REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Prokurator Generalny przeciwny ochronie prawnej dla farmaceutów

pon. 9 maja 2022, 12:44

Od środy do czwartku potrwa najbliższe posiedzenie Sejmu, w którego trakcie posłowie zdecydują o dalszych losach poselskiego projektu nowelizacji ustawy o zawodzie farmaceuty. Zakłada on nadanie farmaceutom i technikom farmaceutycznym ochrony prawnej, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym.

Zdaniem Prokuratora Generalnego wystarczająca dla farmaceutów jest taka ochrona prawna, jaka wynika z dotychczasowych uregulowań Kodeksu karnego (fot. Shutterstock)
Zdaniem Prokuratora Generalnego wystarczająca dla farmaceutów jest taka ochrona prawna, jaka wynika z dotychczasowych uregulowań Kodeksu karnego (fot. Shutterstock)

Na 11 maja zaplanowano sprawozdanie z prac sejmowej Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie farmaceuty. Dokument zakłada także zmiany w ustawie Prawo farmaceutyczne. Przedstawicielem wnioskodawców projektu jest poseł Krzysztof Śmiszek (czytaj również: Ochrona prawna nie tylko dla farmaceutów, ale i techników farmaceutycznych).

Pierwotnie projekt zakładał on nadanie farmaceutom ochrony prawnej, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym. Ministerstwo Zdrowia początkowo było przeciwne zmianom w tym zakresie, wskazując na niezgodności formalne oraz brak objęcia ochroną techników farmaceutycznych. W trakcie Komisji Zdrowia zgłoszono jednak poprawkę, która została zaakceptowana przez resort i przyjęta przez posłów. Po zmianach projekt został niemal jednogłośnie przyjęty przez Komisję Zdrowia. Zakłada on dwie zmiany:

REKLAMA

W ustawie Prawo farmaceutyczne po art. 91 dodaje się art. 91a w brzmieniu:

REKLAMA

„Art. 91a. Technik farmaceutyczny podczas i w związku z wykonywaniem w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym czynności, o których mowa w art. 91, lub innych czynności związanych z produktami leczniczymi lub wyrobami medycznymi, wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.”.

W ustawie z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty po art. 35 dodaje się art. 35a w brzmieniu:

„Art. 35a. Farmaceuta podczas i w związku z wykonywaniem w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym czynności, o których mowa w art. 4 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1, 3, 4 i 6, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 i 2447).”

Prokurator Generalny przeciwny

Okazuje się, że do projektu uwagi przesłał także Prokurator Generalny, który stwierdził, że dodatkowa ochrona prawna dla farmaceutów nie jest potrzebna. Wskazał m.in. że powód niedawnych ataków na farmaceutów – jakim był obowiązek noszenia maseczek – ma „charakter epizodyczny”, zatem trudno mówić o tym by farmaceuci byli „permanentnie” narażeni na ataki pacjentów (czytaj również: Minister Zdrowia negatywnie w sprawie petycji farmaceutów).

REKLAMA

– Należy także zauważyć, że pomimo tego, iż apteki są częścią systemu ochrony zdrowia, to trudno zrównywać czynności farmaceutów, w których dominujący jest jednak ich usługowy element, z czynnościami objętych ochroną przysługującą funkcjonariuszom publicznym lekarzy, pielęgniarek, położnych czy ratowników medycznych. Nie bez znaczenia dla takiej oceny pozostaje również to, że znaczną część czynności związanych z kontaktem z klientem w aptekach wykonują obecnie technicy farmaceutyczni, a personel aptek – w przeciwieństwie do lekarzy, pielęgniarek czy ratowników medycznych – pozostaje zazwyczaj w bezpiecznej odległości od pacjenta – czytamy w uzasadnieniu Prokuratora.

W jego ocenie wystarczająca dla farmaceutów jest taka ochrona prawna, jaka wynika z dotychczasowych uregulowań Kodeksu karnego dla tożsamych dóbr prawnych każdego obywatela.

Przyznanie farmaceutom szczególnej ochrony mogłoby bowiem powodować wątpliwości co do zgodności kreujących ją przepisów z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa – pisze Prokurator.

Całe stanowisko poniżej.

©MGR.FARM


2114-003
REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]