REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Uchwały Zespołu ds. Suplementów Diety nie stanowią źródła prawa

19 sierpnia 2019 10:14

Działający przy Głównym Inspektorze Sanitarnym Zespół ds. Suplementów Diety określił maksymalne ilości witaminy C, witaminy A, kwasu foliowego, niacyny, manganu czy cynku w zalecanej dziennej porcji w suplementach diety. Jakie konsekwencje rodzi to dla producentów tego typu preparatów?

(fot. Shutterstock).
Uchwały Zespołu nie stanowią źródła prawa powszechnie obowiązującego i są dokumentem pomocniczym w formie wytycznych (fot. Shutterstock)

11 czerwca odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Suplementów Diety Rady Sanitarno-Epidemiologicznej. Wypracowano na nim stanowiska dotyczące maksymalnych dawek witamin i składników mineralnych w suplementach diety. Eksperci w toku dyskusji określili Zespół  maksymalną ilość witaminy C, witaminy A, kwasu foliowego, niacyny, manganu oraz cynku w zalecanej dziennej porcji w suplementach diety (czytaj więcej: Witaminy i składniki mineralne w suplementach – nowe wytyczne).

W połowie lipca do ministerstwa zdrowia wpłynęła interpelacja posłów Pawła Skuteckiego, Pawła Szramki, Macieja Masłowskiego, dotycząca uchwał Zespołu ds. Suplementów Diety. Pytali oni m.in. jaką moc prawną mają uchwały Zespołu ds. Suplementów Diety. Odpowiedzi na interpelację udzieliła niedawno wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko.

REKLAMA

– Zespół do spraw Suplementów Diety jest organem opiniodawczo-doradczym Głównego Inspektora Sanitarnego, do zadań którego należy m.in. wsparcie merytoryczne i naukowe przy wyjaśnianiu okoliczności dotyczących produktów objętych powiadomieniem, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252). W obowiązującym porządku prawnym uchwały Zespołu nie stanowią źródła prawa powszechnie obowiązującego i są dokumentem pomocniczym w formie wytycznych, którymi kierują się organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie oceny prawidłowości kwalifikacji produktów do grupy suplementów diety – informuje Szczurek-Żelazko.

REKLAMA

Co jeśli suplement przekracza wskazane poziomy

Ministerstwo zdrowia wskazuje, że w przypadku, gdy podmiot działający na rynku spożywczym powiadomił o wprowadzeniu do obrotu suplementu diety, w którym poziom witamin lub składników mineralnych przekracza poziom określony w uchwale konieczne jest, zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia, przeprowadzenie przez Głównego Inspektora Sanitarnego postępowania wyjaśniającego (czytaj więcej: Problemy sieci aptek z marką własną… Spółka wstrzymuje i wycofuje swoje produkty).

Według art. 32 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia „w przypadku podejrzenia, że środek spożywczy, o którym mowa w art. 29 ust. 1, niespełniający wymagań określonych dla tego środka, znajduje się w obrocie, właściwy państwowy powiatowy lub graniczny inspektor sanitarny podejmuje decyzję o czasowym wstrzymaniu wprowadzania tego środka spożywczego do obrotu lub wycofaniu z obrotu do czasu zakończenia postępowania, o którym mowa w art. 30 ust. 1”.

Józefa Szczurek-Żelazko podkreśla, że całkowitą odpowiedzialność za jakość zdrowotną środka spożywczego wprowadzanego do obrotu oraz treść informacji umieszczonych na jego opakowaniu lub prezentacji i reklamie ponosi producent bądź przedsiębiorca wprowadzający środek spożywczy do obrotu. Bieżący nadzór nad przestrzeganiem przez podmioty funkcjonujące na rynku spożywczym wymagań prawa żywnościowego sprawują zgodnie z kompetencjami terenowe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (czytaj również: Wyniki badania: witaminy i suplementy diety to strata pieniędzy).

– Uchwały podejmowane przez Zespół ds. Suplementów Diety mogą stanowić źródło informacji i wsparcie merytoryczne w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez organy urzędowej kontroli żywności, w tym w zakresie prawidłowości kwalifikacji danego produktu do kategorii suplementów diety. Co istotne, wydane uchwały w znacznej mierze potwierdzają prawidłowość dotychczasowej praktyki Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie wszczynanych postępowań wyjaśniających i zapewniają jednolite podejście odnośnie analizowanych powiadomień o wprowadzeniu po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów zaliczanych do grupy suplementów diety – informuje Szczurek-Żelazko.

REKLAMA

Po co powstają uchwały?

Głównym celem opracowanych uchwał jest przedstawienie transparentnych kryteriów dotyczących kwalifikacji produktów jako suplementów diety, edukacja przedsiębiorców oraz konsumentów. Przedmiotowe uchwały zawierają zatem rekomendacje dla branży i z założenia powinny służyć samokontroli rynku (czytaj również: Prawie 80% Polaków regularnie sięga po suplementy diety).

W skład Zespołu wchodzą pracownicy naukowi mający kompetencje i wieloletnie doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, żywienia, farmacji i medycyny. Członkowie Zespołu do spraw Suplementów Diety posiadają wiedzę ekspercką w zakresie dostępnych danych naukowych, w tym publikacji krajowych i międzynarodowych, dzięki czemu służą wsparciem merytorycznym podczas współpracy z komórkami organizacyjnymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Eksperci dokonują oceny/ewaluacji uchwał na podstawie aktualnych danych naukowych (wyniki badań, piśmiennictwo), opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, doświadczeń innych krajów, a także dokumentów organów Unii Europejskiej.

Źródło: ŁW/sejm.gov.pl
©MGR.FARM

i32673-o1
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Rynek suplementów to Dziki Zachód Rynek suplementów to Dziki Zachód

Anonimowa pracowniczka firmy farmaceutycznej w rozmowie z Gazetą.pl przyznała, że firmy produkujące ...

Sprzedawca suplementu naraża życie i zdrowie swoich klientów? Sprzedawca suplementu naraża życie i zdrowie swoich klientów?

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga na reklamę suplementu diety, którego stosowanie ma rzekomo....

Witamina D zmniejsza ryzyko śmierci z powodu nowotworu o 16% Witamina D zmniejsza ryzyko śmierci z powodu nowotworu o 16%

Suplementacja witaminy D jest zalecana w celu poprawy funkcjonowania układu mięśniowo-szkieletowego....

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz