REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Młodzi farmaceuci proponują zmiany w projekcie ustawy o zawodzie…

9 sierpnia 2019 13:19

Stowarzyszenie Przyszłość Farmacji wystosowało pismo do wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego w sprawie projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Młodzi farmaceuci zaproponowali, by ponownie przyjrzeć się niektórym zapisom projektu.

Członkowie Stowarzyszenia Przyszłość Farmacji wyrazili swoje zadowoleni z faktu, że powstał projekt tak potrzebnej ustawy (fot. Shutterstock).
Członkowie Stowarzyszenia Przyszłość Farmacji wyrazili swoje zadowoleni z faktu, że powstał projekt tak potrzebnej ustawy (fot. Shutterstock).

Członkowie Stowarzyszenia Przyszłość Farmacji wyrazili swoje zadowoleni z faktu, że powstał projekt tak potrzebnej ustawy. Ich zdaniem część zapisów zaproponowanych w projekcie przełoży się na korzyści zarówno dla systemu ochrony zdrowia, pacjenta, jak i farmaceutów. Jednocześnie młodzi ludzie mają zastrzeżenia do pewnych zapisów projektu i sugerują ich przemyślenie. Zaproponowali więc swoje rozwiązania (czytaj również: PharmaNET zabiera głos w sprawie projektu ustawy o zawodzie farmaceuty…).

Opieka farmaceutyczna zdecydowanie na plus

Zdaniem Stowarzyszenia zapis o wdrożeniu opieki farmaceutycznej jest najważniejszy w całym projekcie (czytaj również: Opieka farmaceutyczna w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty). „Ten niosący znaczne korzyści dla systemu ochrony zdrowia element, wyłącznie w takiej formie, zagwarantuje pacjentom lepszy dostęp do specjalistów z zakresu farmakoterapii. Z drugiej strony pozwoli odciążyć system zdrowotny i wprowadzi zupełnie nową jakość w Polskiej służbie zdrowia” – czytamy w piśmie do resortu zdrowia.

REKLAMA

Farmaceuci są także zdania, że opieka farmaceutyczna zwiększy prestiż zawodu i powołują się na przykłady innych państw europejskich, które już dawno wdrożyły to rozwiązanie. Ponadto dobrym pomysłem jest, że w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta aptekarz może podać mu produkt leczniczy.

REKLAMA

Kilka rzeczy do poprawy

Młodzi aptekarze sądzą m.in., że prawo wykonywania zawodu przez farmaceutę powinno odnosić się nie tylko do urzędów lub instytucji administracji publicznej, ale również do specjalistycznych podmiotów i firm farmaceutycznych, z którymi współpracują. „Nie ma zatem żadnych przesłanek, aby praca w sektorze publicznym umożliwiała wykonywanie zawodu przez farmaceutę, natomiast w sektorze prywatnym już nie” – argumentują członkowie SFP.

Dodatkowo farmaceuci zauważyli niespójność w zapisach dotyczących wystawianie recept w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego (art. 4 ust. 3 pkt 6) i wystawiania recepty na produkty lecznicze w ramach sprawowania opieki farmaceutycznej (art. 87 pkt. 20). Zdaniem SFP wystawianie recept kontynuowanych należy nierozerwalnie związać z pełnieniem opieki farmaceutycznej.

Stowarzyszenie Przyszłość Farmacji powstało w marcu 2019 roku i swoją siedzibę ma w Warszawie (czytaj również: Przedsiębiorcy krytykują projekt ustawy o zawodzie farmaceuty). To młodzi farmaceuci, którzy poznali się jeszcze na studiach i chcą kontynuować działalność rozpoczętą w organizacjach studenckich. Zawodowo zajmują się farmacją na różne sposoby: w aptekach, firmach farmaceutycznych, instytucjach publicznych i uczelniach.

Uwagi do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty, Stowarzyszenie Przyszłość Farmacji

REKLAMA

Źródło: IK/FB

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

No dzięki. Jak ktoś pracuje w koncernie, to nie musi mieć pwz na pewno. Tym bardziej płacić składki na ubolewaczy..

Powiązane artykuły

PharmaNET o nowej kadencji Sejmu i ustawie o zawodzie farmaceuty PharmaNET o nowej kadencji Sejmu i ustawie o zawodzie farmaceuty

12 listopada rozpoczęła się IX kadencja Sejmu RP. Najprawdopodobniej parlamentarzyści zajmą się w ni...

Lekarze o projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty: ogólna, nieprecyzyjna, nasuwa wątpliwości Lekarze o projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty: ogólna, nieprecyzyjna, nasuwa wątpliwości

Naczelna Izba Lekarska opublikowała stanowisko swojego prezydium w sprawie projektu ustawy o zawodzi...

Farmaceuci żądają ustawy od ministra Szumowskiego Farmaceuci żądają ustawy od ministra Szumowskiego

Już ponad 2200 aptekarzy, techników i studentów farmacji podpisało się pod petycją do szefa resortu ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz