REKLAMA
śr. 29 maja 2019, 10:43

Pracownicy aptek nie będą musieli już używać pieczątek?

Ministerstwo Zdrowia postawiło przed sobą ambitny cel. Do końca 2019 roku chce usunąć wszystkie przepisy, które zobowiązują do stosowania pieczątek w ochronie zdrowia. Do wydania jest 55 rozporządzeń. 34 projekty są już w toku. Część z nich dotyczy funkcjonowania aptek.

OIA prosi wszystkich farmaceutów, aby potwierdzali z właścicielką lecznicy prawdziwość recept na leki psychotropowe wystawione z daną pieczątką (fot. Shutterstock).
Wiceminister zdrowia zachęca do zgłaszania sytuacji, w których obowiązek użycia pieczęci lub pieczątki jest zbędnym formalizmem (fot. Shutterstock)

W Ministerstwie Zdrowia trwa wielka akcja „deregulacja obowiązku stosowania pieczęci i pieczątek”. Od kilku dni w Rządowym Centrum Legislacyjnym publikowane są projekty rozporządzeń liczące sobie zaledwie po kilka zdań. Ich celem jest likwidacja obowiązku stosowania pieczątek i pieczęci, tam gdzie do tej pory było to konieczne, choć zbędne. Jak twierdzi wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, aktualnie 34 takie projekty są w toku.

– Mamy ambitny cel – do końca 2019 roku usunąć wszystkie przepisy, które zobowiązują do stosowania pieczątek w ochronie zdrowia. Do wydania 55 rozporządzeń – napisał na Twitterze Cieszyński.

– Dla skutecznego złożenia oświadczenia woli, dla skutecznej identyfikacji podmiotu, regulacje prawne zasadnicze dla obrotu prawnego nie wymagają stosowania pieczęci lub pieczątek. Wymóg stosowania pieczęci imiennych lub firmowych stanowi zbędny formalizm. Nie wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa obrotu czy ochronę innych istotnych wartości. W związku z powyższym podjęto prace legislacyjne mające na celu deregulacje obowiązku stosowania pieczęci lub pieczątek – czytamy w uzasadnieniu każdego z projektów zmian.

Jakie zmiany w funkcjonowaniu aptek?

Część z opublikowanych do tej pory projektów rozporządzeń dotyczy także funkcjonowania aptek. I tak na przykład jeden z nich zakłada, że pieczęć apteki nie będzie wymagana na protokołach przekazania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego do utylizacji. Będzie można ją nadal umieścić, ale nie będzie ona obowiązkowa. Zamiast niej będzie miała się jednak znaleźć nazwa i adres aptek.

Projekt jednego z rozporządzeń likwidujących obowiązek stosowania pieczęci przez aptekę.
Projekt jednego z rozporządzeń likwidujących obowiązek stosowania pieczęci przez aptekę.

Pieczątki i pieczęcie nie będą również potrzebne na protokołach wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych dotyczących wstrzymania i wycofania z obrotu produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych.

Inne z nowelizowanych rozporządzeń znosi obowiązek stosowania przez Naczelną Radę Aptekarską pieczęci na zaświadczeniu o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego przez obcokrajowców ubiegających się o Prawo Wykonywania Zawodu na terenie Polski.

A co z realizacją recept?

Aktualne brzmienie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept mówi, że „realizacja recepty w postaci papierowej obejmuje dodatkowo potwierdzenie realizacji recepty polegające na umieszczeniu na niej imienia i nazwiska osoby wydającej – w formie nadruku lub pieczęci. To oznacza, że zasadniczo już teraz farmaceuci oraz technicy farmaceutyczni nie muszą używać pieczątek, jeśli ich dane są nadrukowywane na rewersie recepty.

Pieczątki nie są też konieczne przy wszelkich adnotacjach, dotyczących realizacji recept zawierających błędy formalne. Natomiast zgodnie z tym samym rozporządzeniem obowiązkowy jest za to podpis osoby realizującej receptę (czytaj więcej: Brak podpisu farmaceuty na recepcie skutkuje zwrotem refundacji?).

Obowiązku umieszczania pieczątki na recepcie nie ma także już osoba wykonująca lek recepturowy. Taki obowiązek znajdował się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych. W rezultacie zdarzały się nawet sytuacje cofnięcia aptekom refundacji, za brak takiej pieczątki (czytaj więcej: Cofnięcie refundacji za brak pieczątki osoby wykonującej lek recepturowy).

Ten dokument został jednak niedawno uchylony m.in. przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 roku w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Wcześniej osoba sporządzająca lek recepturowy miała obowiązek umieszczenia na recepcie adnotacji o dacie i czasie sporządzenia leku recepturowego oraz złożenia swojego podpisu i pieczątki. Aktualnie dane te umieszcza się w Dokumencie Realizacji Recepty, natomiast fakt realizacji całej recepty na lek recepturowy potwierdza się w taki sam sposób jak inne recepty (pieczątka lub nadruk).

Kto chce może używać pieczątek dalej…

– Jeśli ktoś będzie chciał korzystać z pieczątki, to będzie miał do tego prawo. Chodzi o to, aby nikogo do tego nie zmuszać – tłumaczy Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia.

Na Twitterze zachęcił też wszystkich zainteresowanych, do zgłaszania innych sytuacji, w których obowiązek użycia pieczęci lub pieczątki jest zbędnym formalizmem.

©MGR.FARM

Źródło: ŁW/RCL/Twitter

Cystone jako naturalne wsparcie nerek i układu moczowego według koncepcji Ajurweda

23 lipca 202415:09

Ajurweda to tradycyjny system medycyny i opieki zdrowotnej, który powstał kilka tysięcy lat temu na subkontynencie indyjskim, a w 1979 roku został oficjalnie uznany przez Światową Organizację Zdrowia (World Healthy Organization, WHO) za koncepcję zdrowia i terapii. Termin Ajurweda to połączenie dwóch słów – „ayu” (życie) i „veda” (wiedza), co oznacza „wiedzę o życiu”. Medycyna ajurwedyjska dąży do utrzymania organizmu człowieka w stanie harmonii i równowagi (fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej). To wszystko w oparciu o naturalne metody uzdrawiania. Wykorzystuje ziołolecznictwo, zabiegi na ciało mające na celu oczyszczanie organizmu zarówno z toksyn fizycznych, jak i mentalnych oraz regenerację organizmu [1,2]. […]

Cystone jako naturalne wsparcie nerek u układu moczowego według koncepcji Ajurweda (fot. shutterstock.com)

Ajurweda to tradycyjny system medycyny i opieki zdrowotnej, który powstał kilka tysięcy lat temu na subkontynencie indyjskim, a w 1979 roku został oficjalnie uznany przez Światową Organizację Zdrowia (World Healthy Organization, WHO) za koncepcję zdrowia i terapii. Termin Ajurweda to połączenie dwóch słów – „ayu” (życie) i „veda” (wiedza), co oznacza „wiedzę o życiu”. Medycyna ajurwedyjska dąży do utrzymania organizmu człowieka w stanie harmonii i równowagi (fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej). To wszystko w oparciu o naturalne metody uzdrawiania. Wykorzystuje ziołolecznictwo, zabiegi na ciało mające na celu oczyszczanie organizmu zarówno z toksyn fizycznych, jak i mentalnych oraz regenerację organizmu [1,2].

Cystone to preparat oparty o ideologię Ajurweda

Cystone to suplement diety, którego skład oparty jest o zioła w myśl ideologii Ajurwedy – Achyranthes aspera, Cyperus scariosus, Didymocarpus pedicellata, Rubia cordifolia, Saxifraga ligulata, Onosma bracteatum i Vemonia cinerea. Zastosowanie ziół w Ajurwedze jest poparte kilkusetletnimi doświadczeniami oraz badaniami naukowymi. Preparat Cystone dzięki wykorzystanym surowcom roślinnym charakteryzuje się następującymi właściwościami:

 • hamuje litogenezę, ograniczając tworzenie się kamieni moczowych,
 • wykazuje działanie ściągające, przeciwbakteryjne i przeciwzapalne,
 • ma silne właściwości antyoksydacyjne,
 • jest skuteczny w utrzymaniu prawidłowej funkcji dróg moczowych – działa moczopędnie,
 • zmniejsza podatność na problemy z układem moczowym, zachowując integralność błon śluzowych [3,5,6].

Kamica moczowa jako powszechne schorzenie układu moczowego

Kamica moczowa to problem zdrowotny znany od początków cywilizacji. Zapisy dotyczące objawów, oznak i strategii leczenia kamieni moczowych można znaleźć w kilku starożytnych tekstach medycyny tradycyjnej, do których należy m.in. Ajurweda. W Ajurwedzie kamica układu moczowego uznawana jest za jedną z ośmiu najbardziej uciążliwych chorób. Natomiast jej leczenie w myśl tej ideologii obejmuje formuły ziołowe, płyny alkaliczne i zabiegi chirurgiczne [4].

Według autorów przeglądu literatury naukowej z 2017 roku, większość roślin przeciwdziałających kamicy moczowej rozpuszcza kamienie lub hamuje proces ich powstawania. Formuła Cystone uznawana jest jako obiecujący preparat przeciwkamicowy, co zostało potwierdzone w różnych fazach badań klinicznych [4]. Również autorzy metaanalizy z 2008 roku obejmującej 50 badań ocenili Cystone jako preparat skuteczny w łagodzeniu dolegliwości związanych z kamicą moczową [5].

Przegląd badań wskazuje na skuteczność preparatu Cystone

W podwójnie zaślepionym badaniu z randomizacją wykazano, że preparat Cystone wydaje się być bezpieczny i poprzez zwiększenie szybkości wydalania kamieni nerkowych wpływać korzystnie na stan zdrowia pacjentów z mniejszymi kamieniami nerkowymi [7]. Do podobnych wniosków doszli autorzy trwającego 3 miesiące otwartego badania klinicznego z 2017 roku. U 20 z 35 pacjentów zaobserwowano wydalenie kamieni nerkowych o wielkości od 5 do 6,9 mm. Natomiast wydalenie kamieni nerkowych o średnicy od 7 do 12 mm zaobserwowano u 16 z 30 pacjentów. Po leczeniu nastąpiła znacząca poprawa również w zakresie innych objawów klinicznych. Dodatkowo nie zgłoszono żadnych poważnych działań niepożądanych. Autorzy kolejnej pracy ocenili zatem Cystone jako bezpieczny i skuteczny w leczeniu kamicy moczowej [6].

Bardzo ciekawe są również wyniki przeglądu systematycznego i metaanalizy z 2020 roku na temat skuteczności klinicznie testowanych środków przeciwdziałających nefrotoksyczności cisplatyny. Autorzy wskazali na Cystone (obok siarczanu magnezu), jako obiecujący preparat wykazujący działanie ochronne przed nefrotoksycznością spowodowaną cisplatyną u pacjentów onkologicznych [8].

Skuteczność preparatu Cystone

Skuteczność Cystone została także zbadana w warunkach in vitro – zaobserwowano mniejszy wzrost kryształów struwitu (fosforanu magnezowo-amonowego, jednego z budulców kamieni moczowych) w obecności Cystone w porównaniu z próbą kontrolną. Efekt ten był zależny od zastosowanego stężenia Cystone – im było ono wyższe, tym bardziej został zahamowany wzrost kryształów [9].

Podsumowując, biorąc pod uwagę dostępne dowody naukowe, preparat Cystone można rekomendować w celu łagodzenia dolegliwości związanych z kamicą układu moczowego i ZUM a także jako naturalne wsparcie pracy układu moczowego z jednoczesnym zachowaniem wysokiego profilu bezpieczeństwa.

Kiedy warto zarekomendować Cystone?

Do apteki przychodzi pacjentka, która prosi o skuteczny preparat na kamicę dróg moczowych. Zaznacza, że chciałaby preparat na bazie ziół, ponieważ z uwagi na swoją kiepską kondycję zdrowotną od kilku miesięcy interesuje się medycyną stylu życia, zaczęła dbać o siebie i zależy jej na naturalnym, ale jednocześnie skutecznym preparacie.

Metryczka pacjenta
Płeć, wiekkobieta, 38 lat
Główny problemkamienie układu moczowego
Inne dolegliwościprzewlekłe zmęczenie, ciągły stres, gorsze samopoczucie, częste bóle głowy
Dodatkowe informacjezwolenniczka medycyny stylu życia

Pacjentka przy okazji wizyty w aptece podzieliła się swoją historią i opowiedziała, jak wiele w jej życiu zmieniło wyeliminowanie niezdrowych nawyków. Czuje się o wiele lepiej odkąd z pomocą dietetyka i trenera personalnego zaczęła regularnie uprawiać sport, a jej dieta stała się różnorodna i dobrze zbilansowana. Nie przyjmuje aktualnie żadnych leków, a wszelkie dolegliwości stara się łagodzić naturalnymi metodami.

Rekomendacja

Pacjentce zarekomendowano suplement diety Cystone, jako preparat naturalny zgodny z medycyną ajurwedyjską. Zalecono stosowanie 1 do 2 tabletek dziennie, w czasie posiłku.

Pacjentkę poinformowano, że koncepcja ajurwedyjska jest znana od kilku tysięcy lat i opiera się na  utrzymaniu harmonii ciała i ducha z zachowaniem naturalnych metod takich jak stosowanie ziół, medytacja, czy zabiegi na ciało. Jednocześnie Ajuwerda została uznana przez WHO jako metodę terapii, której skuteczność została potwierdzona w badaniach naukowych.

Literatura

 1. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/365543/9789240064935-eng.pdf?sequence=1
 2. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/351475/9789240042674-eng.pdf?sequence=1
 3. Ibáñez, B., Melero, A., Montoro, A., Merino-Torres, J. F., Soriano, J. M., & San Onofre, N. (2023). A Narrative Review of the Herbal Preparation of Ayurvedic, Traditional Chinese, and Kampō Medicines Applied as Radioprotectors. Antioxidants (Basel, Switzerland), 12(7), 1437. https://doi.org/10.3390/antiox12071437
 4. Kasote, D. M., Jagtap, S. D., Thapa, D., Khyade, M. S., & Russell, W. R. (2017). Herbal remedies for urinary stones used in India and China: A review. Journal of ethnopharmacology, 203, 55–68. https://doi.org/10.1016/j.jep.2017.03.038
 5. D Karamakar, P Patki. (2008). Evaluation of efficacy and safety of a herbal formulation Cystone in the management of urolithiasis: Meta-analysis of 50 clinical studies. The Internet Journal of Alternative Medicine. 8(1). https://print.ispub.com/api/0/ispub-article/8636
 6. Palaniyamma D, Jeyaraman R (2017) Evaluation of Efficacy and Safety of a Herbal Formulation Cystone Forte in the Management of Urolithiasis. J Urol Res 4(4): 1093
 7. Kumaran, M. G. i in. (2011). Evaluation of an Ayurvedic formulation (Cystone), in urolithiasis: A double blind, placebo-controlled study, European Journal of Integrative Medicine. 3(1), 23-28
 8. Casanova, A. G., Hernández-Sánchez, M. T., López-Hernández, F. J., Martínez-Salgado, C., Prieto, M., Vicente-Vicente, L., & Morales, A. I. (2020). Systematic review and meta-analysis of the efficacy of clinically tested protectants of cisplatin nephrotoxicity. European journal of clinical pharmacology, 76(1), 23–33. https://doi.org/10.1007/s00228-019-02771-5
 9. Patki P. i in. (2013). Cystone, a well-known herbal formulation, inhibits struvite crystal growth formation insingle diffusion gel growth technique. Journal of Experimental and Integrative Medicine, 3(1), 51-55 https://www.researchgate.net/publication/307846859_Cystone_a_well-known_herbal_formulation_inhibits_struvite_crystal_growth_formation_in_single_diffusion_gel_growth_technique

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

27 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Jeżeli chodzi o realizację recepty, to ktoś kto ma dostęp do mojego hasła, może różne rzeczy robić podczas mojej nieobecności, a tak to zabieram pieczątkę ze sobą i jestem spokojniejsza. A i zdarzyło mi się niechcący pojechać na innym identyfikatorze, bo ktoś się nie wylogował ;( Wprawdzie można to poprawić, ale to już nie wygląda dobrze, a tak to przybijam pieczątkę i nie obciążam odpowiedzialnością tej drugiej osoby. Może są jakieś inne rozwiązania, które zapobiegną ewentualnym przekrętom?
A tak mi ten Jarocin przywiodło na myśl... :)
Wyrobię sobie pieczątkę z Twoimi danymi w ciągu 30 minut jeżeli będę potrzebował. Dalej jesteś spokojniejsza?
No, zaczynam się martwic trochę o Ciebie, ale staram się być tolerancyjna. Musisz jeszcze popracować nad podpisem, ale to już zajmie Ci więcej niż 30 min. Nie wiem ile czasu będzie potrzebował grafolog na ekspertyzę pismoznawczą?
Kiedy ktoś mi skroił pieczątkę. Nie mam pojęcia po co mu to.
U mnie nie znamy nawzajem swoich haseł;wgląd jedynie ze strony kierownika
A tak swoją drogą to pieczątki to jednak trochę przeżytek... Nie wiem jaki jest cel ich stosowania...
Naiwnością jest sądzić , że pieczątka zniknie zupełnie ? Jeśli już to zastąpią ją inne rozwiązania np. elektroniczne EPUAP, karta chipowa , SMS , token itp. Tylko czy będzie wtedy szybciej ? Przystawienie pieczątki to 1 sek. , elektroniczna autoryzacja trwa dłużej chyba że jest to karta chipowa stale obecna w czytniku lub odcisk palca w czytniku linii papilarnych.
Nie widzę konieczności dodatkowej autoryzacji realizacji recepty. Żeby uruchomić program sprzedażowy, konieczne jest użycie indywidualnego hasła przypisanego do osoby. Jest to wystarczająca autoryzacja.
Żeby wypisać papierową receptę wystarczy uruchomić program do ich wystawiania i napisać odręcznie coś ala X w polu podpis ? ;-) Problem zaczyna się wtedy kiedy recepta okaże się podrobiona albo refundacja nienależna.Przy cenach niektórych leków idących w tysiące ułatwianie procederu fałszerzom nie jest rozsądnym rozwiązaniem ? Jakaś forma autoryzacji osoby wystawiającej receptę i ją realizującej musi być zastosowana aby system był szczelny...Coś musi zastąpić pieczątkę bo sam wydruk komputerowy nie gwarantuje zupełnie niczego...
Ale nie trzeba już stawiać pieczątki na recepcie i jakoś jest ok. Pieczątka według wzoru to 20 minut oczekiwania i 15 zł inwestycji, więc to akurat żadne zabezpieczenie.
I czemu używasz "?" w zdaniach oznajmujących?
jaką autoryzacją jest pieczątka? Nigdy nie poproszono mnie o dowód tożsamości przy jej wyrabianiu. Całe szczęście idzie e-recepta. Koniec pracy na akord - podpisywania, przybijania i gromadzenia makulatury.
Mnie tez nie. Ciekawe jak czesto zdarzają się sytuacje kiedy ktoś rzeczywiście weryfikuje tożsamość.
Też się nad tym zastanawiałem czy ktoś przy wyrabianiu pieczątki prosi o jakiś dokument potwierdzający tożsamość i czy ma do tego prawo.
To zależy od wykonawcy. Prawo stanowi iż tylko posługujący się pieczątką ponosi odpowiedzialność. My zamawiając pieczątki online w sklepie E-pieczatki24.pl musimy korzystać z oficjalnego maila i konta przy płatności. Poważnym wytwórcom pieczątek nie w smak spędzać dni na komisariatach w celu składania wyjaśnień przy okazji jakiegoś przekrętu. W policji istnieje specjalna grupa zajmująca się tym rodzajem przestępstw. W większości przypadków producent zostaje namierzony i musi złożyć zeznania mimo iż nie jest podejrzanym w sprawie.
To dobrze, bo tusz się ciężko spiera z fartucha😜
czasem ciężko znaleźć ten tusz w aptece i pieczątkę natuszować😆😆😆
Ja nigdy nie sprałem jak pieczątka się wylała w kieszeni
akurat używanie pieczątki nie stanowi dla mnie żadnego problemu wręcz przeciwnie stanowi o moim wykształceniu.....
I jest fajnym zwyczajem, tym bardziej, że przystawienie pieczątki nie jest jakieś problematyczne
O matko!!!! Toż to rozbój w biały dzień. Idąc tokiem rozumowania niektórych z tutejszych czytelników powiedziałbym tak: a kto zwróci mi za pieczątki skoro już mi nie są potrzebne, kto mi zwróci koszty nauki nowych zasad podpisywania dokumentów, kto mi zapłaci za to, że muszę zmienić moje wieloletnie przyzwyczajenia, kto mi zapłaci za zabezpieczenie komputera przed ewentualnym włamem do moich danych. Postulujmy zatem: zostawić pieczątki jak były bo ich likwidacja spowoduje tysiące złotych strat dla każdej apteki.
Przy e-receptach pieczątki nie maja już najmniejszego sensu. Producenci pieczątek stracą mnóstwo klientów.
Lobby producentów pieczątek do tego nie dopuści..
Moim zdaniem pieczątka jest jednym z dobrych zabezpieczeń, poza tym i tak apteka jako firma potrzebuje pieczątki choćby przy podpisywaniu umów z operatorem komórkowym i dostaw magazynowych. My wyrabiamy pieczątki on line w sklepie internetowym E-pieczatki24.pl i mogę polecić ten sklep jako profesjonalny i niedrogi.