REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Szpitale będą wspólnie kupować leki? Plany MZ na 2020 rok

20 grudnia 2019 13:01

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną potwierdził, że informatyzacja to teraz jedno z głównych wyzwań, jakie stawia przed sobą resort zdrowia. Od 8 stycznia 2020 r. obowiązkowa będzie e-recepta, funkcje IKP mają być poszerzone, a w dalszej przyszłości pacjenci będą się umawiać z lekarzami przez internet. Co jeszcze planuje MZ?

Jeśli chodzi o asystentów, to od ubiegłego roku działa Rejestr Asystentów Medycznych, dzięki któremu mogą oni w imieniu lekarzy wystawić e-zwolnienie i e-receptę (fot. Shutterstock).
Jeśli chodzi o asystentów, to od ubiegłego roku działa Rejestr Asystentów Medycznych, dzięki któremu mogą oni w imieniu lekarzy wystawić e-zwolnienie i e-receptę (fot. Shutterstock).

Cieszyński zapowiedział, że obecnie trwają intensywne prace nad bilansem czterdziestolatka. Jest już koncepcja z Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), do końca roku powinna zostać przekuta w projekt ustawy, który ma zostać przekazany do konsultacji.

Większa konkurencja w sprzedaży leków do szpitali

Ponadto resort pracuje także nad zachętami dla szpitali do wspólnego kupowania leków (czytaj również: Czy szpitale zdążą z wdrożeniem e-recepty?). Zdaniem wiceministra szpitale nie do końca wykorzystują tę możliwość. – Obecnie zdarza się, że takie same leki w ramach programów lekowych w różnych szpitalach mają istotnie różne ceny. Od wielu tygodni Narodowy Fundusz Zdrowia analizuje wyniki postępowań w placówkach na terenie całego kraju tak, aby pierwsze zakupy organizowane przez NFZ objęły te przypadki, w których efekt będzie największy – tłumaczy.

REKLAMA

Chodzi o to, aby w ramach budżetów zaproponować dostęp do leczenia większej liczbie pacjentów. Na razie bardzo dużo postępowań w ochronie zdrowia to te, do których zgłasza się tylko jeden podmiot. Prawdopodobnie można więc poprawić dokumentację przetargową tak, aby zwiększyć konkurencję. A większa konkurencja to więcej pacjentów, którzy skorzystają z leczenia (czytaj również: Producenci podniosą ceny leków. Szpitale już mają problem…). Cieszyński powiedział również, że należy się zastanowić, jak w kontekście sytuacji na rynku pracy podejść do finansowania podmiotów leczniczych.

REKLAMA

Większe uprawnienia asystentów medycznych

Ministerstwo Zdrowia będzie też renegocjować porozumienie z rezydentami, które zostało zawarte w 2018 roku. – Decyzją obu stron ten najważniejszy dla naszych partnerów postulat dotyczący wzrostu nakładów na ochronę zdrowia został bardzo konkretnie wpisany do porozumienia. I ten zapis znalazł się także w nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Wzrosły także wynagrodzenia. Specjaliści zarabiają więcej, rezydenci również. Dążymy do poprawy sytuacji wszystkich pracowników medycznych i systematycznie przeznaczamy na to środki. Każdy, kto rzetelnie patrzy na te kwestie, musi dostrzec, że w 2019 r. miał miejsce bezprecedensowy wzrost środków na ochronę zdrowia w Polsce – mówi wiceminister.

Nadal będą kontynuowane prace nad ustawą o zawodzie lekarza. Nie udało się jeszcze wprowadzić obiecanego udogodnienia w postaci narzędzia do wspierania lekarzy przy określaniu poziomu refundacji leku. Resort liczył, że uda się je udostępnić wcześniej, ale wymagało to przejrzenia dokumentacji wszystkich leków, które są w Polsce objęte refundacją. Jeśli chodzi o asystentów, to od ubiegłego roku działa Rejestr Asystentów Medycznych, dzięki któremu mogą oni w imieniu lekarzy wystawić e-zwolnienie i e-receptę. Na pewno w przyszłości ich kompetencje będą rozszerzone (czytaj również: Zawód ‚asystent farmaceutyczny’ funkcjonuje już w Europie). Razem ze środowiskiem lekarskim trzeba wypracować dokładny kształt tego zawodu i opis uprawnień. Warto patrzeć na doświadczenia z zagranicy, gdzie cyfryzacja ochrony zdrowia doprowadziła do tego, że wyłonił się nowy zawód – medical scribe, czyli ktoś, kogo wyłącznym zadaniem jest przekładanie tego, co mówi lekarz, na dokumentację.

Źródło: IK/DGP

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

3 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Asystent medyczny po zaocznym kursie za 1000 zł wypisze ereceptę i ezwolnienie. A magister farmacji nawet sobie erecepty nie wypisze na 100 %.
sobie pro auctore wypisze, ale co z tego, jak nigdzie poza swoją apteką z tego nie skorzysta ehhh
Ciągle nie zauważacie, że zawód farmaceuty w Polsce jest niszczony przez lekarzy, od zawsze. Tolerują nas kiedy po cichu ratujemy leur cul.

Powiązane artykuły

Statyny nie powodują problemów z pamięcią, a nawet mogą ją chronić Statyny nie powodują problemów z pamięcią, a nawet mogą ją chronić

Australijscy naukowcy w trakcie sześcioletnich badań doszli do wniosku, że nie ma związku między zaż...

Czy kontrola jakości leków będzie bardziej usystematyzowana? Czy kontrola jakości leków będzie bardziej usystematyzowana?

Grupa posłów złożyła 26 września interpelację do ministra zdrowia w sprawie analiz jakościowych prod...

Farmaceuci szpitalni zaniepokojeni sytuacją… Farmaceuci szpitalni zaniepokojeni sytuacją…

Rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku potwierdza, że w placówce jest problem ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz