REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Po wyroku NSA 5 tysięcy aptek nie ma wymaganego personelu?

8 marca 2019 11:23

Naczelny Sąd Administracyjny odrzucając skargę kasacyjną skontrolowanego przez inspekcję farmaceutyczną przedsiębiorcy potwierdził, że w aptece każdorazowo na zmianie musi być obecny farmaceuta, który posiada 5-letni staż pracy lub 3-letni w przypadku posiadania specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej. Zdaniem ZAPPA to zupełnie zmienia obraz rynku aptecznego w Polsce…

Jeśli chodzi o asystentów, to od ubiegłego roku działa Rejestr Asystentów Medycznych, dzięki któremu mogą oni w imieniu lekarzy wystawić e-zwolnienie i e-receptę (fot. Shutterstock).
Zdaniem ZAPPA apteki nie będą zatrudniać farmaceutów nieuprawnionych do samodzielnej pracy, albo będą im płacić pensje techników (fot. Shutterstock)

Dokładnie 20 lutego zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który potwierdził, że w godzinach czynności apteki, musi być w niej zawsze obecny farmaceuta spełniający wymogi niezbędne do objęcia stanowiska kierownika. Oznacza to, że musi posiadać 5 lat stażu pracy lub 3 lata stażu pracy oraz specjalizację z farmacji apteczne (czytaj więcej: W aptece musi zawsze być farmaceuta z uprawnieniami kierownika).

Sprawa dotyczyła skargi kasacyjną przedsiębiorcy prowadzącego aptekę, w której stwierdzono szereg uchybień. Jedno z nich polegało na braku obecności w aptece farmaceuty, o którym mowa w art. 88 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne. Zdaniem przedsiębiorcy inspekcja farmaceutyczna dopuściła się nadinterpretacji przepisów w tym zakresie. Uważał, że w godzinach czynności apteki faktycznie powinien być w niej obecny farmaceuta. Jednak jego zdaniem nie musi on mieć 5-letniego stażu pracy lub 3-letniego w przypadku posiadania specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej. Sąd nie podzielił tej opinii. Najpierw Wojewódzki Sąd Administracyjny podtrzymał decyzje Inspekcji Farmaceutycznej, a niedawno Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę kasacyjną w tej sprawie.

REKLAMA

– Sąd podkreśla cechy, jakie musi spełniać osoba, która pełnić ma funkcje zastępcy kierownika apteki są one tożsame z wymaganiami przewidzianymi dla kierownika, a więc związane są zarówno z jego wykształceniem, jak i doświadczeniem, zgodnie z art. 88 ust. 1 i 2 u.p.f. Ponadto należy wskazać, że zastępca kierownika apteki nie może być dobrany w sposób abstrakcyjny względem samej apteki. Musi on pozostawać z nią w określonym stosunku prawnym. Będzie się to wyrażało w zawartej pomiędzy podmiotem prowadzącym aptekę a farmaceutą umowie o pracę lub inną umowie o charakterze cywilnoprawnym – czytamy w orzeczeniu WSA w Warszawie.

REKLAMA

Młodzi farmaceuci nie mogą sami zostać w aptece?

W środowisku zawrzało po tej informacji. Okazuje się, że wiele aptek fizycznie nie jest w stanie spełnić wymogu przewidzianego w Prawie farmaceutycznym.

– Wobec takiej interpretacji Naczelnego Sądu Administracyjnego, dotychczasowe statystyki MZ, według których w Polsce na aptekę przypadało 1,79 farmaceuty uprawnionego do samodzielnej pracy są już nieaktualne. Po korekcie mamy 1,45 uprawnionego farmaceuty na aptekę, czyli zasób farmaceutów na nieco ponad 8 tys. poprawnie działających aptek. Oznacza to, że dla 5 tys aptek brakuje podstawowego personelu, co za tym idzie, że działają one niezgodnie z prawem – komentuje sprawę Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek.

Zdaniem ZAPPA okazuje się też, że farmaceuta z dyplomem posiada pełnię uprawnień do pracy w aptece w każdym kraju UE, z wyjątkiem Polski.

– U nas musi pracować 5 lat, żeby uprawnienia nabyć, choć przy obecnym niskim poziomie rentowności, apteki nie będą zatrudniać farmaceutów nieuprawnionych do samodzielnej pracy, albo będą im płacić pensje techników. To zrodzi kolejne problemy. Potrzebna jest zatem szybka korekta art. 88.1 PF. Czekamy na reakcję MZ – mówi Marcin Wiśniewski, założyciel ZAPPA.

