PASMI Związek Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty” 12 czerwca 2019 r. na Walnym Zgromadzeniu Członków wybrał Zarząd i Radę Generalną w kadencji 2019–2022. Kto wszedł w ich skład?...
Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty apeluje o możliwość umieszczania dodatkowych zabezpieczeń na opakowaniach leków bez recepty. Od 9 lutego takie zabezpieczenia będą musiały mieć wszystkie p...