REKLAMA
wt. 15 listopada 2022, 14:33

Przepisy „apteki dla aptekarza” naruszają prawa właścicieli lokali, w których są apteki?

Autor petycji do Ministra Zdrowia domaga się, by ograniczenia geograficzne i demograficzne w otwieraniu aptek, wprowadzone w 2017 roku „apteką dla aptekarza”, nie dotyczyły nie tylko zezwoleń wydanych w życie przed wejściem ustawy, ale też lokali, które zostały wcześniej przygotowane na apteki…

Zdaniem autora petycji "apteka dla aptekarza" narusza prawa nabyte właścicieli lokali aptek, uzależniając wykorzystanie takich lokali od podmiotów prowadzących te apteki (fot. MGR.FARM)
Zdaniem autora petycji "apteka dla aptekarza" narusza prawa nabyte właścicieli lokali aptek, uzależniając wykorzystanie takich lokali od podmiotów prowadzących te apteki (fot. MGR.FARM)

Do Ministra Zdrowia skierowano petycję, której autor domaga się uściślenia przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne, które zostały wprowadzone w 2017 roku jako „apteka dla aptekarza”. Chodzi o ograniczenia, które uniemożliwiają wydawanie nowych zezwoleń na prowadzenie apteki, jeśli nie są spełnione określone warunki geograficzne i demograficzne.

Aktualne przepisy (art. 99 ust. 3b ustawy – Prawo farmaceutyczne) mówią, że odległość nowej apteki od już funkcjonującej nie może być mniejsza niż 500 metrów, ale tylko pod warunkiem, gdy liczba mieszkańców w danej gminie, w przeliczeniu na jedną aptekę ogólnodostępną, wynosi co najmniej niż 3000 osób. Jeśli natomiast odległość od istniejącej apteki jest większa niż 1000 metrów, wtedy liczba mieszkańców przypadających na aptekę w gminie, nie ma znaczenia (czytaj również: Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia wątpliwości dotyczące ustawy Apteka dla Aptekarza).

Przepisy wprowadzone przez „aptekę dla aptekarza” weszły w życie dokładnie 25 czerwca 2017 roku. Jako, że prawo nie działa wstecz, to dotyczą one tylko zezwoleń wydawanych po tej dacie. Apteki, które rozpoczęły swoją działalność wcześniej, nie muszą ich spełniać, ani się do niech dostosowywać. Okazuje się jednak, że zdaniem autora petycji, jaka trafiła do Ministra Zdrowia, to wyłączenie powinno dotyczyć nie tylko zezwoleń wydanych przed 25 czerwca 2017 roku, ale także samych lokali aptek.

Naruszone prawa nabyte właścicieli lokali?

– Uprzejmie ośmielam się wnieść petycję o uściślenie regulacji prawnej zawartej w art. 99 ust. 3b Ustawy, że wprowadzone ustawą zmieniającą z dnia 7 kwietnia 2017 r. ograniczenia geograficzne i demograficzne nie dotyczą lokali aptek, w których przygotowania do prowadzenia aptek ogólnodostępnych zostały podjęte przed datą wejścia w życie cyt. ustawy zmieniającej, tj. do 25 czerwca 2017 r. – czytamy w petycji.

Jej autor uważa, że obecny stan prawny narusza prawa nabyte właścicieli lokali aptek, uzależniając wykorzystanie takich lokali od podmiotów prowadzących te apteki. A to dlatego, że ich rezygnacja z prowadzenia takiej działalności, powoduje konieczność przebudowy tych lokali na inne cele. W opuszczonym lokalu apteki, który nie spełnia wymagań geograficznych, nie otworzy się bowiem już kolejna apteka. Autor petycji wskazuje, że przed wejściem „apteki dla aptekarza” w odległości mniejszej niż 500 metrów niekiedy powstawało nawet kilka aptek i było to zgodne z prawem (czytaj również: Jak i gdzie powstają apteki z pominięciem ograniczeń demo- i geograficznych?).

– Taki stan w praktyce uniemożliwia zmianę podmioty prowadzącego aptekę, w lokalu specjalnie do tego przygotowanym i prawnie potwierdzonym w decyzji administracyjnej, w sytuacji gdy podmiot prowadzący aptekę rażąco narusza przepisy sanitarne, jak też inne, w tym podatkowe – czytamy w petycji.

Do petycji dołączono też dokumenty konkretnej tego typu sytuacji, gdy Państwowy Inspektor Sanitarny w Świdniku stwierdził w jednej z aptek nieprawidłowości takie, jak brak bieżącej wody w umywalkach. Autor petycji wprost przyznaje, że wystosował ją we własnym interesie i wynika ona z „uprawdopodobnionej niemożności uruchomienia apteki w posiadanym lokalu przez Córkę, posiadającą wyróżniające kwalifikacje, z uwagi na obowiązujące kryterium geograficzne (czytaj również: Apteka z pominięciem ograniczeń demo- i geograficznych. Jaka jest rola Ministra Zdrowia?).

©MGR.FARM


Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]