REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Sieci obchodzą przepisy i przejmują kolejne apteki

8 stycznia 2019 08:55

Od półtora roku obowiązują nowe przepisy, dające możliwość otwierania nowych aptek wyłącznie farmaceutom. Choć w tej sytuacji sieci apteczne nie mogą otwierać nowych placówek, to niektóre z nich znalazły sposób na dalszy rozwój. Przejmują od farmaceutów upadające aptek. Rośnie też liczba punktów aptecznych…

Farmaceuci przewidują, że wysyłkowa sprzedaż leków na receptę wpłynie pozytywnie jedynie na apteczne sieci posiadające platformy internetowe (fot. Shutterstock)
Naczelna Izba Aptekarska ostrzega aptekarzy przed pochopnym podpisywaniem jakichkolwiek zobowiązań (fot. Shutterstock)

Od 26 czerwca 2017 roku obowiązują w Polsce nowe przepisy dotyczące otwierania nowych aptek. Ustawę, która je wprowadziła nazywa się potocznie „apteką dla aptekarza”. A to dlatego, że prawo do otwarcia nowej apteki daje ona wyłącznie farmaceutom lub ich spółkom. Ustawa wprowadziła też ograniczenia demograficzne i geograficzne uniemożliwiające otwieranie nowych placówek, tam gdzie nie są one potrzebne (czytaj więcej: ‚Apteka dla aptekarza’ wchodzi w życie). Zadaniem ustawy było zahamowanie ekspansji zagranicznych podmiotów na polski rynek apteczny i utrzymanie równowagi między aptekami sieciowymi oraz indywidualnymi (czytaj więcej: ‚Apteka dla aptekarza’ zatrzymała agresywną ekspansję zagranicznych podmiotów).

Po półtora roku obowiązywania ustawy okazuje się, że największe sieci apteczne znalazły sposób na obejście ograniczeń. Jednym z nich jest odkupywanie dotychczas działających aptek (a w zasadzie udziałów w spółkach, do których należą). Część sieci oferuje też indywidualnym aptekarzom dołączenie do franczyzy. Przed tą ostatnią formą przejmowania rynku przez sieci apteczne, ostrzegała w ubiegłym roku Naczelna Izba Aptekarska (czytaj więcej: Spór o apteczną franczyzę. Farmaceuci stracą zezwolenia i staną przed sądem aptekarskim?).

REKLAMA

Franczyza jak nóż na gardle?

– Godzą się na to zwłaszcza aptekarze w trudnej sytuacji finansowej. Tyle że brak świadomości prawnej popycha ich do działań, którymi sobie szkodzą. Podpisują np. weksle, które przedkłada im franczyzodawca i w ten sposób zupełnie się od niego uzależniają – mówi dla serwisu Prawo.pl Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

REKLAMA

Jego zdaniem franczyza z wekslem jest „mordercza”. Klasyczna franczyza powinna polegać na tym, że aptekarz dostaje logo od sieci i uczestniczy ewentualnie we wspólnej grupie zakupowej. Indywidualni aptekarze najczęściej prowadzą aptekę w formie spółki osobowej. Gdy jego apteka, upadnie odpowiada więc całym swoim majątkiem za zaciągnięte zobowiązania.

W rezultacie Naczelna Izba Aptekarska ostrzega aptekarzy przed pochopnym podpisywaniem jakichkolwiek zobowiązań. Szczególnie takich, których ostatecznym skutkiem jest odpowiedzialność farmaceuty za prowadzoną aptekę, pomimo że faktycznie osobą zarządzającą apteką i decydującą w zakresie jej prowadzenia jest osoba trzecia, nieuwidoczniona w zezwoleniu na prowadzenie apteki.

Rośnie liczba punktów aptecznych

Ciekawe zmiany następują też na rynku punktów aptecznych. Według Naczelnej Rady Aptekarskiej, w ciągu ostatniego roku przybyło ich ponad 100. Ich bowiem nie dotyczą ograniczenia, które wprowadziła „apteka dla aptekarza” (czytaj więcej: A co z punktami aptecznymi?). Przed wejściem w życie zmian ich liczba spadała. Głównym powodem był brak personelu chętnego do pracy na wsiach. Kiedy w mieście obok otwierała się nowa apteka sieciowa, werbowała do pracy farmaceutów. Poza tym część przedsiębiorców, którzy nie może już otwierać aptek, zainteresowała się w tej sytuacji punktami aptecznymi.

Źródło: ŁW/Prawo.pl

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Punkty apteczne do likwidacji? Punkty apteczne do likwidacji?

Ministerstwo zaproponowało poszerzenie spisu leków sprzedawanych w punkach aptecznych o preparaty ro...

Punkty apteczne nadal potrzebne Punkty apteczne nadal potrzebne

Krzysztof Łanda - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia - przyznał, że resort dostrzega potrzeb...

Sieci obchodzą przepisy i przejmują kolejne apteki Sieci obchodzą przepisy i przejmują kolejne apteki

Od półtora roku obowiązują nowe przepisy, dające możliwość otwierania nowych aptek wyłącznie farmace...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz