REKLAMA
Magazyn mgr.farm
Redakcja mgr.farm

Sieć aptek reklamowała w telewizji swoje suplementy diety. Ma zapłacić 48 000 zł kary…

wt. 7 maja 2019, 08:30

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach nałożył na jedną z największych sieci aptecznych w Polsce karę w wysokości 48 000 zł. WIF stwierdził naruszenie zakazu reklamy aptek, który polegał na emitowaniu w telewizji spotów reklamowych dotyczących produktów marki własnej – suplementów diety i artykułów higienicznych. Ich nazwa była identyczna z nazwą aptek sieci…

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach, rozpatrywał sprawę czterech telewizyjnych reklam produktów marki własnej, jednej z ogólnopolskich sieci aptek (fot. Shutterstock)
Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach, rozpatrywał sprawę czterech telewizyjnych reklam produktów marki własnej, jednej z ogólnopolskich sieci aptek (fot. Shutterstock)

Czy reklama suplementu diety może być też jednocześnie reklamą apteki? Tak, jeśli jego nazwa jest identyczna z nazwą apteki, w której jest on dostępny. Tak przynajmniej stwierdził Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, nakładając karę w wysokości 48 000 zł na jedną z ogólnopolskich sieci aptek. Zdaniem urzędników doszło w tej sytuacji do prowadzenia tzw. skojarzeniowej reklamy aptek.

Czym jest „skojarzeniowa reklama apteki”?

Pojęcie to pojawiło się w orzecznictwie sądowym już w 2013 roku. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał wtedy (wyrok z dnia 2 października 2013r., sygn. akt VI SA/Wa 1193/13), że „oznaczenie produktów znakiem […], a także prowadzenie pod tym szyldem aptek – może być uzasadnione strategią rynkową i pożądane ze względu na zakładane cele grupy niemniej jednak w takiej sytuacji reklama produktów, która odwołuje się do szyldu, pod którym działają apteki wskazuje na możliwość zakupu reklamowanych produktów w tych aptekach, a zatem stanowi ich reklamę.”

REKLAMA

Taką wykładnię zastosował więc Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach, rozpatrując sprawę czterech telewizyjnych reklam produktów marki własnej, jednej z ogólnopolskich sieci aptek. A wszystko zaczęło się od pisma Głównego Inspektora Farmaceutycznego, który przekazał zawiadomienie o podejrzeniu prowadzenia reklamy aptek za pomocą serii reklam telewizyjnych (czytaj więcej: Walka z reklamą aptek przynosi efekty?). Wynikało z niego, że w ogólnopolskiej telewizji emitowano spoty reklamujące różne produkty – suplementy diety i artykuły higieniczne. Były one oznakowane logo sieci aptek. W zawiadomieniu wskazano, iż jest to „kolejne omijanie zakazu reklamy, gdyż widz kojarzy apteki z tym logo, a nie produkty”.

REKLAMA

Główny Inspektor Farmaceutyczny przekazał też WIF swoje stanowisko w sprawie reklamy skojarzeniowej. Uwzględniało ono aktualne orzecznictwo sądowe, dotyczące podobnych spraw naruszenia zakazu reklamy aptek i ich działalności. GIF przesłał Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu również stanowisko Naczelnej Izby Aptekarskiej w tej sprawie. NIA wskazywała w nim, że wspomniane spoty reklamowe dostępne są również na YouTube (czytaj więcej: Blogerom grozi kara finansowa za „unboxing” na YouTube przesyłki z apteki?).

Reklama 80 aptek jednocześnie?

Dokonując analizy materiału dowodowego zgromadzonego w postępowaniu, Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał, iż emisja czterech spotów reklamowych w mediach ogólnopolskich naruszyła art. 94a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne. Prowadzono w ten sposób reklamę osiemdziesięciu aptek, zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego. Nazwa dziewiętnastu z nich była identyczna jak reklamowanych suplementów diety.

– Zatem odbiorca ww. reklam w łatwy sposób mógł skojarzyć prezentowane w spotach artykuły z aptekami, które w swoje nazwie posiadają to samo oznakowanie „(…)”. Tym samym całą treść spotów, reklamujących zalety oraz niskie ceny artykułów oznakowanych logo „(…)”,  można odnieść, zdaniem Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, nie tylko do tych produktów, ale także do aptek nazwanych „(…)” – czytamy w decyzji WIF w Katowiach.

Urzędnicy wskazywali, że w spotach reklamowych wskazano na „dobre ceny” produktów, na zainteresowanie Polaków tymi produktami, „sprawdzone produkty”, „wysoką jakość w dobrej cenie”. Podano też ceny poprzedzone słowem „tylko”, wskazującym na ich wyjątkowo niską wartość.

REKLAMA

– W spotach reklamowych nie wskazano bezpośrednio, gdzie można  było te produkty zakupić, nie podano danych teleadresowych żadnej apteki. Jednak spoty te dotyczyły produktów oznakowanych logo „(…)”, co zdaniem Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego bezpośrednio wskazuje na apteki, których nazwa zawiera słowo „(…)”, jako miejsce gdzie można je nabyć. Pośrednio zaś, na pozostałe apteki, których nazwy co prawda nie zawierają słowa „(…)”, ale reklamowane produkty znajdowały się w ofercie handlowej tych aptek – czytamy w decyzji WIF.

Sieć aptek umywa ręce. A co na to kierownicy aptek?

W trakcie całego postępowania, właściciel sieci aptek nie złożył żadnych wyjaśnień. Nie zajął też stanowiska w sprawie spotów reklamowych reklamowanych w stacjach telewizyjnych. Firma złożyła jedynie oświadczenie, iż nie zamieściła ani nie zleciła zamieszczenia jednego ze spotów reklamowych w internecie, w serwisie YouTube. Ostatecznie WIF też nie dysponował wiarygodnymi dowodami, które potwierdziłyby, iż to strona zamieściła spot reklamowy w serwisie YouTube. Taka informacja pojawiła się jedynie w piśmie od Naczelnej Izby Aptekarskiej. W rezultacie postępowanie w tym zakresie umorzono.

Co ciekawe w trakcie postępowania Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wystosował wezwania do kierowników aptek tej sieci. Mieli oni podać informacje i cenach pięciu produktów, w czasie gdy ich reklamy były emitowane w telewizji. We wspomnianych spotach były bowiem podane ich konkretne ceny.

Z pisemnych odpowiedzi, jakich udzielili kierownicy aptek, a także przedsiębiorcy prowadzący te apteki, wynikało produkty te, były w tym czasie sprzedawane pacjentom w innych cenach niż podane w reklamach.

Niemal najwyższy wymiar kary…

Zgodnie prawem farmaceutycznym kto prowadzi reklamę apteki podlega karze pieniężnej w wysokości do 50 tysięcy złotych. WIF ma obowiązek jej nałożenia. Jeśli stwierdzi naruszenie wspomnianego przepisu i to w jego gestii pozostaje ustalenie jej wysokości (czytaj więcej: Maksymalnych kar za reklamę aptek jak na lekarstwo…).

W tej sytuacji, na wysokość kary miały czas emisji czterech spotów telewizyjnych, który wyniósł dwa miesiące. Znaczenie miał też zasięg jaki miała reklama apteki.

– Emitowanie w ogólnopolskiej telewizji spotów reklamowych jest jedną z najskuteczniejszych form reklamy, a grupa odbiorców takiej reklamy jest jedną z najliczniejszych, jeżeli nie najliczniejszą. Zatem działania takie mogły mieć  zdecydowany wpływ na odbiorców i w sposób bezsporny zachęcać pacjentów do dokonywania zakupów reklamowanych w spotach produktów oznakowanych logo „(…)” w aptekach o nazwie zawierającej słowo „(…)” lub posiadających te produkty w swoje ofercie – czytamy w decyzji WIF.

Poza tym firma nie zaprzeczyła prowadzenia tego typu reklamy i nie złożyła w tej sprawie wyjaśnień. Jej działania dotyczyły też naruszenia zakazu reklamy, co do osiemdziesięciu aptek ogólnodostępnych, zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego.

– Mając na względzie wskazane powyżej okoliczności, mające wpływ na wymiar kary pieniężnej, organ za stwierdzone naruszenie ustalił karę pieniężną w wysokości 48 000 złotych (słownie czterdzieści osiem tysięcy złotych). Organ wskazuje, iż kara ta ma znaczenie edukacyjne dla samego przedsiębiorcy, ma zapobiec ponownemu naruszeniu przepisów przez podmiot i w konsekwencji musi być dotkliwa, a jednocześnie możliwa do spełnienia – czytamy w decyzji.

Zdaniem WIF kara pieniężna jest ewentualną przestrogą przed podobnym naruszeniem zakazu reklamy dla innych przedsiębiorców. Wymierzona stronie kara pieniężna jest, zdaniem Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, adekwatna do stopnia dokonanego naruszenia.

Z naszych informacji wynika, że firma odwołała się od tej decyzji. Sprawa została skierowana do rozpatrzenia przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Źródło: ŁW/WIF w Katowicach

DOZ - marka własna

 

REKLAMA
REKLAMA
Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Niedobór witamin i minerałów u seniorów – jak im pomóc?

24 listopada 202214:55

Dieta osób starszych powinna opierać się nie tylko o prawidłowy bilans energetyczny spożywanych posiłków. Niezwykle istotne jest także, aby na konsumowane potrawy składały się różnorodne produkty, które dostarczą organizmowi odpowiednich ilości składników odżywczych, minerałów oraz witamin. Niestety, osoby w wieku senioralnym często nie stosują się do zasad prawidłowego żywienia. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest mnóstwo. […]

Dieta osób starszych powinna opierać się nie tylko o prawidłowy bilans energetyczny spożywanych posiłków. Niezwykle istotne jest także, aby na konsumowane potrawy składały się różnorodne produkty, które dostarczą organizmowi odpowiednich ilości składników odżywczych, minerałów oraz witamin. Niestety, osoby w wieku senioralnym często nie stosują się do zasad prawidłowego żywienia. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest mnóstwo. Począwszy od zaburzeń fizjologicznych, poprzez problemy natury emocjonalnej, na czynnikach ekonomicznych kończąc. Dlatego tak istotne jest dostarczanie do organizmu przez osoby starsze w odpowiednich proporcjach wszelkich składników odżywczych wraz z niezbędnymi witaminami i minerałami [3].   

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYSTĄPIENIE NIEDOŻYWIENIA U SENIORÓW

Niestosowanie się przez osoby starsze do zasad prawidłowego żywienia często nie jest bezprzyczynowe. Wśród czynników, które mogą na taki stan rzeczy wpływać, możemy wyróżnić:

REKLAMA
 • spowolniony metabolizm: wpływa na słabsze odczuwanie głodu, wolniejszą perystaltykę jelit, a także pogorszenie wchłaniania składników odżywczych; 
 • choroby zębów i przyzębia: skutkują one wystąpieniem problemów z pobieraniem pokarmów, a tym samym znacznie zmniejsza się różnorodność spożywanych posiłków;
 • choroby układu pokarmowego i zaburzenia aktywności enzymów trawiennych: mogą prowadzić do zaburzeń wchłaniania dostarczanych wraz z pożywieniem składników odżywczych;  
 • zanik smaku oraz węchu: wiąże się to z tym, że osoba starsza nie odczuwa przyjemności z jedzenia; 
 • zaburzenia emocjonalne: ich występowanie wiąże się z problemami z racjonalnym myśleniem i problemami z poczuciem czasu. W związku z tym nie spożywają oni posiłków regularnie oraz nie przywiązują wagi do jakości spożywanych posiłków; 
 • złe warunki materialno-bytowe: problemy ekonomiczne powodują, że seniorów nie stać na zakup odpowiedniej jakościowo i ilościowo żywności; 
 • samotność: wielu seniorów nie przywiązuje wagi do jakości przygotowywanych posiłków, gdyż czują się wykluczeni społecznie; 
 • zażywanie niektórych leków: np. glikokortykosteroidy zaburzają wchłanianie wapnia i metabolizm mikroelementów; leki przeczyszczające wpływają negatywnie na wchłanianie witamin A,D3,K; tetracykliny zaburzają wchłanianie witamin D3, B6, kwasu foliowego; inhibitory pompy protonowej zaburzają wchłanianie witaminy B12 [2,4,5,6];

NIEDOBORY WITAMIN I SKŁADNIKÓW MINERALNYCH U OSÓB STARSZYCH

Ze względu na powyższe czynniki, niezwykle istotne jest, aby dieta osób starszych dostarczała do ich organizmu odpowiednią ilość składników odżywczych, witamin oraz minerałów. Powinna ona uwzględniać takie czynniki, jak stan fizjologiczny seniora, wiek, płeć, nałogi, czy stosowane leki. Dieta nie zawsze okazuje się wystarczająca do tego, by uzupełnić wszelkie niedobory odżywcze. W takich sytuacjach zaleca się zastosowanie odpowiednio skomponowanych suplementów diety. Należy, jednak pamiętać, że nie są one nieobojętne dla zdrowia człowieka. Nieodpowiednio dobrane mogą wywoływać działania niepożądane i wchodzić w interakcje ze stosowanymi lekami. Dlatego ważne jest, aby ich zakupu dokonywać w aptekach, gdzie fachowy personel udzieli stosownych informacji odnośnie składu danego preparatu, czy zaleceń dotyczących jego dawkowania [3]. 

REKLAMA

U osób powyżej 65. roku życia obserwuje się, m.in. deficyt witaminy D3. Jej niedobór może przyczyniać się do rozwoju chorób nowotworowych, chorób serca, cukrzycy typu I, a także chorób psychicznych. Ważną kwestią wynikającą z niedoboru tej witaminy jest zaburzenie gospodarki wapniowo-fosforanowej, co przyczynia się do rozwoju osteoporozy oraz osłabienia siły mięśniowej [7].  

Innymi witaminami, które koniecznie powinny się znaleźć w diecie seniorów, są witaminy A, C i E. Są one silnymi utleniaczami, dzięki czemu spowalniają procesy starcze, a także zapobiegają rozwojowi miażdżycy oraz chorób nowotworowych [3]. Co więcej, witamina C korzystnie wpływa na gojenie się wszelkiego rodzaju owrzodzeń i odleżyn, a witamina E odgrywa zasadniczą rolę w funkcjonowaniu układu odpornościowego [2,5].  U osób w podeszłym wieku wzrasta także zapotrzebowanie na witaminy z grupy B. Przykładowo odpowiednia podaż witamin B2, B6, B12 i kwasu foliowego opóźnia rozwój choroby Alzheimera [5]. Natomiast niedobór kwasu foliowego, witaminy B12 oraz żelaza może ujawnić się w postaci anemii [3]. Osoby w wieku senioralnym powinni ponadto zwrócić uwagę na właściwą podaż wapnia i fosforu. Ma to istotne znaczenie dla zahamowania rozwoju niekorzystnych zmian w ich układzie kostnym. U osób w podeszłym wieku stwierdza się także dość często niedobór takich składników mineralnych jak cynku, magnezu, selenu, czy chromu [5].  

Przykładem preparatu zawierającego w swoim składzie kompleks witamin oraz minerałów pozwalających na wzmocnienie funkcjonowania organizmu osób starszych jest Pharmaton Geriavit®. Co więcej, w jego składzie znajduje się także ekstrakt z żeń-szenia będący źródłem ginsenozydów. Substancje te posiadają szereg właściwości prozdrowotnych. Mają one, m.in. zdolność stymulowania hemoglobiny do przyłączania większej ilości tlenu, a także pobudzają aktywność makrofagów, komórek NK, neutrofili i zwiększają syntezę cytokin prozapalnych [8].

Dzięki temu: 

REKLAMA
 • następuje wzrost odporności; 
 • poprawie ulega pamięć i koncentracja; 
 • wzrasta ogólna wydolność fizyczna i psychiczna organizmu [9]; 

Z tego względu stosowanie preparatu Pharmaton Geriavit nie tylko poprawia funkcjonowanie ludzkiego organizmu i zmniejsza ryzyko rozwoju przewlekłych chorób, ale i zapewnia witalność i pełnie energii na każdy dzień. 

Warto uświadamiać w tym osoby starsze, które nie zawsze potrafią samodzielnie dokonać właściwego wyboru odpowiednich preparatów uzupełniających niedobory witaminowo-mineralne. Zbliżające się święta Bożego Narodzenia mogą być idealną okazją, by zadbać o swoich rodziców i dziadków. Podarowanie im wysokiej jakości preparatu, którego zażywanie poprawi ich jakość życia może być najlepszym prezentem.

Bibliografia: 

 1. Gancarek J, Wanot B, Biskupek-Wanot A.  Proces starzenia i jego aspekty. Zaburzenia odżywiania. DOI: 10.16926/daziw.2020.05
 2. Dąbrowska K, Wanot B, Pilis K. Starzenie się i dieta osób starszych. DOI: 10.16926/daziw.2020.07
 3. Macias M, Doskocz J, Biskupek-Wanot A, Doskocz M. Żywienie i suplementy diety u osób starszych. DOI: 10.16926/daziw.2020.11
 4. Burmecha-Olszowy M, Kaczyński M. Żywienie osób w wieku podeszłym. Alter Ego Seniora 2014; 1 (2): 40-41. 
 5. Jurczak I, Barylski M, Irzmański R. Znaczenie diety u osób w wieku podeszłym- ważny aspekt prewencji zdrowia czy nieistotna codzienność? Geriatria 2011; 5: 127-133. 
 6. Duda G, Saran A. Polskie rekomendacje dotyczące spożywania witamin i składników mineralnych przez osoby w starszym wieku, Farmacja Współczesna 2008; 1: 16-23.
 7. Kupisz-Urbańska M, Galus K Epidemiologia niedoboru witaminy D u osób w podeszłym wieku. Wybrane Zagadnienia. Gerontologia Polska 2011; 19 (1): 1-6. 
 8. Jankowska K, Suszczewicz N. Naturalne metody wspomagania odporności w walce z koronawirusem, Wiedza Medyczna 2020; wydanie specjalne: 46-65.
 9. Dąbrowska- Bernstein B, Moskalik M, Wydro D. Adaptogeny korygujące reakcję organizmu na stres i zaburzenia homeostazy- pomocą w prewencji chorób cywilizacyjnych, 2015. 

MAT-PL-2202376-1.0-11.2022

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

11 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Hahah 48 tysi, to żeście ich ukarali, a ile w tym czasie na tej reklamie zarobili 100 ray tyle ???
Kwota śmieszna, nawet tego nie poczują.
A pamięta ktoś sławetną Łódkę Bols?
to jest częsta praktyka ....potencjalny zysk pokrywa ewentualne kary
Taa, a kto usłyszał reklamę i zapamiętał to swoją drogą...
"Organ wskazuje, iż kara ta ma znaczenie edukacyjne dla samego przedsiębiorcy, ma zapobiec ponownemu naruszeniu przepisów przez podmiot i w konsekwencji musi być dotkliwa, a jednocześnie możliwa do spełnienia – czytamy w decyzji." "Zdaniem WIF kara pieniężna jest ewentualną przestrogą przed podobnym naruszeniem zakazu reklamy dla innych przedsiębiorców." Zgadza się kara może być dotkliwa, jeżeli dotyczyłaby jednej apteki, a jeśli zostanie rozłożona na 80, to ciekawe czegoż to nauczy innych przedsiębiorców?
Dlaczego 48 tysięcy? A dlaczego nie maksymalna kwota czyli 50? A dlaczego nie 47? A dlaczego nie 48 500 ? Dziwna ta wysokość kary. No ale najciekawsze jest to, że WIF w Katowicach się zajął sprawą. Rozumiem, że pozostałe 15 WIFów tematu nie zna, nie ma o niczym pojęcia i apteki apteki tej sieci są tylko na terenie Śląska?
No na pewno się strasznie przejęli tą kwotą, łohoho.
Śmieszne pieniądze. Zarobili na pewno więcej.
Takie kwoty to sobie wliczają w koszty reklamy.
Na pewno liczyli się z takim ryzykiem. Widać korzyści były większe na tyle że warto było podjąć ryzyko.