REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Sieć aptek nie zapłaci kary za wywiad Jana Zająca dla magazynu Forbes?

pt. 7 maja 2021, 08:08

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie kary 37 000 zł za udzielenie wywiadu magazynowi Forbes przez Jana Zająca – założyciela sieci aptek Ziko. WSA uznał, że w tej sytuacji faktycznie doszło do naruszenia zakazu reklamy apteki, jednak inspektorzy nie dołożyli wystarczających starań, by ustalić jego sprawcę…

W ocenie WSA Główny Inspektor Farmaceutyczny popełnił błąd kierując jedną sprawę do rozpatrzenia przez 16 wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych (fot. Shutterstock)

Sprawa kary za wywiad Jana Zająca, jaką nałożył na niego Śląski Wojewódzki Inspektor farmaceutyczny, była szeroko komentowana w mediach w sierpniu ubiegłego roku. Sieć aptek Ziko została ukarana za artykuł opublikowany w 2018 roku w magazynie Forbes, w którym Zając opowiadał o swojej firmie i aptekach. W publikacji była mowa o strategii sieci i o tym jak prężnie rozwija się jako marka franczyzowa. Jednocześnie w tekście wskazano m.in., że apteki Ziko przechowują więcej leków niż konkurencja, dzięki czemu pacjenci mają szansę znaleźć w nich produkt, którego szukają. W artykule pojawiły się też zdjęcia prezentujące witrynę jednej z aptek sieci (czytaj również: 37 000 zł kary za wywiad dla Forbesa. Zakaz reklamy aptek niczym cenzura?).

Naczelna Izba Aptekarska zgłosiła swoje zastrzeżenia do publikacji do Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu. Wskazywała na możliwe naruszenie w tej sytuacji zakazu reklamy aptek. GIF przekazał sprawę do WIF-ów, uznając że to w ich kompetencjach leży kontrola przestrzegania art. 94a ust 1 Prawa farmaceutycznego. Ostatecznie co najmniej trzech wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych wszczęło postępowania i nałożyło w tej sprawie kary finansowe. Najwyższą – 37 000 zł – nałożył Śląski WIF. Jej wysokość została ustalona na podstawie liczby aptek sieci Ziko, działających na terenie Śląska (37 aptek). Pozostałe wyniosły 1000 zł i 10 000 zł. Od wszystkich trzech decyzji wniesiono odwołanie do GIF, a ten je podtrzymał. W rezultacie skargi w tej sprawie trafiły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

REKLAMA

Jak się okazuje, jeszcze pod koniec ubiegłego roku WSA odrzucił na dwie z nich. Sąd wydając wyroki uznał, że wywiad naruszał zakaz reklamy i kary zostały nałożone słusznie. Wyrok w sprawie trzeciej skargi wydawał się zatem formalnością… tymczasem 4 lutego 2021 r. WSA w Warszawie zdecydował o uznaniu skargi i uchyleniu decyzji GIF.

REKLAMA

Cenzura czy nie?

Dlaczego przy trzeciej skardze WSA w Warszawie zdecydował o uchyleniu decyzji GIF? Sąd przyznał, że zarówno WIF, jak i GIF prawidłowo ustaliły stan faktyczny sprawy, w zakresie uznania, że część publikacji stanowiła reklamę aptek.

– W ocenie Sądu podmioty prowadzące apteki nie mogą w szczególności udzielać wywiadów, w których wskazują na przewagi konkurencyjne posiadanych przez siebie aptek w stosunku do innych podmiotów, gdyż jest to reklama mająca na celu zachęcenie klientów do kupowania właśnie w tych placówkach – czytamy w uzasadnieniu.

Jednocześnie zaznaczył, że nie można stosować art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego jako swoistej cenzury uniemożliwiającej właścicielom aptek (czyli osobom najlepiej znającym się na realiach tego rynku) wypowiadania się na temat skutków istniejących czy planowanych zmian regulacyjnych. A tego po części dotyczył wywiad z Janem Zającem (czytaj również: Dziennikarz zapłaci karę za telewizyjny wywiad z pracownikiem apteki?). 

Tylko część publikacji była reklamą…

WSA wskazał, że w tej konkretnej sytuacji reklamę stanowiła tylko część artykułu. Dokładna analiza tekstu oraz zajmowanej przez niego powierzchni, wykazała, że treści reklamowe stanowiły w nim mniejszość. W większej części publikacji, Jan Zając opowiadał bowiem o swoim hobby (żeglarstwie), swojej karierze czy „aptece dla aptekarza”.

REKLAMA

– Oczywiście, można wysnuć tezę, że dodatkowe treści artykułu (niebędące reklamą) stanowią jedynie jej „dodatek”, którego wyłącznym celem jest zwiększenie jego atrakcyjności dla czytelnika. Jednak organy w wydanych decyzjach nie przeanalizowały w ogóle tej kwestii, a w ocenie Sądu to ma znaczenie dla sprawy. Tym samym […]WIF i GIF naruszyły art. 80 i art. 107 § 3 kpa – uznał WSA.

Poza tym sąd wskazał, że cała publikacja składała się nie tylko z wywiadu z Janem Zającem, ale też infografik i zdjęć. Poza tym w warstwie czysto tekstowej były cytowane wypowiedzi biznesmena, ale też pojawiał się treść pochodząca od jego autora, przytaczającego wypowiedzi innych osób (w tym dyrektora firmy analitycznej).

REKLAMA
REKLAMA
Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Prebiotyk Fibraxine – unikalny skład i niezwykły wpływ na przewód pokarmowy

1 grudnia 202209:34

Najprościej ujmując, prebiotyki są „superpokarmem” dla żyjących w naszych jelitach „dobrych” bakterii. Wspomagają także odbudowę prawidłowej mikrobioty. Proces bakteryjnej przemiany materii to fermentacja. W jej wyniku z błonnika rozpuszczalnego powstają pierwszo- i drugorzędowe metabolity bakteryjne, a wśród nich krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (ang. short chain fatty acid – SCFA): octowy, propionowy i masłowy. Odgrywają one podstawową […]

Najprościej ujmując, prebiotyki są „superpokarmem” dla żyjących w naszych jelitach „dobrych” bakterii. Wspomagają także odbudowę prawidłowej mikrobioty. Proces bakteryjnej przemiany materii to fermentacja. W jej wyniku z błonnika rozpuszczalnego powstają pierwszo- i drugorzędowe metabolity bakteryjne, a wśród nich krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (ang. short chain fatty acid – SCFA): octowy, propionowy i masłowy. Odgrywają one podstawową rolę w odżywianiu nabłonka jelita grubego (zapewniają ponad 95% energii) oraz w utrzymaniu homeostazy, czyli dobrostanu organizmu. SCFA, w szczególności kwas masłowy, poza zapewnieniem energii komórkom nabłonka jelitowego powodują wzrost i różnicowanie komórek, utrzymanie stabilnej bariery jelitowej („uszczelnienie” jelita). W przypadku uszkodzenia ściany jelita SCFA umożliwiają i przyspieszają procesy gojenia, mają działanie antyonkogenne. Działają przeciwzapalnie (hamują produkcję cytokin prozapalnych i stymulują produkcję cytokin przeciwzapalnych jak również pobudzają układ odpornościowy gospodarza). Są odpowiedzialne również za prawidłową kurczliwość jelit i czucie trzewne. 

Prebiotyczny błonnik, dzięki mechanicznej regulacji rytmu wypróżnień, przyspieszeniu perystaltyki i pasażu, zwiększeniu masy/objętości stolca i poprawie jego konsystencji, reguluje pasaż jelitowy. To oznacza, że działa zarówno przeciwzaparciowo jak i przeciwbiegunkowo. Błonnik spowalnia rozkład węglowodanów, zmniejsza wchłanianie cholesterolu i trójglicerydów, obniża stężenie glukozy i zapotrzebowanie na insulinę. Dzięki temu, błonnik przyczynia się do zmniejszenia uczucia głodu i obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała.

REKLAMA

REKLAMA

Ostatnie badania wykazały, że dieta bogatobłonnikowa zmniejsza ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych i nowotworów ogółem, a błonnik rozpuszczalny zmniejsza ryzyko wystąpienia zapalenia uchyłków.

Tymczasem populacje zachodnie mają zdecydowanie zbyt mało błonnika w diecie. W dzisiejszych czasach, zwiększenie objętości błonnika pokarmowego w diecie jest trudne do zrealizowania, gdyż wiąże się ze spożywaniem dużych, liczonych w kilogramach, ilości owoców i warzyw. Dlatego też coraz częściej sięga się po gotowe suplementy, których zaletami są znana objętość podawanego błonnika, jego pochodzenie i jakość, jak również dodatki zwiększające skuteczność preparatów. Szczególnie preparat złożony FIBRAXINE jest wart uwagi, gdyż jest to produkt z którym przeprowadzono badania w Polsce, a po drugie ma unikatowy skład warunkujący jego właściwości: arabinogalaktan z laktoferyną.

Laktoferyna to naturalna glikoproteina o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwzapalnych, wspomaga regulację mikrobioty jelitowej. Arabinogalaktan, zatwierdzony przez FDA błonnik pokarmowy o statusie GRAS (ang. generally recognised as safe = generalnie uznany za bezpieczny wg FDA), działa szczególnie silnie prebiotycznie (zwiększa liczbę endogennych dobrych bakterii), natomiast laktoferyna, działa przeciwzapalnie, immunomodulująco i przeciwdrobnoustrojowo. Arabinogalaktan jest nie skrobiowym polisacharydem o szczególnie rozgałęzionej strukturze (galaktoza do arabinozy jak 1:6), co czyni go rozpuszczalnym w wodzie i nieżelującym (w przeciwieństwie do innych, takich jak guar, karagen czy guma arabska). 

Według rekomendacji różnych towarzystw naukowych, zarówno polskich (Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, PTGE), amerykańskich (American College of Gastroenterology, ACG, Americal Gastroenterological Asociation, AGA) czy europejskich (United Gastroenterology, UEG) błonnik rozpuszczalny, a w szczególności z dodatkiem arabinogalaktanu zalecany jest w leczeniu i profilaktyce zaostrzeń takich schorzeń jak: 

REKLAMA
  • różne postaci choroby uchyłkowej, w tym po przebytym zapaleniu uchyłków
  • zespół jelita drażliwego (IBS)
  • wspomagająco długoterminowo! W leczeniu zaparcia niezależnie od jego przyczyny
  • u pacjentów w trakcie radioterapii i chemioterapii – o ile jest dobrze tolerowany
  • u osób po operacjach na jelicie cienkim i grubym

Błonnik rozpuszczalny z laktoferyną (FIBRAXINE) mogą stosować osoby zdrowe, w celu uzupełnienia zawartości błonnika rozpuszczalnego w diecie (1 saszetkę dziennie codziennie). Należy podkreślić, że obecnie na rynku dostępnych jest wiele suplementów. Większość z nich nigdy nie była przebadana naukowo i nie ma dowodów na swoją skuteczność. Zatem błonnik błonnikowi nierówny i nie wystarczy „jakiś” preparat. Warto sięgać po sprawdzone rozwiązania, takie jak Fibraxine.

dr n. med. Anna Pietrzak
II Klinika Gastroenterologii CMKP
Oddział Gastroenterologii Szpitala Bielańskiego, Warszawa

 

Bibliografia:

1. Zannini E, Bravo Núñez Á, Sahin AW, Arendt EK. Arabinoxylans as Functional Food Ingredients: A Review. Foods. 2022 Apr 1;11(7):1026.
2. Lee DPS, Peng A, Taniasuri F, Tan D, Kim JE. Impact of fiber-fortified food consumption on anthropometric measurements and cardiometabolic outcomes: A systematic review, metaanalyses, and meta-regressions of randomized controlled trials. Crit Rev Food Sci Nutr. 2022 Mar 25:1-19.
3. Huwiler VV, Schönenberger KA, Segesser von Brunegg A, Reber E, Mühlebach S, Stanga Z, Balmer ML. Prolonged Isolated Soluble Dietary Fibre Supplementation in Overweight and Obese Patients: A Systematic Review with Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials. Nutrients. 2022 Jun 24;14(13):2627.
4.Arayici ME, Mert-Ozupek N, Yalcin F, Basbinar Y, Ellidokuz H. Soluble and Insoluble Dietary Fiber Consumption and Colorectal Cancer Risk: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutr Cancer. 2022;74(7):2412-2425.
5. Carrasco-Labra A, Lytvyn L, Falck-Ytter Y, Surawicz CM, Chey WD. AGA Technical Review on the Evaluation of Functional Diarrhea and Diarrhea-Predominant Irritable Bowel Syndrome in Adults (IBS-D). Gastroenterology. 2019 Sep;157(3):859-880.
6. Lacy BE, Pimentel M, Brenner DM, Chey WD, Keefer LA, Long MD, Moshiree B. ACG Clinical Guideline: Management of Irritable Bowel Syndrome. Am J Gastroenterol. 2021 Jan 1;116(1):17-44.
7. Pietrzak A. Bartnik W., Szczepkowski M., Krokowicz P., Dziki A., Reguła J., Wallner G. Polish inerdisciplinary consensus and treatment of diverticular disease of the colon (2015). Gastroenterologia Kliniczna 2015; 7:1-19.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]