REKLAMA

Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że na przeciągną polską aptekę przypada średnio 1,78 farmaceuty (czytaj więcej: Gdyby inspektorzy egzekwowali ten przepis, już dziś nawet połowę aptek należałoby zamknąć).

Źródło: ŁW/ZAPPA

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

35 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

"Zdaniem ZAPPA okazuje się też, że farmaceuta z dyplomem posiada pełnię uprawnień do pracy w aptece w każdym kraju UE, z wyjątkiem Polski." Czy farmaceuta z PWZ nie ma uprawnień do pracy w aptece w Polsce ? ZAPPA powinna sprostować tą informację bo wprowadza w błąd. "– U nas musi pracować 5 lat, żeby uprawnienia nabyć, choć przy obecnym niskim poziomie rentowności, apteki nie będą zatrudniać farmaceutów nieuprawnionych do samodzielnej pracy, albo będą im płacić pensje techników. To zrodzi kolejne problemy. Potrzebna jest zatem szybka korekta art. 88.1 PF. Czekamy na reakcję MZ – mówi Marcin Wiśniewski, założyciel ZAPPA." A to jest już dramat i skandal. Musi przepracować 5 lat aby nabyć uprawnienia kierownika a nie uprawnienia do samodzielnej pracy a to jest różnica. Jaka szybka korekta !!! Pan Wiśniewski wprowadza opinię publiczną w błąd?
Proszę przeczytać artykuł dotyczący tego wyroku NSA. Pan Wiśniewski nie wprowadza opinii publicznej w błąd. W pierwszym cytowanym zdaniu mówi o "pełni uprawnień do pracy w aptece" a nie w ogóle do pracy w aptece (do czego uprawnienia - w jakimś stopniu - mają również technik albo stażysta). Potrzeba 5 lat na uzyskanie uprawnień do samodzielnej pracy (żeby zostać samodzielnie w aptece choćby na chwilę bez nadzoru kierownika) i równocześnie do zostania kierownikiem. Czyli w tej chwili: 5 lat (prawie) nic - po magicznej barierze 60 miesięcy - od razu można wszystko.
Czy osoba z PWZ nie posiada " pełnych " uprawnień do pracy w aptece ? 5 lat jest potrzebne do NADZORU nad apteką a to jest różnica. "Czyli w tej chwili: 5 lat (prawie) nic – po magicznej barierze 60 miesięcy – od razu można wszystko."- co to znacz to "nic"?
To znaczy dokładnie tyle,że nie jest potrzebny w aptece magister bez 5 letniego stażu lub 3 letniego ze specjalizacją.Pani doskonale wie o co chodzi.
Dlaczego nie jest potrzebny? Może czas na to aby za pierwszym stołem w końcu stał farmaceuta.
Jak na razie,zgodnie z prawem, nie musi.A skoro nie musi to znaczy,że magister bez kwalifikacji kierowniczych będzie zbędnym kosztem.Zgodnie z prawem.
Co zrobić aby nie był zbędnym kosztem? Nadać uprawnienia kierownicze wszystkim po stażu, gdyż lepszy, obecny w aptece farmaceuta bez doświadczeń niż kierownik na papierze.
Pani ma już chyba uprawnienia ? A co do reszty to ja osobiście uważam,że wystarczyłoby utrzymać przepis w poprzednim brzmieniu lecz nieco zmodyfikowany.W aptece MUSI być ustanowiony kierownik, w czasie jej funkcjonowania magister z PWZ a na czas nieobecności dłuższej niż 30 dni MUSI być wyznaczony zastępca o uprawnieniach zgodnych z wymaganiami kierowniczymi.Pani oczywiście może się upierać przy swoim zdaniu.Z resztą chyba jakieś 20 lat temu,ktoś Mi opowiadał,że magister z PWZ mógł być kierownikiem bez względu na staż pracy.Widocznie tak mogło być.Ja wyznaję pogląd ,że do pełnienia tej funkcji potrzebne jest doświadczenie.A jak będzie-pewnie nijak.
Nadajmy uprawnienia do kierowania apteką wszystkim maturzystkom. Są młode, ładne i powabne oraz gdyż lepsza w aptece maturzystka niż farmaceuta ez doświadczenia na papierze.
" a na czas nieobecności dłuższej niż 30 dni MUSI być wyznaczony zastępca o uprawnieniach zgodnych z wymaganiami kierowniczymi." Dlaczego do 30 dni bez uprawnień a po 30 dniach z uprawnieniami ? Bo ?
Gdyż art 95 ust.4 pkt. 5 odnosi się do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki , które stanowi ,że : "§ 11. 1. Powierzenie zastępstwa kierownika apteki na okres dłuższy niż 30 dni wymaga powiadomienia w formie pisemnej wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i okręgowej izby aptekarskiej."Niektóre WIFy wymagają przy opiniowaniu stosownego oświadczenia od kandydata na kierownika apteki,że zawiadomi i wyznaczy ...na okres nieobecności dłuższej niż 30 dni.Przyjmując, bo uważam ten warunek za wystarczający ,że w aptece MUSI być obecny magister z PWZ a kierownik tylko 8h ...to wyznaczanie zastępcy na okres krótszy niż 30 dni jest zbędne.
Ale tu jest mowa o tym, że IF życzy sobie aby zgłosić im zastępstowo dłuższe niż 30dni. A ja się pytam dlaczego do 30dni kierownika apteki mógłby zastąpić farmaceuta nieposiadający uprawniań kierownika a w 31 dniu już nie.
"Przyjmując, bo uważam ten warunek za wystarczający ,że w aptece MUSI być obecny magister z PWZ a kierownik tylko 8h ...to wyznaczanie zastępcy na okres krótszy niż 30 dni jest zbędne." Jest zbędne gdyż 30 dniową nieobecność da się najspokojniej opanować po powrocie.31 dniową zapewne też ale skoro przepisy wspominają już o 30 dniach to uważam za zasadne by ten termin zachować.Można dalej rozpatrywać różne terminy-dlaczego tylko 7 dni na realizacje rec. z antybiotykiem ? A nie 8 ? A zwykłej 30 ? A nie 31 ? Ważniejsza jest dla mnie istota problemu, bo to jest faktycznie problem według mnie a nie rozmydlanie dyskusji o kwestie liczbowe.A teraz...8.03 jest...proszę wybaczyć ale idą wybrać sobie "torbę" ;D.
Bo trzeba czytać przepis ze zrozumieniem. Powyżej 30 dni należy powiadomić WIF o nieobecności kierownika. Poniżej 30 dni nie ma takiej konieczności. Proste? Proste!
Tak,trzeba czytać ze zrozumieniem.Pisałam o tym jak , według mnie, ten zapis powinien wyglądać i dlaczego uważam,że wyznaczenie z-cy winno być wymagane w wypadku nieobecności kierownika powyżej 30 dni a nie o tym co jest zapisane w rozporządzeniu.Jak widać nie jest to dla Ciebie takie proste.
Dziwne, że dopiero teraz doczytaliśmy ten przepis zgodnie z jego literą. Doprawdy. Mam wrażenie, że większość nie zna przepisów, w obrębie których funkcjonuje.
Taka uwaga - urlop macierzynski ma się nie wliczać w staż pracy, więc myślę, że statystycznie magistrów uprawnionych będzie jeszcze mniej niż 1,45 na aptekę...
Pan Wiśniewski ma rację farmaceutów z uprawnieniami kierownika jest za mało, ba, nawet farmaceutów z uprawnieniami do samodzielnej pracy w aptece też jest za mało. Nadzór otwierał apteki jak szalony 4 na czterech rogach skrzyżowania na 4 słupy + pięciu mgr dochodzących na 1/8 etatu, a teraz chce karać kierowników? A ukarać właściciela rzeźnika za nieprzestrzeganie prawa to nie łaska? Jak działa apteka na którą przypada 600 osób? Z czego jest finansowana? Po prostu trzeba się zastanowić czy jest za mało mgr czy za dużo aptek. A może otworzyć jeszcze 10 000 aptek (będzie 0,5 mgr na sztukę i wtedy pewnie problem yprawnień znknie.
Czy należy dostosować prawo do obecnej sytuacji (zmienić art.88.1 PF) czy dostosować aptekarstwo do obowiązującego od lat prawa?
WIFy otwierały jak szalone? NIE! To przedsiębiorcy Janusze biznesu otwierali apteki jak szaleni. Dla WIF sprawa jest prosta - wymagania muszą być takie i takie i należy się wydać zezwolenie. Kropka! Czy przedsiębiorca później będzie to prowadził zgodnie z prawem to już inna para kaloszy. Na dzień wydania zezwolenia wymagania spełniał.
Apteki nie spełniały wymagan na dzień otwarcia. Nie było zagwarantowanej obsady stosownie do godzin pracy. Czy mogę otworzyć przychodnię lekarska bez jednego lekarza?
Owszem spełniały! Widać że nigdy kolega apteki nie otwierał. Już przy składaniu papierów MUSISZ wskazać kierownika apteki. Do tego wskazujesz że apteka będzie otwarta max 8h dziennie i WIF może Ciebie cmoknąć bo MUSI wydać zezwolenie. To nie jest widzimisię inspektora czy otworzy czy nie bo tak stanowi przepis i on MUSI.
Która apteka jest dziś otwarta 8 h dziennie? Otwierali apteki na jednego kierownika, do tego często z łamaniem prawa- na różnych nipach z naruszeniem 1 %.
"Potrzebna jest zatem szybka korekta art. 88.1 PF. Czekamy na reakcję MZ " a jakie propozycje do czasu wejścia w życie tej ewentualnej zmiany ustawy ?
to jest punkt widzenia przedsiębiorcy prowadzącego aptekę. Jak on musi to jest źle, ale jak 1% mu się nie podoba to już tak ma być. Filozofia Kalego...
Panie Wiśniewski niech Pan mi wskaże korporację zawodową która walczy o obniżenie standardów świadczonych usług, bo Pan to proponuje!!!
Dokładnie tak. Równanie w dół. Nadal na aptekę przypada 1,79 farmaceuty, 1.45 to farmaceuci mający uprawnienia do nadzorowania apteki. Można uważać, że większość aptek, często w godzinach czynności nie spełnia podstawowych warunków prowadzenia apteki. Należy więc dostosować działalność apteki do obowiązującego prawa a nie dostosowywać prawo do kulejącej rzeczywistości.
Po co pytasz jak sam sobie odpowiadasz???
no i nie pykło, nie będzie taniego pracownika, bo absolwent Szczecina czy Opola o który tak się zabiega nie będą mogli sami zostać, a miałem jechać do Afryki do słonia strzelać. No trzeba zmienić prawo
Farmacja w Polsce to cyrk. 10 - 11 lat nauki i doświadczenia, żeby moc samemu zostać w aptece. To jest jakiś zart. Nigdzie na świecie tak to nie funkcjonuje.
po studiach sam w aptece chyba żart
No to jak? Zamykanko czy dalej prawo sobie, a życie sobie?
zamknąć, wdrożyć pełne ADA i zlikwidować sieci.....i będzie o.k.
Już o tym kiedyś pisałam. Zapowiada się jeszcze ciekawiej w związku z UOZ. Podobno projekt przewiduje, ze do pełnienia funkcji kierowniczej wymagana będzie specjalizacja, bądź studia podyplomowe. Skoro ten drugi magister zastępujący kierownika, bez względu na czas trwania jego nieobecności musi mieć uprawnienia kierownicze to rozumiem, że bez względu na długość stażu pracy, będzie musiał mieć powyższe kwalifikacje? Jeżeli nie, to będzie tyle samo wart co mgr po studiach?
Niestety polskie prawo jest tak skonstruowane, że pole do jego interpretacji jest szerokie. Potwierdza to tylko tezę, że Polska jest państwem prawników, a nie prawa. Nowa lub zmieniona konstytucja powinna dać jasne wytyczne, jak interpretować prawo (na czyją korzyść), bo takiej ilości niejednoznacznego prawa chyba nie da się zmienić. Znam przepis o obecności farmaceuty i zastępowaniu kierownika apteki, ale zawsze miałem skłonność do interpretowania go tak, że to farmaceuta z PWZ (bez wymogów co do stażu) powinien być obecny w aptece i zastępować kierownika (do 30 dni). Mam wrażenie, że tym razem to prawo próbuje się przerysować, tylko po to, żeby środowisko całkowicie zaczęło je ignorować. Niestety ustawa o zawodzie farmaceuty musi zostać wprowadzona jak najszybciej, bo okazuje się, że większość aptek w Polsce działa nielegalnie. W mętnej wodzie lepiej łowi się ryby...

Powiązane artykuły

Apteka „Pod Solankami” w Grudziądzu zamknięta na czas nieokreślony Apteka „Pod Solankami” w Grudziądzu zamknięta na czas nieokreślony

Znana już na całą Polskę apteka "Pod Solankami" została zamknięta na czas nieokreślony. W ubiegłym t...

Apteka bez magistra farmacji to coraz częstsze zjawisko… Apteka bez magistra farmacji to coraz częstsze zjawisko…

Mimo, że w godzinach otwarcia każdej apteki powinien być obecny farmaceuta, coraz częściej zdarza si...

Technik sam w aptece i źle wydany lek? Kolejny przypadek w Wielkopolsce… Technik sam w aptece i źle wydany lek? Kolejny przypadek w Wielkopolsce…

W ostatnim czasie coraz więcej mówi się o problemach kadrowych w polskich aptekach i ich funkcjonowa...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz