REKLAMA
czw. 28 kwietnia 2022, 11:03

Ochrona prawna nie tylko dla farmaceutów, ale i techników farmaceutycznych

Sejmowa Komisja Zdrowia uznała, że prawo do dodatkowej ochrony prawnej w czasie wykonywania zadań zawodowych należy się nie tylko farmaceutom, ale także technikom farmaceutycznym. Inicjatywa Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej spotkała się z ponadpartyjnym poparciem.

Zarówno poprawka do projektu, jak i sam projekt zostały jednogłośnie poparte przez posłów sejmowej Komisji Zdrowia (fot. screen)
Zarówno poprawka do projektu, jak i sam projekt zostały jednogłośnie poparte przez posłów sejmowej Komisji Zdrowia (fot. screen)

Dzisiaj odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o zawodzie farmaceuty, zgłoszonego przez posła Lewicy, Krzysztofa Śmiszka z inicjatywy Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej. Zakładał on nadanie farmaceutom ochrony prawnej na równi z funkcjonariuszami publicznymi (czytaj również: Posłowie chcą ochrony prawnej dla farmaceutów. Projekt w Sejmie…).

Projekt negatywnie zaopiniowało Ministerstwo Zdrowia. Resort zdrowia już kilka dni temu przedstawił obszerne uzasadnienie (8 stron – załączone pod artykułem) takiego stanowiska, wskazując na niedociągnięcia formalne i wątpliwości prawne zaproponowanego brzmienia nowelizacji. Wątpliwości budziło także pominięcie techników farmaceutycznych w planowanych rozwiązaniach, którzy tak samo jak farmaceuci narażeni są na akty agresji i niebezpieczne incydenty w trakcie wykonywania swoich zadań zawodowych w aptekach.Alternatywne rozwiązanie

Mimo negatywnej opinii resort wskazał, że przez grupę posłów została przygotowana poprawka, która w zawiera alternatywne rozwiązanie legislacyjne, realizujące założenia autorów projektu (czytaj również: Minister Zdrowia negatywnie w sprawie petycji farmaceutów).

– Poprawka oddaje ideę wnioskodawcy i czyni zadość uwagom przedstawionym w stanowisku Rządu. Poszerza ten zakres dla techników farmaceutycznych w związku z wykonywaniem usług farmaceutycznych, związanych z kontaktem z pacjentem – wskazywał wiceminister Maciej Miłkowski.

Wspomnianą poprawkę przedłożył na Komisji Zdrowia jej przewodniczący – poseł Tomasz Latos. Wskazał jednocześnie, że idea stojąca za projektem uzyskała ponadpartyjne poparcie i pełne zrozumienie wśród posłów.

– Doceniając i rozumiejąc intencje wnioskodawców, zaproponowany zapis nie był jednoznaczny, w związku z tym w poprawce posiłkujemy się odniesieniem do już obowiązującego prawa i rozwiązań prawnych dających wspomnianą ochronę innym zawodom. A po drugie pamiętajmy, że w przypadku zagrożenia w aptece, to nie tylko farmaceuta, ale to również technik farmaceutyczny, który bardzo często stoi przy okienku i tak naprawdę pewnie częściej statystycznie jest w kontakcie z pacjentem, jest narażony na te niebezpieczeństwa i te sytuacje, przed którymi wnioskodawcy chcieliby by tak ochrona była roztoczona – wyjaśniał Tomasz Latos, przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia.

Jednogłośne poparcie

Zarówno poprawka do projektu, jak i sam projekt zostały niemal jednogłośnie poparte przez posłów sejmowej Komisji Zdrowia. Za przyjęcie tego rozwiązania prawnego podziękował posłom Prezes Rady Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej, Marcin Relepewicz. To z jego inicjatywy kwestia ta została podjęta przez posłów Lewicy, a projekt trafił do Sejmu (czytaj również: Farmaceuci potrzebują ochrony prawnej. Jej brak to niedopatrzenie…).

– Bardzo cieszę się, że to rozwiązanie, które mam nadzieję zostanie tutaj na zasadzie konsensusu przyjęte, będzie poprawiało zarówno bezpieczeństwo aptek, jak i farmaceutów – mówił Repelewicz.

Po przyjęciu poprawek i nowelizacji, podziękowała posłom za to również prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Elżbieta Piotrowska Rutkowska.

– Bardzo dziękuję za przyjęcie poprawek i przychylne odniesienie się do zmiany prawa w zakresie przyznania ochrony farmaceutom i technikom farmaceutycznym wykonującym swoje czynności w aptece ogólnodostępnej. Jest to dobre rozwiązanie, my od dawna spotykamy się z zachowaniami agresywnymi w aptekach ogólnodostępnych, nie tylko w czasie pandemii, ale i wcześniej. W związku z tym bardzo Państwu dziękuję za docenienie zawodu farmaceuty i ustanowienie tych poprawek – mówiła prezes NRA.

©MGR.FARM


Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]