REKLAMA
pon. 7 grudnia 2020, 11:00

„Obrotowe drzwi” na rynku aptecznym. Co to takiego?

Członkowie organizacji reprezentujących niektóre sieci apteczne dyskutowali niedawno o zjawisku „obrotowych drzwi” na rynku aptecznym. Polega ono na pełnieniu przez te same osoby różnych ról w środowisku lub instytucjach, które mogą prowadzić do patologii. Jako przykład podano jednego z prezesów okręgowej izby aptekarskie, który kiedyś był inspektorem farmaceutycznym, a dziś prowadzi swoje apteki.

W toku dyskusji poruszono szereg wątków stanowiących oś aktywności samorządu aptecznego (fot. screen FB)
W toku dyskusji poruszono szereg wątków stanowiących oś aktywności samorządu aptecznego (fot. screen FB)

W piątek 4 grudnia 2020 roku w Świetlicy Wolności odbyła się debata Związku Przedsiębiorców i Pracodawców poświęcona zjawisku obrotowych drzwi na rynku aptecznym i granicom kompetencji samorządów zawodowych w kontekście samorządu aptekarskiego. Przypomnijmy, że do ZPP należy Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET – zrzeszający kilka największych sieci aptecznych w Polsce. Obie organizacje protestują przeciwko niektórym zapisom ustawy o zawodzie farmaceuty, w tym zwiększaniu roli samorządu aptekarskiego w kontroli wykonywania zawodu farmaceuty (czytaj również: PharmaNET chce odrzucenia ustawy o zawodzie farmaceuty. NIA broni…).

Dyskusja przebiegała pod dyktando tezy mówiącej, że zakres kompetencji samorządu aptekarskiego jest znacznie szerszy, niż w przypadku innych samorządów zawodowych w Polsce. Z kolei swobodny przepływ osób pomiędzy organami samorządu a instytucjami nadzoru generuje konflikty interesów.

Zdaniem przedsiębiorców realizacja koncepcji zamkniętego rynku aptecznego, forsowanej przez organy samorządu aptekarskiego, wiąże się nie tylko z dramatami przedsiębiorców prowadzących apteki, lecz również z istotnymi szkodami dla pacjentów. W toku dyskusji padły nawiązania do samorządów prawniczych, latami ograniczającymi dostęp do zawodu osobom spoza rodzin prawników.

– Nie ulega wątpliwości, że mamy w Polsce spór dotyczący kształtu regulacji rynku aptecznego – twierdzi Jakub Bińkowski, dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji ZPP. – Problem w tym, że jedna z jego stron posługuje się całkowicie fałszywą argumentacją. Wbrew pojawiającym się w przestrzeni publicznej informacjom, jakoby polski rynek apteczny był zmonopolizowany przez zagraniczne sieci, w rzeczywistości apteki sieciowe stanowią mniej niż połowę wszystkich placówek w Polsce, a większość sieci aptecznych to polskie małe i średnie przedsiębiorstwa. Jedynie 9 sieci w skali całego kraju posiada więcej, niż 100 aptek. Nie ma więc ryzyko monopolizacji rynku. Istnieje jednak znaczne ryzyko ograniczenia jego konkurencyjności przez rosnącą rolę samorządu zawodowego.

Farmaceuci w obrotowych drzwiach

W toku dyskusji poruszono szereg wątków stanowiących oś aktywności samorządu aptecznego i przeanalizowano ich wpływ na sytuację zarówno przedsiębiorców aptecznych, jak i pacjentów. Wśród poruszonych tematów znalazła się m.in. kwestia interpretacji regulacji antykoncentracyjnej (słynny 1% aptek w województwie), udziału samorządu aptecznego w procesie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie apteki. Rozmawiano też o porozumieniu zawartym przez Naczelną Radę Aptekarską z Ministrem Zdrowia (czytaj również: Przedsiębiorcy przeciwni “Strategii na rzecz rozwoju aptek”).

