REKLAMA
Magazyn mgr.farm

PASMI: podatek od reklam suplementów to dyskryminacja

16 stycznia 2020 14:27

Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty jest kolejnym organem, który jest przeciwny wprowadzeniu ustawy, która przewiduje nałożenie tzw. podatku od cukru, a także od sprzedaży alkoholi o małej pojemności oraz reklamy suplementów diety. PASMI zarzuca, że takie regulacje to dyskryminacja suplementów diety.

Jak wskazała Ewa Jankowska, Prezes PASMI, ustawa wprowadzając podatek od reklam suplementów diety, ma charakter stricte fiskalny (fot. Shutterstock).
Jak wskazała Ewa Jankowska, Prezes PASMI, ustawa wprowadzając podatek od reklam suplementów diety, ma charakter stricte fiskalny (fot. Shutterstock).

W Ministerstwie Zdrowia 9 stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie poświęcone projektowi ustawy wprowadzającego podatek m.in. od reklamy suplementów diety. W spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele resortu zdrowia, organizacje stowarzyszające producentów suplementów diety oraz nadawcy telewizyjni i przedstawiciele handlu oraz dystrybucji. Uczestnicy spotkania zakwestionowali propozycję nałożenia opłaty za reklamę suplementów w celu promowania prozdrowotnych wyborów żywieniowych. Podkreślano również dyskryminujący charakter tej regulacji (czytaj również: ZPP: „podatek od cukru” to kolejny pomysł na dziurę w budżecie).

Ważne są wpływy do budżetu, a nie zdrowie

Jak wskazała Ewa Jankowska, Prezes PASMI, ustawa wprowadzając podatek od reklam suplementów diety, ma charakter stricte fiskalny mający na celu zasilenie budżetu państwa. Jej zdaniem to rozwiązanie nie realizuje celu, jakim jest poprawa prozdrowotnych zachowań konsumentów (czytaj również: Reklamodawcy suplementów diety będą płacić 10% podatku).

REKLAMA

Projekt podnosi natomiast opłaty, wprowadza wielokrotne opodatkowanie, co w zdecydowany sposób negatywnie wpływa na rynek suplementów diety, dyskredytując w zupełności tę kategorię żywności. „W związku z powyższym PASMI postuluje o wykreślenie art. 6 projektu ustawy w całości, w celu wyeliminowania z porządku prawnego przepisu prowadzącego do dyskryminacji suplementów diety oraz uwzględnienie w art. 7 projektu ustawy wyłączenia suplementów diety spod opłat od środków spożywczych w postaci napojów zawierających substancje o właściwościach słodzących i aktywnych’’ – mówi E. Jankowska.

REKLAMA

Argumenty przeciw

Stanowisko PASMI zostało poparte m.in. następującymi argumentami:

 • niezgodność projektu z Konstytucją RP;
 • wątpliwy charakter zaproponowanej w projekcie „opłaty”;
 • naruszenie równowagi rynku oraz swobodnego przepływu usług;
 • dyskryminacja wobec innych towarów i usług w obrocie wewnątrzkrajowym, stawiając suplementy diety na równi z produktami o wysokiej zawartości cukru i z alkoholem;
 • dyskryminacja podmiotów uczestniczących w świadczeniu usługi będącej reklamą suplementów diety względem innych podmiotów; wybiórcze nałożenie opłaty na wybrany sektor rynku spożywczego;
 • dyskryminacja z uwagi na selektywność wybranych form reklamy;
 • konieczność notyfikacji proponowanych przepisów do Komisji Europejskiej.

Źródło: IK/PASMI

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Jaka dyskryminacja? Producentów i tak stać na reklamy takiego badziewia że głowa mała. Przynajmniej trochę kasy wpadnie.

Powiązane artykuły

Rynek suplementów to Dziki Zachód Rynek suplementów to Dziki Zachód

Anonimowa pracowniczka firmy farmaceutycznej w rozmowie z Gazetą.pl przyznała, że firmy produkujące ...

Witamina D może spowolnić rozwój cukrzycy typu 2. Witamina D może spowolnić rozwój cukrzycy typu 2.

Kanadyjscy badacze twierdzą, że suplementacja witaminą D może spowalniać postępy cukrzycy typu 2. u ...

Tabletki z cynkiem chronią przed koronawirusem? Tabletki z cynkiem chronią przed koronawirusem?

W ostatnich dniach farmaceuci zanotowali ogromny wzrost zainteresowania preparatami zawierającymi cy...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz