REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Pacjent bez leku, aptekom grożą wysokie kary – świat po 9 lutego

30 stycznia 2019 13:28

Jak donosi Gazeta Wyborcza, rychłe wejście w życie dyrektywy fałszywkowej może doprowadzić do paraliżu w aptekach. Aptekarze będą musieli sprawdzić, czy wydawany lek nie jest podróbką. Jednak może się okazać, że produktu oznakowanego kodem 2D nie ma jeszcze w bazie. Co wtedy?

Kary dla aptek wyniosą maksymalnie 20 000 zł i zaczną obowiązywać od 1 lipca 2020 roku (fot. Shutterstock)
Mogą pojawić się problemy ze skanowaniem leków z kodem 2D, których nie ma jeszcze w bazie (fot. Shutterstock)

Dyrektywa fałszywkowa, która w Polsce zacznie obowiązywać od 9 lutego 2019 r., ma na celu walkę z podróbkami leków. Jednak jej wprowadzenie może wiązać się z wieloma kłopotami – tak dowodzi w swoim artykule Judyta Watoła, dziennikarka GW (czytaj więcej: Fałszowanie leków to ogromny, bardzo opłacalny biznes).

Obowiązek skanowania kodu 2D

Według Światowej Organizacji Zdrowia w globalnej skali fałszywe leki mogą stanowić około 10% rynku. Aby uwolnić Europę od fałszywek, wszystkie opakowania leków wypuszczane na rynek po 9 lutego mają mieć niepowtarzalny identyfikator w postaci kodu 2D i elementów wskazujących, czy pudełko było otwierane.

REKLAMA

Producenci, wypuszczając partię leku na rynek, będą musieli wysłać kody umieszczone na opakowaniach do ogólnoeuropejskiej bazy. Hurtownie, nim wyślą lek do apteki, będą musiały sprawdzać, czy kod z opakowania jest w bazie. Na końcu apteka będzie skanować kod z opakowania przed wydaniem leku pacjentowi.

REKLAMA

Nie wszystkie leki są w bazie

Wprowadzaniem tego systemu u nas zajmuje się Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków, czyli KOWAL. Wysłała już do ponad 16 tys. aptek i hurtowni certyfikaty umożliwiające im dostęp do bazy. Na razie nie wiadomo, ile z nich z tego skorzystało.

Problem polega na tym, że wielu producentów już od jakiegoś czasu wypuszcza na rynek partie swoich leków w nowych opakowaniach, opatrzonych kodem 2D. Jednak nie ma tych kodów jeszcze w bazie. Zatem bardzo możliwe, że aptekarz będzie miał w ręku prawdziwy lek, a nie fałszywkę, ale po zeskanowaniu kodu okaże się, że nie ma go w bazie. Wówczas wyświetli się alert, a zgodnie z dyrektywą takiego leku nie wolno wydać. Obecnie na szybo producenci starają się uzupełnić bazę.

Ogromne kary dla aptek

Projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia przewiduje, że karę w wysokości 500 000 zł za nie zastosowanie się do przepisów dyrektywy. To absurd, który może kosztować aptekę nawet bankructwo. Środowisko aptekarzy jest tym oburzone. Jak pisze J. Watoła, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska napisała do ministra zdrowia, by wymyślił jakieś rozwiązanie, które umożliwi pacjentom dostęp do leków. Ministerstwo nie odpowiedziało, choć do 9 lutego czasu pozostało niewiele. Za to KOWAL wydał 28 stycznia komunikat. Poinformował w nim, że jeśli nawet dla leku wprowadzonego do obrotu przed 9 lutego pojawi się alert, to należy go potraktować jako „fałszywie dodatni” i wydać takie opakowanie choremu (czytaj więcej: Alert fałszywie dodatni? Szykuje się zamieszanie w aptekach po 9 lutego…).

Problem w tym, że na opakowaniach nie ma informacji, kiedy weszły do obrotu. Tymczasem KOWAL uprzedza w swoim komunikacie: „Każdy przypadek alertu fałszywie dodatniego będzie jednak analizowany, a w sytuacji potwierdzenia prawdopodobieństwa sfałszowania przekazany organom Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej”. Zatem nadal zarówno aptekarze, jak i pacjenci mają się czego obawiać (czytaj więcej: KOWAL: Do alertów będą przypisane komunikaty).

REKLAMA

Gazeta Wyborcza wystosowała do Ministerstwa Zdrowia wiele pytań, chociażby na temat skanowania szczepionek w poradniach, oraz tego, dlaczego ze wszystkim tak się spóźnia i czy nie boi się paraliżu aptek po 9 lutego. Jak na razie nie doczekano się odpowiedzi.

Źródło: IK/wyborcza.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Armagedonu w aptekach nie ma. Tylko dzięki samowoli aptekarzy? Armagedonu w aptekach nie ma. Tylko dzięki samowoli aptekarzy?

Miniona sobota miała być sądnym dniem dla farmaceutów i pacjentów. 9 lutego w aptekach ruszył system...

System PLMVS: Certyfikacja apteki niezbędna do 9 lutego 2019 System PLMVS: Certyfikacja apteki niezbędna do 9 lutego 2019

Kiedy rozpocznie się i jak będzie przebiegać certyfikacja aptek niezbędna do podłączenia do systemu ...

Nowe prawo farmaceutyczne to zaproszenie dla Chińczyków? Nowe prawo farmaceutyczne to zaproszenie dla Chińczyków?

Ministerstwo zdrowia opublikowało kilka dni temu kolejną nowelizację Prawa farmaceutycznego. Eksperc...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz