REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Pozbawienie farmaceuty możliwości ratowania życia nie jest racjonalne

17 maja 2019 14:49

Naczelny Sąd Administracyjny uzasadnił swój wyrok w sprawie obecności magistra farmacji z uprawnieniami kierownika w czasie pracy apteki (sygn. akt II GSK 5609/16). Komentarz do tego sformułował Krystian Szulc, radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Śląska Izba Apteczna przeprowadziła ankietę wśród farmaceutów na temat wyroku NSA, zgodnie z którym w godzinach czynności apteki musi być obecny magister farmacji posiadający uprawnienia kierownika apteki (fot. Shutterstock)
Naczelny Sąd Administracyjny uzasadnił swój wyrok w sprawie obecności magistra farmacji z uprawnieniami kierownika w czasie pracy apteki (fot. Shutterstock)

Jest to jednostkowy wyrok i nie ma bezpośredniego przełożenia na stosowanie prawa. Radca prawny katowickiej OIA negatywnie ocenia ten wyrok, mimo uzasadnienia (czytaj więcej: Jest uzasadnienie NSA! W aptece cały czas musi być farmaceuta o kwalifikacjach kierownika…).

Farmaceuta zapewniał dostępność leku

Zdaniem Krystiana Szulca być może sama skarga kasacyjna była niedoskonale sformułowana w zakresie wskazania skarżonego przepisu oraz jego wprowadzenia i stosowania. A przede wszystkim w kwestii wykazania, jak wprowadzono przepis i jaki był powód oraz zakres zmian. Ustawa – Prawo farmaceutyczne obowiązuje od 2002 roku (czytaj więcej: Jeden farmaceuta w kilku aptekach? Przepisy tego nie zabraniają). Już na początku jej obowiązywania powstała potrzeba nowelizacji. Ustawą z 30 sierpnia 2002 r. Prawo farmaceutyczne zostało znowelizowane. Nowelizacja była bardzo duża. Ważna zmiana art. 92 miała następującą treść:
„65) w art. 92, w art. 95 w ust. 3 oraz w art. 96 w ust. 2 i 3 użyty w różnych przypadkach wyraz „aptekarz” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „farmaceuta, o którym mowa w art. 88 ust. 1”.

REKLAMA

Jak widać zmiana nazewnictwa dotyczyła też art. 95 ust 3, który brzmiał: „3. Jeżeli w aptece ogólnodostępnej brak poszukiwanego produktu leczniczego, w tym również leku recepturowego, aptekarz powinien zapewnić jego nabycie w tej aptece w terminie uzgodnionym z pacjentem.”.

REKLAMA

Ta zmiana nie miała nic wspólnego z funkcją kierownika, wcześniej był aptekarz i tak pozostało. Obowiązek zapewnienia dostępności leku dla pacjenta spoczywał i spoczywa po zmianie na każdym farmaceucie. – Ustawodawca jest racjonalny i gdyby chciał, aby obowiązek zapewnienia dostępności leku dla pacjenta spoczywał tylko na kierowniku apteki, to taki zapis byłby wyraźnie zapisany w przepisie. Tak nie jest, a my nie powinniśmy zmieniać interpretacji zapisów ustawy na niekorzyść pacjenta i ograniczać w ten sposób uprawnienia farmaceutów – tłumaczy K. Szulc.

Nie należy ograniczać uprawnień

Zmiana nomenklatury dotyczyła też art. 96 ust. 2: „2. W przypadku nagłego zagrożenia zdrowia lub życia aptekarz może wydać bez recepty lekarskiej produkt leczniczy zastrzeżony do wydawania na receptę w najmniejszym terapeutycznym opakowaniu, z wyłączeniem środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów grupy I-R.”.

Jak dowodzi radca prawny, nie jest to racjonalne, by farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu był pozbawiony prawa ratowania zdrowia i życia ludzkiego. A także, by to prawo było zastrzeżone jedynie dla osoby posiadającej uprawnienia kierownika. Do 1 października 2002 r. mógł to wypisać każdy aptekarz, teraz farmaceuta. A po zmianie tylko farmaceuta posiadający uprawnienia kierownika apteki. Z prac nad ustawą nic takiego nie wynika (czytaj więcej: NIA chce zmian w przepisach o obecności farmaceuty w aptece).

Ustawodawca nie ograniczył prawa wykonywania zawodu farmaceuty do osoby posiadającej uprawnienia kierownika, nie zapisał tego. A domniemanie ograniczające prawo wykonywania zawodu farmaceuty nie powinno być dopuszczalne. Ustawodawca winien to wyraźnie zapisać, a tego nie zrobił. – W kontekście wyroku powstaje proste pytanie, czy gdyby farmaceuta był w punkcie aptecznym i nie miał stażu na kierownika, może wypisać receptę farmaceutyczną i ratować życie i zdrowie pacjenta? Odpowiedź jest tylko jedna: TAK, MOŻE – mówi radca prawny.

REKLAMA

Czekamy na inne wyroki NSA

Zmiana nomenklatury dotyczyła też art. 96 ust. 3:
„3. Fakt wydania produktu leczniczego, o którym mowa w ust. 2, aptekarz odnotowuje na sporządzanej recepcie farmaceutycznej; recepta farmaceutyczna powinna zawierać nazwę wydanego produktu leczniczego, dawkę, przyczynę wydania produktu leczniczego.” Ta zmiana miała charakter czysto semantyczny bez zmiany podmiotowej w zakresie sprzed 1 października 2002 r., tyle tylko, że aptekarz został zastąpiony farmaceutą, o którym mowa.

Krystian Szulc ma nadzieję, że ten wyrok zostanie skorygowany przez inne wyroki NSA w takich sprawach lub NSA odpowie na zapytanie w tej sprawie w uchwale, np.: 7 sędziów lub całej Izby.

Źródło: IK/katowice.oia.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

1."Nie należy ograniczać uprawnień... Jak dowodzi radca prawny, nie jest to racjonalne, by farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu był pozbawiony prawa ratowania zdrowia i życia ludzkiego." Czy obecność w aptece kierownika apteki lub jego zastępczy pozbawia , obecnego w aptece w tym samym czasie, innego farmaceuty posiadającego PWZ, wystawienia recepty farmaceutycznej ? 2. "Ustawodawca nie ograniczył prawa wykonywania zawodu farmaceuty do osoby posiadającej uprawnienia kierownika, nie zapisał tego." Zgadza się. "W kontekście wyroku powstaje proste pytanie, czy gdyby farmaceuta był w punkcie aptecznym i nie miał stażu na kierownika, może wypisać receptę farmaceutyczną i ratować życie i zdrowie pacjenta? Odpowiedź jest tylko jedna: TAK, MOŻE " Czy w aptece ogólnodostępnej farmaceuta, który nie ma stażu na kierownika, w momencie gdy w aptece jest obecny kierownik nie może wystawić recepty farmaceutycznej ?Odpowiedź jest tylko jedna: TAK, MOŻE PODOBNIE JAK W PUNKCIE APTECZNYM. 3. Mamy już 6 tys nieużytecznych farmaceutów , 5 tys aptek do zamknięci, przez co ograniczony dostęp do leków dla emerytów, teraz dochodzi zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego bo farmaceuta z PWZ w obecności, w aptece doświadczonego farmaceuty zostaje pozbawiony prawa do wystawienia recepty farmaceutycznej ? Robi się niebezpieczne.
Zastanawiam się co będzie w następnej manipulacji... to znaczy w następnym uzasadnieniu służącym do obalenia wyroku. Może §5.2. Rozp. w sprawie zapotrzeb......?

Powiązane artykuły

Godzina 16:05, a farmaceuty nie ma w aptece. Dlaczego? Godzina 16:05, a farmaceuty nie ma w aptece. Dlaczego?

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przeprowadził kontrolę doraźną w jednej z aptek. Ok...

Coraz mniej farmaceutów w aptekach. Dane GUS powinny niepokoić… Coraz mniej farmaceutów w aptekach. Dane GUS powinny niepokoić…

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące aptek i punktów aptecznych z końca 2018 roku. W...

Pozostawienie w aptece samego technika uniemożliwia jej prawidłowe funkcjonowanie Pozostawienie w aptece samego technika uniemożliwia jej prawidłowe funkcjonowanie

Podczas kontroli apteki w sobotę przez WIF okazało się, że nie ma w niej żadnego farmaceuty. Pracowa...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz