REKLAMA
pt. 7 maja 2021, 08:08

Sieć aptek nie zapłaci kary za wywiad Jana Zająca dla magazynu Forbes?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie kary 37 000 zł za udzielenie wywiadu magazynowi Forbes przez Jana Zająca – założyciela sieci aptek Ziko. WSA uznał, że w tej sytuacji faktycznie doszło do naruszenia zakazu reklamy apteki, jednak inspektorzy nie dołożyli wystarczających starań, by ustalić jego sprawcę…

W ocenie WSA Główny Inspektor Farmaceutyczny popełnił błąd kierując jedną sprawę do rozpatrzenia przez 16 wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych (fot. Shutterstock)

Sprawa kary za wywiad Jana Zająca, jaką nałożył na niego Śląski Wojewódzki Inspektor farmaceutyczny, była szeroko komentowana w mediach w sierpniu ubiegłego roku. Sieć aptek Ziko została ukarana za artykuł opublikowany w 2018 roku w magazynie Forbes, w którym Zając opowiadał o swojej firmie i aptekach. W publikacji była mowa o strategii sieci i o tym jak prężnie rozwija się jako marka franczyzowa. Jednocześnie w tekście wskazano m.in., że apteki Ziko przechowują więcej leków niż konkurencja, dzięki czemu pacjenci mają szansę znaleźć w nich produkt, którego szukają. W artykule pojawiły się też zdjęcia prezentujące witrynę jednej z aptek sieci (czytaj również: 37 000 zł kary za wywiad dla Forbesa. Zakaz reklamy aptek niczym cenzura?).

Naczelna Izba Aptekarska zgłosiła swoje zastrzeżenia do publikacji do Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu. Wskazywała na możliwe naruszenie w tej sytuacji zakazu reklamy aptek. GIF przekazał sprawę do WIF-ów, uznając że to w ich kompetencjach leży kontrola przestrzegania art. 94a ust 1 Prawa farmaceutycznego. Ostatecznie co najmniej trzech wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych wszczęło postępowania i nałożyło w tej sprawie kary finansowe. Najwyższą – 37 000 zł – nałożył Śląski WIF. Jej wysokość została ustalona na podstawie liczby aptek sieci Ziko, działających na terenie Śląska (37 aptek). Pozostałe wyniosły 1000 zł i 10 000 zł. Od wszystkich trzech decyzji wniesiono odwołanie do GIF, a ten je podtrzymał. W rezultacie skargi w tej sprawie trafiły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Jak się okazuje, jeszcze pod koniec ubiegłego roku WSA odrzucił na dwie z nich. Sąd wydając wyroki uznał, że wywiad naruszał zakaz reklamy i kary zostały nałożone słusznie. Wyrok w sprawie trzeciej skargi wydawał się zatem formalnością… tymczasem 4 lutego 2021 r. WSA w Warszawie zdecydował o uznaniu skargi i uchyleniu decyzji GIF.

Cenzura czy nie?

Dlaczego przy trzeciej skardze WSA w Warszawie zdecydował o uchyleniu decyzji GIF? Sąd przyznał, że zarówno WIF, jak i GIF prawidłowo ustaliły stan faktyczny sprawy, w zakresie uznania, że część publikacji stanowiła reklamę aptek.

– W ocenie Sądu podmioty prowadzące apteki nie mogą w szczególności udzielać wywiadów, w których wskazują na przewagi konkurencyjne posiadanych przez siebie aptek w stosunku do innych podmiotów, gdyż jest to reklama mająca na celu zachęcenie klientów do kupowania właśnie w tych placówkach – czytamy w uzasadnieniu.

Jednocześnie zaznaczył, że nie można stosować art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego jako swoistej cenzury uniemożliwiającej właścicielom aptek (czyli osobom najlepiej znającym się na realiach tego rynku) wypowiadania się na temat skutków istniejących czy planowanych zmian regulacyjnych. A tego po części dotyczył wywiad z Janem Zającem (czytaj również: Dziennikarz zapłaci karę za telewizyjny wywiad z pracownikiem apteki?). 

Tylko część publikacji była reklamą…

WSA wskazał, że w tej konkretnej sytuacji reklamę stanowiła tylko część artykułu. Dokładna analiza tekstu oraz zajmowanej przez niego powierzchni, wykazała, że treści reklamowe stanowiły w nim mniejszość. W większej części publikacji, Jan Zając opowiadał bowiem o swoim hobby (żeglarstwie), swojej karierze czy „aptece dla aptekarza”.

– Oczywiście, można wysnuć tezę, że dodatkowe treści artykułu (niebędące reklamą) stanowią jedynie jej „dodatek”, którego wyłącznym celem jest zwiększenie jego atrakcyjności dla czytelnika. Jednak organy w wydanych decyzjach nie przeanalizowały w ogóle tej kwestii, a w ocenie Sądu to ma znaczenie dla sprawy. Tym samym […]WIF i GIF naruszyły art. 80 i art. 107 § 3 kpa – uznał WSA.

Poza tym sąd wskazał, że cała publikacja składała się nie tylko z wywiadu z Janem Zającem, ale też infografik i zdjęć. Poza tym w warstwie czysto tekstowej były cytowane wypowiedzi biznesmena, ale też pojawiał się treść pochodząca od jego autora, przytaczającego wypowiedzi innych osób (w tym dyrektora firmy analitycznej).

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]