REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Ministerstwo Zdrowia dotrzymuje słowa i obniża kary dla aptek

18 września 2019 13:31

W Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowano dzisiaj nową wersję projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept. W jego poprzedniej wersji trzykrotnie podniesiono dotychczasowe kary umowne dla aptek np. za nie informowanie pacjenta o zamiennikach leków. W nowej wersji projektu powrócono do poprzedniej wysokości kar…

Projekt listy refundacyjnej już z flozynami ma się ukazać jeszcze w tym tygodniu (fot MGR.FARM).
W nowej wersji projektu rozporządzenia kary dla aptek pozostają na dotychczasowym poziomie (fot MGR.FARM)

Trwają konsultacje społeczne projektu zmian w rozporządzeniu w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept. W opublikowanym na początku sierpnia projekcie, uwagę farmaceutów zwróciło drastyczne podniesienie wysokości kar umownych, jakie NFZ może nakładać na apteki (czytaj więcej: Wzrosną kary dla aptek za brak informacji o tańszym zamienniki). Grzywnę, która do tej pory wynosiła 200 zł podniesiono do 600 zł. Miała to być sztywna kara nakładana na aptekę, w przypadku każdego ujawnionego i potwierdzonego przypadku:

 1. nieudzielenia informacji, o której mowa w art. 44 ust. 1 ustawy (informacja o tańszym odpowiedniku leku);
 2. niewydania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego na żądanie, o którym mowa w art. 44 ust. 2 ustawy;
 3. niepoinformowania o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece;
 4. nieprzekazania danych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i 5, w terminach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy (zestawienia refundacyjne)

Zmiany te wywołały poruszenie i sprzeciwy w środowisku farmaceutów. O sprawie pisały też media. W rezultacie wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński zapowiedział wycofanie się z nich. W rozmowie z portalem MGR.FARM przyznał też, że podnoszenie kar dla aptek w tym momencie nie jest najlepszym pomysłem.  Choćby ze względu na to, że  kiedy pojawiły się doniesienia medialne o brakach leków, to właśnie farmaceuci najmocniej wsparli pacjentów, m.in. proponując zamienniki (czytaj więcej: Janusz Cieszyński: kary dla aptek powinny pozostać na dotychczasowym poziomie).

REKLAMA

– W moim odczuciu nie na miejscu byłoby, gdybyśmy – otrzymawszy wsparcie w takiej sytuacji – teraz zachowywali się nie po partnersku i zaproponowali kary w wysokości nieproporcjonalnej do wagi przewinienia – mówił Cieszyński zapewniając też, że w kolejnej wersji projektu zostanie przywrócona ich poprzednia wysokość. Tak też się stało.

REKLAMA

Nie będzie kar za błędny numer PESEL

Ministerstwo Zdrowia wycofało się też z innego kontrowersyjnego zapisu. A chodzi o poszerzenie katalogu naruszeń, za które NFZ mógłby nakładać kary umowne w wysokości do 2 proc. kwoty refundacji. Do tej pory była ona nakładana w przypadku:

 1. realizacji recepty przez osobę nieposiadającą kwalifikacji i uprawnień do jej realizacji;
 2. przedstawienia danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, niezgodnych ze stanem faktycznym, na których podstawie oddział wojewódzki Funduszu, o którym mowa w § 1 ust. 2, dokonał refundacji;
 3. realizacji umowy na realizację recept niezgodnie z udzielonym zezwoleniem na prowadzenie apteki;

Resort zdrowia dodał do tego wyliczenia jeszcze jeden punkt:

 • realizacji recepty niezgodnie z przepisami ustawy, ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, ustawy o świadczeniach, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2019 r. poz. 537, 577 i 730) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Dodanie tego zapisu również budziło kontrowersje w środowisku farmaceutów. Wskazywali oni, że umożliwi on NFZ nakładanie kar na apteki, za błędne dane umieszczane na receptach przez lekarzy. Takiej interpretacji przepisów sprzeciwiał się jednak też Janusz Cieszyński twierdząc, że przepisy są ustalane po to, aby ich przestrzegać.

– Tworzenie w takich zapisach bardziej szczegółowych wyliczeń i wskazywanie wyjątków może doprowadzić do takiej sytuacji, z jaką mieliśmy do czynienia w przypadku nielegalnego wywozu leków. Okazało się, że ściśle określony katalog kar prowadził do tego, że zawodowi oszuści potrafili te przepisy obchodzić, by odnieść z tego korzyści. I temu służyła zmiana Prawa Farmaceutycznego, która uzyskała jednoznaczne poparcie m.in. ze strony samorządu farmaceutów – mówił wiceminister zdrowia w wywiadzie dla MGR.FARM.

REKLAMA

Ostatecznie jednak w nowej wersji projektu rozporządzenia, wspomnianych zapisów już nie ma.

Nowa wersja projektu zmian w rozporządzeniu dostępna jest na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego.

Oprac.: ŁW
©MGR.FARM

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

6 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Ach dziękujemy naszym przedstawicielom że apelowali o pozostanie przy guzik wartym constansie :) co my byśmy bez nich zrobili..
@Jan. Napisz do MZ, że jednak wolisz większe kary. :-))
Wprowadzili kozę, po tygodniu wyprowadzili i teraz znów wszyscy są szczęśliwi. Dopiero docenili to co mieli, jak to w życiu.
Tak przy okazji wprowadzenia erecepty to kary dla aptek powinny zniknąć zupełnie ? No bo jaka to różnica, że lekarz wystawi jednemu pacjentowi 10 recept po 2 opakowania leku czy na jednej e-rp 20 opak. jednorazowo? Jakby się zastanowić to ograniczenie ilości opak. w takim przypadku w aptece nie spowoduje oszczędności jeśli w odpowiedzi na to lekarz wystawi kilka erp po 2 opak. ? Czemu apteka ma odpowiadać finansowo za błędy pracownika NFZ jakim jest lekarz związany umową z NFZ nie mając żadnego wpływu na treść takiego edokumentu jakim jest erp.?
Czasami zastanawiam się czy to wszystko co się wokół dzieje to nie jest cyrk Monty Pythona, bo to jest aż tak niemożliwe żeby nie można było zrobić tak, żeby ludziom (tu farmaceutom) było łatwiej. Ciekawe kiedy usłyszymy o karach za błędny przegląd lekowy w ramach OF, którą ustawa o zawodzie farmaceuty ma zamiar wprowadzić. Wszak i tu da się na nas zarobić
Nie bój się za brak udokumentowanej odmowy wykonania usługi OF kara pewnie jakaś się znajdzie ? ;-)

Powiązane artykuły

Weterynarze powinni zaopatrywać się hurtowniach farmaceutycznych Weterynarze powinni zaopatrywać się hurtowniach farmaceutycznych

Warszawska OIA opublikowała pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie weterynarzy, którzy chcą zaopatrzyć...

Ministerstwo Zdrowia kolejny raz ustąpi aptekarzom w sprawie kar? Ministerstwo Zdrowia kolejny raz ustąpi aptekarzom w sprawie kar?

Do 100 000 zł kary dla apteki za nieprawidłowości w realizowaniu obowiązków wynikających z funkcjonu...

Ministerstwo Zdrowia dotrzymuje słowa i obniża kary dla aptek Ministerstwo Zdrowia dotrzymuje słowa i obniża kary dla aptek

W Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowano dzisiaj nową wersję projektu nowelizacji rozporządzeni...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz