REKLAMA
wt. 3 września 2019, 12:58

NFZ tłumaczy opóźnienia w przetwarzaniu zestawień refundacyjnych aptek

W połowie lipca Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska wysłała do Narodowego Funduszu Zdrowia pismo, w którym aptekarze wyrażali swoje oburzenie problemami z Portalem Świadczeniodawcy i długim okresem weryfikacji danych o zrealizowanych w aptekach i punktach aptecznych receptach refundowanych. Teraz Izba publikuje odpowiedź jaka wpłynęła z NFZ.

Recepty wystawione i niezrealizowane przed dniem 1 lipca realizuje się na zasadach dotychczasowych (fot. Shutterstock)
Zestawienia refundacyjne i opóźnienia w ich weryfikacji stały się kością niezgodny między aptekarzami i NFZ (fot. Shutterstock)

Zestawienia refundacyjne wysyłane przez częstochowskich aptekarzy w lipcu sprawiły tamtejszemu oddziałowi NFZ sporo problemów. Długi czas oczekiwania na ich weryfikację, zdenerwował aptekarzy.

– Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska wyraża głębokie oburzenie z powodu opóźnień w przetwarzaniu danych w Portalu Świadczeniodawcy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Po raz kolejny problemy techniczne występują w terminie, gdy apteki i punkty apteczne przesyłają szczegółowe raporty o zrealizowanych receptach refundowanych – pisał w połowie lipca prezes izby, Przemysław Orlikowski.

W piśmie do NFZ wskazywał on, że oburzenie aptekarzy pogłębia fakt, iż według posiadanych informacji w oddziałach wojewódzkich, które posługują się systemem SZOI, weryfikacja danych i generowanie szablonu rachunku refundacyjnego odbywa się wielokrotnie szybciej (czytaj również: E-zestawienia refundacyjne – jak długo będziemy na nie jeszcze czekać?).

– Choć jesteśmy dalecy od jakichkolwiek podejrzeń, trudno nie zauważyć koincydencji pomiędzy terminami rozliczeń refundacyjnych za leki, a problemami Portalu Świadczeniodawcy. Protestujemy przeciwko takiemu traktowaniu aptek i punktów aptecznych. Nie akceptujemy tłumaczeń, iż wina leży po stronie producenta oprogramowania – pisał Orlikowski.

Prezes Częstochowskiej OIA domagał się definitywnego rozwiązania problemów i skutecznego wyegzekwowania od firmy informatycznej serwisującej Portal Świadczeniodawcy prawidłowego jego działania.

Zestawienia refundacyjne już bez problemów

Odpowiedź na pismo aptekarzy nadeszła 2 sierpnia. Wojewódzki Oddział NFZ przyznał, że czas oczekiwania na wyniki weryfikacji oraz możliwość generacji szablonów rozliczeniowych wydłużył się. Urzędnicy stwierdzili, że wynikało to z faktu opóźnionego wydania i zaczytania aktualnego pliku z repozytorium obwieszczeń. Import aktualnego słownika leków wymusił konieczność ponownej weryfikacji już zweryfikowanych pozycji recept według nowego obwieszczenia.

– Nadmieniam, że apteki mogły przesyłać zbiorcze zestawienia recept w wersji elektronicznej bez przeszkód. Zestawienia były przetworzone, a szablony udostępnione aptekom w terminach zgodnych z zapisami art. 45 ust. 7 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – pisze przedstawiciel Śląskiego NFZ (czytaj również: Kontrole NFZ w aptekach – jakie nieprawidłowości stwierdzono?).

Jednocześnie zapewnia, że Śląski Oddział Wojewódzki NFZ dokłada wszelkich starań, aby rozliczenia z aptekami przebiegały terminowo i bez utrudnień. Wszelkie błędy, które ujawniają się dopiero w trakcie eksploatacji systemu są niezwłocznie diagnozowane i poprawiane. Po to aby zapewnić aptekom możliwość jak najszybszego złożenia zestawienia refundacyjne i otrzymania refundacji.

– W chwili obecnej przetwarzanie i generowanie szablonów zestawień dla aptek odbywa się bez zakłóceń – czytamy w piśmie NFZ.

Źródło: ŁW/Częstochowska OIA

Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Palenie papierosów bardzo niebezpieczne przy antykoncepcji

25 marca 202320:27

Antykoncepcja hormonalna to bardzo popularna metoda zapobiegania niechcianej ciąży. Doustna forma tej antykoncepcji uznawana jest za bezpieczną i skuteczną, należy jednak pamiętać o pewnych ograniczeniach związanych z możliwością jej stosowania. Jakich? Odpowiedzmy na pytanie w oparciu o poniższe studium przypadku.

Do apteki zgłasza się 27-letnia pani Agnieszka w celu zrealizowania recepty na popularny preparat antykoncepcyjny dwuskładnikowy. Od 5 lat pacjentka pali elektroniczne papierosy. Wypala ich około 15 dziennie. Pacjentka ma od lekarza zalecenie – rzucić palenie. Postanowiła poszukać wsparcia w aptece, ponieważ dotychczasowe próby były nieskuteczne. Podczas wywiadu pani Agnieszka zgłasza farmaceucie niepokojące objawy takie jak: kaszel, drętwienie kończyn oraz zaczerwienienie skóry. Pacjentka wspomniana również, że ma problem z obrzękami nóg. Z przeprowadzonego przez farmaceutę krótkiego wywiadu wynika, że Pani Agnieszka może mieć problemy z chorobą zakrzepowo-zatorową.

Ryzyko wystąpienia powikłań zakrzepowo – zatorowych i kobiet palących papierosy

Podejrzenie choroby zakrzepowo-zatorowej u pani Agnieszki zapewne ma związek z jej uzależnieniem. Palenie papierosów zwiększa bowiem ryzyko pojawienia się zakrzepów, zawału serca i udaru mózgu. Zagrożenie objawami ze strony układu krążenia jest potęgowane w związku przyjmowaną antykoncepcją hormonalną. Pani Agnieszka powinna pomyśleć o odejściu od nałogu w momencie rozpoczęcia doustnej terapii antykoncepcyjnej nawet jeśli początkowo wydawało się, że nie dotyczą jej dodatkowe czynniki ryzyka.

Do tych czynników zaliczamy wiek (powyżej 35. roku życia), otyłość, predyspozycje genetyczne czy niedawne urodzenie dziecka.

Opieka nad pacjentką rzucającą palenie

Aby obniżyć istniejące ryzyko zakrzepowo-zatorowe u kobiet stosujących antykoncepcję, warto namawiać te pacjentki do odstawienia papierosów.

Obecnie dysponujemy szeregiem sposobów na to, aby ułatwić pacjentowi zaprzestanie palenia. Do dyspozycji mamy: gumy do żucia, pastylki do ssania, plastry lub aerozole doustne zawierające nikotynę oraz leki zawierające cytyzynę, która stopniowo zmniejsza uzależnienie od nikotyny.

Nikotynowa Terapia Zastępcza daje dwukrotnie większe szanse na osiągnięcie sukcesu i zaprzestanie palenia niż rzucanie papierosów bez dodatkowego wsparcia.

Rodzaj antykoncepcji hormonalnej, a ryzyko wystąpienia działań niepożądanych

Pani Agnieszka otrzymała zalecenia przyjmowania tabletek dwuskładnikowych, które przyjmuje od 6 miesięcy. Przed zaleceniem preparatu, lekarz uprzedził panią Agnieszkę przed niebezpieczeństwem wynikającym z przyjmowania tabletek dwuskładnikowych i palenia papierosów. Pacjentka obiecała lekarzowi, że wraz z wykupieniem recepty skonsultuje się z farmaceutą z prośbą o dobór preparatu pomagającego uwolnić się od nałogu.

Antykoncepcję doustną można podzielić na dwie główne kategorie:

  • tabletki jednoskładnikowe – zawierające tylko progestagen
  • tabletki dwuskładnikowe – zawierające estrogeny i progestageny

Najczęściej przepisywane są tabletki dwuskładnikowe, które obarczone ryzykiem wystąpienia pewnych działań niepożądanych, a w szczególności związanych z zagrożeniem powstania zakrzepów krwi. Zakrzep krwi może zablokować naczynia i doprowadzić do poważnych powikłań, w także śmierci pacjentki, chociaż powikłanie to zdarza się bardzo rzadko.

WHO informuje, że w trakcie stosowania dwuskładnikowych tabletek antykoncepcyjnych, ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych zwiększa się 3-6 krotnie [2, 7].

Największe ryzyko wystąpienia tego powikłania jest w trakcie pierwszego roku stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Ryzyko będzie większe także w przypadku powrotu do terapii lub po przerwie wynoszącej co najmniej 4 tygodnie. Po odstawieniu tabletek antykoncepcyjnych, ryzyko zakrzepów krwi spada do poziomu dla populacji ogólnej w przeciągu kilku tygodni [5].

Interwencja farmaceuty

W przypadku pani Agnieszki przyjmującej tabletki dwuskładnikowe głównym zaleceniem jest skończenie z nałogiem. Pacjentka jest zdeterminowana, jednak potrzebuje wsparcia w zerwaniu z nałogiem. Farmaceuta w trakcie wizyty pacjentki w aptece przeprowadził konsultację, w trakcie której ustali plan stopniowego zaprzestania palenia. Wyjaśnił pacjentce na czym polega ryzyko choroby zakrzepowo – zatorowej oraz zalecił jej włączenie Nikotynowej Terapii Zastępczej. Pozwoli ona stopniowo zmniejszać głód nikotynowy, przy jednoczesnym zmniejszaniu ryzyka powstania zakrzepów. Zalecona terapia jest dostępna w różnych wariantach: pastylki do ssania, gumy do żucia, aerozole doustne lub systemy transdermalne [3,4].

Po krótkim wyjaśnieniu na czym polega każda z metod, pani Agnieszka podjęła decyzję o terapii plastrami, które dostarczą stałą dawkę nikotyny przez około 16 godzin. Dodatkowo pacjentka zdecydowała się zakupić gumy do żucia z niską zawartością nikotyny (2mg), ponieważ obawia się sytuacji zajadania stresu związanego z rzuceniem palenia.[6] Farmaceuta poinformował pacjentkę o możliwości wystąpienia działań niepożądanych takich jak suchość w ustach, zaburzenia snu, czy też kaszel.

 

Literatura

  1. https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_104_19.PDF
  2. https://www.mp.pl/pacjent/zakrzepica/lista/72435,srodki-antykoncepcyjne-i-palenie-papierosow-a-zakrzepica
  3. Lempart A. Sposoby zaprzestania nałogu palenia papierosów- mity i kontrowersje. Akademia Krakowska Frycza-Modrzewskiego. Kraków 2015, dostęp online: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/2813/Aleksandra%20Lempart.pdf?sequence=1&isAllowed=y
  4. Lachowicz M.  Uzależnienie od papierosów – jak zwiększyć szanse na pokonanie nałogu? Aptekarz Polski 2020; dostęp online: https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/uzaleznienie-od-papierosow-jak-zwiekszyc-szanse-na-pokonanie-nalogu/6/
  5. https://promocjazdrowiawpracy.pl/wp-content/uploads/2018/10/7_interakcja.pdf
  6. https://www.nicorette.pl/przygotuj-sie-jak-przestac-palic/jak-rzucic-palenie-porady
  7.  Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. (2014). Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące wskazań i bezpieczeństwa stosowania antykoncepcji hormonalnej oraz wewnątrzmacicznej.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

5 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Nie ma czegoś takiego jak Częstochowska Izba Aptekarska .Mamy 16 województw i tyle powinno być izb aptekarskich.
No to dziwna sprawa, bo ja np. do tej izby należę i zapewniam, że istnieje.
ale to czysty przypadek, że problemy są akurat 1-go i 16-go dnia miesiąca ;) Nie tylko Śląski OWNFZ ma takie przypadkowe problemy ;)
Zupełny przypadek :) proszę się nie doszukiwać ;p
Proszę się nie doszukiwać bo nałożymy karę :)