REKLAMA
pon. 15 marca 2021, 12:22

Samorząd aptekarski straci wpływ na wybór WIF

Do konsultacji publicznych oddano projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie zasad i trybu postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Zakłada on usunięcie samorządu aptekarskiego i przedstawiciela PTFarm z procesu wybierania nowego WIF.

Ministerstwo Zdrowia uważa, że przedstawiciele samorządu nie powinni mieć wpływu na wybór konkretnego kandydata na WIF (fot. Shutterstock)
Ministerstwo Zdrowia uważa, że przedstawiciele samorządu nie powinni mieć wpływu na wybór konkretnego kandydata na WIF (fot. Shutterstock)

Jak argumentuje Ministerstwo Zdrowia celem nowelizacji rozporządzenia jest usunięcie stanu, w którym przedstawiciele samorządu zawodu farmaceuty partycypują w procesie wyłaniania kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego (WIF).

– W ocenie projektodawcy to, że przedstawiciele ww. samorządu mogą mieć znaczący wpływ na wybór konkretnego kandydata na WIF nie powinien mieć miejsca ze względu na fakt, że przedstawiciele ci, jako potencjalni właściciele aptek ogólnodostępnych, mogą w przyszłości podlegać nadzorowi WIF, w wyborze którego w przeszłości uczestniczyli, co też mogłoby rodzić wątpliwości co do bezstronności ewentualnych działań nadzorczych – czytamy w uzasadnieniu.

Dodatkowo ze składu komisji konkursowej zostanie usunięty przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. W ocenie Ministerstwa Zdrowia jego obecność nie jest nieodzowna dla przeprowadzenia postępowania w sposób merytoryczny i skuteczny (czytaj również: „Obrotowe drzwi” na rynku aptecznym. Co to takiego?).

NFZ zamiast izby aptekarskiej i PTFarm

Resort proponuje, aby w skład komisji wszedł przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia wyznaczany przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu z województwa, dla którego właściwy ma być wojewódzki inspektor farmaceutyczny, który ma być wyłoniony w ramach postępowania konkursowego. Ministerstwo wskazuje, że w wielu przypadkach działania wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Funduszu łączą się i uzupełniają. Podstawowym zadaniem wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego jest sprawowanie nadzoru nad obrotem detalicznym produktami leczniczymi, w tym nad prowadzącymi go aptekami ogólnodostępnymi i punktami aptecznymi. Dokonywanie kontroli tych samych podmiotów należy również do głównych zadań Funduszu.

– Co więcej, w wielu przypadkach zachodzi wzajemna wymiana informacji pomiędzy WIF a Funduszem w zakresie prowadzonych w ww. podmiotach kontroli. Zdarzają się również sytuacje prowadzenia przez WIF i Fundusz wspólnych kontroli tych samych podmiotów. Na linii WIF – Fundusz następuje również współpraca w innych obszarach, np. w zakresie przydzielania unikalnych numerów identyfikujących recepty w sytuacjach określonych w rozporządzeniu wydawanym na podstawie art. 96a ust. 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne – uzasadnia resort.

Zdaniem Ministerstwa powyższe względy przemawiają za tym, aby w procesie wyłaniania kandydata na WIF, brał udział również przedstawiciel Funduszu (czytaj również: NIK przeprowadza kontrolę w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym).

Wpływ na wybór kandydata poprzez umożliwienie przedstawicielowi Funduszu dokonania jego weryfikacji merytorycznej pod kątem oceny potencjału efektywnej współpracy z tą osobą, jako potencjalnym przyszłym wojewódzkim inspektorem farmaceutycznym, stanowił będzie w ocenie realną wartość dodaną tego procesu – uzasadnia resort.

Źródło: ŁW/RCL

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Zaiste ! Od 2004r NFZ "szczególnie dbał" o budżet , zwłaszcza przy rozdawnictwu państwowych pieniędzy za "leki za grosz" oraz ilość afer milionowych w kronikach kryminalnych wyłudzeń refundacji z NFZ .