REKLAMA
wt. 15 marca 2022, 12:06

Posłowie chcą ochrony prawnej dla farmaceutów. Projekt w Sejmie…

W minionym tygodniu posłowie Lewicy wnieśli do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o zawodzie farmaceuty. Zakłada on nadanie farmaceutom ochrony prawnej należnej funkcjonariuszom publicznym.

Mgr farm. Paweł Rychlik może być pewien kolejnej kadencji w sejmowych ławach (fot. Shutterstock)
Poseł Krzysztof Śmiszek podjął inicjatywy w sprawie farmaceutów po spotkaniach z prezesem Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej (fot. Shutterstock)

10 marca do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodzie farmaceuty. Zakłada on dodanie przepisu zgodnie z którym farmaceucie w czasie wykonywania jego ustawowych czynności, przysługiwać będzie ochrona prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu. Projekt złożyła grupa posłów Lewicy, których przedstawicielem został poseł Krzysztof Śmiszek.

Autorzy projektu proponują dodanie art. 4a w ustawie z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2022 r. poz. 184). Zgodnie z proponowanym przepisem, farmaceucie w czasie wykonywania swoich ustawowych czynności przysługiwać będzie ochrona prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu przewidziana w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 790, 1559, 2232). Ochrona taka przysługiwała podczas wykonywania wszystkich czynności, o których mowa w art. 4 zmienianej ustawy (czytaj więcej: Aptekarz wyprosił pacjenta za brak maseczki. Został za to pobity…).

W uzasadnieniu nowelizacji wnioskodawcy wskazują, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, farmaceuta jest samodzielnym zawodem medycznym.

– Apteki, jako placówki ochrony zdrowia publicznego, są elementem systemu ochrony zdrowia. Świadczone są w nich usługi farmaceutyczne, m.in. opieka farmaceutyczna. W ostatnich tygodniach do usług dołączyły testy i szczepienia przeciw COVID-19. Farmaceuci w ramach wykonywania czynności zawodowych powinni korzystać z ochrony prawnej właściwej dla funkcjonariuszy publicznych – czytamy w uzasadnieniu.

Odpowiedź na napaści na farmaceutów

Zdaniem posłów Lewicy projekt ustawy wpłynie pozytywnie na relacje społeczne, bezpieczeństwo farmaceutów oraz bezpieczeństwo obrotu gospodarczego (czytaj również: Aptekarze funkcjonariuszami publicznymi? Coraz większe poparcie…).

 – Proponowane rozwiązania są odpowiedzią na przypadki napaści farmaceutów w aptekach. W większości podłożem tych ataków jest motywacja rabunkowa, ale zdarzają się przypadki, w których agresja wynika z niezgody na obowiązujące ograniczenia epidemiczne. Proponowane przepisy wzmocnią ochronę oraz bezpieczeństwo farmaceutów. Projekt ustawy wywoła zatem pozytywne skutki społeczne i prawne. Ze względu na pierwszy przesłankę napaści na apteki wzmocnione również zostanie bezpieczeństwo obrotu oraz prowadzenia tej szczególnej działalności gospodarczej. Projekt ustawy wywoła zatem pozytywne skutki gospodarcze – argumentują posłowie.

Przypomnijmy, że poseł w sprawie ochrony prawnej farmaceutów skierował szereg interpelacji do Ministra Zdrowia oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Działania te podjęte zostały dzięki inicjatywie Marcina Repelewicza – Prezesa Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej (czytaj więcej: Farmaceuci potrzebują ochrony prawnej. Jej brak to niedopatrzenie… ).

Jednocześnie przedstawiciele ministerstwa sprawiedliwości oraz ministerstwa zdrowia w komentarzach udzielonych niedawno Wirtualnej Polsce, zapewniali o poparciu dla tego typu inicjatywy (czytaj więcej: Farmaceuci z dodatkową ochroną? Jest wola dwóch ministerstw…).

©MGR.FARM