, Minister Zdrowia w sposób negatywny rozpatrzył petycję wielokrotną w analizowanym zakresie, bowiem procedowany obecnie projekt ustawy spełnia oczekiwania wnoszących petycję – czytamy w odpowiedzi Ministra Zdrowia.

©MGR.FARM


odpowiedź_na_petycję_1.04.2022
REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Musi ktoś zginąć, lub zostać kaleką żeby MZ pozytywnie rozpatrzyło wniosek farmaceutów !!!! Masakra !!!!