REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Jeden farmaceuta w kilku aptekach? Przepisy tego nie zabraniają

13 maja 2019 09:07

W polskim systemie prawnym brak jest przepisu, który zakazywałby farmaceucie jednoczesnej pracy w kilku aptekach. Przepisy zabraniają jedynie pełnienia funkcji kierownika w więcej niż jednej aptece. Przed podjęciem pracy u konkurencji może farmaceutę powstrzymać jednak klauzula o zakazie konkurencji…

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zawiadamia o przejściowej przerwie w dostępie do e-usług w dniach 28–29 września (fot. Shutterstock).
Umowa o zakazie konkurencji dla swojej ważności i skuteczności musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności (fot. Shutterstock)

Zarówno doktryna prawna, jak i orzecznictwo sądowe dopuszczają obecnie możliwość świadczenia przez farmaceutów pracy (usług) na innej podstawie niż umowa o pracę (dotyczy to również kierowników aptek). Ani przepisy ustawy z dnia 6 września 2011 r. Prawo farmaceutyczne, ani też ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich nie wprowadzają ograniczeń w zakresie formy zatrudnienia zarówno farmaceutów, jak i kierowników aptek (czytaj więcej: Chcą weryfikacji zatrudnienia farmaceutów w aptekach).

Farmaceutę można zatem zatrudnić w ramach umowy o pracę, ale również umowy cywilnoprawnej. Należy jednak pamiętać, żeby umowa cywilnoprawna była skonstruowana w taki sposób, aby nie naruszyć art. 22 § 1(2) kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków charakterystycznych dla stosunku pracy (czytaj więcej: Formy zatrudnienia farmaceutów – rodzaje umów. Różnice, wady i zalety).

REKLAMA

– Warto również zaznaczyć, że nadal obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wzoru prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych, w stanowiącym załącznik do tego rozporządzenia wzorze ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych, wskazuje, że określone części tabel należy wypełnić również w przypadku zatrudnienia na innej podstawie niż umowa o pracę. Należy zatem przyjąć, iż powołane wyżej rozporządzenie dopuszcza zatrudnienie na innej podstawie niż stosunek pracy – podkreśla Patrycja Dombrovska adwokat w Kancelarii Snażyk Korol Mordaka sp.k.

REKLAMA

Farmaceuta przypisany do jednej apteki? Tylko w przypadku klauzuli…

W artykule opublikowanym w najnowszym numerze magazynu MGR.FARM zwraca ona uwagę, że w polskim systemie prawnym brak jest przepisu szczególnego, który zakazywałby w zawodzie farmaceuty jednoczesnej pracy w kilku aptekach. Przepisy zabraniają jedynie pełnienia funkcji kierownika w więcej niż jednej aptece (czytaj więcej: Farmaceuta może być jednocześnie kierownikiem apteki i działu farmacji szpitalnej?). Czy można zatem „zmusić” farmaceutę by jednocześnie nie podejmował pracy u konkurencji?

Zdaniem Patrycji Dombrovskiej w takich sytuacjach zastosowanie znajdują:

 • w przypadku umowy o pracę – przepisy ogólne prawa pracy, a dokładniej uregulowania dotyczące umownego zakazu konkurencji (kodeks pracy zawiera regulacje dotyczące zakazu konkurencji pracownika wobec pracodawcy),
 • w odniesieniu do umów cywilnych o świadczenie usług, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu (w tym np. samozatrudnienie lub kontrakt menedżerski niebędący umową o pracę), dopuszczalność zawarcia umowy o zakazie konkurencji ma podstawę w przepisach kodeksu cywilnego. Treść lub cel tej umowy nie mogą więc sprzeciwiać się właściwości (naturze) stosunku prawnego, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

– Jeżeli umowa o zakazie konkurencji nie została zawarta, przeszkody w zatrudnieniu w dwóch miejscach mogłyby wynikać z przyczyn natury praktycznej, a nie prawnej (np. niedająca się pogodzić kolizja obowiązków, dni czy godzin pracy) – pisze adwokat.

Ekspertka podkreśla, że umowa o zakazie konkurencji dla swojej ważności i skuteczności musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jednocześnie zwraca uwagę, że pracodawca nie może wprowadzić całkowitego zakazu konkurencji w stosunku do pracownika. Przepisy wyraźnie odnoszą się tylko o pracy na rzecz konkurencji pracodawcy – dodatkowa praca w innej branży jest dozwolona (czytaj więcej: To nieludzkie kazać farmaceutkom stać przez 8 godzin. Brak krzeseł w aptekach ma podnieść sprzedaż?).

REKLAMA

– Z kolei jeżeli zakaz konkurencji miałby obowiązywać także po ustaniu zatrudnienia/współpracy z daną apteką, należy zwrócić uwagę na to, czy ustalono odpowiednie odszkodowanie (oraz sposób i termin jego wypłaty). W przypadku umowy o pracę nie może być ono niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji. Odszkodowanie może być wypłacane w miesięcznych ratach. W razie sporu o odszkodowaniu orzeka sąd pracy – pisze w najnowszym numerze MGR.FARM Patrycja Dombrovska.

Czy klauzula o zakazie konkurencji oznacza wyższe wynagrodzenie?

– Przepisy nie określają, czy w przypadku umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy pracownikowi należą się dodatkowe świadczenia. Jak wynika z praktyki, umowy takie co do zasady nie są odpłatne. Nie oznacza to jednak, że pracodawca nie może zwiększyć wynagrodzenia pracownika, który wyraził zgodę na zakaz konkurencji w czasie trwania stosunku pracy – pisze ekspertka (czytaj więcej: Podanie i rozmowa o podwyżkę – jak przekonać pracodawcę w aptece do zwiększenia wynagrodzenia?).

Podkreśla, że w przeciwieństwie do klauzuli konkurencyjnej (umowy przewidującej zakaz działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy) umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy może być zarówno umową dwustronnie, jak i jednostronnie zobowiązującą. Oznacza to, że może ona rodzić obowiązki zarówno po stronie pracownika (powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej), jak i po stronie pracodawcy (np. zapłatę wyższego wynagrodzenia) (czytaj więcej: Jest uzasadnienie NSA! W aptece cały czas musi być farmaceuta o kwalifikacjach kierownika…).

Aby umowa taka była odpłatna, strony muszą o tym postanowić wprost w jej treści.

>> Więcej na ten temat w najnowszym numerze magazynu MGR.FARM <<

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

5 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Haha już widzę wyższe wynagrodzenie w branży aptecznej za klauzule o zakazie pracy u konkurencji. Rekrutacja do aptek polega na szukaniu najtańszego dziamdziaja bez rażących oznak zewnętrznego kalectwa itp typu krótsza noga albo garb. HR i pracodwacy wiedzą, że to tylko podawanie pudełeczek, obwarowane szczególnymi wymogami prawnymi, ale jednak to tylko podawanie pudełeczek i za to nikt nie będzie płacił fortuny.
a jeśli byłoby to pudełeczko z tykającą bombą, którą tylko farmaceuta umie rozbroić???
Raczej należy się zastanowić dlaczego fachowiec pracujący w zawodzie zaufania publicznego musi pracować w kilku aptekach? Jak Izby dbają o nas, nie-właścicieli najemników? Walczą o godne stawki? NIE. Walczą o godne warunki pracy? NIE - przeciwnie, chcą znieść konieczność obecności magistra z 5-letnim stażem w aptece!
Spokojnie, są zajęci walką o ustawę o zawodzie której treści po dziś dzień nie znamy. Ale redaktor tego portalu(będący jednocześnie członkiem NIA) straszni się obruszył na petycję apelującą o OF poza aptekami(vide Wirtualna Izba Aptekarska @FB) co raczej nie prognozuje pozytywnych zmian dla najemnych farmaceutów.
Tak bardzo zaczynam mieć na to wszystko wywalone, że sama jestem w szoku. Kto może niech zmieni zawód i ucieka z tego syfu.

Powiązane artykuły

To kampania, której farmaceuci potrzebują jak nigdy dotąd To kampania, której farmaceuci potrzebują jak nigdy dotąd

Dlaczego Naczelna Izba Aptekarska zdecydowała się na realizację kampanii wizerunkowej zawodu farmace...

W aptece musi zawsze być farmaceuta z uprawnieniami kierownika W aptece musi zawsze być farmaceuta z uprawnieniami kierownika

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że w godzinach czynności apteki, musi być w niej zawsze ob...

Młodzi farmaceuci na starcie rozczarowani samorządem aptekarskim Młodzi farmaceuci na starcie rozczarowani samorządem aptekarskim

Część absolwentów studiów farmaceutycznych, nawet przez dwa miesiące po ukończeniu stażu, nie może p...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz