REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Nieuregulowane suplementy diety – czy to się kiedyś zmieni?

10 września 2019 13:44

Spożycie suplementów diety cały czas rośnie, a wraz z nim patologia na tym rynku. Ministerstwo Zdrowia obiecuje, że poważnie zajmie się uregulowaniem tej kwestii, jednak mimo gotowych projektów ustaw oraz powołanego zespołu fachowców, nic się nie dzieje. Sprawie przyjrzał się Dziennik Gazeta Prawna.

Jednego dnia GIF wycofał z obrotu dwa leki: Saridon i Reseligo (fot. Shutterstock)
Spożycie suplementów diety cały czas rośnie, a wraz z nim patologia na tym rynku (fot. Shutterstock).

Suplementy diety są bardzo promowane. Dochodzi nawet do kuriozalnych sytuacji, kiedy to producenci wręcz wymyślają schorzenia, których można się pozbyć jedynie dzięki ich produktowi. Coraz częściej odbiorcami reklam są dzieci. By walczyć z tą sytuacją, konieczne są zmiany w prawie. Co w tej sytuacji zrobił resort zdrowia (czytaj również: Uchwały Zespołu ds. Suplementów Diety nie stanowią źródła prawa)?

Próba zmian od 2 lat

Jak przypomina DGP, Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało w 2017 roku, że rozprawi się z patologiami. Powstał nawet projekt nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Pojawiły się w nim nakaz odpowiedniego oznaczania produktów (chodzi o to, by łatwo można było odróżnić suplement od leku), ograniczenia w reklamie, a także opłaty za rejestrację nowych produktów, z których pieniądze miały być spożytkowane na kontrolę jakości już istniejących. Projekt zawierał także kary za nieprzestrzeganie przepisów. Wynosiły one nawet do 20 mln zł (czytaj również: Sprzedawca suplementu naraża życie i zdrowie swoich klientów?).

REKLAMA

Jednak projekt trafił do szuflady. Ostatnie stanowisko resortu w jego sprawie jest z marca tego roku. Czytamy w nim, że „w 2017 r. podjęto prace legislacyjne nad wprowadzeniem zmian do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Wymagają one jednak szczegółowej analizy uwzględniającej zarówno oczekiwania i cele, którym mają służyć, jak i główne zasady prawa unijnego. Obecnie trwają konsultacje wewnętrzne w tym obszarze”.

REKLAMA

Brak odpowiedniej kontroli

W sprawie rynku suplementów diety wypowiedzieli się także prawnicy (czytaj również: Wyniki badania: witaminy i suplementy diety to strata pieniędzy). Przyznają oni, że nowe przepisy są potrzebne, a obecne są pełne wad. Jak mówi Juliusz Krzyżanowski, adwokat w kancelarii Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy, nie ma kontroli organów inspekcji sanitarnej nad rynkiem suplementów diety. A to prowadzi do tego, że pojawiają się na nim produkty wątpliwej jakości, często niebezpieczne dla nieświadomych konsumentów.

Po drugie regulacje w zakresie reklamy suplementów diety są szczątkowe, a sankcje związane z bezprawnym działaniem nie wystarczają do zniechęcenia nieuczciwych przedsiębiorców. Głównym grzechem takich przekazów marketingowych jest różnego rodzaju wprowadzanie w błąd. Na przykład przypisuje się suplementom diety właściwości, których nie posiadają. W efekcie ludzie często odstawiają leki na rzecz suplementów.

Poprawki w rejestrze zgłaszania

Z kolei Michał Tracz, radca prawny w praktyce life sciences kancelarii Domański Zakrzewski Palinka dodał, że część postulatów, które są dyskutowane od lat, można byłoby wdrożyć. – Przykładem jest reforma rejestru produktów zgłaszanych do Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Mógłby on stanowić bardzo ważną bazę aktualnej wiedzy o specyfikach, które są objęte nadzorem inspekcji sanitarnej, zwłaszcza w kontekście olbrzymiej liczby produktów w internecie – twierdzi ekspert.

Jego zdaniem także sam proces powiadamiania GIS o nowych produktach od lat wiąże się z wątpliwościami prawnymi. Dotyczą one np. tego, na jakim etapie przedsiębiorca może odwołać swoje produkty. Klarowna możliwość odwołania już od rozstrzygnięcia GIS prowadziłaby szybciej do konkluzji, czy produkt spełnia wymagania (czytaj również: Witaminy i składniki mineralne w suplementach – nowe wytyczne).

REKLAMA

Źródło: IK/serwisy.gazetaprawna.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

6 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Suplementy wątpliwej jakości są podstawą do utraty wiarygodności farmaceuty. Czy NIA cokolwiek w tej kwestii zrobiła?
E tam. Każdy "znający się" powie, że sprzedaż suplementów, najlepiej marki własnej, jest dbaniem o dobro pacjenta. Bo jak inaczej nazwać to że pacjent kupuje leki na serducho, a farmaceuta mu proponuje kilka suplementów do sprzedaży komplementarnej, które przecież mają jedynie posłużyć zdrowiu pacjenta?
no co Ty przecież suplementy marki własnej to pierwszej klasy specyfiki priorytetowe
No właśnie o tym mówię. Przecież wiadomo, że to najlepsze jakościowo produkty na rynku.

Powiązane artykuły

Probiotyki pomocne w zaburzeniach psychicznych Probiotyki pomocne w zaburzeniach psychicznych

Naukowcy z Szanghaju przeprowadzili badania dotyczące wpływu mikroflory jelitowej na stan psychiczny...

Suplementy diety i Główny Inspektor Sanitarny Suplementy diety i Główny Inspektor Sanitarny

Na spotkaniach Zespołu ds. Suplementów Diety, jakie odbyły się w maju i czerwcu tego roku, jego czło...

Co czwarty suplement diety ma skład niezgodny z deklaracją producenta Co czwarty suplement diety ma skład niezgodny z deklaracją producenta

Jak informuje Gazeta Prawna, Narodowy Instytut Leków dokładnie przeanalizował 50 najpopularniejszych...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz