REKLAMA
Magazyn mgr.farm
Redakcja mgr.farm

Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych oddany do konsultacji publicznych

pon. 24 stycznia 2022, 09:18

Do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych. Jej celem jest uregulowanie zasad weryfikowania kwalifikacji takich zawodów medycznych jak dietetyk, logopeda czy technik farmaceutyczny.

Ustawa ma uregluować możliwość waryfikacji kwalifikacji osób wykonyjących jeden z 17. zawodów medycznych (fot. Shutterstock)
Ustawa ma uregluować możliwość waryfikacji kwalifikacji osób wykonyjących jeden z 17. zawodów medycznych (fot. Shutterstock)

Celem projektu ustawy jest uregulowanie warunków i zasad wykonywania określonych w ustawie zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi. Projekt określa także kwestie dotyczące doskonalenia zawodowego, rejestru oraz odpowiedzialności zawodowej tych osób (czytaj więcej: Technicy farmaceutyczni z własnym rejestrem i 6-dniowym urlopem szkoleniowym).

Projektowane przepisy nie dotyczą zawodów medycznych, których zadania zawodowe zostały uregulowane w przepisach ustawowych dotyczących innych zawodów medycznych, takich jak: zawód lekarza, lekarza dentysty, diagnosty laboratoryjnego, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, farmaceuty oraz fizjoterapeuty.

REKLAMA

Przepis art. 1 ust. 1 projektu ustawy, określa warunki i zasady wykonywania następujących zawodów:

REKLAMA

1) asystentka stomatologiczna;
2) dietetyk;
3) elektroradiolog;
4) higienistka stomatologiczna;
5) logopeda;
6) masażysta;
7) opiekun medyczny;
8) optometrysta;
9) ortoptystka;
10) podiatra;
11) profilaktyk;
12) protetyk słuchu;
13) technik dentystyczny;
14) technik farmaceutyczny;
15) technik ortopeda;
16) technik sterylizacji medycznej;
17) terapeuta zajęciowy.

Projektowane przepisy mają na celu wprowadzenie mechanizmu mającego zapewnić dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom w danym zawodzie, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje, nabywane w toku kształcenia w systemie oświaty lub systemie szkolnictwa wyższego.

– Będą gwarancją zatrudniania w systemie ochrony zdrowia wysoko wykwalifikowanej i kompetentnej kadry medycznej, fachowo i rzetelnie udzielającej świadczeń zdrowotnych. Zwiększy to bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów i wpłynie na wysoki poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych. Powyższe przyczyni się do niewykonywania zawodów medycznych przez osoby, które nie posiadają właściwych do wykonywania danego zawodu kwalifikacji – argumentuje Ministerstwo Zdrowia w uzasadnieniu projektu.

W ocenie resortu jednocześnie będzie to gwarantowało zapewnienie wysokiej jakości udzielanych świadczeń przez osoby wykonujące poszczególne zawody. Ułatwi to również pracodawcom prowadzenie polityki zatrudnienia oraz spowoduje aktywizację osób wykonujących zawody medyczne przez wzrost ich konkurencyjności na rynku pracy (czytaj również: Technicy farmaceutyczni nie będę mieli swojego samorządu zawodowego).

REKLAMA

Rejestr i ustawiczne kształcenie

Ustawa przewiduje stworzenie rejestru każdego z zawodów. Pozwoli to na uzyskanie informacji o aktualnej liczbie osób wykonujących zawód medyczny, sposobie wykonywania tego zawodu, jak również będzie źródłem informacji o potrzebach kadrowych w tych zawodach w poszczególnych rejonach kraju. Ponadto, rejestr ten będzie również cennym narzędziem analitycznym dotyczącym prawidłowego wykonywania zawodu medycznego.

Projekt wprowadza także obowiązek ustawicznego rozwoju osób wykonujących wspomniane zawody. Będzie on realizowany w 5-letnim okresie edukacyjnym. Za udział w poszczególnych formach doskonalenia zawodowego i kształcenia podyplomowego przysługują punkty edukacyjne. Okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym osoba wykonująca zawód medyczny uzyskała wpis do rejestru. Zadania dotyczące ustawicznego rozwoju zawodowego osób wykonujących zawód medyczny znajdują się we właściwości wojewodów. Wojewoda wydaje kartę rozwoju zawodowego osobie wykonującej zawód medyczny oraz potwierdza dopełnienie nałożonego obowiązku przez te osoby (czytaj również: Technik farmaceutyczny nie jest zawodem zaufania publicznego?).

Jednocześnie projekt ustawy wprowadza regulacje dotyczące skorzystania przez osobę wykonująca zawód medyczny z płatnego urlopu szkoleniowego w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie, który będzie mógł być wykorzystany na realizację ustawicznego rozwoju zawodowego. Wymiar urlopu jest uzgadniany każdorazowo z pracodawcą.

Źródło: ŁW/RCL


dokument540421
REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]