REKLAMA
śr. 29 maja 2019, 10:43

Pracownicy aptek nie będą musieli już używać pieczątek?

Ministerstwo Zdrowia postawiło przed sobą ambitny cel. Do końca 2019 roku chce usunąć wszystkie przepisy, które zobowiązują do stosowania pieczątek w ochronie zdrowia. Do wydania jest 55 rozporządzeń. 34 projekty są już w toku. Część z nich dotyczy funkcjonowania aptek.

OIA prosi wszystkich farmaceutów, aby potwierdzali z właścicielką lecznicy prawdziwość recept na leki psychotropowe wystawione z daną pieczątką (fot. Shutterstock).
Wiceminister zdrowia zachęca do zgłaszania sytuacji, w których obowiązek użycia pieczęci lub pieczątki jest zbędnym formalizmem (fot. Shutterstock)

W Ministerstwie Zdrowia trwa wielka akcja „deregulacja obowiązku stosowania pieczęci i pieczątek”. Od kilku dni w Rządowym Centrum Legislacyjnym publikowane są projekty rozporządzeń liczące sobie zaledwie po kilka zdań. Ich celem jest likwidacja obowiązku stosowania pieczątek i pieczęci, tam gdzie do tej pory było to konieczne, choć zbędne. Jak twierdzi wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, aktualnie 34 takie projekty są w toku.

– Mamy ambitny cel – do końca 2019 roku usunąć wszystkie przepisy, które zobowiązują do stosowania pieczątek w ochronie zdrowia. Do wydania 55 rozporządzeń – napisał na Twitterze Cieszyński.

– Dla skutecznego złożenia oświadczenia woli, dla skutecznej identyfikacji podmiotu, regulacje prawne zasadnicze dla obrotu prawnego nie wymagają stosowania pieczęci lub pieczątek. Wymóg stosowania pieczęci imiennych lub firmowych stanowi zbędny formalizm. Nie wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa obrotu czy ochronę innych istotnych wartości. W związku z powyższym podjęto prace legislacyjne mające na celu deregulacje obowiązku stosowania pieczęci lub pieczątek – czytamy w uzasadnieniu każdego z projektów zmian.

Jakie zmiany w funkcjonowaniu aptek?

Część z opublikowanych do tej pory projektów rozporządzeń dotyczy także funkcjonowania aptek. I tak na przykład jeden z nich zakłada, że pieczęć apteki nie będzie wymagana na protokołach przekazania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego do utylizacji. Będzie można ją nadal umieścić, ale nie będzie ona obowiązkowa. Zamiast niej będzie miała się jednak znaleźć nazwa i adres aptek.

Projekt jednego z rozporządzeń likwidujących obowiązek stosowania pieczęci przez aptekę.
Projekt jednego z rozporządzeń likwidujących obowiązek stosowania pieczęci przez aptekę.

Pieczątki i pieczęcie nie będą również potrzebne na protokołach wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych dotyczących wstrzymania i wycofania z obrotu produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych.

Inne z nowelizowanych rozporządzeń znosi obowiązek stosowania przez Naczelną Radę Aptekarską pieczęci na zaświadczeniu o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego przez obcokrajowców ubiegających się o Prawo Wykonywania Zawodu na terenie Polski.

A co z realizacją recept?

Aktualne brzmienie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept mówi, że „realizacja recepty w postaci papierowej obejmuje dodatkowo potwierdzenie realizacji recepty polegające na umieszczeniu na niej imienia i nazwiska osoby wydającej – w formie nadruku lub pieczęci. To oznacza, że zasadniczo już teraz farmaceuci oraz technicy farmaceutyczni nie muszą używać pieczątek, jeśli ich dane są nadrukowywane na rewersie recepty.

Pieczątki nie są też konieczne przy wszelkich adnotacjach, dotyczących realizacji recept zawierających błędy formalne. Natomiast zgodnie z tym samym rozporządzeniem obowiązkowy jest za to podpis osoby realizującej receptę (czytaj więcej: Brak podpisu farmaceuty na recepcie skutkuje zwrotem refundacji?).

Obowiązku umieszczania pieczątki na recepcie nie ma także już osoba wykonująca lek recepturowy. Taki obowiązek znajdował się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych. W rezultacie zdarzały się nawet sytuacje cofnięcia aptekom refundacji, za brak takiej pieczątki (czytaj więcej: Cofnięcie refundacji za brak pieczątki osoby wykonującej lek recepturowy).

Ten dokument został jednak niedawno uchylony m.in. przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 roku w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Wcześniej osoba sporządzająca lek recepturowy miała obowiązek umieszczenia na recepcie adnotacji o dacie i czasie sporządzenia leku recepturowego oraz złożenia swojego podpisu i pieczątki. Aktualnie dane te umieszcza się w Dokumencie Realizacji Recepty, natomiast fakt realizacji całej recepty na lek recepturowy potwierdza się w taki sam sposób jak inne recepty (pieczątka lub nadruk).

Kto chce może używać pieczątek dalej…

– Jeśli ktoś będzie chciał korzystać z pieczątki, to będzie miał do tego prawo. Chodzi o to, aby nikogo do tego nie zmuszać – tłumaczy Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia.

Na Twitterze zachęcił też wszystkich zainteresowanych, do zgłaszania innych sytuacji, w których obowiązek użycia pieczęci lub pieczątki jest zbędnym formalizmem.

©MGR.FARM

Źródło: ŁW/RCL/Twitter

Artykuł sponsorowany

Czy stres wpływa na poziom naszej odporności?

4 grudnia 202308:06

Wielkimi krokami zbliża się okres zwiększonej liczby zachorowań wśród społeczeństwa. W tym czasie warto zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane z naszym układem odpornościowym. Wszystko, co zakłóca jego prawidłowe funkcjonowanie przyczynia się do wzrostu ryzyka zachorowania na popularne jesienią i zimą infekcje. Jednym z takich czynników jest chociażby stres…

Co możesz zarekomendować pacjentowi, który poszukuje preparatu łagodzącego objawy stresu? (fot. Shutterstock)

UKŁAD ODPORNOŚCIOWY I JEGO FUNKCJE

Układ immunologiczny to swojego rodzaju strażnik strzegący nasz organizm przed wszechobecnymi patogenami. W odpowiedzi na kontakt z patogenem układ ten aktywuje dostępne mu mechanizmy obronne. Wśród nich są przede wszystkim komórki układu immunologicznego, takie jak makrofagi, monocyty, czy też limfocyty [1]. Działanie całego systemu obronnego organizmu opiera się przede wszystkim na procesach fagocytozy, czyli likwidacji drobnoustrojów, które dostały się do organizmu. Każde zakłócenie pracy tegoż układu przekłada się na spadek odporności organizmu. Wśród czynników negatywnie wpływających na jego pracę jest m.in. stres [1].

STRES – CZYM JEST I JAK WPŁYWA NA ORGANIZM?

Stres to osobnicza, zależna od indywidualnych cech reakcja organizmu na różnego rodzaju czynniki zewnętrzne, zwane stresorami [2]. Co może być stresorami/stresogenami? Zarówno czynniki fizyczne (głód, zimno, wysiłek) jak i psychiczne (strach, depresja) i biologiczne (infekcja) [1,3]. Organizm nie pozostaje obojętny na odczuwany stres, który niejako pełni rolę regulacyjną wobec zależności zdrowie – choroba [4]. Silny, a zwłaszcza długotrwały stres obniża odporność organizmu na czynniki stresogenne i zaburza homeostazę całego organizmu, w tym funkcjonowanie układu odpornościowego [5,6]. W jaki sposób?

WZAJEMNA ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY UKŁADEM NERWOWYM, ODPORNOŚCIOWYM I HORMONALNYM

Zapamiętaj – układ nerwowy jest nierozerwalnie powiązany z układem hormonalnym i układem immunologicznym [1,6,7]. Narażenie organizmu na stres (zwłaszcza chroniczny) potęguje zmiany neurohormonalne w jego obrębie [1]. Stres moduluje pracę układu nerwowego, który poprzez wpływ na wytwarzanie hormonów wywołuje zmiany w obrębie funkcjonowania systemu odpornościowego całego organizmu. Dlatego też należy walczyć ze stresem – łagodząc tym samym jego wpływ na odporność w okresie jesienno – zimowym. Bezsprzecznie główną rolę w tym całym mechanizmie odgrywa kortyzol [7].

HORMON STRESU – KORTYZOL – W JAKI SPOSÓB OBNIŻA ODPORNOŚĆ?

Kortyzol to hormon glikokortykosteroidowy, którego produkcja wzrasta w sytuacjach stresowych [5,7,8,9]. Kortyzol syntetyzowany jest przez nadnercza, będące częścią tzw. osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (oś HPA) [7,8]. Oś ta to jeden z najważniejszych sposobów oddziaływania układu nerwowego na reakcje odpornościowe [9]. A wszystko to właśnie za sprawą kortyzolu. Stres, za sprawą zwiększonej ilości kortyzolu, przyczynia się do wzmożonej immunosupresji – kortyzol obniża poziom odporności komórkowej w obrębie układu immunologicznego i tym samym upośledza jego pracę [6]. W jaki dokładnie sposób? Okazuje się, że zwiększone ilości kortyzolu zakłócają równowagę w obrębie limfocytów Th1 i Th2, hamują proliferację limfocytów i uwalnianie czynników prozapalnych [1]. Mówiąc zatem ogólnikowo – stres zmniejsza całkowitą liczbę limfocytów i przyczynia się do spadku odporności [1]. Mając zatem na uwadze, że poziom kortyzolu bardzo mocno reaguje na stres – w jaki sposób można zminimalizować wpływ stresu na układ immunologiczny [8]?

JAK ZMNIEJSZYĆ STRES I OGRANICZYĆ JEGO WPŁYW NA HOMEOSTAZĘ ORGANIZMU?

Najlepszym rozwiązaniem byłoby unikanie czynników stresogennych. Wszyscy wiemy jednak, że zwykle jest to niemożliwe lub przynajmniej trudne do wykonania. Z pomocą przyjść mogą jednak związki obecne w niektórych roślinach, stanowiące podstawę niektórych produktów dostępnych w aptekach. Mowa chociażby o walerianie, chmielu czy też męczennicy [10].

Dlaczego akurat te 3 konkretne rośliny? Chociażby dlatego, że posiadają dobrze udokumentowany, pozytywny wpływ na redukcję stresu [11]. Warto też wiedzieć, że zarówno waleriana, chmiel oraz męczennica wpisane są przez Europejską Agencję Leków do monografii obejmującej produkty stosowane w redukowaniu łagodnych objawów stresu psychicznego [11]. Pamiętaj o tym, rekomendując preparat mający na celu wsparcie pacjenta w sytuacjach stresowych.

VALUSED TO PRODUKT LECZNICZY NA BAZIE WALERIANY, CHMIELU I MĘCZENNICY

Co możesz zarekomendować pacjentowi, który poszukuje preparatu łagodzącego stany napięcia nerwowego? Zwłaszcza w nadchodzącym okresie jesienno – zimowym, kiedy wiesz już, że stres potrafi osłabić działanie układu odpornościowego? Warto wybrać produkt leczniczy na bazie sprawdzonych substancji. Takim preparatem jest chociażby lek Valused [12].

W składzie produktu leczniczego Valused znajdują się wyciągi z kozłka lekarskiego, chmielu zwyczajnego i męczennicy cielistej [12]. Produkt łagodzi objawy napięcia nerwowego, wynikające chociażby z narażenia na sytuacje stresogenne. Dodatkowo może być również stosowany, jako środek wspomagający w trudnościach z zasypianiem na tle nerwowym [12]. Rekomendowany jest osobom dorosłych oraz pacjentom powyżej 12 roku życia [12].  Valused to dobre rozwiązanie także dla osób, u których ciągłe narażenie na stres może negatywnie wpływać na poziom odporności. Pamiętaj o tym.


Literatura:
 1. Czynniki modulujące układ immunologiczny człowieka, Ewelina Dymarska, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, nr 19(2)/2016
 2. Magnesium status and stress: the vicious circle concept revisited, Gisele Pickering, Andre Mazur, Marion Trousselard, Przemysław Bienkowski, Natalia Yaltsewa, Mohamed Amessou, Lionel Noah, Etienne Pouteau, Nutrients 2020, 12, 3672
 3. Pojęcie stresu w medycynie i psychologii, Agnieszka Grygorczuk, Psychiatry 2008; 5:111-115
 4. Problematyka stresu – przegląd koncepcji, Anna Kaczmarska, Patrycja Curyło-Sikora, Hygeia Public Health 2016, 51(4): 317-321
 5. Understanding the relationships between physiological and psychosocial stress, cortisol and cognition, Katharine Ann James, Juliet Ilena Stromin, Nina Steenkamp, Macr Irwin Combrinck, Front Endocrinol. 2023, 14:1085950.
 6. Rola hormonów w regulacji homeostazy organizmu człowieka, Bogusław Pawlaczyk, Homines Hominibus, Vol.6, 2010, 7-20
 7. Molecular links between endocrine, nervous and immune system during chronic stress, Roberto Zefferino, Sante Di Gioia, Massimo Conese, Brain and Behavior, 2021;11:e01960
 8. Diurnal cortisol slopes and mental and physical health outcomes: a systematic review and meta-analysis, Emma K. Adam, et.al., Psychoneuroendocrinology 2017 September; 83:25-41
 9. Wpływ stresu na układ odpornościowy w przebiegu choroby nowotworowej z perspektywy biomedycznej, Agnieszka Rolińska, Jacek Furmaga, Wojciech Czyżewski, Psychoonkologia 2017, 21(2): 58-65
 10. Surowce roślinne o działaniu przeciwlękowym i antydepresyjnym, Gerard Nowak, Herba Polonica, vol 55, no 1, 2009
 11. Medicinal plants used for anxiety, depression, or stress treatment: an update, Masa Kenda, et.al., Molecules 2022,27,6021
 12. Charakterystyka Produktu Leczniczego Valused

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

27 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Jeżeli chodzi o realizację recepty, to ktoś kto ma dostęp do mojego hasła, może różne rzeczy robić podczas mojej nieobecności, a tak to zabieram pieczątkę ze sobą i jestem spokojniejsza. A i zdarzyło mi się niechcący pojechać na innym identyfikatorze, bo ktoś się nie wylogował ;( Wprawdzie można to poprawić, ale to już nie wygląda dobrze, a tak to przybijam pieczątkę i nie obciążam odpowiedzialnością tej drugiej osoby. Może są jakieś inne rozwiązania, które zapobiegną ewentualnym przekrętom?
A tak mi ten Jarocin przywiodło na myśl... :)
Wyrobię sobie pieczątkę z Twoimi danymi w ciągu 30 minut jeżeli będę potrzebował. Dalej jesteś spokojniejsza?
No, zaczynam się martwic trochę o Ciebie, ale staram się być tolerancyjna. Musisz jeszcze popracować nad podpisem, ale to już zajmie Ci więcej niż 30 min. Nie wiem ile czasu będzie potrzebował grafolog na ekspertyzę pismoznawczą?
Kiedy ktoś mi skroił pieczątkę. Nie mam pojęcia po co mu to.
U mnie nie znamy nawzajem swoich haseł;wgląd jedynie ze strony kierownika
A tak swoją drogą to pieczątki to jednak trochę przeżytek... Nie wiem jaki jest cel ich stosowania...
Naiwnością jest sądzić , że pieczątka zniknie zupełnie ? Jeśli już to zastąpią ją inne rozwiązania np. elektroniczne EPUAP, karta chipowa , SMS , token itp. Tylko czy będzie wtedy szybciej ? Przystawienie pieczątki to 1 sek. , elektroniczna autoryzacja trwa dłużej chyba że jest to karta chipowa stale obecna w czytniku lub odcisk palca w czytniku linii papilarnych.
Nie widzę konieczności dodatkowej autoryzacji realizacji recepty. Żeby uruchomić program sprzedażowy, konieczne jest użycie indywidualnego hasła przypisanego do osoby. Jest to wystarczająca autoryzacja.
Żeby wypisać papierową receptę wystarczy uruchomić program do ich wystawiania i napisać odręcznie coś ala X w polu podpis ? ;-) Problem zaczyna się wtedy kiedy recepta okaże się podrobiona albo refundacja nienależna.Przy cenach niektórych leków idących w tysiące ułatwianie procederu fałszerzom nie jest rozsądnym rozwiązaniem ? Jakaś forma autoryzacji osoby wystawiającej receptę i ją realizującej musi być zastosowana aby system był szczelny...Coś musi zastąpić pieczątkę bo sam wydruk komputerowy nie gwarantuje zupełnie niczego...
Ale nie trzeba już stawiać pieczątki na recepcie i jakoś jest ok. Pieczątka według wzoru to 20 minut oczekiwania i 15 zł inwestycji, więc to akurat żadne zabezpieczenie.
I czemu używasz "?" w zdaniach oznajmujących?
jaką autoryzacją jest pieczątka? Nigdy nie poproszono mnie o dowód tożsamości przy jej wyrabianiu. Całe szczęście idzie e-recepta. Koniec pracy na akord - podpisywania, przybijania i gromadzenia makulatury.
Mnie tez nie. Ciekawe jak czesto zdarzają się sytuacje kiedy ktoś rzeczywiście weryfikuje tożsamość.
Też się nad tym zastanawiałem czy ktoś przy wyrabianiu pieczątki prosi o jakiś dokument potwierdzający tożsamość i czy ma do tego prawo.
To zależy od wykonawcy. Prawo stanowi iż tylko posługujący się pieczątką ponosi odpowiedzialność. My zamawiając pieczątki online w sklepie E-pieczatki24.pl musimy korzystać z oficjalnego maila i konta przy płatności. Poważnym wytwórcom pieczątek nie w smak spędzać dni na komisariatach w celu składania wyjaśnień przy okazji jakiegoś przekrętu. W policji istnieje specjalna grupa zajmująca się tym rodzajem przestępstw. W większości przypadków producent zostaje namierzony i musi złożyć zeznania mimo iż nie jest podejrzanym w sprawie.
To dobrze, bo tusz się ciężko spiera z fartucha😜
czasem ciężko znaleźć ten tusz w aptece i pieczątkę natuszować😆😆😆
Ja nigdy nie sprałem jak pieczątka się wylała w kieszeni
akurat używanie pieczątki nie stanowi dla mnie żadnego problemu wręcz przeciwnie stanowi o moim wykształceniu.....
I jest fajnym zwyczajem, tym bardziej, że przystawienie pieczątki nie jest jakieś problematyczne
O matko!!!! Toż to rozbój w biały dzień. Idąc tokiem rozumowania niektórych z tutejszych czytelników powiedziałbym tak: a kto zwróci mi za pieczątki skoro już mi nie są potrzebne, kto mi zwróci koszty nauki nowych zasad podpisywania dokumentów, kto mi zapłaci za to, że muszę zmienić moje wieloletnie przyzwyczajenia, kto mi zapłaci za zabezpieczenie komputera przed ewentualnym włamem do moich danych. Postulujmy zatem: zostawić pieczątki jak były bo ich likwidacja spowoduje tysiące złotych strat dla każdej apteki.
Przy e-receptach pieczątki nie maja już najmniejszego sensu. Producenci pieczątek stracą mnóstwo klientów.
Lobby producentów pieczątek do tego nie dopuści..
Moim zdaniem pieczątka jest jednym z dobrych zabezpieczeń, poza tym i tak apteka jako firma potrzebuje pieczątki choćby przy podpisywaniu umów z operatorem komórkowym i dostaw magazynowych. My wyrabiamy pieczątki on line w sklepie internetowym E-pieczatki24.pl i mogę polecić ten sklep jako profesjonalny i niedrogi.