Zdaniem przedsiębiorców brak transparentności, płynne przepływy między organami samorządu a organami inspekcji, przechwytywanie roli regulatora powodują, że na rynku aptecznym mamy do czynienia ze swoistym układem zamkniętym, na istnieniu którego cierpi zarówno część środowiska, jak i pacjenci.

– Podstawowym zadaniem samorządów zawodowych w Polsce jest reprezentowanie przedstawicieli zawodów zaufania publicznego i dbałość o należyte wykonywanie tych zawodów – podkreśla prof. Robert Gwiazdowski, szef Rady Programowej Warsaw Enterprise Institute. – Zadań tych nie można jednak realizować w sposób dowolny. Zakres kompetencji samorządu aptecznego jest tymczasem wyraźnie szerszy, niż zakresy kompetencji pozostałych funkcjonujących w Polsce samorządów zawodowych i wydaje się, że Naczelna Izba Aptekarska w swojej działalności wykracza poza wspomniane funkcje. Co więcej, na rynku aptecznym obserwujemy charakterystyczne zjawisko drzwi obrotowych. Te same osoby, które w tej chwili prowadzą aptekę, za chwilę mogą uczestniczyć we władzach quasi-regulatora, jakim chce być NIA, a następnie zacząć pracę w organie inspekcji, po to by na końcu ponownie wrócić na rynek. To sytuacja generująca oczywiste patologie. W przypadku samorządu aptecznego mamy zatem do czynienia ze zjawiskiem, które w teorii regulacji określane jest mianem „przejęcia regulatora”.

„Giełda aptek” przykładem…

Rozmawiający ze sobą przedstawiciele przedsiębiorców doszli do wniosku, że sposób regulacji rynku aptecznego w Polsce, rozumiany łącznie z modelem funkcjonowania samorządu aptekarskiego, ogranicza konkurencję, uderza w uczciwych przedsiębiorców, a na koniec dnia – wpływa na ograniczenie dostępności leków dla pacjentów. Ich zdaniem przejawem tego zjawiska może być przykład regulacji znanej jako „Apteka dla Aptekarza”.– „Apteką dla aptekarza” poszliśmy wbrew europejskiemu trendowi. Wystarczy wspomnieć przykład Irlandii, w której wprowadzono tego rodzaju przepisy, a następnie po kilku latach je wycofano – liczba aptek spadła, a marże tych, które na rynku pozostały, diametralnie wzrosły. Tymczasem w Polsce od lat przedstawiciele korporacji aptekarskiej prowadzą działania mające na celu usunięcie z rynku aptek, których właścicielami nie są farmaceuci – twierdzi Marcin Piskorski, prezes Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET.

Jego zdaniem narzędziami tych działań są hejt, zmiana znaczenia przepisów prawa bez zmiany ich treści, dezinformacja i składanie donosów (czytaj również: Prezes ZPA PharmaNET o “aptekarskiej fabryce hejtu”).

– Wskutek forsowania interpretacji przepisów sprzecznej z ich faktyczną treścią i współpracy z organami inspekcji, część środowiska aptecznego doprowadza uczciwych właścicieli aptek niemal na skraj bankructwa. Przy tym, pod pozorem walki o niezależność farmaceutów dąży się w praktyce do realizowania czystych celów biznesowych – przedsiębiorcy znajdujący się w sytuacji bez wyjścia stanowią potencjalnych „klientów” giełd aptek, którzy skłonni będą pozbyć się swojego majątku po znacznie zaniżonej cenie. Narracja dotycząca zawodowej deontologii i wzniosłych ideałów to jedynie zasłona dymna. W rzeczywistości chodzi o ostrą walkę konkurencyjną – ze szkodą dla pacjentów – uważa Piskorski (czytaj również: ZAPPA otwiera Giełdę Aptek – możesz kupić lub sprzedać aptekę).

Źródło: ŁW/ZPP

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]