REKLAMA
czw. 25 stycznia 2024, 08:01

Opieka farmaceutyczna zamiast receptury aptecznej. Postulat aptekarzy…

Po ostatnich zmianach w zasadach refundacji leków recepturowych, coraz częściej pojawiają się głosy o nieopłacalności prowadzenia receptury aptecznej. Niektórzy farmaceuci chcieliby izby recepturowe dostosować do świadczenia opieki farmaceutycznej, a wykonywanie leków recepturowych zlecać innych aptekom…

Farmaceuta w ramach receptury aptecznej przygotowuje lek recepturowy rozcierając w moździerzu tabletki.
Farmaceuci chcieliby zamienić izby do wykonywania receptury aptecznej na gabinety do świadczenia opieki farmaceutycznej (fot. Shutterstock)

Od 2001 roku, gdy w życie weszła ustawa Prawo farmaceutyczne, w każdej nowo otwartej aptece musi znajdować się izba recepturowa. Apteki te są też zobligowane do wykonywania leków recepturowych. W praktyce realizowanie tego obowiązku wygląda jednak różnie. Wysoki koszt utrzymania receptury oraz niska opłacalność wykonywania tego typu leków sprawiają, że w środowisku pojawiają się pomysły na modyfikację receptury aptecznej.

Z raportu, który w 2020 roku opublikował Narodowy Fundusz Zdrowia wynika, że na około 13 000 aptek funkcjonujących w naszym kraju, w 2019 roku dokładnie 10 354 realizowały recepty na leki recepturowe. Jednocześnie od lat systematycznie maleje liczba leków recepturowych przepisywanych przez lekarzy.

W kwietniu ubiegłego roku na temat receptury aptecznej debatowała Rada Pacjentów przy Ministrze Zdrowia. Głos w tej sprawie zabrała m.in. profesor Małgorzata Sznitowska – Kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wskazywała ona, że pacjenci stykają się z problemem utrudnionego dostępu do zaordynowanych przez lekarza leków recepturowych. Proponowała rozwiązanie problemu poprzez utworzenie laboratoriów galenowych wykonujących leki recepturowe na zlecenie aptek lub sformalizowanie umów pomiędzy aptekami na wykonywanie na zlecenie leku recepturowego.

Proponowano też rozwiązanie polegające na obowiązku wskazania pacjentowi przez aptekarza apteki, w której może zrealizować receptę (baza apteczna). Inne z omawianych rozwiązań to wprowadzenie czytelnego oznakowania aptek, które faktycznie wykonują leki recepturowe. Proponowano również zmianę art. 95 ustawy – prawo farmaceutyczne, która spowodować mogłaby wyłączenia leku recepturowego z określonych aptek.

Farmaceuci chcą zmiany receptury

Okazuje się, że temat ten będzie przedmiotem obrad także podczas najbliższego Krajowego Zjazdu Aptekarzy. Ten rozpocznie się już 26 stycznia w Warszawie. Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska przygotowała projekt uchwały zjazdowej, która ma zobligować Naczelną Radę Aptekarską do opracowania zmian w tym zakresie.

Zmiany te mają polegać na:

a)     umożliwieniu aptekom ogólnodostępnym zlecania wykonania leków recepturowych i aptecznych w innych aptekach (prowadzonych przez inne podmioty) – na podstawie umowy / alternatywnie: umożliwienie transakcji kupna – sprzedaży leków recepturowych i aptecznych pomiędzy aptekami;

b)     zwolnieniu aptek z obowiązku posiadania izby recepturowej oraz urządzeń umożliwiających sporządzanie leków w postaciach farmaceutycznych;

c)     umożliwieniu aptekom przeznaczenia izby recepturowej na potrzeby przeprowadzania w aptece ogólnodostępnej szczepień ochronnych lub świadczenia opieki farmaceutycznej;

NRA miałaby przygotować propozycje i podjąć aktywne działania w zakresie uchwalenia wspomnianych zmian. Szczególnie w treści rozporządzeń wydawanych przez Ministra Zdrowia na podstawie art. 97 ust. 5 oraz art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r Prawo farmaceutyczne.

Opieka farmaceutyczna zamiast receptury aptecznej

W ocenie autorów propozycji zmiany, jest ona szansą na wygospodarowanie w aptece przestrzeni, którą można dostosować do świadczeń opieki farmaceutycznej.

– Zmiana charakteru apteki i pracy farmaceuty w kierunku świadczenia usług (w tym doradczą w procesie farmakoterapii)  musi się wiązać ze zmianą wymogów dotyczących pomieszczeń aptecznych. Zmiana roli farmaceuty nie może być oddzielona od zmiany charakteru apteki, w obrębie której nie przewiduje się przestrzeni do świadczenia opieki. Tylko profesjonalnie przygotowana przestrzeń pozwala na zapewnienie pacjentowi intymności oraz stawia w jego oczach farmaceutę jako profesjonalistę – czytamy w uzasadnieniu.

Autorzy propozycji zwracają też uwagę, że w wielu aptekach leki recepturowe nie są obecnie wykonywane lub wykonywane sporadycznie. Wśród przyczyn można wymienić: wysoki koszt przygotowania receptury, brak recept na leki recepturowe, niska wycena wykonania leku.

– Dodatkowo obecne zmiany skutkujące ryzykiem wysokiej dopłaty pacjenta do leku recepturowego mogą dalej skłaniać do rezygnacji pacjentów z zakupu takich leków, lekarzy do szukania alternatywy w postaci gotowych produktów, a farmaceutów do czasochłonnego poszukiwania surowców mieszczącego się w limicie narzuconym przez NFZ. Nie wykonywanie leków recepturowych stanowi również przeszkodę w prowadzeniu praktyk i stażów dla studentów farmacji – czytamy w uzasadnieniu.

Propozycja zmian w tym zakresie nie ogranicza dostępności pacjentów do leków recepturowych. A to dlatego, że umożliwienie przyjmowania recept na leki recepturowe, w każdej aptece przy jednoczesnym skupieniu wykonywanej na zlecenie receptury w wybranych aptekach na określonym obszarze pozwoli na zwiększenie dochodu takiej wyspecjalizowanej apteki, poprawę jakości leku, zapewnienie większego asortymentu.

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]