REKLAMA
Magazyn mgr.farm

NFZ tłumaczy opóźnienia w przetwarzaniu zestawień refundacyjnych aptek

3 września 2019 12:58

W połowie lipca Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska wysłała do Narodowego Funduszu Zdrowia pismo, w którym aptekarze wyrażali swoje oburzenie problemami z Portalem Świadczeniodawcy i długim okresem weryfikacji danych o zrealizowanych w aptekach i punktach aptecznych receptach refundowanych. Teraz Izba publikuje odpowiedź jaka wpłynęła z NFZ.

Zachodniopomorski Wojewódzki Oddział NFZ ujawnił dane osobowe kierowników aptek. Znalazły się wśród nich numery PESEL... (fot. Shutterstock)
Zestawienia refundacyjne i opóźnienia w ich weryfikacji stały się kością niezgodny między aptekarzami i NFZ (fot. Shutterstock)

Zestawienia refundacyjne wysyłane przez częstochowskich aptekarzy w lipcu sprawiły tamtejszemu oddziałowi NFZ sporo problemów. Długi czas oczekiwania na ich weryfikację, zdenerwował aptekarzy.

– Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska wyraża głębokie oburzenie z powodu opóźnień w przetwarzaniu danych w Portalu Świadczeniodawcy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Po raz kolejny problemy techniczne występują w terminie, gdy apteki i punkty apteczne przesyłają szczegółowe raporty o zrealizowanych receptach refundowanych – pisał w połowie lipca prezes izby, Przemysław Orlikowski.

REKLAMA

W piśmie do NFZ wskazywał on, że oburzenie aptekarzy pogłębia fakt, iż według posiadanych informacji w oddziałach wojewódzkich, które posługują się systemem SZOI, weryfikacja danych i generowanie szablonu rachunku refundacyjnego odbywa się wielokrotnie szybciej (czytaj również: E-zestawienia refundacyjne – jak długo będziemy na nie jeszcze czekać?).

REKLAMA

– Choć jesteśmy dalecy od jakichkolwiek podejrzeń, trudno nie zauważyć koincydencji pomiędzy terminami rozliczeń refundacyjnych za leki, a problemami Portalu Świadczeniodawcy. Protestujemy przeciwko takiemu traktowaniu aptek i punktów aptecznych. Nie akceptujemy tłumaczeń, iż wina leży po stronie producenta oprogramowania – pisał Orlikowski.

Prezes Częstochowskiej OIA domagał się definitywnego rozwiązania problemów i skutecznego wyegzekwowania od firmy informatycznej serwisującej Portal Świadczeniodawcy prawidłowego jego działania.

Zestawienia refundacyjne już bez problemów

Odpowiedź na pismo aptekarzy nadeszła 2 sierpnia. Wojewódzki Oddział NFZ przyznał, że czas oczekiwania na wyniki weryfikacji oraz możliwość generacji szablonów rozliczeniowych wydłużył się. Urzędnicy stwierdzili, że wynikało to z faktu opóźnionego wydania i zaczytania aktualnego pliku z repozytorium obwieszczeń. Import aktualnego słownika leków wymusił konieczność ponownej weryfikacji już zweryfikowanych pozycji recept według nowego obwieszczenia.

– Nadmieniam, że apteki mogły przesyłać zbiorcze zestawienia recept w wersji elektronicznej bez przeszkód. Zestawienia były przetworzone, a szablony udostępnione aptekom w terminach zgodnych z zapisami art. 45 ust. 7 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – pisze przedstawiciel Śląskiego NFZ (czytaj również: Kontrole NFZ w aptekach – jakie nieprawidłowości stwierdzono?).

REKLAMA

Jednocześnie zapewnia, że Śląski Oddział Wojewódzki NFZ dokłada wszelkich starań, aby rozliczenia z aptekami przebiegały terminowo i bez utrudnień. Wszelkie błędy, które ujawniają się dopiero w trakcie eksploatacji systemu są niezwłocznie diagnozowane i poprawiane. Po to aby zapewnić aptekom możliwość jak najszybszego złożenia zestawienia refundacyjne i otrzymania refundacji.

– W chwili obecnej przetwarzanie i generowanie szablonów zestawień dla aptek odbywa się bez zakłóceń – czytamy w piśmie NFZ.

Źródło: ŁW/Częstochowska OIA

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

5 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Nie ma czegoś takiego jak Częstochowska Izba Aptekarska .Mamy 16 województw i tyle powinno być izb aptekarskich.
No to dziwna sprawa, bo ja np. do tej izby należę i zapewniam, że istnieje.
ale to czysty przypadek, że problemy są akurat 1-go i 16-go dnia miesiąca ;) Nie tylko Śląski OWNFZ ma takie przypadkowe problemy ;)
Zupełny przypadek :) proszę się nie doszukiwać ;p
Proszę się nie doszukiwać bo nałożymy karę :)

Powiązane artykuły

Apteka oczekuje przeprosin od polityków. Rodzina pacjenta już to zrobiła… Apteka oczekuje przeprosin od polityków. Rodzina pacjenta już to zrobiła…

Łowicka apteka "Słoneczko" była w ubiegłym tygodniu zdecydowanie najsłynniejszą apteką w Polsce. To ...

Po 1 października miało być prościej, jednak apteki mają więcej pracy… Po 1 października miało być prościej, jednak apteki mają więcej pracy…

Dokładnie od 1 października apteki muszą skanować dokumenty dotyczące realizacji recept dla obcokraj...

WAŻNE: Jest projekt nowego wykazu leków refundowanych WAŻNE: Jest projekt nowego wykazu leków refundowanych

Ministerstwo Zdrowia udostępniło projekt wykazu leków refundowanych dostępnych w aptekach, który ma ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz