REKLAMA
pt. 25 września 2020, 08:09

To nie przeszło…. NIA podsumowuje odrzucone poprawki do ustawy o zawodzie farmaceuty

Wczoraj swoje prace zakończyła podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Naczelna Izba Aptekarska na swojej stronie podsumowała spotkanie skupiając się na poprawkach do projektu, które na ostatniej prostej zostały odrzucone…

W trakcie posiedzenia odrzucono szereg poprawek, które mogły utrudnić walkę z patologiami na rynku aptecznym (fot. FB - Paweł Rychlik)
W trakcie posiedzenia odrzucono szereg poprawek, które mogły utrudnić walkę z patologiami na rynku aptecznym (fot. FB - Paweł Rychlik)

Podczas wczorajszego posiedzenia podkomisja procedowała ostatnie 9 artykułów projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Dotyczyły one przede wszystkim zmian w innych ustawach, w tym Prawie farmaceutycznym. W trakcie prac posłowie Konfederacji i Koalicji Obywatelskiej zgłosili kilka kontrowersyjnych poprawek, które nie zostały jednak przyjęte. Z ramienia Naczelnej Izby Aptekarskiej w pracach komisji wzięli udział: Elżbieta Piotrowska-Rutkowska prezes NRA, Marek Tomków wiceprezes NRA oraz radca prawny NIA Krzysztof Baka (czytaj również: VIDEO: posłowie pracują nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty).

Cofanie zezwolenia za niesprecyzowane naruszenia

Podczas posiedzenia podkomisji zgłoszono między innymi poprawkę do projektu przygotowaną przez Konfederację Lewiatan. Dotyczyła ona  skreślenia z ustawy Prawo farmaceutyczne art. 37 ap. ust.1 pkt.2 określającego zasady cofania zezwolenia na prowadzenie apteki.


Art. 37ap. prawo farm.

1. Organ zezwalający cofa zezwolenie, w przypadku gdy:
1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej zezwoleniem;
2) przedsiębiorca przestał spełniać warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu;
3) przedsiębiorca nie usunął, w wyznaczonym przez organ zezwalający terminie, stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z przepisami prawa regulującymi działalność gospodarczą objętą zezwoleniem.
2. Organ zezwalający może cofnąć zezwolenie w przypadkach określonych przepisami ustawy.

Konfederacji Lewiatan przekonywała, że utrzymanie zapisu daje Naczelnej Izbie Aptekarskiej szczególną władzę, na skutek nadawania rękojmi farmaceucie, co zdaniem Konfederacji wpłynie bezpośrednio na możliwość uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki. Z opinią nie zgodzili się przedstawiciele Naczelnej Izby Aptekarskiej. Głos sprzeciwu zabrali wiceprezes NRA Marek Tomków i mec. Krzysztof Baka.

– Gdyby ten przepis został dzisiaj wykreślony, to oznaczałoby, że na drugi dzień po uzyskaniu zezwolenia apteka już nie potrzebuje lokalu. Bo nie ma przepisu, który mówi, że się cofa za brak lokalu. Mogłaby sobie połowę tego lokal wynająć dla fryzjera i wojewódzki inspektor byłby bezczynny – wyjaśniał Tomków.

Przedstawicieli NIA poparł również Główny Inspektor Farmaceutyczny zdaniem, którego usunięcie zapisu spowoduje, że ze trzeba będzie umorzyć wiele toczących się aktualnie postępowań dotyczących odwróconego łańcucha dystrybucji.

Usługi farmaceutyczne realizowane w aptekach

W tracie posiedzenia komisji rozpatrywano także poprawkę dotyczącą zapisu związanego z katalogiem usług farmaceutycznych realizowanych w aptekach po wejściu w życie ustawy o zawodzie farmaceuty. Zgodnie z jej treścią katalog mógłby być otwarty na szereg usług, które jedynie z pozoru stanowią działalność prozdrowotną, a jego rozszerzenie nie będzie zależeć od decyzji ministerialnej zgodnie z wydanym rozporządzeniem.

Trudno sobie wyobrazić jak daleko może pójść apteka co w kwestii interpretacji tego zapisu w ustawie – skomentował wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

Z opinią w pełni zgodzili się przedstawiciele NIA oraz Związku Zawodowego Pracowników Farmacji. Zdaniem dr Piotra Merksa kierując się europejskimi standardami należy szczegółowo określić zasadę wprowadzania do katalogu usług realizowanych w aptekach od wejścia w życie ustawy.

Zmiany w zakazie reklamie aptek

W dalszej części posiedzenia poseł Jakuba Kulesza wniósł poprawkę dotycząca wyłączenia z zakazu reklamy aptek informacji o świadczonych usługach opieki farmaceutycznej. Swój sprzeciw w imieniu NIA jasno wyraził wiceprezes NRA Marek Tomków.

Sprzeciwiamy się jakimkolwiek zmianom w zakresie reklamy aptek. Nie jest prawdą, że można informować tylko o godzinach pracy apteki (…). Nie jest prawdziwa informacja, że nie można informować o cenach. Obawiamy się wypaczenia tego przepisu. Informacja o możliwości zaproponowania tańszego zamiennika przybrała w wielu przypadkach formę banneru (…)”- wskazał Marek Tomków.

Przeciwne poprawce było również Ministerstwo Zdrowia, które jednak wskazało, że zmiany w zakazie reklamy aptek prawdopodobnie są nieuchronne (czytaj również: Zakaz reklamy apteki zahamuje ustawę o zawodzie farmaceuty?).

– W ministerstwie są prowadzone analizy dotyczące ewentualnych zmian w zakazie reklamy aptek. Jesteśmy tutaj w pewnym sporze z Unią Europejską – przyznał wiceminister Maciej Miłkowski.

Odniósł się tym sposobem do opinii, jaką do polskiego rządu wystosowała niedawno Komisja Europejska. Była ona konsekwencją skargi, jaką w listopadzie 2013 roku Konfederacja Lewiatan skierowała do Komisji Europejskiej na zakaz reklamy aptek. W pierwszym etapie procedury o naruszenie prawa UE Komisja Europejska wystosowała do rządu polskiego wezwanie do usunięcia uchybienia w sprawie ograniczeń dotyczących reklamy w sektorze usług. Rząd przesłał odpowiedź do Komisji i nie zastosował się do tego wezwania. W lipcu 2020 r. KE wystosowała do rządu uzasadnioną opinię w tej sprawie. Jeśli rząd ponownie nie usunie uchybienia, wówczas sprawa zostanie skierowana do TSUE (czytaj więcej: Zakaz reklamy aptek: możliwe zmiany, ale jeszcze nie teraz…).

Niezależność farmaceuty…

Posłowie rozpatrywali również poprawkę, która zakładała wstawienie do ustawy „kwantyfikatorów modulujących stopień i częstotliwość naruszania niezależności farmaceuty”. Poprawka została złożona przez posła Koalicji Obywatelskiej, choć przygotowana była przez organizacje reprezentujące przedsiębiorców. A dokładnie chodziło o zmianę w projektowanym art. 103 ust. 2 pkt 10, który umożliwia wojewódzkiemu inspektorowi farmaceutycznemu cofnięcie zezwolenia, jeśli podmiot prowadzący aptekę w sposób uporczywy nie zapewnia farmaceucie niezależności w wykonywaniu jego zadań. Przedsiębiorcy chcieli „obudowania” i dookreślenia owej  uporczywości poprzez dodanie iż wspomniane naruszenie powinno mieć też charakter „rażący”.

Żaden organ administracji publicznej nie może cofnąć zezwolenia na podstawie niepotwierdzonego naruszenia, proszę nie wprowadzać opinii społecznej w błąd, bo narusza to dobre imię organów administracji państwowej – podkreślała Renata Rychter, Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Większością głosów poprawkę odrzucono. Natomiast przyjęta została poprawka posła Pawła Rychlika, która ze wspomnianego zapisu zupełnie usunęła sformułowanie „w sposób uporczywy”. To oznacza, że cofnięcie zezwolenia będzie groziło właścicielowi apteki w przypadku każdego naruszenia niezależności farmaceuty.

Za przyjęciem projektu ustawy o zawodzie opowiedziało się 6 z 7 posłów.


Dziś zakończyliśmy pracę nadzwyczajnej Podkomisji ds. zawodu farmaceuty💪. Dziękuje za aptekarską dokładność i kulturę…

Opublikowany przez Pawła Rychlika – Poseł nę Sejm RP Czwartek, 24 września 2020


Źródło: ŁW/NIA/FB

Cystone jako naturalne wsparcie nerek i układu moczowego według koncepcji Ajurweda

23 lipca 202415:09

Ajurweda to tradycyjny system medycyny i opieki zdrowotnej, który powstał kilka tysięcy lat temu na subkontynencie indyjskim, a w 1979 roku został oficjalnie uznany przez Światową Organizację Zdrowia (World Healthy Organization, WHO) za koncepcję zdrowia i terapii. Termin Ajurweda to połączenie dwóch słów – „ayu” (życie) i „veda” (wiedza), co oznacza „wiedzę o życiu”. Medycyna ajurwedyjska dąży do utrzymania organizmu człowieka w stanie harmonii i równowagi (fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej). To wszystko w oparciu o naturalne metody uzdrawiania. Wykorzystuje ziołolecznictwo, zabiegi na ciało mające na celu oczyszczanie organizmu zarówno z toksyn fizycznych, jak i mentalnych oraz regenerację organizmu [1,2]. […]

Cystone jako naturalne wsparcie nerek u układu moczowego według koncepcji Ajurweda (fot. shutterstock.com)

Ajurweda to tradycyjny system medycyny i opieki zdrowotnej, który powstał kilka tysięcy lat temu na subkontynencie indyjskim, a w 1979 roku został oficjalnie uznany przez Światową Organizację Zdrowia (World Healthy Organization, WHO) za koncepcję zdrowia i terapii. Termin Ajurweda to połączenie dwóch słów – „ayu” (życie) i „veda” (wiedza), co oznacza „wiedzę o życiu”. Medycyna ajurwedyjska dąży do utrzymania organizmu człowieka w stanie harmonii i równowagi (fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej). To wszystko w oparciu o naturalne metody uzdrawiania. Wykorzystuje ziołolecznictwo, zabiegi na ciało mające na celu oczyszczanie organizmu zarówno z toksyn fizycznych, jak i mentalnych oraz regenerację organizmu [1,2].

Cystone to preparat oparty o ideologię Ajurweda

Cystone to suplement diety, którego skład oparty jest o zioła w myśl ideologii Ajurwedy – Achyranthes aspera, Cyperus scariosus, Didymocarpus pedicellata, Rubia cordifolia, Saxifraga ligulata, Onosma bracteatum i Vemonia cinerea. Zastosowanie ziół w Ajurwedze jest poparte kilkusetletnimi doświadczeniami oraz badaniami naukowymi. Preparat Cystone dzięki wykorzystanym surowcom roślinnym charakteryzuje się następującymi właściwościami:

 • hamuje litogenezę, ograniczając tworzenie się kamieni moczowych,
 • wykazuje działanie ściągające, przeciwbakteryjne i przeciwzapalne,
 • ma silne właściwości antyoksydacyjne,
 • jest skuteczny w utrzymaniu prawidłowej funkcji dróg moczowych – działa moczopędnie,
 • zmniejsza podatność na problemy z układem moczowym, zachowując integralność błon śluzowych [3,5,6].

Kamica moczowa jako powszechne schorzenie układu moczowego

Kamica moczowa to problem zdrowotny znany od początków cywilizacji. Zapisy dotyczące objawów, oznak i strategii leczenia kamieni moczowych można znaleźć w kilku starożytnych tekstach medycyny tradycyjnej, do których należy m.in. Ajurweda. W Ajurwedzie kamica układu moczowego uznawana jest za jedną z ośmiu najbardziej uciążliwych chorób. Natomiast jej leczenie w myśl tej ideologii obejmuje formuły ziołowe, płyny alkaliczne i zabiegi chirurgiczne [4].

Według autorów przeglądu literatury naukowej z 2017 roku, większość roślin przeciwdziałających kamicy moczowej rozpuszcza kamienie lub hamuje proces ich powstawania. Formuła Cystone uznawana jest jako obiecujący preparat przeciwkamicowy, co zostało potwierdzone w różnych fazach badań klinicznych [4]. Również autorzy metaanalizy z 2008 roku obejmującej 50 badań ocenili Cystone jako preparat skuteczny w łagodzeniu dolegliwości związanych z kamicą moczową [5].

Przegląd badań wskazuje na skuteczność preparatu Cystone

W podwójnie zaślepionym badaniu z randomizacją wykazano, że preparat Cystone wydaje się być bezpieczny i poprzez zwiększenie szybkości wydalania kamieni nerkowych wpływać korzystnie na stan zdrowia pacjentów z mniejszymi kamieniami nerkowymi [7]. Do podobnych wniosków doszli autorzy trwającego 3 miesiące otwartego badania klinicznego z 2017 roku. U 20 z 35 pacjentów zaobserwowano wydalenie kamieni nerkowych o wielkości od 5 do 6,9 mm. Natomiast wydalenie kamieni nerkowych o średnicy od 7 do 12 mm zaobserwowano u 16 z 30 pacjentów. Po leczeniu nastąpiła znacząca poprawa również w zakresie innych objawów klinicznych. Dodatkowo nie zgłoszono żadnych poważnych działań niepożądanych. Autorzy kolejnej pracy ocenili zatem Cystone jako bezpieczny i skuteczny w leczeniu kamicy moczowej [6].

Bardzo ciekawe są również wyniki przeglądu systematycznego i metaanalizy z 2020 roku na temat skuteczności klinicznie testowanych środków przeciwdziałających nefrotoksyczności cisplatyny. Autorzy wskazali na Cystone (obok siarczanu magnezu), jako obiecujący preparat wykazujący działanie ochronne przed nefrotoksycznością spowodowaną cisplatyną u pacjentów onkologicznych [8].

Skuteczność preparatu Cystone

Skuteczność Cystone została także zbadana w warunkach in vitro – zaobserwowano mniejszy wzrost kryształów struwitu (fosforanu magnezowo-amonowego, jednego z budulców kamieni moczowych) w obecności Cystone w porównaniu z próbą kontrolną. Efekt ten był zależny od zastosowanego stężenia Cystone – im było ono wyższe, tym bardziej został zahamowany wzrost kryształów [9].

Podsumowując, biorąc pod uwagę dostępne dowody naukowe, preparat Cystone można rekomendować w celu łagodzenia dolegliwości związanych z kamicą układu moczowego i ZUM a także jako naturalne wsparcie pracy układu moczowego z jednoczesnym zachowaniem wysokiego profilu bezpieczeństwa.

Kiedy warto zarekomendować Cystone?

Do apteki przychodzi pacjentka, która prosi o skuteczny preparat na kamicę dróg moczowych. Zaznacza, że chciałaby preparat na bazie ziół, ponieważ z uwagi na swoją kiepską kondycję zdrowotną od kilku miesięcy interesuje się medycyną stylu życia, zaczęła dbać o siebie i zależy jej na naturalnym, ale jednocześnie skutecznym preparacie.

Metryczka pacjenta
Płeć, wiekkobieta, 38 lat
Główny problemkamienie układu moczowego
Inne dolegliwościprzewlekłe zmęczenie, ciągły stres, gorsze samopoczucie, częste bóle głowy
Dodatkowe informacjezwolenniczka medycyny stylu życia

Pacjentka przy okazji wizyty w aptece podzieliła się swoją historią i opowiedziała, jak wiele w jej życiu zmieniło wyeliminowanie niezdrowych nawyków. Czuje się o wiele lepiej odkąd z pomocą dietetyka i trenera personalnego zaczęła regularnie uprawiać sport, a jej dieta stała się różnorodna i dobrze zbilansowana. Nie przyjmuje aktualnie żadnych leków, a wszelkie dolegliwości stara się łagodzić naturalnymi metodami.

Rekomendacja

Pacjentce zarekomendowano suplement diety Cystone, jako preparat naturalny zgodny z medycyną ajurwedyjską. Zalecono stosowanie 1 do 2 tabletek dziennie, w czasie posiłku.

Pacjentkę poinformowano, że koncepcja ajurwedyjska jest znana od kilku tysięcy lat i opiera się na  utrzymaniu harmonii ciała i ducha z zachowaniem naturalnych metod takich jak stosowanie ziół, medytacja, czy zabiegi na ciało. Jednocześnie Ajuwerda została uznana przez WHO jako metodę terapii, której skuteczność została potwierdzona w badaniach naukowych.

Literatura

 1. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/365543/9789240064935-eng.pdf?sequence=1
 2. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/351475/9789240042674-eng.pdf?sequence=1
 3. Ibáñez, B., Melero, A., Montoro, A., Merino-Torres, J. F., Soriano, J. M., & San Onofre, N. (2023). A Narrative Review of the Herbal Preparation of Ayurvedic, Traditional Chinese, and Kampō Medicines Applied as Radioprotectors. Antioxidants (Basel, Switzerland), 12(7), 1437. https://doi.org/10.3390/antiox12071437
 4. Kasote, D. M., Jagtap, S. D., Thapa, D., Khyade, M. S., & Russell, W. R. (2017). Herbal remedies for urinary stones used in India and China: A review. Journal of ethnopharmacology, 203, 55–68. https://doi.org/10.1016/j.jep.2017.03.038
 5. D Karamakar, P Patki. (2008). Evaluation of efficacy and safety of a herbal formulation Cystone in the management of urolithiasis: Meta-analysis of 50 clinical studies. The Internet Journal of Alternative Medicine. 8(1). https://print.ispub.com/api/0/ispub-article/8636
 6. Palaniyamma D, Jeyaraman R (2017) Evaluation of Efficacy and Safety of a Herbal Formulation Cystone Forte in the Management of Urolithiasis. J Urol Res 4(4): 1093
 7. Kumaran, M. G. i in. (2011). Evaluation of an Ayurvedic formulation (Cystone), in urolithiasis: A double blind, placebo-controlled study, European Journal of Integrative Medicine. 3(1), 23-28
 8. Casanova, A. G., Hernández-Sánchez, M. T., López-Hernández, F. J., Martínez-Salgado, C., Prieto, M., Vicente-Vicente, L., & Morales, A. I. (2020). Systematic review and meta-analysis of the efficacy of clinically tested protectants of cisplatin nephrotoxicity. European journal of clinical pharmacology, 76(1), 23–33. https://doi.org/10.1007/s00228-019-02771-5
 9. Patki P. i in. (2013). Cystone, a well-known herbal formulation, inhibits struvite crystal growth formation insingle diffusion gel growth technique. Journal of Experimental and Integrative Medicine, 3(1), 51-55 https://www.researchgate.net/publication/307846859_Cystone_a_well-known_herbal_formulation_inhibits_struvite_crystal_growth_formation_in_single_diffusion_gel_growth_technique

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]