REKLAMA
Magazyn mgr.farm

NIA chce zmian w przepisach o obecności farmaceuty w aptece

8 maja 2019 10:44

Naczelna Izba Aptekarska wystąpiła do Ministra Zdrowia z propozycją zmian w przepisach dotyczących obowiązkowej obecności farmaceuty w aptece. NIA chce, by każdy farmaceuta – a nie tylko taki z odpowiednim stażem zawodowym – mógł samodzielnie pozostawać w aptece. Propozycja zmian to pokłosie niedawnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Już w 2017 roku ministerstwo zdrowia próbowało zmienić w ten sposób art. 91. Wycofało się po protestach techników (fot. Shutterstock)
Zaproponowana przez NRA zmiana w art. 92 Prawa farmaceutycznego jednoznacznie rozstrzyga, że w godzinach czynności apteki musi być w niej obecny farmaceuta uprawniony do wykonywania zawodu w aptece (fot. Shutterstock)

W lutym Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, który wstrząsnął rynkiem aptecznym. Sąd uznał, że obowiązek zapewnienia stałej obecności farmaceuty w godzinach pracy apteki, dotyczy wyłącznie farmaceutów z odpowiednim stażem pracy. Innymi słowy w aptece zawsze musi być farmaceuta, który posiada kwalifikacje takie jak kierownik apteki – a więc ma 5 lat stażu pracy lub 3 lata stażu pracy oraz specjalizację z farmacji aptecznej (czytaj więcej: Jest uzasadnienie NSA! W aptece cały czas musi być farmaceuta o kwalifikacjach kierownika…).

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego apteki prowadzą działalność wymagającą szczególnej staranności i wysokich kwalifikacji w realizacji zadań. Zaniedbania wynikające z braku staranności i wysokich kwalifikacji personelu mogą prowadzić do bardzo poważnych szkód dla zdrowia, a nawet życia osób korzystających z ich usług. Dlatego oczywisty jest wymóg stałego, bieżącego nadzoru nad ich działalnością przez osoby o szczególnych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

REKLAMA

– Zatem należy uznać za zgodne z wykładnią celowościową takie odczytanie treści art. 92 upf, z którego wynika obowiązek zapewnienia stałej obecności w aptece kierownika apteki w rozumieniu art. 88 ust. 1 i 2 upf, czy przynajmniej innego farmaceuty o kompetencjach wymaganych od kierownika apteki – uzasadnia NSA.

REKLAMA

Reakcja samorządu aptekarskiego

– Naczelna Rada Aptekarska informuje, iż w efekcie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lutego 2019 r. (sygn. akt II GSK 5609/16), wobec pilnej potrzeby zmiany przepisów, wystąpiła do Ministra Zdrowia z propozycją zmiany w art. 88 ust. 4 i art. 92 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne. Potrzeba ta wynika z istotnej zmiany w orzecznictwie sądów administracyjnych, potwierdzonej przez Naczelny Sąd Administracyjny w ww. wyroku – poinformowała Naczelna Izba Aptekarska.

Według NRA wykładnia zawarta w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2016 r. o sygn. akt VI SA/Wa 202/16, następnie potwierdzonego w ww. wyroku NSA, odbiega istotnie od dotychczasowej, kilkunastoletniej praktyki stosowania ww. przepisów. Ta dopuszczała bowiem samodzielne wykonywanie usług farmaceutycznych przez każdego farmaceutę posiadającego prawo wykonywania zawodu farmaceuty (czytaj więcej: Sprawdziliśmy jak inspektorzy interpretują obecność farmaceuty w aptece!).

– W ocenie Naczelnej Rady Aptekarskiej stosowanie przepisów art. 88 ust. 4 oraz 92 Prawa farmaceutycznego zgodnie z wykładnią zawartą w ww. wyroku WSA w Warszawie nie ma uzasadnienia merytorycznego w zakresie wymogu obecności w aptece farmaceuty ze stażem pracy określonym w art. 88 ust. 2 PF. Wykładnia taka pozbawiłaby pracy ok. 6000 młodych farmaceutów oraz pogłębiony zostałby problem zapewnienia przez apteki dyżurów w święta, soboty i niedziele – czytamy w stanowisku Izby (czytaj więcej: Ponad 6 tys. magistrów farmacji stało się nieprzydatnych?).

Propozycja zmian…

Zaproponowana przez Naczelną Radę Aptekarską poprawka zakłada, że w przypadku nieobecności kierownika apteki w aptece, która trwa do 30 dni, kierownik będzie zobowiązany do upoważnienia jednego z obecnych farmaceutów do wykonywania zadań kierownika apteki. Jeżeli nieobecności będzie trwała powyżej 30 dni, to kierownik zobowiązany będzie wyznaczyć zastępcę, w trybie określonym w art. 95 ust. 4 pkt 5, spośród farmaceutów, którzy posiadają staż pracy określony w art. 88 ust. 2, tj. spośród farmaceutów posiadających co najmniej 5-letni stażu pracy w aptece lub 3-letni staż pracy w aptece, w przypadku posiadania specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej (czytaj więcej: NIA akceptuje wyrok sądu, ale chce zmian w przepisach. Jakich?).

REKLAMA

Ponadto zaproponowana przez Naczelną Radę Aptekarską zmiana w art. 92 Prawa farmaceutycznego jednoznacznie rozstrzyga, że w godzinach czynności apteki musi być w niej obecny farmaceuta uprawniony do wykonywania zawodu w aptece.

Źródło: ŁW/NIA

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

9 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Czy z propozycji NIA wynika, że farmaceuta, kt. nie posiada 5/3-letniego stażu, po 30 dniach nieobecności kierownika traci możliwość samodzielnego wykonywania zawodu, dlatego musi go zastąpić farmaceuta z wymaganym stażem?
Nie idź tą drogą :P Zastępstwo powyżej 30 dni przez farmaceutę bez stażu de facto oznacza, że osoba ze stażem 5 letnim jest zbędna.
Czym różni się wykonywanie zadań kierownika apteki do 30 dni od zadań kierownika po 30 dniach, że przez 30 dni może zastąpić kierownika apteki farmaceuta ze stażem niższym niż 5/3 lata a po 30 dniach nieobecności ma to być osoba z w/w stażem?
Ano tym, że powyżej 30 dni trzeba zalegalizować sprawę.
Zalegalizowć ? Czyli, że do 30 dni jest nielegalne ? Po 30 dniach kierownik apteki (osoba z 5/3 letnim stażem) zgłasza zastępstwo ( nie mylić z legalizacją). Co po zgłoszeniu zastępstwa (po 30 dniach) zmienia się w wykonywaniu zadań kierownika apteki, że zadania te ma wykonywać farmaceuta z odpowiednim stażem.
Serio nie widzisz różnicy czy nie chcesz widzieć?
Proszę wytłumacz mi to, bo ja szukam uzasadnienia do propozycji NIA i nie znajduję. Zgłoszenia do WIF dokonuje kierownik apteki, nie osoba bez stażu lub ze stażem zastępująca kierownika. Jedna i druga, według propozycji, może wykonywać obowiązki kierownika. Jedna do 30 a druga po 30 dniach. Izba powołuje się na samodzielne wykonywanie zawodu, więc co stoi na przeszkodzie do samodzielnego wykonywania zawodu przez farmaceutę bez wymaganego stażu po 30 dniach nieobecności kierownika, bo chyba nie sam fakt zgłoszenia przez kierownika jego nieobecności i powierzenia zastępstwa. Napisałeś, że "Zastępstwo powyżej 30 dni przez farmaceutę bez stażu de facto oznacza, że osoba ze stażem 5 letnim jest zbędna." Proszę odpowiedz mi na pytanie, czy w aptece, w której kierownik apteki bywa, od czasu do czasu, a jego nieobecność nie przekracza 30 dni, potrzebny jest farmaceuta ze stażem? Ile w ciągu roku notuje się zgłoszeń do WIF o powierzeniu zastępstwa? Liczę na konkretne odpowiedzi, a nie w stylu "nie idź tą drogą" lub "nie widzisz czy nie chcesz widzieć".
BRAWO NIA! Tak trzymać! Jestem przekonany, że jak połączycie siły z PharmaNetem to uda wam się osiągnąć, aby farmaceuty z 5-letnim stażem nie było w aptece w ogóle. Albo nawet może wystarczy, że zajrzy do apteki 2 razy w miesiącu. Bo w końcu jak nikt z zainteresowanych nie jest przeciwko, to czemu rządzący mieliby mieć inne zdanie. BRAWO!
I jeszcze to straszenie, że 6000 farmaceutów straci pracę. Narracja grozy godna felietonu.

Powiązane artykuły

Technik sam w aptece, bo farmaceutka musiała… nakarmić dziecko? Technik sam w aptece, bo farmaceutka musiała… nakarmić dziecko?

W październiku kontrolerzy Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Poznaniu, przeprowadzili ko...

Inspekcja wie, które apteki skontrolować. Pomoże analiza DRR… Inspekcja wie, które apteki skontrolować. Pomoże analiza DRR…

"Sprawdziliśmy, w ilu aptekach w ciągu jednego dnia żaden dokument realizacji recepty nie był podpis...

Doświadczony farmaceuta zawsze w aptece. Przynajmniej w tych województwach… Doświadczony farmaceuta zawsze w aptece. Przynajmniej w tych województwach…

Pięciu wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych podczas kontroli w aptece wymaga obecności farmaceu...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz